Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 SIMULIZI LA MAISHA

Kufanya Yale Ambayo Yehova Anataka Huleta Baraka

Kufanya Yale Ambayo Yehova Anataka Huleta Baraka

“Tutafanya hivyo!” Hivyo ndivyo mimi na mume wangu, pamoja na kaka yangu na mke wake, tulivyoitikia baada ya kupewa mgawo fulani. Kwa nini tuliukubali, na Yehova alitubariki jinsi gani? Kwanza, acheni niwasimulie kuhusu malezi yangu.

NILIZALIWA mwaka wa 1923 katika mji wa Hemsworth, ulioko Yorkshire, Uingereza. Nilikuwa na kaka mmoja tu aliyeitwa Bob. Nilipokuwa na umri wa miaka tisa hivi, baba yetu aliyechukia sana unafiki wa dini, alipata vitabu fulani vilivyofunua mafundisho ya dini ya uwongo. Alivutiwa sana na mambo aliyosoma. Miaka michache baadaye, Bob Atkinson alitutembelea nyumbani na kucheza moja ya hotuba za Ndugu Rutherford kwenye gramafoni. Tulitambua kwamba hotuba hiyo ilikuwa imetoka katika kikundi kilekile kilichochapisha vitabu ambavyo baba alikuwa amepata! Wazazi wangu walimwalika Ndugu Atkinson awe akija kila jioni nyumbani kwetu ili kula chakula pamoja nasi na kujibu maswali mengi ya Biblia tuliyokuwa nayo. Tulialikwa kuhudhuria mikutano katika nyumba ya ndugu mmoja aliyeishi kilomita chache kutoka nyumbani kwetu. Tulianza kuhudhuria mikutano kwa ukawaida, na kutaniko dogo likaanzishwa katika mji wa Hemsworth. Punde si punde tukaanza kuwaalika watumishi wa kanda (ambao sasa wanaitwa waangalizi wa mzunguko) na pia mapainia walioishi karibu ili waje kula chakula nyumbani kwetu. Kushirikiana pamoja nao kulinichochea sana.

Tulikuwa tumeanzisha biashara lakini baba akamwambia kaka yangu, “Ikiwa unataka kwenda kufanya upainia, tutafunga biashara hii.” Bob alikubaliana na jambo hilo, naye akaondoka nyumbani akiwa na umri wa miaka 21 ili kwenda kufanya upainia. Miaka miwili baadaye, nilipokuwa na umri wa miaka 16, niliwekwa rasmi kuwa painia. Mara nyingi nilihubiri nikiwa peke yangu nikitumia kadi ya ushuhuda na gramafoni, lakini miisho-juma nilipata waandamani. Yehova alinibariki kwa kunipa mwanafunzi wa Biblia ambaye alifanya maendeleo mazuri. Watu wengi katika familia ya mwanafunzi huyo hatimaye walikubali kweli. Mwaka uliofuata, niliwekwa rasmi kuwa painia wa pekee, na mwandamani wangu alikuwa Mary Henshall. Tulitumwa katika eneo ambalo halikuwa limehubiriwa katika jimbo la Cheshire.

Katikati ya Vita vya Pili vya Ulimwengu, wanawake pia waliagizwa waunge mkono vita hivyo. Kwa kuwa tulikuwa katika mgawo wa utumishi wa wakati wote tukiwa mapainia wa pekee, tulitarajia kwamba hatungeandikishwa jeshini kama ilivyokuwa tu kwa wahudumu wengine wa kidini. Lakini mahakama hazikukubali jambo hilo, kwa hiyo nilifungwa gerezani  kwa siku 31. Mwaka uliofuata nilipokuwa na umri wa miaka 19, nilijiandikisha kuwa nimekataa kujiunga na jeshi kwa sababu ya dhamiri. Nilifikishwa mbele ya mahakama mbili na kesi yangu ikafutiliwa mbali. Wakati huo wote, niliona kwamba roho takatifu ilikuwa ikinisaidia na kwamba Yehova alikuwa akiushika mkono wangu, akiniimarisha na kunitia nguvu.—Isa. 41:10, 13.

