Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Januari 2013

Kumtumikia Mungu Bila Majuto

Kumtumikia Mungu Bila Majuto

“Nayasahau mambo ya nyuma na kujinyoosha kwenda mbele kuelekea mambo yaliyo mbele.”FLP. 3:13.

MSHAIRI mmoja aliandika hivi: “Haya ndiyo maneno yenye kuhuzunisha zaidi yanayoweza kusemwa au kuandikwa: ‘Laiti ningejua!’” Aliyesema hivyo ni mshairi J. G. Whittier, na alikuwa akirejelea mambo tunayojutia, mambo tunayohisi kwamba ikiwa tungepata fursa nyingine tungeyafanya kwa njia tofauti. “Majuto” ni huzuni au uchungu wa kiakili kwa sababu ya kufanya au kutofanya jambo fulani, na neno hilo linaweza pia kumaanisha “kulia tena.” Sisi sote tumewahi kufanya mambo ambayo tunahisi kwamba ikiwa tungepata fursa nyingine tungeyafanya kwa njia tofauti. Unajutia mambo gani?

1-3. (a) Majuto ni nini, na yanaweza kutuathirije? (b) Tunajifunza nini kutokana na Paulo kuhusu kumtumikia Mungu bila majuto?

2 Watu fulani wamefanya makosa mazito maishani mwao, hata wametenda dhambi nzito. Wengine hawajafanya mambo mabaya sana, lakini wana wasiwasi kuwa huenda hawakufanya maamuzi bora maishani. Na wengine hawakazii fikira tena maamuzi mabaya waliyofanya zamani, wanaendelea na maisha yao. Na kuna watu ambao wanaendelea kujutia makosa waliyofanya zamani na kusema, “laiti ningejua!” (Zab. 51:3) Wewe unahisije? Je, unatamani kumtumikia Mungu bila majuto, angalau kuanzia leo na kuendelea? Je, kuna mfano halisi unaoweza kutusaidia kufanya hivyo? Bila shaka, tuna mfano wa mtume Paulo.

3 Katika maisha yake, Paulo alifanya makosa mabaya sana na vilevile maamuzi yenye hekima. Aliumia sana moyoni kwa sababu ya makosa aliyofanya zamani, lakini pia alijifunza kuishi bila majuto kwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Acheni tuone jinsi mfano wake unavyoweza kutufundisha kumtumikia Mungu bila majuto.

MAKOSA YA ZAMANI AMBAYO PAULO ALIJUTIA

4. Mtume Paulo alifanya makosa gani zamani yaliyomletea majuto?

4 Akiwa kijana Farisayo, Paulo alitenda mambo ambayo yalimletea majuto baadaye. Kwa mfano, aliongoza kampeni ya kuwatesa vikali wanafunzi wa Kristo. Biblia  inasema kwamba mara tu baada ya Stefano kuuawa kwa sababu ya imani yake, “Sauli [ambaye baadaye aliitwa Paulo] akaanza kushughulikia kutaniko kwa njia mbaya kabisa. Akawa akivamia nyumba moja baada ya nyingine, akiwakokota nje wanaume na wanawake, na kuwatia gerezani.” (Mdo. 8:3) Msomi Albert Barnes alisema kwamba neno la Kigiriki linalotafsiriwa “kushughulikia kwa njia mbaya kabisa” ni “neno lenye nguvu, linaloonyesha jinsi [Sauli] alivyowatesa Wakristo kwa bidii na hasira nyingi.” Kwa hiyo, Barnes akasema, “Sauli alilishambulia kanisa kwa hasira kali kama mnyama-mwitu.” Akiwa Myahudi mwenye bidii, Sauli aliamini kwamba kuukomesha kabisa Ukristo ni wajibu aliopewa na Mungu. Kwa hiyo, aliwasaka kwa ukatili kabisa Wakristo, ‘akiwatisha na kutaka kuwaua wanaume na wanawake,’ akiwa na nia ya kuwaangamiza.—Mdo. 9:1, 2; 22:4. *

