“Jichagulieni leo yule mtakayemtumikia.”—YOS. 24:15.

NENO “chagua” lina maana nzito sana. Mtu anayechagua huwa na njia kadhaa za kufanya jambo na kwa kiasi fulani ana hiari ya kuamua atakavyotumia maisha yake. Kwa mfano: Hebu wazia kwamba mwanamume fulani anatembea barabarani, kisha kwa ghafla anafika penye njia panda. Atachagua kufuata njia gani? Ikiwa mwanamume huyo anajua mahali anakoelekea, basi inaelekea kwamba ni njia moja tu itakayomfikisha huko lakini akifuata nyingine atapotea.

1-3. (a) Kwa nini Yoshua aliweka mfano mzuri katika kuchagua njia inayofaa maishani? (b) Tunapaswa kukumbuka nini tunapohitaji kufanya maamuzi?

2 Biblia ina mifano mingi ya watu waliokabili hali kama hiyo. Kwa mfano, Kaini alilazimika kuchagua ikiwa atatenda kwa hasira au atadhibiti hasira yake. (Mwa. 4:6, 7) Yoshua alipaswa kuchagua ama kumtumikia Mungu wa kweli au kuiabudu miungu ya uwongo. (Yos. 24:15) Lengo au mradi wa Yoshua ulikuwa ni kukaa karibu na Yehova; kwa hiyo, alichagua njia iliyomwelekeza kwenye mradi huo. Kaini hakuwa na mradi kama huo, na alichagua njia ambayo ilimwelekeza mbali na Yehova.

3 Nyakati nyingine, huenda tukalazimika kuchagua kati ya mambo mawili au zaidi. Ikitokea hivyo, kumbuka lengo au mradi wako hasa ni kumtukuza Yehova katika kila jambo unalofanya na kuepuka jambo lolote linaloweza kukuondoa kutoka kwake. (Soma Waebrania 3:12.) Katika makala hii na ile itakayofuata, tutachunguza sehemu saba maishani ambazo hatupaswi kuruhusu chochote kitutenganishe na Yehova.

KAZI YA KIMWILI

4. Kwa nini kazi ya kimwili ni jambo muhimu?

4 Wakristo wana wajibu wa kujitegemeza wenyewe na familia zao. Biblia inaonyesha kwamba mtu yeyote  ambaye hataki kuwaandalia mahitaji watu wa nyumba yake, ni mbaya kuliko mtu asiye na imani. (2 The. 3:10; 1 Tim. 5:8) Ni wazi kwamba kazi ya kimwili ni sehemu muhimu ya maisha, lakini usipokuwa mwangalifu, inaweza kukutenganisha na Yehova. Jinsi gani?

5. Ni mambo gani muhimu ya kufikiria tunapochagua kazi?

5 Tuseme kwamba unatafuta kazi. Ikiwa si rahisi kupata kazi ya kuajiriwa katika eneo lenu, huenda ukashawishiwa kukubali kazi yoyote unayopata. Hata hivyo, namna gani ikiwa kazi hiyo haipatani na kanuni za Biblia? Namna gani ikiwa ratiba au safari za kikazi zitaathiri utendaji wako wa Kikristo au kukufanya uishi mbali na familia yako? Je, utakubali kazi hiyo, ukifikiri kwamba ni afadhali kuwa na kazi isiyofaa kuliko kutokuwa na kazi? Kumbuka kwamba kuchagua njia isiyofaa kunaweza kukutenganisha na Yehova. (Ebr. 2:1) Unawezaje kufanya maamuzi ya hekima unapotafuta kazi au unapotaka kubadili kazi?

6, 7. (a) Ni miradi gani ambayo mtu anaweza kuwa nayo kuhusu kazi ya kimwili? (b) Ni mradi gani utakaokuleta karibu zaidi na Yehova, na kwa nini?

6 Kama ilivyotajwa mwanzoni, kumbuka lengo lako. Jiulize hivi: ‘Ninataka kazi yangu inisaidie kutimiza jambo gani?’ Ikiwa unaiona kazi ya kimwili kuwa njia ya kukutegemeza wewe na familia yako ili mwendelee kumtumikia Yehova, basi, Yehova atabariki jitihada zako. (Mt. 6:33) Yehova hawezi kamwe kushindwa kukutegemeza unapopoteza kazi au unapokabili matatizo ya ghafla ya kiuchumi. (Isa. 59:1) “Anajua jinsi ya kuwakomboa watu wenye ujitoaji-kimungu kutoka katika jaribu.”—2 Pet. 2:9.