NINAPATA MWANDAMANI MPYA

Nilikutana na Arthur Matthews mwaka wa 1946. Alikuwa tu amemaliza kifungo cha miezi mitatu gerezani kwa kukataa kujiunga na jeshi kwa sababu ya dhamiri, na sasa alijiunga na Dennis, ndugu yake mdogo aliyekuwa painia wa pekee katika mji wa Hemsworth. Baba yao aliwafundisha kumhusu Yehova tangu utotoni, nao walibatizwa wakiwa vijana. Baada ya muda mfupi Dennis alipewa mgawo wa kwenda Ireland, na akamwacha Arthur bila mwandamani. Wazazi wangu walivutiwa sana na mwenendo wa kijana huyo ambaye alikuwa painia mwenye bidii, hivyo wakamwalika aishi pamoja nao. Nilipowatembelea wazazi wangu, kwa kawaida mimi na Arthur tulijitolea kuosha vyombo baada ya chakula. Hatimaye tulianza kuandikiana barua. Katika mwaka wa 1948, Arthur alifungwa tena gerezani kwa miezi mitatu. Tulifunga ndoa Januari mwaka wa 1949 tukiwa na lengo la kubaki katika utumishi wa wakati wote kwa muda mrefu iwezekanavyo. Tulipanga matumizi ya pesa zetu vizuri na kutumia wakati wetu wa likizo kufanya kazi ya kuchuma matunda. Yehova alitubariki, nasi tukaendelea kufanya upainia.

Tukiwa Hemsworth muda mfupi baada ya kufunga ndoa mwaka wa 1949

Mwaka mmoja hivi baadaye, tuliombwa kwenda Ireland Kaskazini, kwanza katika mji wa Armagh kisha katika mji wa Newry, miji iliyokuwa na Wakatoliki wengi. Kulikuwa na uhasama mkubwa wa kidini, hivyo tulihitaji kujihadhari sana na kutumia utambuzi tulipokuwa tukiwahubiria watu. Tulikutana katika nyumba ya wenzi fulani wa ndoa walioishi umbali wa kilomita 16 kutoka mahali tulipoishi. Watu wanane hivi walihudhuria mikutano. Wenzi hao walipotualika mimi na mume wangu kulala nyumbani kwao, tulilala sakafuni na kesho yake tulifurahia kula kiamsha kinywa pamoja nao. Tunafurahi sana kujua kwamba sasa kuna Mashahidi wengi katika eneo hilo.

“TUTAFANYA HIVYO!”

Kaka yangu na Lottie, mke wake, tayari walikuwa wakitumikia wakiwa mapainia wa pekee Ireland Kaskazini, na katika mwaka wa 1952 sisi wanne tulihudhuria pamoja kusanyiko la wilaya jijini Belfast. Kwa fadhili ndugu mmoja alitukaribisha tulale nyumbani kwake. Alimkaribisha pia ndugu Pryce Hughes, ambaye alikuwa mtumishi wa ofisi ya tawi ya Uingereza. Usiku mmoja tulizungumza kuhusu kutolewa kwa kijitabu God’s Way Is Love, kilichochapishwa hasa kwa ajili ya watu wa Ireland. Ndugu Hughes alieleza jinsi ilivyokuwa vigumu kuwahubiria Wakatoliki katika Jamhuri ya Ireland. Akina ndugu walikuwa wakifukuzwa kutoka katika makao yao na kushambuliwa na umati wa watu wenye ghasia waliochochewa na makasisi. Kisha akasema hivi: “Tunahitaji wenzi wa ndoa wenye magari washiriki katika kampeni ya pekee ya kusambaza kijitabu hiki nchini kote.” * Mara  moja tukasema maneno yanayotajwa mwanzoni mwa simulizi hili: “Tutafanya hivyo!”

Tukiwa pamoja na mapainia wenzetu kwenye pikipiki yenye kigari

Sikuzote mapainia walikaribishwa kuishi nyumbani kwa Ma Rutland, dada mwaminifu wa miaka mingi aliyeishi Dublin. Tulifika kwake, na baada ya kuuza baadhi ya vitu vyetu, sisi wanne tukapanda pikipiki ya Bob yenye kigari na kwenda kununua gari. Tulinunua gari ambalo halikuwa jipya na kumwomba muuzaji alilete mahali tulipokuwa tukiishi, kwa kuwa hakuna yeyote miongoni mwetu aliyejua kuendesha gari. Jioni hiyo Arthur aliketi kitandani akiigiza kana kwamba anabadilisha gia za gari. Asubuhi iliyofuata alipokuwa akijaribu kulitoa gari mahali lilipoegeshwa, mmishonari anayeitwa Mildred Willett (ambaye baadaye aliolewa na John Barr) alikuja. Dada huyo alijua kuendesha gari! Alitufundisha jinsi ya kuendesha gari, na punde si punde tulikuwa tayari kuondoka!