5. Ni nini kilichomfanya Sauli aache kuwatesa wafuasi wa Yesu na kuanza kuhubiri kuhusu Kristo?

5 Sauli alikusudia kwenda Damasko, kuwachukua kwa nguvu wanafunzi wa Yesu kutoka katika nyumba zao, na kuwakokota hadi Yerusalemu ili waadhibiwe na Sanhedrini. Hata hivyo, alishindwa kwa sababu alikuwa akimpinga Yesu ambaye ni Kichwa cha kutaniko la Kikristo. (Efe. 5:23) Sauli alipokuwa njiani kwenda Damasko, Yesu alimtokea, naye Sauli akapofushwa na nuru iliyotokea kimuujiza. Kisha Yesu akamwagiza Sauli aende Damasko kungojea maagizo zaidi. Tunajua lililotukia baadaye.—Mdo. 9:3-22.

6, 7. Ni nini kinachoonyesha kwamba Paulo alitambua makosa aliyofanya zamani?

6 Mtazamo wa Paulo ulibadilika kabisa mara tu alipokuwa Mkristo. Badala ya kuwa adui mkali sana wa Ukristo, alianza kuutetea kwa bidii. Hata hivyo, baadaye aliandika hivi kujihusu: “Bila shaka, ninyi mlisikia juu ya mwenendo wangu hapo zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba kufikia hatua ya kuzidi mno niliendelea kulitesa kutaniko la Mungu na kuliangamiza.” (Gal. 1:13) Baadaye, alipowaandikia Wakorintho, Wafilipi, na Timotheo, alitaja tena makosa aliyofanya zamani. (Soma 1 Wakorintho 15:9; Flp. 3:6; 1 Tim. 1:13) Paulo hakufurahia kuandika kuhusu mambo hayo, wala hakujaribu kuyaficha. Alitambua vizuri kwamba alifanya makosa mazito.—Mdo. 26:9-11.

7 Msomi wa Biblia Frederic W. Farrar alitaja sehemu ambayo Sauli alitimiza “katika kazi mbovu ya kuwatesa Wakristo.” Farrar aliongezea kwamba tunaweza tu “kuelewa majuto mengi ambayo bila shaka Paulo alikuwa nayo, na kuelewa jinsi alivyodhihakiwa na maadui wenye nia mbaya” tukifikiria matokeo mabaya sana ya kipindi hicho chenye kuhuzunisha katika maisha yake. Paulo alipoyatembelea makutaniko mbalimbali, huenda nyakati nyingine alifikiwa na ndugu asiowajua ambao walimwambia hivi: ‘Kumbe wewe ndiye Paulo, ni wewe uliyetutesa!’—Mdo. 9:21.

8. Paulo alihisije kuhusu rehema na upendo ambao Yehova na Yesu walimwonyesha, na hilo linatufunza nini?

8 Hata hivyo, Paulo alitambua kwamba aliweza tu kutimiza huduma yake kwa sababu ya fadhili zisizostahiliwa za Mungu. Anataja sifa ya Mungu ya rehema mara 90 katika barua 14 alizoandika—mara nyingi kuliko mwandikaji mwingine yeyote wa Biblia. (Soma 1 Wakorintho 15:10.) Paulo alithamini sana jinsi alivyotendewa kwa rehema na hivyo akaonyesha kwamba fadhili zisizostahiliwa alizoonyeshwa na Mungu hazikuwa za bure. Kwa hiyo, ‘alifanya kazi kuwapita’ mitume wengine wote. Mfano wa Paulo unaonyesha wazi kwamba tukiungama dhambi zetu na kubadili mwenendo wetu, Yehova yuko tayari kufutilia mbali  hata dhambi nzito kwa msingi wa dhabihu ya fidia ya Yesu. Hilo ni somo zuri kama nini kwa mtu yeyote anayeona kuwa ni vigumu kuamini kwamba dhabihu ya Kristo inaweza kumnufaisha yeye binafsi! (Soma 1 Timotheo 1:15, 16.) Hata ingawa zamani Paulo alimtesa vikali Kristo, aliandika hivi: ‘Mwana wa Mungu alinipenda mimi na kujitoa mwenyewe kwa ajili yangu.’ (Gal. 2:20; Mdo. 9:5) Naam, Paulo alijifunza kanuni ya kwamba alipaswa kufanya yote aliyoweza katika utumishi wa Mungu ili asiwe na sababu nyingine ambayo ingeongeza majuto yake. Je, umejifunza kanuni hiyo?

