“Msisahau ukaribishaji-wageni”—EBR. 13:2.

NYIMBO: 124, 79

1, 2. (a) Wageni wengi wanakabili changamoto gani leo? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.) (b) Mtume Paulo aliwakumbusha Wakristo wawe na sifa gani, na hilo linatokeza maswali gani?

ZAIDI ya miaka 30 iliyopita, Osei, [1] ambaye hakuwa Shahidi wakati huo, aliwasili barani Ulaya kutoka Ghana. Anakumbuka hivi: “Baada ya muda mfupi niligundua kwamba watu wengi hawakunijali. Hali ya hewa pia ilikuwa tofauti sana. Nilipoondoka kwenye uwanja wa ndege, kwa mara ya kwanza maishani nilihisi baridi kali mpaka nikaanza kulia.” Kwa kuwa Osei hakujua vizuri lugha iliyozungumzwa, hangeweza kupata kazi nzuri kwa zaidi ya mwaka mmoja. Na kwa kuwa alikuwa mbali na familia yake alijihisi mpweke na alitamani kurudi nyumbani.

2 Ungependa watu wakutendeeje ikiwa ungekuwa katika hali kama hiyo? Je, hungethamini ikiwa mtu fulani angekukaribisha kwa uchangamfu kwenye Jumba la Ufalme, licha ya taifa au rangi yako? Kwa kweli, Biblia inawahimiza hivi Wakristo wa kweli: “Msisahau ukaribishaji-wageni.” (Ebr. 13:2) Kwa  hiyo, acheni tuchunguze maswali yafuatayo: Yehova ana maoni gani kuhusu wageni? Kwa nini huenda tukahitaji kurekebisha maoni yetu kuelekea wageni? Na tunaweza kuwasaidiaje wajihisi huru katika kutaniko letu?

YEHOVA ANA MAONI GANI KUHUSU WAGENI?

3, 4. Kulingana na andiko la Kutoka 23:9, Waisraeli walitarajiwa wawatendee wageni jinsi gani, na kwa nini?

3 Baada ya kuwakomboa kutoka Misri, Yehova aliwapa Waisraeli sheria zilizowasaidia kuwaonyesha ufikirio wa pekee watu wa mataifa mengine ambao walijiunga nao. (Kut. 12:38, 49; 22:21) Kwa kuwa ni kawaida kwa wageni kubaguliwa, kwa upendo Yehova alifanya mipango ili wapate mahitaji yao. Moja kati ya maandalizi hayo ilikuwa haki ya kukusanya masalio.—Law. 19:9, 10.

4 Badala ya kuwaamrisha Waisraeli wawaheshimu wageni, Yehova alitaka wakumbuke jinsi walivyohisi walipokuwa wakaaji wageni. (Soma Kutoka 23:9.) Hata kabla ya kuwa watumwa, inaelekea Waisraeli walidharauliwa na kubaguliwa na Wamisri kwa sababu ya rangi au dini yao. (Mwa. 43:32; 46:34; Kut. 1:11-14) Waisraeli walikuwa na maisha magumu sana walipokuwa wakaaji wageni, lakini Yehova aliwatarajia wamtendee mgeni “kama mwenyeji” miongoni mwao.—Law. 19:33, 34.

5. Ni nini kitakachotusaidia kuwa na maoni kama ya Yehova kuwaelekea wageni?

5 Leo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Yehova anawajali vivyo hivyo wageni wanaohudhuria mikutano katika makutaniko yetu. (Kum. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Tukifikiria hali ngumu wanazokabili, kama vile kubaguliwa au kutojua lugha, tutatafuta njia za kuwaonyesha fadhili na huruma.—1 Pet. 3:8.

JE, TUNAHITAJI KUREKEBISHA MAONI YETU KUHUSU WAGENI?

6, 7. Ni nini kinachoonyesha kwamba Wakristo wa karne ya kwanza walijifunza kushinda ubaguzi?

