Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi  |  Na. 6 2017

Fidia, zawadi ya Mungu inayotuwezesha kupata uzima wa milele, ndio zawadi bora kuliko zote

 HABARI KUU | NI ZAWADI GANI BORA KULIKO ZOTE?

Ni Zawadi Gani Bora Kuliko Zote?

Ni Zawadi Gani Bora Kuliko Zote?

“Kila zawadi njema na kila tuzo kamilifu hutoka juu, kwa maana hushuka kutoka kwa Baba wa mianga ya mbinguni.” (Yakobo 1:17) Bila shaka, andiko hilo linazungumzia ukarimu wa Baba yetu wa mbinguni, Yehova Mungu. Hata hivyo, kati ya zawadi nyingi ambazo Mungu amewapatia wanadamu, kuna moja iliyo bora kuliko zote. Ni ipi hiyo? Jibu linapatikana katika maneno ya Yesu yanayojulikana sana, yaliyo kwenye andiko la Yohana 3:16, linalosema: “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.”

Mwana mzaliwa pekee wa Mungu ndiye zawadi bora kuliko zote ambayo tumewahi kupokea, kwa sababu anatukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi, uzee, na kifo. (Zaburi 51:5; Yohana 8:34) Hata tukijitahidi kadiri gani, hatuwezi kujikomboa kutoka katika utumwa huo kwa uwezo wetu wenyewe. Lakini kwa sababu ya upendo wake mwingi, Yehova alifanya mipango ili kutukomboa. Kwa kumtoa Mwana wake wa pekee, Yesu Kristo, awe fidia, Yehova Mungu aliwapa wanadamu watiifu tumaini la uzima wa milele. Hata hivyo, fidia ni nini hasa? Ina umuhimu gani? Na inaweza kutunufaisha jinsi gani?

Fidia ni gharama inayotolewa ili kulipia kilichopotezwa au kukomboa kitu kutoka utumwani. Biblia inasema kwamba wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, waliumbwa bila dhambi, wakiwa na tumaini la kufurahia maisha milele katika dunia paradiso pamoja na watoto ambao wangepata. (Mwanzo 1:26-28) Kwa kusikitisha, walipoteza baraka hizo zote walipoamua kutomtii Mungu na hivyo wakawa watenda dhambi. Matokeo yakawa nini? Biblia inajibu: “Kupitia mtu mmoja dhambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia dhambi, na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya dhambi.” (Waroma 5:12) Badala ya kuwapitishia wazao wake uhai mkamilifu, Adamu aliwapitishia dhambi na mshahara wake ambao ni kifo.

Fidia inapotolewa, kile kinacholipwa ni lazima kilingane na kilichopotezwa. Adamu alitenda dhambi alipochagua kutomtii Mungu kimakusudi, na hivyo uhai wa mwanadamu mkamilifu ukapotea, yaani, uhai wa Adamu. Kulingana na Biblia, matokeo ni kwamba wazao wake waliingia katika utumwa wa dhambi na kifo. Hivyo, uhai mwingine wa mwanadamu mkamilifu, yaani, uhai wa Yesu, ulihitajika ili kuwakomboa kutoka katika utumwa huo. (Waroma 5:19; Waefeso 1:7) Kwa upendo, Mungu alilipa fidia hiyo na hivyo kuwawezesha wanadamu wawe na tumaini la kufurahia uzima wa milele katika dunia paradiso, baraka ambayo Adamu na Hawa waliipoteza.—Ufunuo 21:3-5.

Tunapofikiria mambo yanayotimizwa na fidia, hatuna shaka kwamba, zawadi hiyo ya Mungu inayotuwezesha kupata uzima wa milele, ndiyo zawadi bora kuliko zote. Ili kuelewa ni kwa njia gani fidia ni “zawadi njema,” acheni tuchunguze jinsi inavyotimiza kwa kiwango kikubwa mambo yanayofanya zawadi ithaminiwe ambayo yalizungumziwa katika makala iliyotangulia.

Inatosheleza tamaa yetu. Wanadamu tumeumbwa tukiwa na tamaa ya asili ya kuishi milele. (Mhubiri 3:11) Kwa jitihada zetu hatuwezi kutosheleza tamaa hiyo, lakini fidia inafanya iwezekane.  Biblia inasema hivi: “Kwa maana mshahara ambao dhambi hulipa ni kifo, lakini zawadi ambayo Mungu hutoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.”—Waroma 6:23.

Inatimiza uhitaji wetu. Wanadamu hawangeweza kutoa fidia. Biblia inaeleza hivi: “Nayo bei ya ukombozi wa nafsi yao ni yenye thamani sana hivi kwamba imekoma mpaka wakati usio na kipimo.” (Zaburi 49:8) Kwa hiyo, tulihitaji sana msaada wa Mungu ili tukombolewe kutoka katika utumwa wa dhambi na kifo. Hivyo basi, “kupitia kuachiliwa huru kwa njia ya fidia ambayo Kristo Yesu alilipa,” Mungu aliandaa kile tulichohitaji hasa.—Waroma 3:23, 24.

Ilitolewa wakati unaofaa kabisa. Biblia inasema: “Tulipokuwa tungali watenda-dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu.” (Waroma 5:8) Kwa sababu fidia ilitolewa “tulipokuwa tungali watenda-dhambi,” inatuthibitishia kina cha upendo wa Mungu kwetu licha ya hali yetu ya kutokamilika. Na inafanya tutazamie mambo mengi mazuri wakati ujao, hata ikiwa sasa tunavumilia matokeo ya dhambi.

Ilitolewa kwa nia nzuri, isiyo ya ubinafsi. Biblia inaeleza sababu iliyomchochea Mungu kumtoa Mwana wake kuwa fidia. Inasema hivi: “Kwa hili upendo wa Mungu ulifunuliwa kwa habari yetu, kwa sababu Mungu alimtuma Mwana wake mzaliwa-pekee kuja ulimwenguni ili tupate uzima kupitia yeye. Hivi ndivyo upendo ulivyo, si kwamba sisi tumempenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda.”—1 Yohana 4:9, 10.

Unaweza kuonyeshaje kwamba unaithamini zawadi hiyo iliyo bora kuliko zote? Kumbuka maneno ya Yesu katika Yohana 3:16 kwamba wale tu ‘wanaomwamini’ ndio watakaookolewa. Biblia inafafanua imani kuwa “tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa.” (Waebrania 11:1) Ili kuwa na uhakikisho huo, ni muhimu kupata ujuzi sahihi. Hivyo, tunakutia moyo utenge wakati ili ujifunze kumhusu Yehova Mungu, Mtoaji wa hiyo “zawadi njema,” na pia yale unayopaswa kufanya ili ufurahie uzima wa milele ambao fidia ya Yesu itatuwezesha kuupata.

Unaweza kujifunza mambo hayo kwa kusoma habari zinazotegemea Biblia, zinazopatikana mtandaoni kwenye www.jw.org/sw. Mashahidi wa Yehova watafurahi kukusaidia. Tuna uhakika kwamba ukijifunza na kufaidika kutokana na zawadi hiyo iliyo bora kuliko zote, utachochewa kusema: “Shukrani kwa Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu!”—Waroma 7:25.