“Baada ya kuimega ile mikate, [Yesu] akawagawia wanafunzi, nao wanafunzi wakaugawia ule umati.”—MT. 14:19.

1-3. Eleza jinsi Yesu alivyoulisha umati mkubwa karibu na Bethsaida. (Tazama picha kwenye ukurasa huu.)

WAZIA tukio hili. (Soma Mathayo 14:14-21.) Ni kabla tu ya Pasaka ya mwaka wa 32 W.K. Umati wa wanaume 5,000 hivi, bila kuhesabu wanawake na watoto wachanga, wako pamoja na Yesu na wanafunzi wake katika eneo fulani la mbali karibu na kijiji cha Bethsaida, kilicho kwenye pwani ya kaskazini ya Bahari ya Galilaya.

2 Yesu anapouona umati huo, anausikitikia, na kuanza kuwaponya wagonjwa na kuwafundisha mambo mengi kuhusu Ufalme wa Mungu. Jioni inapofika, wanafunzi wanamwomba Yesu awaambie watu hao waende katika vijiji vya karibu kujinunulia chakula. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi wake hivi: “Ninyi wapeni chakula.” Bila shaka, maneno yake yaliwashangaza kwa sababu hawakuwa na chakula cha kutosha, yaani, walikuwa na mikate mitano na samaki wawili wadogo.

3 Akichochewa na huruma, Yesu afanya muujiza. Huo ndio muujiza pekee ulioandikwa na waandishi wote wanne wa Injili. (Marko 6:35-44; Luka 9:10-17; Yoh. 6:1-13) Yesu anawaagiza wanafunzi wake wauambie umati huo uketi kwenye majani mabichi wakiwa vikundi vya watu 50 na vya watu 100. Baada ya kubariki, anaanza kuimega hiyo mikate na kugawanya samaki. Kisha, badala ya kuwapa watu moja kwa moja, Yesu anawagawia “wanafunzi, nao wanafunzi wakawagawia umati.” Kwa njia ya kimuujiza, kuna chakula kingi zaidi kwa ajili ya kila mtu! Hebu wazia: Yesu ametumia watu wachache, yaani, wanafunzi wake, kulisha maelfu ya watu. *

4. (a) Yesu alihangaikia hata zaidi kuandaa chakula cha aina gani, na kwa nini? (b) Tutazungumzia nini katika makala hii na inayofuata?

4 Yesu alihangaikia hata zaidi kuwaandalia wafuasi wake chakula cha kiroho. Alijua kwamba kula chakula cha kiroho, kweli zinazopatikana katika Neno la Mungu, kunaongoza kwenye uzima wa milele. (Yoh. 6:26, 27; 17:3)  Huruma ileile iliyomchochea Yesu kuulisha umati mikate na samaki ndiyo iliyomchochea kutumia saa nyingi kuwafundisha kibinafsi wafuasi wake. (Marko 6:34) Hata hivyo, alijua kwamba angekaa duniani kwa muda mfupi na kisha kurudi mbinguni. (Mt. 16:21; Yoh. 14:12) Akiwa mbinguni, Yesu angeendeleaje kuwalisha vizuri kiroho wafuasi wake? Angetumia utaratibu uleule—angewatumia watu wachache kuwalisha wengi. Lakini hao wachache wangekuwa nani? Acheni tuone jinsi Yesu alivyowatumia wachache kuwalisha wafuasi wake wengi watiwa-mafuta katika karne ya kwanza. Kisha, katika makala inayofuata, tutazungumzia swali hili lililo muhimu sana kwa kila mmoja wetu: Tunawezaje kuwatambua wale wachache ambao Kristo anawatumia kutulisha leo?

Wachache walitumiwa kuwalisha maelfu (Tazama fungu la 4)

YESU AWACHAGUA WACHACHE

5, 6. (a) Ni uamuzi gani mzito ambao Yesu alifanya kuhakikisha kwamba wafuasi wake wangelishwa vizuri kiroho baada ya kifo chake? (b) Yesu aliwatayarishaje mitume wake ili watimize jukumu muhimu baada ya kifo chake?

