YOSEFU WA ARIMATHEA hakujua alipata wapi ujasiri wa kwenda mbele ya gavana Mroma Pontio Pilato. Gavana huyo alijulikana kuwa mtu mkaidi sana. Hata hivyo, ili Yesu azikwe kwa njia ya heshima, lazima mtu fulani angehitaji kwenda kwa Pilato na kumwomba mwili wa Yesu. Yosefu alipokutana uso kwa uso na Pilato, mambo hayakuwa magumu kama ambavyo huenda alitarajia. Baada ya kuhakikisha kutoka kwa ofisa mmoja kwamba Yesu alikuwa amekufa, Pilato alikubali ombi la Yosefu. Kisha Yosefu akiwa bado mwenye huzuni nyingi akarudi haraka mahali ambapo Yesu aliuawa.—Marko 15:42-45.

  • Yosefu wa Arimathea alikuwa nani?

  • Alikuwa na uhusiano gani na Yesu?

  • Na kwa nini tupendezwe na simulizi lake?

 ALIKUWA MSHIRIKI WA SANHEDRINI

Injili ya Marko iliyoongozwa na roho ya Mungu inamtaja Yosefu kuwa “mshiriki wa Baraza mwenye kusifika.” Muktadha wa andiko hilo unaonyesha kwamba Baraza hilo lilikuwa Sanhedrini—mahakama kuu ya Wayahudi na baraza kuu la usimamizi. (Marko 15:1, 43) Hivyo, Yosefu alikuwa mmoja wa viongozi wa Wayahudi, na ndiyo sababu angeweza kwenda kuzungumza na gavana Mroma. Kwa hiyo, haishangazi kwamba Yosefu alikuwa tajiri pia.—Mt. 27:57.

Je, una ujasiri wa kumkiri Yesu kuwa Mfalme wako?

Kwa ujumla, Sanhedrini ilimchukia Yesu. Washiriki wake walipanga njama ya kumuua. Hata hivyo, Yosefu anatajwa kuwa “mtu mwema na mwadilifu.” (Luka 23:50) Tofauti na wengi wa washiriki wenzake wa Sanhedrini, Yosefu alikuwa mnyoofu, mwenye maadili, na alijitahidi kutii amri za Mungu. Alikuwa pia “akiungojea ufalme wa Mungu,” jambo linaloweza kutusaidia kuelewa kwa nini alikuwa mwanafunzi wa Yesu. (Marko 15:43; Mt. 27:57) Inawezekana kwamba alivutiwa na ujumbe wa Yesu kwa sababu alipenda sana kweli na haki.

ALIKUWA MWANAFUNZI WA SIRI

Andiko la Yohana 19:38 linasema kwamba Yosefu alikuwa “mwanafunzi wa Yesu lakini kwa siri kwa sababu alikuwa akiwaogopa Wayahudi.” Kwa nini Yosefu aliwaogopa Wayahudi? Alijua kwamba walimchukia Yesu na walikuwa wameazimia kumfukuza kutoka katika Sinagogi mtu yeyote ambaye angekiri kwamba anamwamini Yesu. (Yoh. 7:45-49; 9:22) Mtu yeyote ambaye angefukuzwa kutoka katika Sinagogi angedharauliwa, angetengwa, na kuepukwa na Wayahudi wenzake. Kwa sababu hiyo Yosefu alisita kukiri waziwazi kwamba alimwamini Yesu. Kumkiri Yesu kungesababisha apoteze cheo chake na hadhi yake.

Si Yosefu tu aliyekabili hali hiyo. Kulingana na andiko la Yohana 12:42, “wengi hata kati ya watawala kwa kweli walimwamini [Yesu], lakini kwa sababu ya Mafarisayo wakawa hawamkiri, ili wasifukuzwe katika sinagogi.” Mtu mwingine aliyekabili hali hiyo alikuwa Nikodemo, ambaye pia alikuwa mshiriki wa Sanhedrini.—Yoh. 3:1-10; 7:50-52.

Ingawa hivyo, Yosefu alikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini hakuwa na ujasiri wa kukiri hivyo waziwazi. Hilo lilikuwa tatizo kubwa hasa tukifikiria maneno haya ya Yesu: “Kila mtu anayenikiri mbele ya watu, mimi pia nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Lakini yeyote anayenikana mbele ya watu, mimi pia nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni.” (Mt. 10:32, 33) Yosefu hakumkana Yesu, lakini pia hakuwa na ujasiri wa kumkiri mbele ya watu. Vipi wewe?

Licha ya hayo, Biblia inasema kwamba Yosefu hakuunga mkono njama ya Sanhedrini ya kumuua Yesu. (Luka 23:51) Kama vile watu fulani wanavyosema, huenda Yosefu hakuwepo Yesu alipokuwa mbele ya Sanhedrini. Vyovyote vile, lazima Yosefu  aliumia sana kwa sababu ya ukosefu huo mkubwa wa haki ambao hangeweza kuuzuia.

ASHINDA WOGA

Kufikia wakati ambapo Yesu alikufa, ni wazi kwamba Yosefu alikuwa ameshinda hisia za woga alizokuwa nazo, naye akaamua kushirikiana na wafuasi wa Yesu. Tunajua hivyo kwa kuwa andiko la Marko 15:43 linasema hivi: “Akajipa moyo kuingia mbele ya Pilato na kuomba apewe mwili wa Yesu.”