7 Kwa upande mwingine, namna gani ikiwa mradi wako ni kutajirika tu? Huenda utafanikiwa. Hata kama utafaulu, kumbuka kwamba “ufanisi” wa aina hiyo huwa na madhara makubwa sana. (Soma 1 Timotheo 6:9, 10.) Kukazia fikira kupita kiasi utajiri na kazi ya kimwili kutakutenganisha tu na Yehova.

8, 9. Wazazi wanapaswa kufikiria jambo gani kuhusu mtazamo wao kuelekea kazi ya kimwili? Eleza.

8 Ikiwa wewe ni mzazi, fikiria jinsi mfano wako utakavyowasaidia au kuwaathiri watoto wako. Ni jambo gani wanaloona kuwa ni muhimu zaidi kwako? Je, ni kazi yako au urafiki wako pamoja na Yehova? Wakiona kwamba cheo, umaarufu, na utajiri ndiyo mambo unayotanguliza maishani mwako, je, hawataiga mfano wako na kufuata njia hiyo hatari? Je, inawezekana kwamba hilo litafanya waache kukuheshimu kwa njia fulani ukiwa mzazi? Kijana mmoja Mkristo anasema hivi: “Sikuzote, baba yangu amekuwa akikazia fikira kazi yake tu. Mwanzoni, ilionekana kwamba alifanya kazi kwa bidii sana kwa sababu alitaka familia yetu iwe na maisha bora. Alitaka kututunza vizuri. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mambo yamebadilika. Anafanya kazi daima, halafu ananunua vitu vya anasa ambavyo si vya lazima. Na hilo limefanya familia yetu ijulikane kuwa familia yenye pesa nyingi badala ya familia inayowatia wengine moyo wafuatie miradi ya kiroho. Ningethamini zaidi kama baba yangu angenitegemeza kiroho badala ya kunitegemeza kifedha.”

9 Wazazi, msijitenge mbali na Yehova kwa kukazia fikira kupita kiasi kazi zenu. Kupitia mfano wenu, waonyesheni watoto wenu kwamba mnaamini kabisa kuwa utajiri bora zaidi tunaoweza kuwa nao ni wa kiroho, bali si wa kimwili.—Mt. 5:3.

10. Kijana anaweza kufikiria mambo gani anapochagua kazi ya kimwili?

10 Ikiwa wewe ni kijana anayefikiria kazi ya kimwili, unawezaje kuchagua njia inayofaa? Kama tulivyozungumzia, unapaswa kujua maisha yako yanaelekea wapi. Je,  kusomea kazi fulani uliyochagua na kufanya kazi hiyo kutakuwezesha kufuatia mambo ya Ufalme kwa ukamili zaidi au je, kazi hiyo itakutenganisha na Yehova? (2 Tim. 4:10) Je, mradi wako ni kuiga mtindo wa maisha wa watu ambao furaha yao inategemea kuwa na pesa nyingi katika benki au thamani ya hisa walizowekeza? Au je, utachagua kuwa na imani kama Daudi, aliyeandika hivi: “Nilikuwa kijana, pia nimezeeka, na bado sijamwona mtu yeyote mwadilifu akiwa ameachwa kabisa, wala uzao wake ukitafuta mkate”? (Zab. 37:25) Kumbuka, njia moja itakutenganisha na Yehova, na ile nyingine itakuongoza kwenye maisha bora zaidi. (Soma Methali 10:22; Malaki 3:10.) Utachagua njia gani? *

TAFRIJA NA BURUDANI

11. Biblia inakiri nini kuhusu tafrija na burudani, lakini tunapaswa kukumbuka nini?

11 Biblia haiwakatazi watu kufurahia maisha, wala haisemi kwamba tafrija na burudani ni mambo yanayopoteza wakati. Paulo alimwandikia Timotheo hivi: “Mazoezi ya kimwili ni yenye faida kidogo.” (1 Tim. 4:8) Biblia inasema pia kwamba kuna “wakati wa kucheka” na “wakati wa kurukaruka,” na inawatia moyo watu wapumzike vya kutosha. (Mhu. 3:4; 4:6) Hata hivyo, usipokuwa mwangalifu, tafrija na burudani zinaweza kukutenganisha na Yehova. Jinsi gani? Tunaweza kukabili hatari ikitegemea mambo mawili, yaani, aina ya tafrija au burudani unayochagua, na muda unaotumia katika mambo hayo.