5 Kichwa cha familia anayechukua kwa uzito majukumu yake hufanya mipango ili familia yake iweze kutunzwa baada ya kifo chake. Vivyo hivyo, Yesu, ambaye angekuwa Kichwa cha kutaniko la Kikristo, alifanya mipango ili kuhakikisha kwamba wafuasi wake wangetunzwa kiroho baada ya kifo chake. (Efe. 1:22) Kwa mfano, miaka miwili hivi kabla ya kifo chake, Yesu alifanya uamuzi mzito. Alichagua watu wa kwanza wachache ambao angewatumia baadaye kuwalisha wengi. Fikiria yaliyotukia.

6 Baada ya kusali usiku kucha, Yesu aliwakusanya wanafunzi wake na kuchagua kutoka kati yao mitume 12. (Luka 6:12-16) Kwa miaka miwili iliyofuata, alikuwa na uhusiano wa karibu sana na mitume hao 12, akiwafundisha kwa maneno na mfano wake. Alijua kwamba walikuwa na mengi ya kujifunza; kwa kweli, waliendelea kuitwa “wanafunzi.” (Mt. 11:1; 20:17) Aliwapa mashauri ya kibinafsi yenye thamani na kuwazoeza kikamili katika huduma. (Mt. 10:1-42; 20:20-23; Luka 8:1; 9:52-55) Ni wazi kwamba alikuwa akiwatayarisha ili watimize jukumu muhimu baada ya yeye kufa na kurudi mbinguni.

7. Yesu alidokeza nini kuhusu lile ambalo lingekuwa hangaiko kuu la mitume?

7 Mitume wangekuwa na jukumu gani? Pentekoste ya mwaka wa 33 W.K. ilipokuwa ikikaribia, ilikuwa wazi kwamba mitume wangetumika katika ‘cheo cha uangalizi.’ (Mdo. 1:20) Hata hivyo, hangaiko lao kuu lingekuwa nini? Baada ya kufufuliwa, Yesu alidokeza jambo hilo katika mazungumzo yake na mtume Petro. (Soma Yohana 21:1, 2, 15-17.) Yesu alimwambia hivi Petro mbele ya mitume wengine: “Lisha kondoo wangu wadogo.” Kwa hiyo, Yesu alionyesha kwamba mitume wake wangekuwa kati ya wachache ambao angewatumia kuwaandalia wengi chakula cha kiroho. Maneno hayo yanaonyesha kwa njia nzuri na yenye kugusa moyo kama nini jinsi Yesu anavyohisi kuhusu ‘kondoo wake wadogo’! *

KUWALISHA WENGI TANGU PENTEKOSTE NA KUENDELEA

8. Waamini wapya walionyeshaje katika siku ya Pentekoste kwamba walitambua waziwazi njia ambayo Kristo alikuwa akitumia?

8 Kuanzia Pentekoste ya 33 W.K., Kristo aliyefufuliwa aliwatumia mitume wake kuwalisha wanafunzi wake wengine watiwa-mafuta. (Soma Matendo 2:41, 42.) Njia hiyo ilitambuliwa waziwazi na Wayahudi na watu waliogeuzwa imani ambao walikuja kuwa Wakristo watiwa-mafuta kwa roho siku hiyo. Bila kusitasita, ‘waliendelea kujitoa wenyewe kwa fundisho la mitume.’ Msomi mmoja anasema kwamba kitenzi cha Kigiriki kinachotafsiriwa ‘waliendelea kujitoa wenyewe’ kinaweza kumaanisha  kuwa na “ushikamanifu imara katika kufuata mwendo fulani.” Waamini hao wapya walikuwa na njaa kubwa ya chakula cha kiroho, nao walijua vizuri mahali ambapo wangekipata. Wakiwa na ushikamanifu usioyumbayumba, waliwategemea mitume kufafanua maneno na matendo ya Yesu na kutoa uelewaji mpya wa maandiko kumhusu. *Mdo. 2:22-36.

