Biblia haiwezi kulinganishwa na kitabu kingine chochote cha dini. Hakuna kitabu kingine ambacho kimebadili maisha ya watu wengi kwa muda mrefu kama Biblia. Kwa upande mwingine, hakuna kitabu kingine ambacho kimechunguzwa na kupingwa kama Biblia.

Kwa mfano, wasomi fulani hutilia shaka ikiwa Biblia tunayotumia sasa inapatana na nakala za zamani. Profesa mmoja wa masuala ya dini alisema hivi: “Hatuna uhakika ikiwa nakala za awali zimenakiliwa kwa njia sahihi. Tuna nakala zilizojaa makosa, na nyingi zilinakiliwa karne nyingi baada ya nakala za awali kuandikwa, hivyo zinatofautiana kwa njia mbalimbali.”

Wengine hutilia shaka usahihi wa Biblia kwa sababu ya mambo waliyofundishwa katika dini zao. Kwa mfano, Faizal alifundishwa na watu wa familia yake ambao hawakuwa Wakristo kwamba Biblia ni kitabu kitakatifu, lakini kimebadilishwa. Anasema hivi: “Kwa sababu hiyo, nilikuwa na mashaka watu walipotaka kuzungumza nami kuhusu Biblia. Ni dhahiri kwamba hawakuwa na nakala ya awali ya Biblia. Biblia ilikuwa imebadilishwa!”

Je, ni muhimu kuchunguza ikiwa Biblia imebadilishwa au la? Hebu fikiria maswali haya: Je, unaweza kutumaini ahadi zenye kufariji za Biblia kuhusu wakati ujao ikiwa huna uhakika kama ahadi hizo ziliandikwa katika nakala za awali? (Waroma 15:4) Je, ungefuata kanuni za Biblia unapofanya maamuzi muhimu kuhusu kazi, familia, au ibada ikiwa Biblia za kisasa ni nakala zenye makosa zilizoandikwa na wanadamu?

Ingawa vitabu vya awali vya Biblia vimetoweka, tunaweza kuchunguza habari hizo kutoka katika nakala zilizonakiliwa miaka mingi iliyopita, kutia ndani maelfu ya hati za maandishi ya kale ya Biblia. Hati hizo ziliokokaje kuharibika, upinzani, na jitihada za kubadili ujumbe wake? Kuokoka kwa hati hizo kunaweza kuimarishaje uhakika wako kwamba Biblia ya kisasa ni sahihi? Chunguza majibu ya maswali hayo kwa kujifunza habari ifuatayo inayoeleza jinsi Biblia ilivyookoka.