UNA MAONI GANI

Je, Biblia ni kitabu kilichopitwa na wakati? Au je, bado ina thamani? Biblia yenyewe inasema hivi: “Andiko lote limeongozwa na roho ya Mungu nalo ni lenye faida.”2 Timotheo 3:16, 17.

Gazeti hili la Mnara wa Mlinzi linazungumzia mifano ya hekima ya Biblia na linatoa mapendekezo ya jinsi unavyoweza kufaidika unaposoma Biblia.