KANUNI YA BIBLIA: “Acheni kuhangaika juu ya nafsi zenu.”—Mathayo 6:25.

Inamaanisha nini? Yesu alisema hayo katika Mahubiri yake ya Mlimani. Kulingana na kamusi moja ya Biblia, kitenzi cha Kigiriki kinachotafsiriwa “kuhangaika” kinaweza kumaanisha “jinsi mtu anavyotenda kukabiliana na umaskini, njaa, na matatizo ya kila siku maishani mwake.” Mara nyingi mahangaiko hutokana na kuwa na wasiwasi kuhusu mambo yatakayotukia wakati ujao. Ni jambo la kawaida na linalofaa kuhangaikia mahitaji yetu ya kimwili na hali za wapendwa wetu. (Wafilipi 2:20) Hata hivyo, Yesu aliposema, “acheni kuhangaika,” alikuwa akiwashauri wafuasi wake kutokuwa na wasiwasi bila sababu yoyote, yaani, kuogopa kupita kiasi kitakachotokea kesho kwa kuwa kufanya hivyo kutafanya mtu akose shangwe leo.—Mathayo 6:31, 34.

Je, hekima hiyo inafaa leo? Ni jambo la hekima kufuata ushauri wa Yesu. Kwa nini? Baadhi ya vitabu vinasema kwamba watu wanapokuwa na wasiwasi sana, mfumo wa fahamu hufanya kazi saa zote, na hali hiyo inatajwa kuwa “chanzo cha magonjwa kama vile vidonda vya tumbo, shinikizo la damu, na pumu.”

Yesu alitaja sababu ya msingi kwa nini tunapaswa kuepuka kuhangaika. Alisema kwamba kuhangaika hakuna faida. Yesu aliuliza hivi: “Ni nani kati yenu kwa kuhangaika anaweza kuongeza kipimo cha mkono mmoja kwenye uhai wake?” (Mathayo 6:27) Kuwa na wasiwasi au kuhangaika kupita kiasi hakutaboresha au kuongeza muda tutakaoishi. Mara nyingi mambo huwa tofauti sana na matarajio yetu. Msomi mmoja anasema hivi: “Kuhangaikia wakati ujao ni kupoteza wakati na wakati ujao hauwi mbaya sana kama tunavyoutarajia.”

Tunawezaje kuepuka kuhangaika? Kwanza, mtegemee Mungu. Ikiwa Mungu anawapa chakula ndege na kuyavisha maua hivi kwamba yanavutia, je, hatawapa mahitaji ya msingi wanadamu wanaomwabudu? (Mathayo 6:25, 26, 28-30) Pili, kazia fikira mambo ya leo. Yesu alisema, “Msihangaike kamwe juu ya kesho, kwa maana kesho itakuwa na mahangaiko yake yenyewe.” Je, hukubali kwamba “unatosha kila siku ubaya wake”?—Mathayo 6:34.

Kwa kufuata ushauri wenye hekima aliotoa Yesu, tunaweza kuepuka matatizo mengi. Zaidi ya hayo, tutapata amani ya akili, ambayo Biblia inaiita “amani ya Mungu.”—Wafilipi 4:6, 7.