Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi (Toleo la Funzo)  |  Machi 2017

Asa, Yehoshafati, Hezekia, na Yosia

Mtumikie Yehova kwa Moyo Kamili!

Mtumikie Yehova kwa Moyo Kamili!

“Ee Yehova, tafadhali ukumbuke jinsi nilivyotembea mbele zako kwa ukweli na kwa moyo mkamilifu [au kamili].”—2 FAL. 20:3.

NYIMBO: 52, 65

1-3. Ni nini kinachohusika katika kumtumikia Yehova kwa “moyo kamili”? Toa mfano.

KWA kuwa sisi si wakamilifu, tunakosea mara nyingi. Hata hivyo, tunashukuru kwamba Yehova hatutendei “kulingana na dhambi zetu,” maadamu tunatubu na kumkaribia kwa unyenyekevu tukiwa na imani katika dhabihu ya fidia ya Yesu. (Zab. 103:10) Lakini kama Daudi alivyomwambia Sulemani, ili ibada yetu ya kila siku ikubalike mbele za Yehova, tunapaswa “[kumtumikia] kwa moyo kamili.” (1 Nya. 28:9) Tukiwa wanadamu wasio wakamilifu, tunaweza kufanya hivyo jinsi gani?

2 Ili kuelewa jambo hilo, tunaweza kulinganisha maisha ya Mfalme Asa na Mfalme Amazia. Wafalme wote wawili wa Yuda walifanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova, lakini Asa alifanya hivyo kwa moyo kamili. (2 Nya. 15:16, 17; 25:1, 2; Met. 17:3) Wafalme wote wawili hawakuwa wakamilifu na walikosea. Hata hivyo, kwa ujumla Asa hakukengeuka kutoka katika njia za Mungu, kwa kuwa alijitoa kikamili kwake. (1 Nya. 28:9) Kwa upande mwingine, Amazia hakujitoa kikamili kwa Yehova. Baada  ya kushinda adui za Mungu, alichukua miungu yao na kuanza kuiabudu.—2 Nya. 25:11-16.

3 Kumtumikia Mungu kwa “moyo kamili” kunahusisha kujitoa kikamili bila kuacha. Katika Biblia, neno “moyo” hurejelea yule mtu wa ndani. Neno hilo huhusisha tamaa, fikira, mwelekeo, mtazamo, uwezo, mambo yanayomchochea mtu, na vilevile malengo yake. Kwa hiyo, mtu anayemtumikia Yehova kwa moyo kamili si mnafiki katika utumishi wake kwake. Hamtumikii Yehova kidesturi tu. Namna gani sisi? Ikiwa tunaendelea kujitoa kikamili kwa Mungu bila unafiki, licha ya kuwa wanadamu wasio wakamilifu, tutakuwa tukimtumikia kwa moyo kamili.—2 Nya. 19:9.

4. Tutachunguza nini sasa?

4 Ili tuelewe maana ya kumtumikia Mungu kwa moyo kamili, acheni tufikirie maisha ya Asa na wafalme wengine wa Yuda waliomtumikia Mungu kwa moyo wote. Wafalme hao ni Yehoshafati, Hezekia, na Yosia. Wote wanne walikosea, lakini bado walipata kibali cha Yehova. Kwa nini Mungu aliona kuwa walimtumikia kwa moyo kamili, na tunaweza kuwaiga jinsi gani?

MOYO WA ASA “ULIKUWA MKAMILIFU KWA YEHOVA”

5. Asa alichukua hatua gani thabiti?

5 Asa alikuwa mfalme wa tatu wa Yuda baada ya ufalme wa kaskazini wa makabila kumi ya Israeli kugawanyika. Aliondoa ibada ya sanamu katika ufalme wake na kuwafukuza wanaume makahaba wa hekaluni. Hata alimwondoa nyanya yake Maaka asiwe “malkia, kwa sababu alikuwa ametengeneza sanamu yenye kutisha.” (1 Fal. 15:11-13) Zaidi ya hayo, Asa aliwahimiza watu wake “wamtafute Yehova . . . na kutenda sheria na amri.” Naam, aliendeleza ibada ya kweli.—2 Nya. 14:4.

6. Asa alitendaje Waethiopia walipovamia nchi yake?

6 Yehova aliibariki nchi ya Yuda kwa amani katika miaka kumi ya kwanza ya utawala wa Asa. Kisha Zera Mwethiopia akaja kupigana na Yuda akiwa na wanaume 1,000,000 na magari 300 ya vita. (2 Nya. 14:1, 6, 9, 10) Asa alitendaje? Alimtegemea Yehova kabisa. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 14:11.) Mungu alijibu sala ya Asa ya kutoka moyoni kwa kumpa ushindi kamili alipoangamiza jeshi la Ethiopia. (2 Nya. 14:12, 13) Hata wafalme walipokosa kuwa waaminifu kwake, Yehova aliwapa ushindi dhidi ya adui zao kwa ajili ya jina lake. (1 Fal. 20:13, 26-30) Lakini Asa alimtegemea Yehova, naye akajibu sala yake. Ni kweli kwamba baadaye Asa hakutenda kwa hekima. Kwa mfano, aliomba msaada kutoka kwa mfalme wa Siria, badala ya Yehova. (1 Fal. 15:16-22) Hata hivyo, kwa ujumla Mungu aliona kwamba moyo wa Asa “ulikuwa mkamilifu kwa Yehova siku zake zote.” Tunaweza kutendaje mema na hivyo kumwiga Asa?—1 Fal. 15:14.

7, 8. Unaweza kumwigaje Asa katika kumtumikia Yehova?

