Jitihada nyingi zinahusika ili kutafuta zawadi inayomfaa mtu unayempenda. Vyovyote vile, mpokeaji ndiye atakayeamua thamani ya zawadi. Na huenda kile ambacho kinampendeza mtu mmoja kisimvutie mwingine.

Kwa mfano, huenda kijana akafurahia sana kupata kifaa cha kisasa zaidi cha kielektroni. Tofauti na hilo, watu wazima huthamini zaidi vitu kama vile zawadi ya urithi ambayo huenda si ya bei ghali. Katika tamaduni mbalimbali, watu wengi, wakubwa kwa wadogo hupendelea kupewa pesa, na hivyo kuwa na uhuru wa kuzitumia jinsi wanavyotaka.

Licha ya changamoto hizo, watu wengi hujitahidi kutafuta zawadi inayofaa kwa ajili ya mtu wanayempenda. Ingawa si rahisi kupata zawadi bora nyakati zote, kufikiria mambo kadhaa kunaweza kutusaidia kufaulu kwa kadiri fulani. Acheni tuchunguze mambo manne yanayoweza kufanya mpokeaji aithamini zawadi anayopewa.

Kile ambacho mpokeaji anatamani. Mwanamume fulani anayeishi Belfast, Ireland Kaskazini, alisema kwamba baiskeli aliyopewa alipokuwa na umri wa miaka 10 au 11 hivi, ndio zawadi bora ambayo amewahi kupokea. Kwa nini? Alisema: “Kwa sababu nilitamani sana kuipata.” Maelezo hayo yanaonyesha kwamba uwezekano wa mtu kuithamini au kutoithamini zawadi hutegemea sana kile anachotamani. Hivyo basi, mfikirie mtu unayekusudia kumpatia zawadi. Chunguza mambo anayothamini, kwa sababu mtu huthamini zaidi kitu anachotamani. Kwa mfano, babu na bibi huthamini sana kutumia muda pamoja na familia. Huenda wakatamani sana kuwaona watoto na wajukuu wao mara kwa mara. Inaelekea watathamini zaidi familia ikipanga kwenda likizo pamoja nao kuliko kupewa zawadi nyingine yoyote.

Siri ya kujua mambo ambayo wengine wanatamani, ni kuwa msikilizaji mzuri. Biblia inatuhimiza tuwe ‘wepesi kuhusu kusikia, si wepesi wa kusema.’ (Yakobo 1:19) Katika mazungumzo ya kila siku pamoja na marafiki au watu wa ukoo, sikiliza kwa makini ili ujue mambo wanayopenda na wasiyopenda. Ukifanya hivyo, itakuwa rahisi kwako kutoa zawadi ambayo wataifurahia.

 Mahitaji ya mpokeaji. Huenda mtu akathamini hata zawadi ndogo au isiyo ya bei ghali mradi tu inatosheleza uhitaji fulani hususa. Lakini unawezaje kujua uhitaji wa mtu?

Huenda ikaonekana kuwa njia rahisi ni kumuuliza kile anachohitaji au anachotaka. Lakini, kufanya hivyo humzuia mtoaji kupata shangwe ya kutoa zawadi inayofaa bila mhusika kuitazamia. Kwa kuongezea, ingawa baadhi ya watu hueleza kwa uhuru mambo wanayopenda na wasiyopenda, mara nyingi wanakuwa wasiri inapohusu mahitaji yao.

Kwa hiyo, chunguza kwa makini hali za yule unayetaka kumpa zawadi. Je, yeye ni kijana, mzee, mseja, amefunga ndoa, ametalikiwa, mjane, ameajiriwa, au amestaafu? Kisha, fikiria aina ya zawadi ambayo huenda ikatosheleza uhitaji wake.

Ili ufahamu mahitaji ya yule unayekusudia kumpatia zawadi, zungumza na wengine ambao wamewahi kuwa katika hali kama yake. Watakueleza mahitaji ya pekee ambayo wengi hawayafahamu. Ukiwa na habari hizo, unaweza kutoa zawadi inayotosheleza uhitaji ambao wengine hawakuuona.