6 Wakristo wa karne ya kwanza walijifunza kushinda ubaguzi uliokuwa umekita mizizi miongoni mwa Wayahudi. Katika Pentekoste 33 W.K., Wakristo walioishi Yerusalemu waliwaonyesha ukarimu Wakristo wapya kutoka mataifa mengine. (Mdo. 2:5, 44-47) Wakristo Wayahudi waliwahangaikia kwa upendo waamini wenzao kutoka nchi nyingine, na hivyo kuonyesha kwamba walielewa maana ya “ukaribishaji-wageni,” yaani, kuwaonyesha fadhili wageni.

7 Hata hivyo, kadiri kutaniko la mapema la Kikristo lilivyozidi kukua, kulitokea ubaguzi wa aina fulani. Wayahudi waliozungumza Kigiriki walinung’unika kwamba wajane wao hawakutendewa kwa haki. (Mdo. 6:1) Ili kutatua suala hilo, mitume waliweka rasmi wanaume saba kuhakikisha kwamba hakuna mtu aliyepuuzwa. Kwa sababu ya majina yao, inaelekea wanaume hao wote walikuwa Wagiriki, jambo linaloonyesha kwamba mitume walitaka kuondoa hali yoyote ya ubaguzi ambayo huenda ilikuwepo miongoni mwa Wakristo wa mapema.—Mdo. 6:2-6.

8, 9. (a) Ni nini kinachoweza kuonyesha kwamba tumeanza kuwa na ubaguzi? (b) Tunapaswa kung’oa nini kutoka moyoni mwetu? (1 Pet. 1:22)

8 Iwe tunatambua hilo au la, sisi sote huathiriwa sana na utamaduni wetu. (Rom. 12:2) Isitoshe, inaelekea tunasikia majirani, wafanyakazi, au wanafunzi wenzetu wakisema mambo yanayoonyesha kwamba wanawadharau watu wenye utamaduni, rangi, au kabila tofauti. Tunaathiriwa kadiri gani na maoni hayo yaliyopotoka? Sisi hutendaje mtu anapokejeli taifa letu, labda kwa kutilia chumvi mambo fulani kuhusu utamaduni wetu?

 9 Kwa muda fulani, mtume Petro aliwabagua watu wasio Wayahudi, lakini hatua kwa hatua alijifunza kuondoa maoni hayo yasiyofaa moyoni mwake. (Mdo. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Vivyo hivyo, tukigundua kwamba tumeanza kuwa na ubaguzi, hata uwe mdogo, tunapaswa kujitahidi sana kuung’oa kutoka moyoni mwetu. (Soma 1 Petro 1:22.) Ni vema kukumbuka kwamba hakuna yeyote kati yetu anayestahili wokovu; sisi sote ni wanadamu wasio wakamilifu hata iwe tunatoka taifa gani. (Rom. 3:9, 10, 21-24) Kwa hiyo, hatupaswi kujiona kuwa bora kuliko wengine. (1 Kor. 4:7) Tunapaswa kuwa na maoni kama ya mtume Paulo, aliyewakumbusha Wakristo watiwa mafuta kwamba wao “si wageni tena na wakaaji wageni, bali . . . ni washiriki wa nyumba ya Mungu.” (Efe. 2:19) Bila shaka, kujitahidi sana kushinda maoni ya ubaguzi kuhusu wageni kutoka nchi nyingine kutatusaidia kuvaa utu mpya.—Kol. 3:10, 11.

TUNAWEZA KUWAONYESHAJE FADHILI WAGENI?

10, 11. Boazi alionyeshaje maoni kama ya Yehova kuhusu wageni aliposhughulika na Ruthu Mmoabu?

