Angela, * dada mseja mwenye umri wa miaka 30 hivi, ana wasiwasi. Anawasubiri wazee. Watamwambia nini? Ni kweli kwamba amekosa kuhudhuria mikutano kadhaa, lakini amechoka baada ya kuwahudumia kwa siku nzima watu waliozeeka. Mbali na mahangaiko yake ya kila siku, anahangaishwa sana na hali ya afya ya mama yake.

Ikiwa ungemtembelea Angela, ungeitiaje moyo ‘nafsi hiyo iliyochoka?’ (Yer. 31:25) Kwanza kabisa, ungejitayarishaje kufanya ziara ya uchungaji inayoburudisha?

FIKIRIA HALI ZA NDUGU ZAKO

Nyakati nyingine, sisi sote huchoka sana kwa sababu ya kazi yetu ya kimwili au majukumu ya kitheokrasi. Kwa mfano, nabii Danieli ‘alichoka kabisa’ alipopata maono ambayo hakuelewa. (Dan. 8:27) Malaika Gabrieli alikuja kumsaidia. Mjumbe wa Mungu alimfanya Danieli aelewe maono hayo na kumhakikishia kwamba Yehova amesikia sala zake, kisha akamwambia kwamba bado alikuwa “mtu mwenye kutamanika sana.” (Dan. 9:21-23) Pindi fulani baadaye, maneno yaliyochaguliwa vizuri yaliyosemwa na malaika mwingine yalimwimarisha nabii huyo aliyechoka sana.Dan. 10:19.

Kabla ya kufanya ziara ya uchungaji, fikirieni hali za mwamini mwenzenu

Vivyo hivyo, kabla ya kumtembelea mwamini mwenzako ambaye huenda amechoka au kuvunjika moyo, fikiria kwanza hali zake. Anakabili matatizo gani? Huenda matatizo hayo yanamdhoofisha kwa njia gani? Anaonyesha sifa gani nzuri? “Mimi hukazia fikira sifa nzuri za ndugu  zangu,” anasema Richard, ambaye amekuwa mzee wa kutaniko kwa miaka zaidi ya 20. Anaongezea hivi: “Kwa kufikiria kwa makini hali zao kabla ya kuwatembelea, inakuwa rahisi zaidi kupata njia za kuwatia moyo kulingana na mahitaji yao hususa.” Ikiwa mzee mwingine ataenda nawe katika ziara hiyo, kwa nini msizungumzie hali ya ndugu yenu mkiwa pamoja?

WAFANYE NDUGU ZAKO WASTAREHE

Huenda ukakubali kwamba ni jambo linaloaibisha kueleza jinsi unavyohisi. Kwa mfano: Ndugu yako anaweza kuogopa kuwaeleza wazee jinsi anavyohisi wanapomtembelea. Kwa hiyo, unawezaje kumfanya ahisi huru kujieleza? Tabasamu yako changamfu na maneno ya kumtia moyo yanaweza kuwa na matokeo mazuri. Michael, ambaye amekuwa mzee kwa zaidi ya miaka 40, mara nyingi huanza ziara zake kwa kusema hivi: “Unajua, mojawapo ya mapendeleo mazuri zaidi ya kuwa mzee ni kuwatembelea ndugu nyumbani kwao na kuwajua vizuri zaidi. Kwa hiyo, nimekuwa nikiitazamia kwa hamu sana ziara ya leo.”

Mwanzoni mwa ziara hiyo, mnaweza kuamua kutoa sala inayotoka moyoni. Katika sala zake, mtume Paulo alikazia kwa kufaa imani, upendo, na uvumilivu wa ndugu zake. (1 The. 1:2, 3) Unapoeleza jinsi unavyohisi kuhusu sifa nzuri za ndugu yako, kwa kweli unautayarisha moyo wako na wake kwa ajili ya mazungumzo yenye kujenga. Maneno yako yanaweza pia kumtuliza. “Nyakati nyingine, sote husahau mambo mazuri tunayotimiza,” anasema Ray, mzee mwenye uzoefu. “Kwa hiyo mtu fulani anapotukumbusha mambo hayo, nafsi yetu inaburudishwa.”

