Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Mwonekano Halisi wa Yesu Ulikuwaje?

Mwonekano Halisi wa Yesu Ulikuwaje?

Hakuna yeyote aliye na picha ya Yesu. Alipokuwa duniani, hakuna aliyemchora au kuchonga sanamu yake. Ingawa hivyo, kwa karne nyingi, wasanii wengi sana wamechora picha za Yesu.

Bila shaka, wasanii hao hawakujua Yesu alionekanaje kihalisi. Mara nyingi walimchora kwa kutegemea tamaduni za wakati wao, imani zao za kidini, na mapendezi ya mabwana wao. Hata hivyo, picha zao zinaweza kuathiri au hata kupotosha maoni ya watu kumhusu Yesu na mafundisho yake.

Baadhi ya wasanii walimchora Yesu akiwa mtu dhaifu, mwenye nywele ndefu, na ndevu ambazo hazijatunzwa vizuri au akiwa mwenye huzuni sana. Katika michoro mingine, Yesu anaonekana akiwa mtu mwenye uwezo usio wa kawaida, akiwa na alama ya utakatifu, au anayejitenga na wengine. Je, picha hizo zinafafanua kikweli jinsi ambavyo Yesu alikuwa? Tunaweza kupata wapi habari kuhusu mwonekano wake halisi? Njia moja ni kwa kuchunguza jinsi Biblia inavyomwelezea Yesu. Kufanya hivyo kutatusaidia pia kuwa na maoni yanayofaa kumhusu.

“ULINITAYARISHIA MWILI”

Hayo ni maneno ya Yesu, na yaelekea aliyasema katika sala wakati wa ubatizo wake. (Waebrania 10:5; Mathayo 3:13-17) Mwili huo aliotayarishiwa ulionekanaje? Miaka 30 hivi mapema, malaika Gabrieli alimwambia Maria maneno haya: “Utachukua mimba katika tumbo lako la uzazi na kuzaa mwana, . . . Mwana wa Mungu.” (Luka 1:31, 35) Hivyo, Yesu alikuwa mwanadamu mkamilifu kama Adamu alivyokuwa mwanzoni. (Luka 3:38; 1 Wakorintho 15:45) Ni wazi kwamba Yesu alikuwa na umbo zuri, na kwa njia fulani huenda alifanana na Maria, mama yake, aliyekuwa Myahudi.

Yesu alikuwa na ndevu, kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi tofauti na Waroma. Ndevu zilifanya mtu aheshimike; zilitunzwa vizuri na hazikuwa ndefu. Bila shaka, Yesu alitunza ndevu na nywele zake na kuhakikisha zimenyolewa vizuri. Wanadhiri tu, kama vile Samsoni, ndio ambao hawakunyoa nywele zao.—Hesabu 6:5; Waamuzi 13:5.

Kwa kipindi kirefu kabla ya kufikisha miaka 30, Yesu alikuwa seremala, na alifanya kazi bila kuwa na vifaa vya kisasa. (Marko 6:3) Hivyo, bila shaka alikuwa na mwili imara. Mwanzoni mwa huduma yake, bila msaada wa mtu yeyote, Yesu “[aliwafukuza] hekaluni wale wote wenye kondoo na ng’ombe, akamwaga sarafu za waliokuwa wakibadili pesa na kupindua meza zao.” (Yohana 2:14-17) Ni lazima mtu awe na mwili imara na wenye nguvu ili aweze kufanya jambo kama hilo. Yesu aliutumia mwili alioandaliwa kutimiza kazi aliyokuwa amepewa na Mungu. Alisema hivi: “Ni lazima nitangaze habari njema ya ufalme wa Mungu kwenye majiji mengine pia, kwa sababu nilitumwa kufanya hivyo.” (Luka 4:43) Nguvu nyingi sana zilihitajika ili kwenda kwa miguu maeneo mbalimbali ya Palestina kutangaza ujumbe huo.