Paulo alijifunza jinsi ya kumtumikia Mungu bila majuto

JE, UNA MAJUTO YOYOTE?

9, 10. (a) Kwa nini baadhi ya watu wa Yehova wanajuta? (b) Kwa nini si vizuri kuendelea kuhangaikia matatizo yaliyopita?

9 Je, kuna mambo uliyofanya unayojutia sasa? Je, unajuta kwamba ulipoteza nguvu na wakati wenye thamani kufuatilia mambo yasiyofaa? Je, ulitenda kwa njia iliyowaumiza wengine? Au huenda ikawa kwamba unajuta na kuhuzunika kwa sababu nyingine. Swali ni hili, Unaweza kufanya nini ikiwa unahisi hivyo?

10 Watu wengi wana mahangaiko! Ukiendelea kuhangaika unajiumiza, unajitaabisha, na kujitesa mwenyewe. Mahangaiko yanasababisha wasiwasi mwingi. Je, kuhangaika hutatua tatizo lolote? Hakutatui tatizo hata moja! Wazia kwamba unajaribu kusonga mbele lakini unabembea-bembea kwenye kiti. Unatumia nguvu zako zote lakini husongi mbele! Badala ya kubembea-bembea, yaani, kuhangaika-hangaika, unapaswa kuchukua hatua fulani ili usonge mbele. Unaweza kumwomba msamaha mtu uliyemkosea, pengine utaboresha uhusiano wenu. Unaweza kuepuka jambo lililosababisha kosa hilo, na hivyo kuzuia matatizo wakati ujao. Lakini pia, huenda ukahitaji tu kuendelea kuvumilia hali fulani maishani. Hata hivyo, kuhangaika kunamdhoofisha tu mtu na kunaweza kumfanya ashindwe kumtumikia Mungu kwa ukamili. Na kuhangaika hakumnufaishi mtu kwa njia yoyote ile!

11. (a) Ni lazima tufanye nini ili Yehova atuonyeshe rehema na fadhili zenye upendo? (b) Ikiwa tumefanya dhambi, ni lazima tutii mwongozo gani kutoka kwa Mungu ili tupate amani ya akili?

 11 Watu fulani wana mwelekeo wa kuendelea kuhangaika kwa sababu ya makosa waliyofanya amani na hilo linawafanya wahisi kwamba hawafai machoni pa Mungu. Huenda wakahisi kuwa Mungu hawezi kamwe kuwaonyesha rehema, labda kwa sababu walitenda dhambi nzito sana au wametenda dhambi mara nyingi sana. Hata hivyo, ukweli ni kwamba hata iwe walifanya dhambi gani, wanaweza kutubu, kubadilika, na kuomba msamaha. (Mdo. 3:19) Yehova anaweza kuwaonyesha rehema na fadhili zenye upendo, kama alivyowaonyesha watu wengine wengi. Yehova atamsamehe kwa fadhili mtu mnyenyekevu na mnyoofu akitubu kutoka moyoni. Hivyo ndivyo Mungu alivyomsamehe Ayubu, aliyesema hivi: “Ninatubu [au ninajuta] katika mavumbi na majivu.” (Ayu. 42:6) Ili tupate amani ya akili, ni lazima sote tutii mwongozo huu ambao Mungu ametupatia: “Anayefunika makosa yake hatafanikiwa, lakini yeye anayeyaungama na kuyaacha ataonyeshwa rehema.” (Met. 28:13; Yak. 5:14-16) Kwa hiyo, tunaweza kuungama mbele za Mungu, kusali ili atusamehe, na kuchukua hatua za kurekebisha kosa letu. (2 Kor. 7:10, 11) Ikiwa tumechukua hatua hizo, basi Mungu ‘anayesamehe kwa njia kubwa,’ anaweza kutuonyesha rehema.—Isa. 55:7.