WAPE ZAWADI YA KIROHO

Sawa na Paulo, unaweza kuwapa “zawadi ya kiroho” kwa kuzungumza nao wazo la Kimaandiko, hata kama ni mstari mmoja tu. (Rom. 1:11) Kwa mfano, ndugu aliyeshuka moyo anaweza kuhisi hafai, sawa tu  na mtunga-zaburi aliyejilinganisha na “kiriba katika moshi” kilichosinyaa. (Zab. 119:83, 176) Baada ya kueleza kwa ufupi maana ya maneno hayo, unaweza kumwambia ndugu yako una hakika kwamba ‘hajazisahau’ amri za Mungu.

Je, mfano wa sarafu ya drakma iliyopotea unaweza kugusa hisia za dada aliyepeperuka kutoka kutanikoni au aliyepunguza bidii yake? (Luka 15:8-10) Huenda sarafu iliyopotea ilikuwa sehemu ya mkufu wenye thamani uliokuwa na sarafu nyingi za fedha. Ukizungumzia mfano huo, unaweza kumsaidia dada huyo kuona kwamba yeye ni sehemu yenye thamani sana ya kutaniko la Kikristo. Baada ya kuzungumzia jambo hilo, unaweza kukazia jinsi Yehova anavyomjali sana akiwa mmoja wa kondoo zake wadogo.

Kwa kawaida, waamini wenzetu hufurahia kutoa maelezo kuhusu Biblia. Kwa hiyo, usizungumze sana! Baada ya kusoma andiko linalohusiana na hali yao, unaweza kutaja jambo au wazo kuu, na kisha uwaombe watoe maelezo. Kwa mfano, baada ya kusoma andiko la 2 Wakorintho 4:16, mzee anaweza kuuliza hivi: “Je, wewe binafsi umeona jinsi Yehova anavyokufanya upya?” Kutumia njia hiyo kunaweza kwa kweli kuongoza kwenye “ubadilishanaji wa kitia-moyo.”Rom. 1:12.

Kwa kawaida, waamini wenzetu hufurahia kutoa maelezo kuhusu Biblia

Unaweza pia kumburudisha mwamini mwenzako kwa kuzungumza juu ya mtu fulani anayetajwa katika Biblia aliyekabili hali kama yake. Huenda mtu aliyekata tamaa akawakumbuka watu kama vile Hana au Epafrodito, ambao pindi fulani walishuka moyo lakini bado walikuwa wenye thamani machoni pa Mungu. (1 Sam. 1:9-11, 20; Flp. 2:25-30) Kwa nini msizungumzie mifano mizuri iliyo katika Biblia hali inaporuhusu?

HAKIKISHA UNAFUATILIA HALI YAO

Unaweza kuonyesha kwamba unawahangaikia kikweli ndugu na dada zako kwa kuendelea kupendezwa na hali zao baada ya ziara. (Mdo. 15:36) Mnapomalizia ziara hiyo, mnaweza kupanga kushiriki pamoja na ndugu au dada huyo katika huduma. Bernard, mzee mwenye uzoefu anapokutana tena na ndugu au dada aliyemtembelea karibuni, anaweza kuuliza hivi kwa busara kuhusu shauri lolote alilotoa, “Hebu niambie, je, limefanya kazi?” Kwa kuonyesha upendezi huo wa kibinafsi, utajua ikiwa msaada zaidi unahitajiwa.

Kuliko wakati mwingine wowote, ndugu na dada zetu wanahitaji kuhakikishiwa sasa kwamba mtu fulani anawajali, anaelewa hali zao, na anawapenda. (1 The. 5:11) Kwa hiyo, kabla ya kufanya ziara ya uchungaji, tafakarini kwanza hali ya ndugu yenu. Salini kuhusu jambo hilo. Chagueni maandiko yanayofaa. Mkifanya hivyo, mtapata maneno yanayofaa yatakayoweza kuiburudisha “nafsi iliyochoka”!

^ fu. 2 Majina yamebadilishwa.