“NJOONI KWANGU, . . . NAMI NITAWABURUDISHA NINYI”

Ni wazi kwamba Yesu alikuwa mpole na mwenye utu mzuri na hivyo kufanya mwaliko huo uwavutie wale waliokuwa ‘wakitaabika na kulemewa na mizigo.’ (Mathayo 11:28-30) Kwa kuwa Yesu alikuwa  mwenye upendo na fadhili, angeweza kuwaburudisha wale waliokuwa tayari kujifunza kutoka kwake. Hata watoto walitaka kuwa karibu na Yesu, kwa kuwa Biblia inasema: “Naye akachukua watoto akawakumbatia.”—Marko 10:13-16.

Ingawa kabla ya kifo chake Yesu alitaabika moyoni, hakuwa mtu mwenye huzuni nyakati zote na aliyejitenga na wengine. Kwa mfano, alifanya sherehe ya harusi huko Kana ifurahishe zaidi kwa kubadilisha maji kuwa divai nzuri. (Yohana 2:1-11) Katika hafla zingine, alifundisha masomo yasiyoweza kusahaulika.—Mathayo 9:9-13; Yohana 12:1-8.

Zaidi ya yote, mahubiri ya Yesu yaliwapa tumaini zuri la uzima wa milele wale waliomsikiliza. (Yohana 11:25, 26; 17:3) Wanafunzi wake 70 walipotoka kuhubiri na kusimulia mambo yalivyokuwa, Yesu akawa na “shangwe sana” na kusema: “Shangilieni kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni.”—Luka 10:20, 21.

“INGAWA HIVYO, NINYI HAMPASWI KUWA HIVYO”

Viongozi wa kidini katika siku za Yesu walitafuta njia mbalimbali za kujitukuza na kufanya watu watambue vyeo vyao. (Hesabu 15:38-40; Mathayo 23:5-7) Tofauti na wao, Yesu aliwafundisha mitume wake ‘wasipige ubwana’ juu ya wengine. (Luka 22:25, 26) Kwa kuongezea, Yesu alitoa onyo hili: “Jihadharini na waandishi ambao hupenda kutembea wakiwa wamevaa kanzu na hupenda salamu katika masoko.”—Marko 12:38.

Badala ya kujikweza, Yesu alichangamana na watu, na nyakati nyingine hakuna aliyemtambua. (Yohana 7:10, 11) Hata haikuwa rahisi kumtofautisha na mitume wake waaminifu 11. Ilibidi Yuda, ambaye alimsaliti, atumie “ishara” ya kumbusu ili kuwasaidia waliokuja kumkamata Yesu wajue yeye ni yupi kati ya mitume wake.—Marko 14:44, 45.

Kwa hiyo, ingawa habari nyingi kuhusu mwonekano wake hazifahamiki, ni wazi kwamba Yesu alikuwa tofauti na jinsi ambavyo wengi wamemchora. Hata hivyo, jambo muhimu zaidi si mwonekano halisi wa Yesu ulivyokuwa, bali ni jinsi tunavyomwona sasa.

“BADO MUDA KIDOGO ZAIDI NA ULIMWENGU HAUTANIONA TENA”

Yesu alikufa na kuzikwa, siku hiyohiyo ambayo alisema maneno hayo. (Yohana 14:19) Alitoa uhai wake ili uwe “fidia badala ya wengi.” (Mathayo 20:28) Siku ya tatu, Mungu alimfufua ‘katika mwili wa roho,’ na “kumfunua” kwa baadhi ya wanafunzi wake. (1 Petro 3:18; Matendo 10:40) Alipowatokea wanafunzi wake, Yesu alionekanaje? Inaelekea mwonekano wake ulikuwa tofauti, kwa sababu hata wanafunzi wake hawakumtambua haraka. Maria Magdalene alidhani ni mtunza bustani; na wale wanafunzi wawili waliokuwa wakienda Emau walimwona tu kama mtu wasiyemfahamu.—Luka 24:13-18; Yohana 20:1, 14, 15.

Tunapopiga picha akilini leo, tunapaswa kumwonaje Yesu? Zaidi ya miaka 60 baada ya kifo chake, mtume Yohana aliona maono kumhusu. Yohana hakumwona Yesu kama mtu anayekufa msalabani. Badala yake, alimwona akiwa “Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana,” Mfalme wa Ufalme wa Mungu, ambaye hivi karibuni atawashinda adui za Mungu, iwe ni roho waovu au wanadamu, na kuleta baraka za Milele.—Ufunuo 19:16; 21:3, 4.