JE, INAWEZEKANA KUAMUA JINSI MAISHA YAKO YATAKAVYOKUWA WAKATI UJAO? Baadhi ya watu wanaamini kwamba maisha yao tayari yamepangwa na hivyo hawawezi kufanya chochote kuhusu hilo. Wanaposhindwa kufikia malengo yao, wao huyatupilia mbali na kuhisi yako nje ya uwezo wao. Wao husema: “Basi bwana, haikupangwa kuwa hivyo!”

Wengine hukata tamaa wanaposhindwa kuboresha maisha yao katika ulimwengu huu uliojaa ukandamizaji na ukosefu wa haki. Huenda wamejitahidi kufanya hivyo, lakini kila mara, mambo kama vile vita, uhalifu, majanga ya asili, na magonjwa huharibu mipango yao. Huenda wakajiambia, ‘Kwa nini nijihangaishe?’

Ni kweli kwamba hali za maisha zinaweza kuvuruga kabisa mipango uliyojiwekea. (Mhubiri 9:11) Hata hivyo, unaweza kuamua jinsi hatima ya maisha yako itakavyokuwa. Na Biblia inaonyesha wazi kwamba wakati wako ujao unategemea maamuzi unayofanya. Hebu ona kile inachosema.

Musa, mwanamume aliyeliongoza taifa la kale la Israeli, aliliambia hivi taifa hilo kabla ya kuingia kwenye Nchi ya Ahadi: “Nimeweka uzima na kifo mbele yenu, baraka na laana; nanyi lazima mchague uzima ili mwendelee kuishi, ninyi na wazao wenu, kwa kumpenda Yehova Mungu wenu, kwa kuisikiliza sauti yake, na kushikamana naye.”Kumbukumbu la Torati 30:15, 19, 20.

“Nimeweka uzima na kifo mbele yenu, baraka na laana; nanyi lazima mchague uzima.”​—Kumbukumbu la Torati 30:19

Mungu aliwakomboa Waisraeli kutoka utumwani Misri na kuwapatia tumaini la kuwa huru na kuishi maisha yenye furaha katika Nchi ya Ahadi. Lakini ili wapate baraka hizo walihitaji kufanya jambo fulani. Walihitaji ‘kuchagua uzima.’ Jinsi gani? ‘Kwa kumpenda Mungu, kwa kuisikiliza sauti yake, na kushikamana naye.’

Vivyo hivyo, leo pia tunahitaji kufanya uamuzi, na uamuzi tutakaofanya utaamua jinsi maisha yetu yatakavyokuwa wakati ujao. Ukiamua kumpenda Mungu, kuisikiliza sauti yake, na kushikamana naye, utakuwa umechagua uzima—uzima wa milele katika dunia paradiso. Lakini kila moja ya hatua hizo inahusisha nini?

AMUA KUMPENDA MUNGU

Upendo ndio sifa kuu ya Mungu. Mtume Yohana aliongozwa na roho takatifu kuandika: “Mungu ni upendo.” (1 Yohana 4:8) Kwa sababu hiyo, Yesu alipoulizwa kuhusu amri iliyo kuu zaidi, alijibu hivi: “Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote.” (Mathayo 22:37) Uhusiano wa kweli pamoja na Yehova Mungu unategemea upendo, na wala si woga au kumtii kwa sababu tu amesema. Hata hivyo, kwa nini tunapaswa kumpenda?

Upendo wa Yehova kwa wanadamu unaweza kulinganishwa na upendo ambao wazazi huwaonyesha watoto wao. Licha ya kwamba wao si wakamilifu, wazazi wenye upendo huwafundisha, huwatia moyo, huwategemeza, na kuwatia nidhamu watoto wao kwa sababu wanataka wawe wenye furaha na wafanikiwe. Wazazi wanatarajia nini kutoka kwa watoto wao? Wanatarajia watoto wao wawapende na kuzingatia yale ambayo wamewafundisha kwa faida yao. Vivyo hivyo, ni wazi kwamba Baba yetu wa mbinguni ambaye ni mkamilifu anatutarajia tuonyeshe tunampenda na kuthamini mambo yote ambayo ametutendea.