Tafrija inayofaa na yenye usawaziko huburudisha

12. Unapaswa kufikiria mambo gani kuhusu aina ya tafrija na burudani unayochagua?

12 Kwanza, fikiria kuhusu aina ya tafrija au burudani. Uwe na hakika kwamba unaweza kupata aina inayofaa ya tafrija na burudani nzuri. Hata hivyo, ukweli ni kwamba tafrija na burudani nyingi leo hutukuza mambo ambayo Mungu anachukia, kutia ndani jeuri, kuwasiliana na pepo, na ngono haramu. Kwa hiyo, unahitaji kuchanganua aina ya tafrija na burudani unayofurahia. Inakuathirije? Je, inakuchochea kuwa na roho ya jeuri, mashindano makali, au utaifa? (Met. 3:31) Je, inakumalizia pesa? Je, inaweza kuwakwaza wengine? (Rom. 14:21) Ni watu wa aina gani unaoshirikiana nao katika tafrija na burudani unayochagua? (Met. 13:20)  Je, inakuchochea kuwa na tamaa ya kufanya mambo mabaya?—Yak. 1:14, 15.

13, 14. Unapaswa kufikiria nini kuhusu muda unaotumia katika tafrija?

13 Fikiria pia muda unaotumia katika tafrija na burudani. Jiulize hivi: ‘Je, ninatumia muda mwingi sana katika starehe hivi kwamba ninabaki na wakati mchache sana wa kufanya mambo ya kiroho?’ Ukitumia muda mwingi kupita kiasi katika tafrija na burudani, utagundua kwamba wakati wako wa kupumzika hauburudishi. Ukweli ni kwamba wale wanaokuwa na usawaziko katika tafrija na burudani wanafurahia wakati huo zaidi. Kwa nini? Dhamiri haiwasumbui wakati wa burudani kwa sababu wanajua kwamba wametimiza kwanza “mambo yaliyo ya maana zaidi.”Soma Wafilipi 1:10, 11.

14 Kutumia wakati mwingi katika starehe kunaweza kuonekana kuwa jambo lenye kuvutia, hata hivyo, kufuata njia hiyo ya maisha kunaweza kukutenganisha na Yehova. Kim, dada mwenye umri wa miaka 20 alijifunza jambo hilo katika maisha yake. Anasema hivi: “Nilizoea kwenda kwenye karamu zote. Kila mwisho-juma kulikuwa na karamu kubwa, kuanzia Ijumaa, Jumamosi, hadi Jumapili. Hata hivyo, sasa ninaona kwamba kuna mambo mengi muhimu sana ya kufanya. Kwa mfano, nikiwa painia, mimi huamka saa 12 asubuhi na kuanza utumishi wa shambani, kwa hiyo siwezi kubaki kwenye tafrija hadi saa saba au saa nane usiku. Ninajua kwamba tafrija zote si mbaya, lakini zinaweza kumkengeusha sana mtu. Kama tu ilivyo na mambo mengine yote, tafrija zinapaswa kufanywa kwa usawaziko.”

15. Wazazi wanawezaje kuwasaidia watoto wao kuchagua tafrija inayoburudisha?

15 Wazazi wana daraka la kujiandalia na kuwaandalia watoto wao mahitaji ya kimwili, ya kiroho, na ya kihisia-moyo. Hilo linatia ndani kuandaa tafrija. Ikiwa wewe ni mzazi, usiwanyime watoto furaha kwa kufanya kila tafrija ionekane ni mbaya. Hata hivyo, uwe mwangalifu kuhusu uvutano usiofaa. (1 Kor. 5:6) Ukifikiria kimbele, utapata tafrija na burudani zinazoiburudisha kwelikweli familia yako. * Ukifanya hivyo, wewe na watoto wako mtachagua njia itakayowaleta karibu zaidi na Yehova.

MAHUSIANO YA KIFAMILIA

16, 17. Ni hali gani yenye kuhuzunisha ambayo imewakumba wazazi wengi, na tunajuaje kwamba Yehova anaelewa uchungu wao?

16 Uhusiano kati ya mzazi na mtoto ni wenye nguvu sana hivi kwamba Yehova aliutumia kuonyesha jinsi anavyowapenda watu wake. (Isa. 49:15) Kwa hiyo, ni jambo la kawaida kuhuzunika sana mtu wa familia unayempenda anapomwacha Yehova. Dada mmoja ambaye binti yake alitengwa na ushirika anasema hivi: “Nilishuka moyo sana. Nilijiuliza hivi: ‘Kwa nini alimwacha Yehova?’ Nilijihisi kuwa na hatia, na nilijilaumu.”

