WEWE UNA MAONI GANI?

Ni zawadi gani bora zaidi ambayo Mungu amewapatia wanadamu?

Biblia inasema hivi: “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee.”Yohana 3:16.

Gazeti hili la Mnara wa Mlinzi linazungumzia ni kwa nini Mungu alimtuma Yesu duniani afe kwa ajili yetu na jinsi tunavyoweza kuonyesha kwamba tunathamini zawadi hiyo.