 ISIKILIZE SAUTI YAKE

Katika lugha za awali zilizotumiwa kuandika Biblia, neno “sikiliza” linabeba wazo la “utii.” Na bila shaka hilo ndilo jambo tunalomaanisha tunapowaambia watoto wawasikilize wazazi wao, sivyo? Hivyo, kuisikiliza sauti ya Mungu kunamaanisha kujifunza na kutii yale anayotuambia. Kwa kuwa hatuwezi kuisikia sauti ya Mungu kihalisi, tunamsikiliza tunaposoma na kutumia yale yaliyoandikwa katika Neno lake, Biblia.—1 Yohana 5:3.

Ili kuonyesha umuhimu wa kuisikiliza sauti ya Mungu, Yesu alisema hivi: “Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Yehova.” (Mathayo 4:4) Kama ambavyo chakula cha kimwili ni chenye faida kwetu, kupata ujuzi kumhusu Mungu ni muhimu hata zaidi. Kwa nini? Mfalme Sulemani ambaye alikuwa na hekima sana, alisema hivi: “Hekima ni ulinzi kama pesa zilivyo ulinzi, lakini hii ndiyo faida ya ujuzi: Hekima humhifadhi hai yule aliye nayo.” (Mhubiri 7:12) Ujuzi na hekima kutoka kwa Mungu unaweza kutulinda leo, na kutusaidia kufanya uamuzi wa busara utakaotuongoza kwenye uzima wa milele wakati ujao.

SHIKAMANA NAYE

Kumbuka mfano wa Yesu tuliozungumzia katika makala iliyotangulia, ambapo alisema: “Lango ni jembamba na barabara inayoongoza kwenye uzima ina nafasi ndogo, na ni wachache wanaoipata.” (Mathayo 7:13, 14) Tunapotembea katika barabara hiyo, tunahitaji kushikamana na yule anayetuongoza ili tufikie uzima wa milele, mahali tunapokwenda. Kwa hiyo, tuna sababu nzuri za kukaa karibu na Mungu. (Zaburi 16:8) Tunaweza kufanya hivyo jinsi gani?

Kila siku kuna mambo mengi tunayohitaji kufanya, na mengine mengi ambayo tungependa kuyafanya. Mambo hayo yanaweza kutubana sana au kutukengeusha hivi kwamba tunakosa muda wa kuchunguza kile ambacho Mungu anataka tufanye. Ndiyo sababu Biblia inatuambia: “Endeleeni kuangalia sana jinsi mnavyotembea, si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima, mkiutumia vizuri kabisa wakati wenu, kwa sababu siku hizi ni zenye uovu.” (Waefeso 5:15, 16) Tutakaa karibu na Mungu ikiwa tutafanya uhusiano wetu na yeye kuwa jambo muhimu zaidi maishani mwetu.—Mathayo 6:33.

UAMUZI NI WAKO

Ingawa hauwezi kubadili mambo yaliyopita, unaweza kuchukua hatua zitakazokuwezesha wewe pamoja na wapendwa wako muwe na maisha mazuri wakati ujao. Biblia inaonyesha kwamba Baba yetu wa mbinguni, Yehova Mungu, anatupenda sana na hutufunulia mambo anayotarajia tufanye. Nabii Mika alisema hivi:

“Ee mwanadamu, amekuambia yaliyo mema. Na Yehova anataka nini kutoka kwako? Anataka tu utekeleze haki, uthamini sana ushikamanifu, na utembee kwa kiasi na Mungu wako!”Mika 6:8.

Je, utaukubali mwaliko wa Yehova wa kutembea pamoja naye na kupata baraka za milele ambazo amewaandalia wale wanaokubali mwaliko huo? Uamuzi ni wako!