Je, amani itapatikana duniani?

Ungejibuje?

  • Ndiyo

  • Hapana

  • Labda

Biblia inasema nini?

Yesu atakapoitawala dunia, kutakuwa na “wingi wa amani mpaka mwezi utakapokuwa haupo tena,” yaani milele.—Zaburi 72:7.

Mambo mengine tunayojifunza katika Biblia

  • Waovu wataharibiwa, na waadilifu “watapata furaha yao tele katika wingi wa amani” duniani.—Zaburi 37:10, 11.

  • Mungu atakomesha vita vyote. —Zaburi 46:8, 9.

Je, inawezekana kuwa na amani ya akili leo?

Baadhi ya watu wanaamini . . . kwamba haiwezekani kuwa na amani ya kweli ya akili kwa sababu ya mateso na ukosefu wa haki uliokithiri duniani. Wewe una maoni gani?

Biblia inasema hivi:

Hata leo, wale walio na uhusiano wa karibu na Mungu wanaweza kuwa “na amani ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote.”—Wafilipi 4:6, 7.

Ni nini kingine tunachojifunza katika Biblia?

  • Mungu anaahidi kuondoa mateso na ukosefu wote wa haki, na “kufanya vitu vyote kuwa vipya.”—Ufunuo 21:4, 5.

  • Tunaweza kupata amani ya akili ikiwa tutatosheleza “uhitaji [wetu] wa kiroho.” —Mathayo 5:3.