12. (a) Mfano wa Daudi unatufundisha nini kuhusu hatua bora ya kuchukua tunapokuwa na dhamiri yenye hatia? (b) Yehova amejuta katika maana gani, na kujua hivyo kunatusaidiaje? (Tazama sanduku.)

12 Sala ina nguvu; Mungu hutusaidia sana tunaposali. Daudi alieleza hisia zake za moyoni katika sala ya imani ambayo imeandikwa kwa njia yenye kugusa moyo katika Zaburi. (Soma Zaburi 32:1-5.) Daudi alikiri kwamba aliteseka sana alipojaribu kuinyamazisha dhamiri yake iliyokuwa na hatia! Ni wazi kwamba alisumbuka kiakili na kuugua kimwili na hata alipoteza shangwe yake kwa sababu ya kukataa kuungama. Daudi alipataje msamaha na kitulizo? Ni kwa kuungama tu mbele za Mungu. Yehova alijibu sala za Daudi na kumwimarisha ili aendelee na maisha yake na kumtumikia. Vivyo hivyo, ukisali kwa unyoofu kutoka moyoni, unaweza kuwa na uhakika kwamba Yehova atasikiliza kwa makini dua yako. Ikiwa makosa uliyofanya zamani yanakuhangaisha, yarekebishe kadiri uwezavyo, kisha uamini kwamba Yehova amekusamehe kama anavyotuhakikishia!—Zab. 86:5.

KAZIA FIKIRA WAKATI UJAO

13, 14. (a) Ni jambo gani kuu tunalopaswa kuhangaikia sasa? (b) Ni maswali gani yanayoweza kutuchochea tuchunguze jinsi tunavyoishi sasa?

13 Watu husema kwamba tunaweza kuelewa maisha kwa kujikumbusha mambo yaliyopita ingawa ni lazima tuishi tukikazia fikira wakati ujao. Basi badala ya kuhangaishwa na  mambo yaliyopita, tunapaswa kukazia fikira maisha yetu ya sasa na ya wakati ujao. Ni nini tunachofanya au tusichofanya sasa, ambacho miaka mingi ijayo tutasema laiti tungejua? Je, tunaendelea kudumisha uaminifu ili tuepuke kujuta wakati ujao?

14 Kadiri dhiki kuu inavyokaribia, hatutaki kusumbuliwa na majuto kama haya: ‘Laiti ningefanya mengi zaidi katika utumishi wa Mungu! Mbona sikufanya upainia nilipokuwa na nafasi? Ni nini kilichonizuia nisijitahidi kustahili kuwa mtumishi wa huduma? Je, nilijitahidi kabisa kuvaa utu mpya? Je, ninatimiza matakwa ya Yehova ya kuishi katika ulimwengu wake mpya?’ Badala ya kuhangaikia tu maswali hayo mazito, tungependa kuyatumia kujichunguza na kuhakikisha kwamba tunafanya yote tuwezayo katika utumishi wa Yehova. Tusipofanya hivyo, tutaendelea kuishi kwa njia ambayo huenda itafanya tujute zaidi.—2 Tim. 2:15.

