Biblia inasema kwamba ushauri wake umeongozwa na Mungu nao ni wenye “faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo.” (2 Timotheo 3:16) Je, hilo ni kweli? Hebu chunguza jinsi ambavyo hekima ya Biblia imewasaidia watu kuepuka matatizo mazito sana kabla hawajamezwa.

MATUMIZI MABAYA YA KILEO

Delphine, aliyetajwa katika makala iliyotangulia, alihisi kwamba mkazo aliokuwa nao ulimsukuma kunywa sana pombe. Biblia haikatazi kunywa pombe kwa kiasi, lakini inasema: “Usiwe miongoni mwa watu wanaokunywa divai nyingi mno.” (Methali 23:20) Matumizi mabaya ya kileo husababisha madhara makubwa ya afya, huharibu mahusiano na wengine, na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu kila mwaka. Mengi kati ya matatizo hayo yangeweza kuepukwa ikiwa watu wangefuata ushauri wenye hekima wa Biblia.

Delphine alifanya hivyo. Sasa anasema: “Nilitambua kwamba kunywa pombe hakukuniondolea mkazo. Nilitumia ushauri wenye hekima wa Wafilipi 4:6, 7, inayosema: ‘Msihangaike kuhusiana na jambo lolote, bali . . . mjulisheni Mungu maombi yenu.’ Kila nilipolemewa na mkazo na mawazo mengi usiku, nilisali kwa Yehova. Nilimmiminia hisia zangu zote, kutia ndani hasira, maumivu niliyohisi, na mfadhaiko niliokuwa nao, na kumwomba anisaidie kupata njia za kuwa na mtazamo chanya. Kufikia asubuhi, nilihakikisha kwamba hisia zote hizo hazipo moyoni mwangu. Kufanya hivyo kulinisaidia nikazie fikira kile nilicho nacho badala ya kile ambacho sina. Niliamua kuacha kabisa kunywa pombe. Kwa sababu amani niliyopata ilikuwa yenye thamani sana, sikutaka kuipoteza kwa vyovyote vile.”

 UPOTOVU WA MAADILI

Upotovu wa maadili ni moja kati ya mambo makubwa yanayofanya watu wavunjike moyo na kuhisi hawana thamani. Lakini kanuni za Biblia zinaweza kutusaidia kuepuka matatizo hayo kwa sababu zinakazia vyanzo vyake kama vile kuwachezea wengine kimapenzi na ponografia. Kijana mmoja anayeitwa Samuel anasema: “Ilikuwa rahisi sana kuwachezea wengine kimapenzi. Nyakati nyingine sikuvutiwa nao, lakini nilifurahia zaidi kuwachezea kimapenzi nilipotambua kwamba wanapendezwa nami.” Samuel alitambua kwamba mara nyingi ilidaiwa kuwa amewachezea wengine kimapenzi, hata wakati ambapo hakudhamiria, kwa hiyo akaamua kuanza kufanya hivyo kimakusudi. Lakini jambo hilo lilimsumbua. Sasa anasema: “Tabia hiyo ilikuwa yenye madhara kwa sababu inakufanya usitawishe mielekeo ya kibinafsi.”

Samuel alisoma makala fulani ya vijana aliyoipata kwenye tovuti ya jw.org. Na alifikiria kuhusu andiko la Methali 20:11, linalosema: “Hata mtoto [au, “mvulana,” maelezo ya chini] hujulikana kwa matendo yake, kama tabia yake ni safi na ya unyoofu.” Kufanya hivyo kulimsaidiaje? Samuel alitambua kwamba kuwachezea wengine kimapenzi si zoea safi au la unyoofu. Sasa anasema: “Nilijifunza pia kwamba kijana aliye na zoea la kuwachezea wengine kimapenzi anasitawisha sifa zitakazomfanya awe mwenzi mbaya wa ndoa. Nilianza kufikiria jinsi yule nitakayemwoa atakavyohisi ikiwa ataniona nikimchezea kimapenzi mwanamke mwingine. Jambo hilo lilinisaidia kutambua kuwa zoea hilo lina madhara. Ingawa zoea hilo linaonekana kuwa rahisi, haimaanishi kwamba ni sahihi.” Samuel alibadilika. Kuepuka kuwachezea wengine kimapenzi kumemsaidia aepuke upotovu wa maadili katika ngono.

Antonio alikuwa kwenye hatari kubwa zaidi ya kutumbukia kwenye upotovu wa maadili: Alikuwa mraibu wa ponografia. Ingawa alimpenda sana mke wake, alijikuta akianguka kwenye zoea hilo tena na tena. Anasema kwamba kufikiria andiko la 1 Petro 5:8 kulimsaidia sana. Linasema: “Tunzeni akili zenu, iweni waangalifu! Adui yenu, Ibilisi, anatembea huku na huku kama simba anayenguruma, akitafuta kummeza mtu.” Antonio anasema: “Picha za ponografia zinapatikana kila mahali, na picha hizo hubaki akilini. Andiko hilo lilinisaidia kufikiria chanzo cha vishawishi hivyo. Nilihitaji kujenga zoea la kujikumbukusha haraka sana kwamba Ibilisi ndiye chanzo cha picha hizo chafu. Sasa ninajua kwamba ni Yehova tu anayeweza kunisaidia ‘kutunza akili yangu na kuwa mwangalifu’ ili nishinde mashambulizi hayo dhidi ya akili yangu, moyo wangu, na ndoa yangu.” Antonio alipata msaada aliohitaji, na hatimaye ameweza kushinda zoea lake baya. Jambo hilo limemsaidia kuepuka matatizo makubwa zaidi.

Ni wazi kwamba Biblia ina ushauri unaoweza kutusaidia kuepuka matatizo makubwa. Lakini namna gani kuhusu matatizo ambayo tayari yamekita mizizi na yamedumu kwa muda mrefu? Acheni tuone jinsi Neno la Mungu linavyoweza kutusaidia kutatua masuala hayo magumu.

Ushauri wenye hekima wa Biblia unaweza kutusaidia kuepuka baadhi ya matatizo