9. Mitume walionyeshaje kwamba walikazia fikira kabisa jukumu lao la kuwalisha kondoo wa Yesu?

9 Mitume walikazia fikira kabisa jukumu lao la kulisha kondoo wa Yesu. Kwa mfano, ona jinsi walivyoshughulikia suala zito ambalo lingesababisha mgawanyiko katika kutaniko hilo jipya. Inashangaza kwamba suala hilo lilihusu chakula cha kimwili. Wajane wanaozungumza Kigiriki walikuwa hawaangaliwi katika ugawaji wa kila siku wa chakula, lakini wajane waliozungumza Kiebrania hawakuwa wakipuuzwa. Mitume walisuluhishaje suala hilo zito? “Wale kumi na wawili” waliwaweka rasmi ndugu saba wanaostahili ili wasimamie kazi hiyo ya kugawa chakula iliyokuwa ‘kazi ya lazima.’ Mitume—na bila shaka wengi wao walishiriki katika kuugawia umati chakula ambacho Yesu aliandaa kimuujiza—waliona kwamba ni muhimu zaidi kwao kukazia fikira ulishaji wa kiroho. Kwa hiyo, walijitoa wenyewe kwa “huduma ya neno.”—Mdo. 6:1-6.

10. Kristo aliwatumiaje mitume na wanaume wazee huko Yerusalemu?

10 Kufikia mwaka wa 49 W.K., mitume waliobaki waliungana na wazee wengine wanaostahili. (Soma Matendo 15:1, 2.) “Mitume na wanaume wazee katika Yerusalemu” walitumikia wakiwa baraza linaloongoza. Akiwa Kichwa cha kutaniko, Kristo alitumia kikundi hicho kidogo cha wanaume wanaostahili kusuluhisha masuala ya mafundisho, kusimamia na kuongoza kazi ya kuhubiri na kufundisha habari njema za Ufalme.—Mdo. 15:6-29; 21:17-19; Kol. 1:18.

11, 12. (a) Ni nini kinachoonyesha kwamba Yehova alibariki mpango aliotumia Mwana wake kuyalisha makutaniko ya karne ya kwanza? (b) Njia aliyotumia Kristo kuwalisha watu kiroho ilitambuliwaje waziwazi?

11 Je, Yehova alibariki mpango uliotumiwa na Mwana wake kuyalisha makutaniko ya karne ya kwanza? Bila shaka! Tunajuaje? Kitabu cha Matendo kinasema hivi: “Basi [mtume Paulo na wasafiri wenzake] walipoendelea kusafiri kupitia katika majiji walikuwa wakiwapa wale waliokuwa huko maagizo yaliyokuwa yameamuliwa na mitume na wanaume wazee waliokuwa katika Yerusalemu ili wayashike. Kwa hiyo,  kwa kweli, makutaniko yakaendelea kufanywa imara katika imani na kuongezeka hesabu siku baada ya siku.” (Mdo. 16:4, 5) Ona kwamba makutaniko hayo yalisitawi kwa sababu ya kushirikiana kwa ushikamanifu na baraza linaloongoza huko Yerusalemu. Je, hilo halithibitishi kwamba Yehova alibariki mpango aliotumia Mwana wake kuyalisha makutaniko? Acheni tukumbuke kwamba ufanisi wa kiroho unaweza kupatikana tu kupitia baraka nyingi za Yehova.—Met. 10:22; 1 Kor. 3:6, 7.

12 Kufikia hapa tumeona kwamba Yesu alipowalisha wafuasi wake alifuata utaratibu fulani: Aliwatumia wachache kuwalisha wengi. Njia aliyotumia kuwalisha watu kiroho ilitambuliwa waziwazi. Kwa kweli, mitume, ambao walikuwa washiriki wa kwanza wa baraza linaloongoza, walithibitisha wazi kwamba walitegemezwa na Mungu. Andiko la Matendo 5:12 linasema hivi: “Kupitia mikono ya mitume ishara nyingi na mambo ya ajabu yakaendelea kutukia kati ya watu.” * Hivyo, wale waliokuwa Wakristo hawakuwa na sababu yoyote ya kuuliza, ‘Kwa kweli Kristo anawatumia nani hasa kuwalisha kondoo wake?’ Lakini kufikia mwishoni mwa karne ya kwanza mambo yalibadilika.