Wakati ambao zawadi inatolewa. Biblia inasema hivi: “Neno linalosemwa wakati unaofaa ni jema kama nini!” (Methali 15:23) Andiko hilo linaonyesha kwamba kuchagua wakati unaofaa wa kusema jambo fulani kunaweza kuwa na matokeo mazuri. Ndivyo ilivyo na matendo yetu pia. Kama neno linalosemwa wakati unaofaa linavyoweza kumfurahisha anayelisikia, vivyo hivyo zawadi inayotolewa wakati unaofaa au inayopatana na tukio hususa inaweza kuchangia furaha zaidi kwa mpokeaji.

Rafiki yako anafunga ndoa. Kijana fulani anakaribia kuhitimu masomo yake. Wenzi fulani wa ndoa wanatazamia kupata mtoto. Hiyo ni mifano michache ya pindi ambazo zawadi hutolewa. Baadhi ya watu huona inafaa kutunza rekodi za matukio ya pekee kama hayo, ya mwaka unaofuata. Kwa njia hiyo, wanaweza kupanga mapema zawadi inayofaa kwa ajili ya kila tukio. *

Bila shaka, si lazima tutoe zawadi wakati wa matukio hususa pekee. Tunaweza kufurahia shangwe ya kutoa wakati wowote ule. Lakini tunapaswa kuchukua tahadhari. Kwa mfano, ikiwa mwanamume atampatia mwanamke zawadi bila sababu ya msingi, huenda mwanamke huyo akafikiri kuwa hiyo ni ishara ya kwamba anapendezwa naye. Hata hivyo, ikiwa kusudi si hilo, huenda zawadi hiyo ikaeleweka vibaya au ikasababisha matatizo. Kwa kuzingatia hilo, tunaona umuhimu wa kuchunguza jambo lingine muhimu ambalo ni, nia ya anayetoa zawadi.

Nia ya mtoaji. Kama mfano ulio katika fungu lililotangulia unavyoonyesha, ni muhimu kuchunguza ikiwa mpokeaji ataelewa kimakosa nia ya mtoaji. Kwa upande mwingine, yule anayetoa zawadi anapaswa kuchunguza nia yake. Ingawa watu wengi hupenda kufikiri kwamba wanatoa zawadi zao kwa nia nzuri, wengi hutoa zawadi wakati wa matukio ya pekee kwa sababu wanahisi hali zinawalazimu. Na wengine hutoa zawadi wakitarajia kutendewa kwa njia ya pekee au kupata kitu fulani.

Unaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba unatoa zawadi ukichochewa na nia nzuri? Biblia inasema: “Mambo yenu yote na yatendeke kwa upendo.” (1 Wakorintho 16:14) Ikiwa unatoa zawadi kwa kuchochewa na upendo wa kweli na kwa sababu unawajali wengine, watazipokea kwa furaha nawe utapata shangwe zaidi inayotokana na kuwa mkarimu. Unapotoa kutoka moyoni, utamfurahisha Baba yetu wa mbinguni. Mtume Paulo aliwapongeza Wakristo wa kutaniko la kale  la Korintho ambao kwa utayari na furaha walitoa misaada kwa ajili Wakristo wenzao huko Yudea. Aliwaambia hivi: “Mungu humpenda mtoaji mchangamfu.”—2 Wakorintho 9:7.

Kuzingatia mambo ambayo tumechunguza kunaweza kukusaidia kutoa zawadi ambazo zitawafurahisha wengine. Mambo hayo na mengine pia yalihusika Mungu alipofanya mpango wa kuwapa wanadamu zawadi iliyo bora kuliko zote. Ili uifahamu zawadi hiyo bora, tunakutia moyo usome makala inayofuata.

^ fu. 13 Watu wengi pia hutoa zawadi wakati wa sherehe za kuzaliwa na sikukuu nyingine. Hata hivyo, kwa kawaida sherehe hizo huhusisha mazoea yanayopingana na mafundisho ya Biblia. Soma makala “Wasomaji Wetu Wanauliza—Je, Krismasi Ni ya Kikristo?” katika gazeti hili.