Gari letu na trela

Sasa tulihitaji mahali pa kulala. Tulikuwa tumetahadharishwa tusiishi kwenye trela (nyumba ndogo iliyokokotwa na gari) kwa sababu wapinzani wangeweza kuiteketeza kwa moto, kwa hiyo tulitafuta mahali pa kuishi, lakini hatukupata. Usiku huo sote wanne tulilala kwenye gari. Siku iliyofuata, nyumba pekee iliyopatikana ilikuwa trela ndogo iliyokuwa na vitanda viwili vidogo vya ghorofa. Basi tukaishi humo. Jambo la kushangaza ni kwamba hatukupata tatizo lolote kuegesha trela hiyo kwenye mashamba ya wakulima wenye urafiki. Tulihubiri eneo lenye umbali wa kilomita 16 hadi 24 kutoka mahali tulipoegesha trela. Baada ya kuhama eneo hilo tungerudi tena ili kuwatembelea watu tuliokuwa tumewahubiria.

Tulitembelea nyumba zote zilizokuwa kusini mashariki mwa Jamhuri ya Ireland bila matatizo yoyote, na tulisambaza zaidi ya vijitabu 20,000 na kupeleka majina ya watu waliopendezwa katika ofisi ya tawi ya Uingereza. Ni baraka iliyoje kwamba sasa kuna mamia ya Mashahidi katika eneo hilo!

TUNARUDI UINGEREZA NA KISHA KWENDA SCOTLAND

Baada ya muda, tulipewa mgawo wa kwenda kusini mwa jiji la London. Baada ya majuma machache, Arthur alipokea simu kutoka ofisi ya tawi ya Uingereza ikimwomba aanze kazi akiwa mwangalizi wa mzunguko siku iliyofuata! Baada ya kuzoezwa kwa juma moja, tulisafiri kwenda kwenye mzunguko wetu nchini Scotland. Arthur hakuwa na wakati wa kutayarisha hotuba zake, lakini utayari wake wa kukabiliana na changamoto mbalimbali katika utumishi wa Yehova ulinitia moyo sana. Tulifurahia sana mgawo wetu wa kuzungukia makutaniko. Tulikuwa tumetumikia kwa miaka kadhaa katika maeneo ambayo hayakuwa yamehubiriwa, lakini sasa tulifurahia baraka ya kushirikiana pamoja na ndugu na dada wengi.

Arthur alipopokea mwaliko wa kuhudhuria mtaala wa miezi kumi wa Shule ya Gileadi katika mwaka wa 1962, tulikabili uamuzi mzito. Tuliamua kwamba hata ingawa ningebaki nikiwa peke yangu, ingefaa Arthur akubali pendeleo hilo. Kwa kuwa sasa sikuwa na mwandamani, nilipewa mgawo wa kuwa painia wa pekee katika mji wa Hemsworth. Arthur aliporudi mwaka mmoja baadaye, alipewa mgawo wa kuwa mwangalizi wa wilaya katika eneo lote la Scotland, kaskazini mwa Uingereza, na Ireland Kaskazini.

 MGAWO MPYA NCHINI IRELAND

Katika mwaka wa 1964, Arthur alipewa mgawo mpya wa kuwa mtumishi wa ofisi ya tawi katika Jamhuri ya Ireland. Nilifurahia sana kusafiri pamoja na mume wangu akiwa mwangalizi wa wilaya, kwa hiyo mwanzoni nilikuwa na wasiwasi sana kuhusu mgawo wetu mpya. Sasa ninashukuru kwamba nilipewa pendeleo la kutumikia Betheli. Ninaamini kwamba ukikubali mgawo, hata kama huufurahii, sikuzote Yehova atakubariki. Nilifanya kazi za ofisi, kupakia machapisho, kupika, na kufanya usafi. Kwa kipindi fulani, tulirudia kazi ya kusafiri, nasi tulikutana na ndugu mbalimbali kotekote nchini. Jambo hilo, pamoja na kuwaona wanafunzi wetu wa Biblia wakifanya maendeleo, kulifanya tuwe na uhusiano wa karibu sana na ndugu na dada zetu nchini Ireland. Baraka iliyoje!