Inaonekana kwamba Yosefu alikuwepo Yesu alipokufa. Alijua kuhusu kifo cha Yesu kabla ya Pilato. Ndiyo sababu Yosefu alipoomba apewe mwili wa Yesu, gavana huyo ‘alitaka kujua kama tayari alikuwa amekufa.’ (Marko 15:44) Je, inawezekana kwamba huenda Yosefu alichochewa kuchunguza moyo wake na hatimaye kuamua kuchukua msimamo upande wa kweli baada ya kushuhudia Yesu akifa kifo chenye maumivu makali kwenye mti wa mateso? Inawezekana. Vyovyote vile, sasa Yosefu alichochewa kuchukua hatua. Hangeendelea tena kuwa mwanafunzi wa siri.

YOSEFU AMZIKA YESU

Sheria ya Wayahudi ilisema kwamba maiti za watu waliohukumiwa kifo zilipaswa kuzikwa kabla ya jua kutua. (Kum. 21:22, 23) Kwa upande mwingine, Waroma waliacha maiti za wahalifu hao zioze juu ya miti waliyotundikiwa au walizitupa kwenye kaburi moja. Lakini Yosefu hakutaka mwili wa Yesu utendewe hivyo. Karibu na mahali ambapo Yesu aliuawa, Yosefu alikuwa na kaburi jipya lililokuwa  limechongwa kwenye mwamba. Kaburi hilo halikuwa limewahi kutumiwa, jambo linaloonyesha kwamba Yosefu hakuwa amekaa muda mrefu Yerusalemu tangu alipohama kutoka Arimathea * na kwamba alikusudia kaburi hilo liwe mahali pa kuzikia watu wa familia yake. (Luka 23:53; Yoh. 19:41) Tendo la Yosefu la kumzika Yesu katika kaburi ambalo alikusudia yeye mwenyewe azikwe humo lilionyesha ukarimu wake na lilitimiza unabii uliosema kwamba Masihi angezikwa “pamoja na jamii ya matajiri.”—Isa. 53:5, 8, 9.

Je, kuna jambo lolote unaloona kuwa muhimu zaidi kuliko uhusiano wako na Yehova?

Vitabu vyote vinne vya Injili vinataja kwamba baada ya mwili wa Yesu kushushwa kutoka kwenye mti, Yosefu aliufunga kwa kitani bora na kuulaza kwenye kaburi lake mwenyewe. (Mt. 27:59-61; Marko 15:46, 47; Luka 23:53, 55; Yoh. 19:38-40) Mtu pekee anayetajwa kwamba alimsaidia Yosefu alikuwa Nikodemo ambaye alileta manukato yaliyotumiwa kuutayarisha mwili wa Yesu kwa ajili ya mazishi. Kwa kuwa wanaume hao wawili walikuwa na cheo kikubwa, haielekei kwamba waliubeba mwili huo wao wenyewe. Inaelekea kwamba watumishi wao ndio walioubeba na kuuzika mwili wa Yesu. Vyovyote vile, kazi ambayo wanaume hao wawili walifanya haikuwa ndogo. Mtu yeyote ambaye aligusa maiti hangeendelea kuwa safi kwa siku saba, na hivyo chochote ambacho angegusa kingekuwa kichafu. (Hes. 19:11; Hag. 2:13) Jambo hilo lingewafanya wanaume hao wakae mbali na watu wengine juma la Pasaka na kukosa kuiadhimisha na kuisherehekea. (Hes. 9:6) Pia, kazi ya kupanga mazishi ya Yesu ingefanya Yosefu adhihakiwe na washiriki wenzake wa Sanhedrini. Licha ya hayo yote, sasa alikuwa tayari kukabiliana na matatizo ambayo yangetokea kwa sababu ya kumzika Yesu kwa heshima na kwa kujitambulisha waziwazi kuwa mwanafunzi wa Kristo.

MWISHO WA SIMULIZI LA YOSEFU

Mbali na vitabu vya Injili, Maandiko mengine hayamtaji Yosefu wa Arimathea, kwa hiyo tunaweza kujiuliza hivi: Ni nini kilichompata? Ukweli wa mambo ni kwamba hatujui. Hata hivyo, kwa kuzingatia mambo tuliyozungumzia, kuna uwezekano mkubwa kwamba alijitambulisha waziwazi kuwa Mkristo. Kwa kweli, tangu alipoanza kukabili majaribu na hali ngumu, imani na ujasiri wake uliendelea kuongezeka badala ya kupungua. Hiyo ilikuwa dalili nzuri.

Simulizi hili linazua swali ambalo kila mmoja wetu anahitaji kutafakari: Je, kuna jambo lolote—iwe ni cheo, kazi, vitu vya kimwili, uhusiano wa kifamilia, au hata uhuru wetu wenyewe—tunaloona kuwa muhimu zaidi kuliko uhusiano wetu na Yehova?

^ fu. 18 Huenda jiji la Arimathea ndilo jiji la Rama ambalo leo linajulikana kuwa Rentis (Rantis). Nabii Samweli alizaliwa katika jiji hilo ambalo lilikuwa kilomita 35 hivi kaskazini magharibi mwa jiji la Yerusalemu.—1 Sam. 1:19, 20.