17 Yehova anaelewa uchungu wako. Yeye mwenyewe ‘aliumia moyoni’ wakati mshiriki wa kwanza wa familia yake ya wanadamu, na baadaye watu wengi walioishi kabla ya Gharika walipoasi. (Mwa. 6:5, 6) Huenda ikawa vigumu kwa watu ambao hawajapatwa kamwe na jambo kama hilo kuelewa jinsi hali hiyo inavyoumiza sana. Hata hivyo, si jambo la hekima kuruhusu mwenendo usiofaa wa mshiriki wa familia aliyetengwa na ushirika ukutenganishe na Yehova. Hivyo basi, unawezaje kukabiliana na huzuni nyingi wakati mshiriki wa familia anapomwacha Yehova?

18. Kwa nini wazazi hawapaswi kujilaumu mtoto akimwacha Yehova?

18 Usijilaumu kwa sababu ya jambo lililotokea. Yehova amewapa wanadamu uhuru  wa kuchagua, na kila mtu katika familia ambaye amejiweka wakfu na kubatizwa lazima ‘aubebe mzigo wake mwenyewe’ wa daraka. (Gal. 6:5) Hatimaye, mtenda-dhambi huyo atatozwa hesabu na Yehova kwa sababu ya uamuzi wake, bali si wewe. (Eze. 18:20) Pia, usiwalaumu watu wengine. Heshimu mpango wa Yehova wa nidhamu. Chukua msimamo wa kumpinga Ibilisi, usichukue msimamo dhidi ya wachungaji wanaochukua hatua ili kulilinda kutaniko.—1 Pet. 5:8, 9.

Si vibaya kutumaini kwamba mpendwa wako atamrudia Yehova

19, 20. (a) Wazazi ambao watoto wao wametengwa na ushirika wanaweza kufanya nini ili wakabiliane na huzuni yao? (b) Wazazi kama hao wana sababu nzuri ya kutumaini nini?

19 Kwa upande mwingine, ukiamua kuwa na kinyongo moyoni kumwelekea Yehova, utajitenga naye. Kwa kweli, mshiriki huyo wa familia anahitaji kuona msimamo wako thabiti wa kumtanguliza Yehova mbele ya jambo lolote lile—kutia ndani mahusiano ya kifamilia. Kwa hiyo, ili ukabiliane na hali hiyo, hakikisha unadumisha hali nzuri ya kiroho. Usijitenge na ndugu na zako waaminifu Wakristo. (Met. 18:1) Mmiminie Yehova hisia zako katika sala. (Zab. 62:7, 8) Usitafute visingizio vya kushirikiana na mshiriki wa familia aliyetengwa na ushirika, kwa mfano, kupitia simu au barua-pepe. (1 Kor. 5:11) Jishughulishe kabisa na utendaji wa kiroho. (1 Kor. 15:58) Dada aliyenukuliwa mwanzoni anasema hivi: “Ninajua kwamba ni lazima niwe na mengi ya kufanya katika utumishi wa Yehova na kudumisha hali nzuri ya kiroho ili binti yangu atakapomrudia Yehova, niweze kumsaidia.”

20 Biblia inasema kwamba upendo “hutumaini mambo yote.” (1 Kor. 13:4, 7) Si vibaya kutumaini kwamba mpendwa wako atamrudia Yehova. Kila mwaka, wakosaji wengi wanatubu na kurudi katika tengenezo la Yehova. Yehova hana kinyongo kuelekea wakosaji wanaotubu. Badala yake, ‘yuko tayari kusamehe.’—Zab. 86:5.

FANYA MAAMUZI YA HEKIMA

21, 22. Umeazimia kufanya nini kuhusu jinsi unavyotumia uhuru wako wa kuchagua?

21 Yehova amewapa wanadamu aliowaumba uhuru wa kuchagua. (Soma Kumbukumbu la Torati 30:19, 20.) Lakini uhuru huo unaambatana na daraka zito. Kila Mkristo anapaswa kujiuliza hivi: ‘Ninafuata njia gani maishani? Je, nimeruhusu kazi ya kimwili, burudani na tafrija, au mahusiano ya kifamilia yanitenganishe na Yehova?’

22 Upendo wa Yehova kuelekea watu wake hauyumbiyumbi kamwe. Tunaweza tu kujitenga na Yehova tukichagua kufuata njia isiyofaa. (Rom. 8:38, 39) Na si lazima iwe hivyo kwetu! Azimia kutoruhusu kitu chochote kikutenganishe na Yehova. Makala inayofuata itazungumzia sehemu nyingine nne ambazo unaweza kuonyesha azimio hilo.

^ fu. 10 Kwa habari zaidi kuhusu kuchagua kazi ya kimwili, tazama sura ya 38 ya kitabu Maswali Ambayo Vijana Huuliza—Majibu Yafanyayo Kazi, Buku la 2.

^ fu. 15 Unaweza kupata mapendekezo katika gazeti la Amkeni! la Novemba 2011, ukurasa wa 17-19.