UNA MAONI GANI?

Je, ni mapenzi ya Mungu kwamba wanadamu wawe wanakufa? Biblia inasema hivi: [Mungu] atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena.”​Ufunuo 21:4.

Gazeti hili la Mnara wa Mlinzi linaelezea maoni ya Biblia kuhusu uhai na kifo.