TUKIO MUHIMU KATIKA HISTORIA YA KITHEOKRASI NCHINI IRELAND

Kusanyiko la kwanza la kimataifa nchini Ireland lilifanywa jijini Dublin mwaka wa 1965. * Licha ya upinzani mkali kutoka pande zote, tulifaulu kufanya kusanyiko hilo. Jumla ya watu 3,948 walihudhuria, na 65 wakabatizwa. Kila mtu aliyekuwa amewapa mahali pa kulala wajumbe 3,500 kutoka nchi nyingine alipokea barua ya shukrani. Nao wenyeji waliwapongeza wajumbe kwa sababu ya mwenendo wao mzuri. Kwa kweli hilo lilikuwa tukio muhimu nchini Ireland.

Arthur akimsalimu Nathan Knorr alipowasili kwa ajili ya kusanyiko la mwaka wa 1965

Arthur akitangaza kutolewa kwa Kitabu Changu cha Hadithi za Biblia katika Kigaeliki mwaka wa 1983

Ingawa kisiwa cha Ireland kilikuwa kimegawanyika kwa sababu ya tofauti za kisiasa na kidini, katika mwaka wa 1966, Ireland kaskazini na kusini ziliwekwa chini ya usimamizi wa ofisi ya tawi ya Dublin. Tulifurahi sana kuwaona Wakatoliki wengi wakijifunza Biblia na kuwa Mashahidi wa Yehova na kuabudu pamoja na ndugu zao ambao hapo awali walikuwa Waprotestanti.

BADILIKO KUBWA LA MGAWO

Katika mwaka wa 2011 maisha yetu yalibadilika kabisa wakati ofisi za tawi za Uingereza na Ireland zilipounganishwa, nasi tukapewa mgawo wa kutumikia katika Betheli ya London. Mgawo huo ulikuja wakati ambapo nilianza kuwa na wasiwasi kuhusu afya ya Arthur. Iligunduliwa kwamba ana ugonjwa wa Parkinson. Kwa kusikitisha, mwandamani wangu wa miaka 66 alikufa Mei 20, 2015.

Katika miaka ya karibuni, nimevunjika moyo, nimeshuka moyo, na kuwa na majonzi. Sikuzote Arthur alikuwa akinitegemeza. Ninamkosa sana! Lakini unapopitia hali kama hizo, unamkaribia Yehova zaidi. Nimetiwa moyo sana kujua kwamba watu walimpenda sana Arthur. Nimepokea barua kutoka kwa marafiki nchini Ireland, Uingereza, na hata Marekani. Barua hizo pamoja na kitia moyo kutoka kwa kaka ya Arthur na Mavis, mke wake, pamoja na wapwa wangu Ruth na Judy, zimenisaidia sana hivi kwamba maneno pekee hayatoshi kueleza hisia zangu!

Andiko ambalo limenitia moyo sana ni Isaya 30:18. Linasema hivi: “Yehova ataendelea kutarajia kuwaonyesha ninyi kibali, na kwa hiyo atasimama ili kuwaonyesha ninyi rehema. Kwa maana Yehova ni Mungu wa hukumu. Wenye furaha ni wale wote wanaoendelea kumtarajia.” Nimefarijika kwelikweli kujua kwamba Yehova anatarajia kwa hamu kurekebisha hali na kutupatia migawo yenye kufurahisha katika ulimwengu wake mpya.

Ninapotafakari maisha yetu, ninaona jinsi Yehova alivyoongoza na kubariki kazi nchini Ireland! Ninathamini sana kwamba nilipata pendeleo la kushiriki kwa sehemu katika ukuzi huo wa kiroho. Bila shaka, ni kweli kwamba kufanya yale ambayo Yehova anataka huleta baraka sikuzote!

^ fu. 12 Tazama Kitabu cha Mwaka cha Mashahidi wa Yehova cha 1988 (cha Kiingereza), ukurasa wa 101-102.

^ fu. 22 Tazama Kitabu cha Mwaka cha 1988 (cha Kiingereza), ukurasa wa 109-112.