USIJUTE KAMWE KWA SABABU UNAMTUMIKIA MUNGU

15, 16. (a) Wengi wamejidhabihu jinsi gani ili kutanguliza utumishi wa Mungu maishani mwao? (b) Kwa nini hatupaswi kujuta kwa sababu ya kudhabihu mambo fulani ili tutangulize kazi ya Ufalme?

15 Namna gani ninyi ambao mmejidhabihu ili kumtumikia Yehova kwa wakati wote? Labda uliacha kazi nzuri au biashara iliyokuwa imesitawi na kurahisisha maisha yako ili uwe na wakati zaidi wa kutanguliza mambo ya Ufalme. Au labda ulibaki mseja au ikiwa umefunga ndoa, uliamua kutopata watoto ili ujitolee kufanya utumishi wa wakati wote kama vile utumishi wa Betheli, ujenzi wa kimataifa, kazi ya mzunguko, au utumishi wa umishonari, migawo ambayo hungeweza kufanya ukiwa na watoto. Kwa kuwa sasa umezeeka, je, unapaswa kujuta kwamba uliamua kumtumikia Yehova? Je, unahisi kwamba hukuhitaji kujidhabihu au ulijidhabihu wakati usiofaa? La hasha!

16 Ulifanya maamuzi hayo kwa sababu ulimpenda sana Yehova na ulitaka sana kuwasaidia wengine waliotaka kumtumikia. Hupaswi kufikiri kwamba maisha yako yangekuwa mazuri zaidi ikiwa ungeyatumia kwa njia tofauti. Unaweza kuridhika kabisa kwa sababu unajua kwamba ulifanya uamuzi bora kulingana na hali yako. Shangilia kwa sababu umefanya yote uwezayo katika utumishi wa Yehova. Hatasahau maisha yako ya kujidhabihu. Atakapoleta uzima ulio wa kweli, atakuthawabisha kwa kukubariki kuliko unavyoweza kuwazia!—Zab. 145:16; 1 Tim. 6:19.

JINSI UNAVYOWEZA KUMTUMIKIA MUNGU BILA MAJUTO

17, 18. (a) Ni kanuni gani iliyomsaidia Paulo kumtumikia Mungu bila majuto? (b) Umeazimia kufanya nini kuhusu utumishi wako wa wakati uliopita, wa sasa, na wa wakati ujao?

17 Paulo alijifunza kanuni gani iliyomsaidia kumtumikia Mungu bila kupata majuto zaidi? Kulingana na tafsiri ya J. B. Phillips, Paulo aliandika hivi: “Ninayaacha mambo ya zamani nyuma na mikono yangu ikiwa imenyooshwa kuelekea jambo lolote lililo mbele ninaenda moja kwa moja kwenye lengo langu.” (Soma Wafilipi 3:13, 14.) Paulo hakuendelea kukazia fikira makosa aliyofanya alipokuwa katika dini ya Kiyahudi. Badala yake, alijitahidi kutumia nguvu zake zote ili astahili kupata tuzo la uzima wa milele.

18 Sisi sote tunaweza kufuata kanuni ambayo Paulo alitaja. Badala ya kukazia fikira makosa yetu ya zamani na kuhangaikia mambo ambayo hatuwezi kubadili, tunapaswa kujinyoosha mbele ili tupate baraka za wakati ujao. Bila shaka, hatuwezi kusahau kabisa makosa tuliyofanya, lakini hatuhitaji kuendelea kujilaumu kwa sababu ya makosa hayo. Tunaweza kujitahidi kutokazia fikira mambo yaliyopita, na kujitahidi kadiri tuwezavyo kumtumikia Mungu sasa, na kukazia fikira wakati ujao ulio mzuri ajabu!

^ fu. 4 Biblia inataja tena na tena kwamba Sauli aliwatesa pia wanawake, na hilo linaonyesha kwamba wanawake walisaidia sana kueneza Ukristo katika karne ya kwanza, kama wanavyofanya leo.—Zab. 68:11.

[Picha katika ukurasa wa 22]