Katika karne ya kwanza, ilikuwa wazi ni nani ambao Yesu alikuwa akiwatumia kulilisha kutaniko (Tazama fungu la 12)

MAGUGU YALIPOKUWA MENGI NA MAJANI YA NGANO YALIPOKUWA MACHACHE

13, 14. (a) Yesu alitoa onyo gani kuhusu shambulizi, na maneno yake yalianza kutimia wakati gani? (b) Shambulizi hilo lingetokana na vikundi gani viwili? (Tazama maelezo ya chini.)

13 Yesu alitabiri kwamba kutaniko la Kikristo lingeshambuliwa. Kumbuka, katika mfano wake wa kinabii kuhusu ngano na magugu, Yesu alionya kwamba magugu (Wakristo wa uwongo) yangepandwa katikati ya ngano (Wakristo watiwa-mafuta). Alisema kwamba vikundi hivyo vingeruhusiwa kukua pamoja, bila kusumbuliwa mpaka wakati wa mavuno, katika “umalizio wa mfumo wa mambo.” (Mt. 13:24-30, 36-43) Baada ya muda mfupi maneno ya Yesu yalianza kutimia. *

14 Uasi-imani ulianza kupenya kutanikoni katika karne ya kwanza, lakini mitume waaminifu wa Yesu walitenda “kama kizuizi,” kilichozuia uchafu na uvutano wa mafundisho ya uwongo. (2 The. 2:3, 6, 7) Hata hivyo, baada tu ya mtume wa mwisho kufa, uasi-imani ulitia mizizi na kusitawi wakati wa majira ya mimea kukua yaliyodumu kwa karne nyingi. Isitoshe, wakati huo, magugu yaliongezeka na kuwa mengi na majani ya ngano yalikuwa machache. Hakukuwa na njia ya kawaida ya kitengenezo ya kuandaa chakula cha kiroho. Hali hiyo ingebadilika hatimaye. Lakini swali ni, Ingebadilika wakati gani?

NI NANI ANGEANDAA CHAKULA WAKATI WA MAVUNO?

15, 16. Jitihada za Wanafunzi wa Biblia za kujifunza Maandiko kwa bidii zilikuwa na matokeo gani, na ni swali gani linalozuka?

15 Majira ya ukuzi yalipokuwa yakikaribia mwisho, watu walipendezwa sana na kweli ya Biblia. Kumbuka kwamba katika miaka ya 1870, kikundi kidogo cha watu wanyoofu waliokuwa wakitafuta kweli walikutana na kuanzisha madarasa ya Biblia na hivyo kujitenga na magugu, yaani, Wakristo wa uwongo waliokuwa katika makanisa na madhehebu ya dini zilizodai kuwa za Kikristo. Wakiwa wanyenyekevu moyoni na wenye maoni yanayofaa, Wanafunzi hao wanyoofu wa Biblia, kama walivyojiita, walisali na kuchunguza Maandiko kwa uangalifu.—Mt. 11:25.

16 Jitihada za Wanafunzi wa Biblia za kujifunza Maandiko kwa bidii zilikuwa na matokeo mazuri sana. Wanaume na wanawake hao washikamanifu walifunua mafundisho ya uwongo na kueneza kweli za kiroho, nao walichapisha na kusambaza kotekote machapisho ya Biblia. Kazi yao iligusa mioyo na kuwasadikisha wengi waliokuwa na njaa na kiu ya kupata kweli ya kiroho. Sasa swali  lenye kuchochea fikira linazuka: Je, Wanafunzi wa Biblia walioishi kabla ya mwaka wa 1914 ndio njia rasmi ambayo Kristo angetumia kuwalisha kondoo wake? Hapana. Bado walikuwa katika majira ya ukuzi, na mpango wa kutumia njia fulani kuandaa chakula cha kiroho haukuwa umekamilika. Wakati haukuwa umefika wa kuwatenganisha Wakristo wa uwongo walio kama magugu na Wakristo wa kweli walio kama ngano.