10 Ni wazi kwamba Boazi alionyesha maoni ya Yehova kwa jinsi alivyoshughulika na Ruthu Mmoabu. Boazi alipoenda kukagua mashamba yake wakati wa mavuno, alitambua kwamba mwanamke fulani mwenye bidii alikuwa akikusanya masalio nyuma ya wavunaji wake. Boazi aliambiwa kwamba Ruthu alikuwa ameomba ruhusa ya kukusanya masalio ingawa kisheria, alikuwa na haki ya kufanya hivyo bila kuomba ruhusa. Kwa ukarimu, Boazi aliruhusu apewe hata baadhi ya vitita vya masuke ya nafaka.—Soma Ruthu 2:5-7, 15, 16.

11 Mazungumzo yaliyofuata yanaonyesha wazi kwamba Boazi alimhangaikia Ruthu na hali yake akiwa mgeni. Kwanza, alimwomba afanye kazi karibu na kikundi cha wanawake vijana ili asisumbuliwe na wanaume waliokuwa wakifanya kazi shambani. Hata alihakikisha kwamba Ruthu anapata chakula cha kutosha na maji, kama tu wafanyakazi walioajiriwa. Pia, Boazi hakuzungumza kwa dharau na mwanamke huyo mgeni, badala yake alimtia moyo.—Rut. 2:8-10, 13, 14.

12. Kuwa wenye fadhili kunaweza kuwa na matokeo gani mazuri kwa wageni?

12 Boazi hakuvutiwa tu na jinsi Ruthu alivyompenda na kumjali mama-mkwe wake, Naomi, bali pia alipendezwa na hatua ambayo Ruthu alichukua ya kuwa mwabudu wa Yehova. Fadhili za Boazi zilikuwa wonyesho wa upendo mshikamanifu wa Yehova kwa mwanamke ambaye alikuwa amekuja ‘kutafuta kimbilio chini ya mabawa ya Mungu wa Israeli.’ (Rut. 2:12, 20; Met. 19:17) Vivyo hivyo leo, tukiwa wenye fadhili tunaweza kuwasaidia “watu wa namna zote” watambue kweli, na waone jinsi ambavyo Yehova anawapenda.—1 Tim. 2:3, 4.

Je, tunawasalimu kwa uchangamfu wageni katika Jumba la Ufalme? (Tazama fungu la 13 na 14)

13, 14. (a) Kwa nini tunapaswa kujitahidi kuwasalimu wageni kwenye Jumba la Ufalme? (b) Unaweza kufanya nini ikiwa hujihisi huru kuzungumza na watu wenye utamaduni tofauti?

13 Tunaweza kuwaonyesha wageni kutoka nchi nyingine fadhili kwa kuwasalimu kwa uchangamfu kwenye Jumba la Ufalme. Huenda ikawa tumetambua kwamba nyakati nyingine wahamiaji wapya huwa na haya na hujitenga. Kwa sababu ya malezi au hali yao katika jamii, huenda wakajiona kuwa duni kuliko watu wa taifa au rangi nyingine. Kwa hiyo, tunapaswa kuchukua hatua ya kwanza kuwafikia na kuwaonyesha kwamba tunawajali kikweli. Ikiwa JW Lugha inapatikana katika lugha yako, inaweza kukusaidia kujifunza jinsi ya kuwasalimu  wageni katika lugha yao.—Soma Wafilipi 2:3, 4.

14 Huenda usijihisi huru kuzungumza na mtu mwenye utamaduni tofauti. Ili kushinda hisia hizo unaweza kuwaeleza jambo fulani kuhusu maisha yako. Baada ya muda, huenda ukagundua kwamba mna mambo mengi yanayofanana kuliko tofauti zozote zilizopo kati yenu, ziwe halisi au za kuwaziwa, na kwamba kila utamaduni una mambo yanayofaa na mambo yasiyofaa.

