JOTO lilikuwa limeanza kuongezeka Ijumaa asubuhi Septemba 1922, watu 8,000 walipokuwa wamejazana ndani ya ukumbi. Mwenyekiti alitangaza kwamba katika pindi hiyo muhimu, mtu yeyote alikuwa huru kuondoka lakini hangeruhusiwa kurudi ndani.

Nyimbo ziliimbwa wakati wa kipindi cha kwanza cha “Ibada ya Sifa,” na baada ya hapo Joseph F. Rutherford alisimama jukwaani. Wengi wa wahudhuriaji walikuwa wameketi wakitarajia kwa hamu kitakachofuata. Watu wachache walikuwa wakitembea huku na huku kwa sababu ya joto. Msemaji aliwahimiza kwa bidii waketi na kusikiliza. Na hotuba ilipoanza, hakuna yeyote aliyegundua kitambaa kikubwa kilichokunjwa vizuri kilichokuwa kimening’inia juu sana.

Ndugu Rutherford alizungumzia kichwa: “Ufalme wa mbinguni u karibu.” Kwa muda wa saa moja na nusu hivi, sauti yake nzito ilisikika kwenye ukumbi alipokuwa akieleza jinsi manabii wa zamani walivyotangaza kwa ujasiri Ufalme uliokuwa karibu. Alipokuwa akimalizia, aliuliza hivi: “Je, mnaamini kwamba Mfalme mtukufu ameanza kutawala?” Wahudhuriaji walijibu hivi kwa sauti kubwa: “Ndiyo!”

Ndugu Rutherford akapaaza sauti hivi: “Basi rudini shambani, Enyi wana wa Mungu aliye juu zaidi! Tazameni, Mfalme anatawala! Ninyi ndio mawakili wa kumtangaza. Kwa hiyo, mtangazeni, mtangazeni, mtangazeni, Mfalme na ufalme wake.”

Papo hapo, kitambaa kilichokuwa kimening’inia kilikunjuka taratibu na kuonyesha maandishi haya: “Tangazeni Mfalme na Ufalme.”

Ray Bopp anakumbuka hivi: “Wahudhuriaji walisisimuka.” Anna Gardner anasimulia jinsi “paa lilivyotetemeshwa na makofi ya wahudhuriaji.” Fred Twarosh anasema hivi: “Wahudhuriaji wote walisimama pamoja.” Evangelos Scouffas anasema hivi: “Ni kana kwamba nguvu zisizo za kawaida zilitunyanyua kutoka kwenye viti na tukasimama huku macho yetu yakibubujikwa na machozi.”

Wengi wa wahudhuriaji walikuwa tayari wanaeneza habari njema ya Ufalme. Lakini sasa walihisi kwamba wamechochewa na kusudi jipya. Ethel Bennecoff anasimulia kwamba Wanafunzi wa Biblia walihubiri “[wakiwa] na bidii na upendo mwingi moyoni [mwao] kuliko wakati mwingine wowote.” Odessa Tuck, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 18, aliondoka kusanyikoni akiwa ameazimia kuitikia mwito “Ni nani atakayeenda?” Alisema hivi: “Sikujua ningeenda wapi, ningeenda jinsi gani, au ningeenda kufanya nini. Nilichojua tu ni kwamba nilitaka kuwa kama Isaya, aliyesema hivi: ‘Mimi hapa! Nitume mimi.’” (Isa. 6:8) Ralph Leffler alisema hivi: “Kampeni ambayo imeenea duniani pote ya kutangaza Ufalme, ilianza rasmi siku hiyo muhimu.”

 Haishangazi kwamba kusanyiko hilo la 1922 lililofanywa Cedar Point, Ohio, ni sehemu muhimu sana ya historia ya tengenezo la Yehova! George Gangas alisema hivi: “Kusanyiko hilo lilichochea tamaa yangu ya kutokosa kamwe kusanyiko.” Na ukweli ni kwamba hakukosa kusanyiko lolote. Julia Wilcox aliandika hivi: “Siwezi kusimulia jinsi ninavyosisimuka kila mara kusanyiko la Cedar Point la 1922 linapotajwa katika machapisho yetu. Sikuzote mimi husema, ‘Asante Yehova kwa kuniruhusu nihudhurie kusanyiko hilo.’”

Inaelekea wengi wetu leo tuna kumbukumbu zenye thamani za kusanyiko fulani ambalo lilisisimua mioyo yetu na kuchochea bidii yetu na upendo kwa Mungu wetu mkuu na kwa Mfalme aliyemteua. Tunapotafakari kumbukumbu hizo, sisi pia tunachochewa kusema, “Asante Yehova kwa kuniruhusu nihudhurie kusanyiko hilo.”