17. Ni mambo gani muhimu yaliyoanza kutukia mwaka wa 1914?

17 Kama tulivyojifunza katika makala iliyotangulia, majira ya mavuno yalianza mwaka wa 1914. Katika mwaka huo, mambo fulani muhimu yalianza kutukia. Yesu aliwekwa kuwa Mfalme, na siku za mwisho zikaanza. (Ufu. 11:15) Kuanzia 1914 hadi mwanzoni mwa 1919, Yesu alienda na Baba yake katika hekalu la kiroho ili kufanya ukaguzi uliohitajiwa sana na pia kazi ya kulitakasa. * (Mal. 3:1-4) Kisha, kuanzia mwaka wa 1919, wakati ulifika wa kuanza kukusanya ngano. Je, hatimaye wakati ulikuwa umefika wa Kristo kuweka rasmi kikundi kimoja kilichopangwa kitengenezo ili kuandaa chakula cha kiroho? Bila shaka!

18. Yesu alitabiri kwamba angeweka nini rasmi, na siku za mwisho zilipoanza ni swali gani lililokuwa muhimu sana?

18 Katika unabii wake kuhusu siku za mwisho, Yesu alitabiri kwamba angeweka rasmi kikundi fulani ambacho kingeandaa ‘chakula cha kiroho kwa wakati unaofaa.’ (Mt. 24:45-47) Angetumia kikundi gani? Kama tu alivyofanya katika karne ya kwanza, kwa mara nyingine tena Yesu angewatumia watu wachache kuwalisha wengi. Lakini siku za mwisho zilipokuwa zikianza, hili ndilo lililokuwa swali muhimu sana, Wachache hao wangekuwa nani? Swali hilo na maswali mengine kuhusu unabii wa Yesu yatazungumziwa katika makala inayofuata.

 

^ fu. 3 Fungu la 3: Baadaye katika pindi nyingine, Yesu alipowalisha kimuujiza wanaume 4,000, bila kuhesabu wanawake na watoto, kwa mara nyingine tena aliwapa chakula “wanafunzi, nao wanafunzi wakawagawia umati.”—Mt. 15:32-38.

^ fu. 7 Fungu la 7: Katika maisha ya Petro, ‘kondoo wote wadogo’ ambao wangelishwa walikuwa na tumaini la kwenda mbinguni.

^ fu. 8 Fungu la 8: Uhakika wa kwamba waamini wapya ‘waliendelea kujitoa wenyewe kwa fundisho la mitume’ unadokeza kwamba mitume walikuwa wakifundisha kwa ukawaida. Baadhi ya mafundisho ya mitume yaliandikwa, na yamedumu katika vitabu vilivyoongozwa na roho takatifu ambavyo sasa ni sehemu ya Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo.

^ fu. 12 Fungu la 12: Ingawa wengine, mbali na mitume walipokea zawadi za kimuujiza za roho, inaonekana kwamba katika visa vingi, wengine walikabidhiwa zawadi hizo moja kwa moja na mitume au mbele ya mitume.—Mdo. 8:14-18; 10:44, 45.

^ fu. 13 Fungu la 13: Maneno ya mtume Paulo katika Matendo 20:29 30 yanaonyesha kwamba kutaniko lingeshambuliwa na vikundi viwili. Kwanza, Wakristo wa uwongo (“magugu”) ‘wangeingia katikati’ ya Wakristo wa kweli. Pili, baadhi ya watu ‘wangetoka katikati’ ya Wakristo wa kweli na kuwa waasi-imani, wakisema “mambo yaliyopotoka.”

^ fu. 17 Fungu la 17: Tazama makala yenye kichwa “Tazama! Mimi Nipo Pamoja Nanyi Siku Zote,” katika gazeti hili, ukurasa wa 11, fungu la 6.