Baadhi ya matatizo tunayokabili huenda yakadumu kwa muda mrefu, hata kwa miaka kadhaa; yanaweza kuwa yamekita mizizi kabla hatujayatambua. Je, Biblia inaweza kutupatia hekima ya kushughulikia matatizo hayo ambayo husumbua kwa muda mrefu? Fikiria mifano kadhaa.

WASIWASI UNAOPITA KIASI

Rosie anasema, “Mara nyingi nilipatwa na wasiwasi kwa sababu ya kuwazia mambo yakiwa mabaya sana kuliko yalivyo kihalisi.” Ni Maandiko gani yaliyomsaidia? Andiko moja ni Mathayo 6:34: “Msihangaike kamwe kuhusu kesho, kwa maana kesho itakuwa na mahangaiko yake yenyewe. Kila siku ina matatizo yake ya kutosha.” Rosie anasema kwamba maneno hayo ya Yesu yalimsaidia kuacha kuwa na wasiwasi kuhusu kile ambacho huenda kikatokea kesho. Anaongezea kusema, “Tayari nilikuwa na mambo mengi yaliyonisumbua, pasipo kuongezea wasiwasi kuhusu yale ya wakati ujao ambayo huenda hata yasitokee.”

Yasmine pia alihisi anaanza kulemewa na wasiwasi. “Ningelia kwa siku kadhaa katika juma, na siku nyingine nilishindwa kulala. Msongo wa mawazo ulikuwa ukinilemea.” Ni andiko gani lililomsaidia? Anasema ni 1 Petro 5:7: “[Tupeni] mahangaiko yenu yote juu yake [Mungu], kwa sababu yeye anawajali ninyi.” Yasmine anasema: “Kadiri muda ulivyopita, niliendelea kusali kwa Yehova, naye alijibu sala zangu. Nilihisi kana kwamba nimetua mzigo mzito. Bado nyakati fulani huwa ninapatwa na mawazo mabaya, lakini sasa ninajua jinsi ya kuyashughulikia.”

 KUAHIRISHA MAMBO

Mwanamke fulani anayeitwa Isabella anasema: “Ninafikiri nimerithi tatizo la kuahirisha mambo kutoka kwa baba yangu. Ninaahirisha mambo muhimu licha ya kwamba sina chochote cha kufanya zaidi ya kupumzika au kutazama televisheni. Ni zoea lenye madhara kwa sababu linaongeza mkazo na kusababisha mtu asifanye kazi vizuri.” Kanuni iliyomsaidia inapatikana kwenye andiko la 2 Timotheo 2:15, linalosema: “Fanya yote unayoweza ili ujitoe kwa Mungu ukiwa mtu aliyekubaliwa, mfanyakazi asiye na lolote la kuonea aibu.” Isabella anasema, “Sikutaka Yehova aionee aibu kazi yangu eti kwa sababu tu niliahirisha kuifanya mapema.” Amefanya maendeleo makubwa.

Kelsey anasema hivi pia: “Nilizoea kuahirisha kazi hadi dakika za mwisho. Hatimaye ningelia, ningekosa usingizi, na kuwa na wasiwasi. Zoea hilo halikuwa zuri.” Kelsey alisaidiwa na andiko la Methali 13:16: “Mtu mwerevu hutenda kwa ujuzi, lakini mjinga hufunua ujinga wake mwenyewe.” Anaeleza kile alichojifunza baada ya kutafakari andiko hilo: “Ni jambo la hekima kuchukua hatua na kufanya mipango mapema. Sasa nina daftari ninalolitunza kwenye meza yangu ambalo ninatumia kupanga kazi za wakati ujao, na hiyo hunisaidia kupanga ratiba yangu badala ya kusubiri hadi dakika za mwisho.”

UPWEKE

Kirsten anasimulia hivi: “Mume wangu alinitelekeza na kuniacha na watoto wanne wadogo.” Ni kanuni gani ya Maandiko iliyomsaidia? Methali 17:17 inasema: “Rafiki wa kweli hupenda nyakati zote, naye ni ndugu ambaye amezaliwa kwa ajili ya nyakati za taabu.” Kirsten alitafuta msaada kwa watu ambao wanamtumikia Yehova kama yeye. Matokeo yalikuwaje? “Rafiki zangu walinisaidia katika njia nyingi sana! Baadhi yao waliniletea mahitaji ya msingi na maua nyumbani kwangu. Mara tatu kikundi cha marafiki kilinisaidia mimi na watoto wangu kuhamia nyumba nyingine. Mmoja wa rafiki zangu alinisaidia kupata kazi. Sikuzote rafiki zangu walikuwa tayari kunitegemeza.”

Delphine, aliyetajwa mwanzoni, alisumbuliwa pia na upweke. Anaeleza jinsi alivyohisi baada ya kupoteza kila kitu: “Nilijihisi nikiwa katika ulimwengu wangu peke yangu ilhali wengine wakiendelea na maisha kwa pamoja. Nilikuwa mpweke sana.” Andiko moja lililomsaidia ni Zaburi 68:6: “Mungu huwapa makao walio peke yao.” Anasema: “Nilielewa kwamba mstari huo haumaanishi tu makao katika maana halisi. Badala yake, unamaanisha pia kwamba Mungu anatupatia familia ya kiroho, ambayo hutuwezesha kujihisi salama tukiwa na uhusiano wa karibu na wa kweli pamoja na watu wengine wanaompenda Yehova. Lakini nilijua kwamba ili niwe karibu na wengine, nilihitaji kwanza kuwa karibu na Yehova. Zaburi 37:4 ilinisaidia kufanya hivyo: ‘Pata furaha tele katika Yehova, naye atatosheleza tamaa za moyo wako.’”

Anamalizia kwa kusema: “Nilitambua nilihitaji kushikamana zaidi na Yehova. Yeye ndiye rafiki bora kabisa. Kisha nikaorodhesha mambo ambayo ningeweza kufanya na wengine, ili nijenge uhusiano wa karibu pamoja na watu wanaompenda Yehova pia. Nilijifunza kuona mambo mazuri kutoka kwa wengine na kushughulika nao bila kukazia udhaifu wao.”

Bila shaka, marafiki wanaomtumikia Mungu hawajakamilika pia. Mashahidi wa Yehova wanakabiliana na matatizo kama watu wengine. Lakini kanuni za Biblia huwachochea kuwasaidia wengine kadiri inavyowezekana. Ni jambo la hekima kujenga urafiki na watu wa aina hiyo. Hata hivyo, je, kanuni za Biblia zinaweza kutusaidia kushughulika na matatizo ambayo hatuwezi kuyatatua kwa sasa, kama vile ugonjwa wa kudumu na huzuni?

Kutumia ushauri wa Biblia kutakusaidia upate marafiki ambao watakutegemeza