WASAIDIE WOTE WAJIHISI HURU

15. Ni nini kitakachotusaidia tuwatendee kwa njia inayofaa wale wanaojaribu kuzoea mazingira katika nchi nyingine?

15 Ili uwasaidie wengine wajihisi huru katika kutaniko lenu, jiulize hivi kwa unyoofu: ‘Ikiwa ningekuwa kwenye nchi nyingine ningependa nitendewe jinsi gani?’ (Mt. 7:12) Waonyeshe subira wale wanaojaribu kuzoea mazingira mapya. Huenda mwanzoni tukashindwa kuelewa kikamili jinsi wanavyotenda au kufikiri. Lakini badala ya kuwatarajia wafuate utamaduni wetu, kwa nini tusijitahidi kuishi nao jinsi walivyo?—Soma Waroma 15:7.

16, 17. (a) Tunaweza kuchukua hatua gani ili tuwafahamu vizuri watu wenye utamaduni mwingine? (b) Tunaweza kuwasaidia jinsi gani wahamiaji walio kutanikoni mwetu?

16 Tukijifunza kuhusu nchi na utamaduni wa wageni walio katika eneo letu, huenda ikawa rahisi zaidi kushughulika nao. Tunaweza kutumia muda fulani katika ibada ya familia kufanya utafiti kuhusu watu tusiowafahamu vizuri katika kutaniko au eneo letu. Njia nyingine ambayo inaweza kutusaidia kuwafahamu vizuri wageni ni kuwakaribisha nyumbani kwa ajili ya mlo. Kwa kuwa Yehova “amewafungulia mataifa mlango wa kuingia katika imani,” kwa nini sisi pia tusiwafungulie mlango wetu wageni ambao “katika imani ni jamaa zetu”?—Mdo. 14:27; Gal. 6:10; Ayu. 31:32.

Je, tunawaonyesha ukarimu wageni kutoka nchi nyingine? (Tazama fungu la 16 na 17)

17 Tukitumia muda pamoja na familia  ambayo imehamia kwetu kutoka nchi nyingine, tutathamini zaidi jitihada zao za kuzoea utamaduni wetu. Hata hivyo, huenda tukagundua kwamba wanahitaji msaada ili wajifunze lugha yetu. Tunaweza pia kuwaelekeza kwenye mashirika ambayo labda yatawasaidia wapate makao yanayofaa au kazi. Jitihada kama hizo zinaweza kumsaidia sana mwamini mwenzetu.—Met. 3:27.

18. Leo wahamiaji wanaweza kuiga mfano gani wa heshima na uthamini?

18 Ni kweli kwamba wahamiaji wanahitaji kujitahidi sana ili wazoee utamaduni wa nchi waliyohamia. Ruthu aliweka mfano mzuri kuhusiana na jambo hilo. Kwanza, aliheshimu utamaduni wa nchi aliyohamia kwa kuomba ruhusa akusanye masalio. (Rut. 2:7) Hakuhisi kwamba wengine walikuwa na wajibu wa kutosheleza mahitaji yake. Pili, alithamini alipoonyeshwa fadhili. (Rut. 2:13) Wahamiaji wanapokuwa na mtazamo mzuri kama huo, inaelekea wataheshimiwa na wenyeji na waamini wenzao pia.

19. Tuna sababu gani za kuwakaribisha wageni?

19 Tunathamini kwamba Yehova ameonyesha fadhili zisizostahiliwa kwa kuwaruhusu watu wa mataifa yote wasikilize habari njema. Walipokuwa katika nchi zao, huenda hawakuweza kujifunza Biblia au kushirikiana kwa uhuru na watu wa Yehova. Lakini sasa wana nafasi ya kushirikiana nasi, je, haingekuwa vema tukiwasaidia wajihisi huru? Hata ikiwa hatuna uwezo wa kuwasaidia kifedha au kimwili, tunapowaonyesha fadhili, tunaonyesha kwamba Yehova anawapenda. Kwa hiyo, tukiwa “waigaji wa Mungu” acheni tufanye yote tuwezayo kuwakaribisha wageni.—Efe. 5:1, 2.

^ [1] (fungu la 1) Jina limebadilishwa.