7 Kila mmoja wetu anahitaji kuchunguza moyo wake ili aone ikiwa amejitoa kikamili kwa Mungu. Jiulize hivi: ‘Je, nimeazimia kumfurahisha Yehova, kutetea ibada ya kweli, na kuwalinda watu wake kutokana na uvutano wowote mbaya?’ Fikiria ujasiri ambao Asa alihitaji kuwa nao ili asimame dhidi ya Maaka, ambaye alikuwa “malkia” wa nchi! Labda hujawahi kukutana na mtu anayetenda kama Maaka, lakini huenda ukajikuta katika hali unayohitaji kuiga bidii ya Asa. Kwa mfano, namna gani ikiwa mshiriki wa familia yako au rafiki wa karibu  anatenda dhambi, anakataa kutubu, na hivyo kutengwa na ushirika? Je, utachukua hatua thabiti kwa kuacha kushirikiana na mtu huyo? Moyo wako utakuchochea kufanya nini?

8 Kama Asa, unaweza kuonyesha kwamba una moyo kamili kwa kumtegemea Mungu kabisa unapokabili upinzani, hata upinzani unaoona kuwa huwezi kuuvumilia. Huenda ukachokozwa au kudhihakiwa shuleni unapotetea imani yako ukiwa Shahidi wa Yehova. Au wafanyakazi wenzako wanaweza kukudhihaki unapochukua likizo ili ufanye mambo ya kiroho au kwa kukataa mara kwa mara kufanya kazi saa za ziada ili upate pesa zaidi. Katika hali kama hizo, sali kwa Mungu kama Asa alivyofanya. Mtegemee Yehova ukiwa na ujasiri, na ubaki imara kuhusu mambo unayojua kwamba ni sawa na yanayopatana na akili. Kumbuka kwamba Mungu alimwimarisha na kumsaidia Asa, naye atakuimarisha pia.

9. Tunaweza kuonyeshaje kwamba tuna moyo kamili tunapohubiri?

9 Watumishi wa Mungu huwafikiria wengine badala ya kujifikiria wenyewe tu. Asa aliendeleza ibada ya kweli. Sisi pia tunawasaidia wengine “wamtafute Yehova.” Bila shaka, Yehova anafurahi sana anapoona tukizungumza na jirani zetu na watu wengine kumhusu kwa sababu ya kuchochewa na upendo wa kweli kumwelekea, na kwa sababu tunataka kutoka moyoni watu wengine wawe na wakati ujao mzuri!

YEHOSHAFATI ALIMTAFUTA YEHOVA

10, 11. Unaweza kumwigaje Yehoshafati?

10 Yehoshafati mwana wa Asa “[aliendelea] kutembea katika njia ya Asa baba yake.” (2 Nya. 20:31, 32) Jinsi gani? Kama baba yake, Yehoshafati aliwatia moyo watu wamtafute Yehova. Alifanya hivyo kwa kupanga kampeni ya kufundisha ambapo “kitabu cha sheria ya Yehova” kilitumiwa. (2 Nya. 17:7-10) Hata alienda katika eneo la ufalme wa kaskazini wa Israeli, katika sehemu yenye milima ya Efraimu, “ili kuwarudisha kwa Yehova.” (2 Nya. 19:4) Yehoshafati alikuwa mfalme “aliyemtafuta Yehova kwa moyo wake wote.”—2 Nya. 22:9.

11 Sisi sote tunaweza kushiriki katika kampeni kubwa ya ufundishaji ambayo Yehova anaendeleza leo. Je, una lengo la kuwafundisha wengine Neno la Mungu kila mwezi, ukijitahidi kuchochea mioyo yao ili wamtumikie Mungu? Ukijitahidi, na kwa baraka za Mungu, unaweza kuanzisha funzo la Biblia. Je, wewe husali kuhusu lengo hilo? Je, uko tayari kufanya hivyo, hata kutumia wakati wako wa kupumzika? Na kama ambavyo Yehoshafati alienda kwenye eneo la Efraimu ili kuwasaidia watu warudi kwenye ibada ya kweli, sisi pia tunaweza kuwatia moyo wale wasiotenda. Kwa kuongezea, wazee wa kutaniko hupanga kuwatembelea na kuwasaidia wale waliotengwa na ushirika lakini wakaacha mazoea yao ya dhambi, walio katika eneo la kutaniko.

12, 13. (a) Yehoshafati alitendaje alipokabili hali yenye kuogopesha? (b) Kwa nini tunapaswa kumwiga Yehoshafati?

12 Kama Asa baba yake, Yehoshafati alidumisha ujitoaji wake kwa Mungu hata alipotishwa na jeshi kubwa sana la maadui. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 20:2-4.) Ni kweli kwamba Yehoshafati aliogopa! Hata hivyo, “akauelekeza uso wake kumtafuta Yehova.” Katika sala, alikiri kwa unyenyekevu kwamba watu wake hawakuwa na “nguvu . . . mbele ya umati huu mkubwa” na kuwa yeye na watu wake hawakujua la kufanya. Alimtegemea Yehova kabisa kwa  kusema hivi: “Macho yetu yanakuelekea wewe.”—2 Nya. 20:12.

13 Nyakati nyingine, huenda tukashindwa la kufanya, au hata kuogopa kama Yehoshafati. (2 Kor. 4:8, 9) Lakini kumbuka kwamba alipotoa sala hadharani, Yehoshafati alikiri kuwa yeye na watu wake walihisi dhaifu. (2 Nya. 20:5) Wale walio na jukumu la kuongoza mambo ya kiroho katika familia wanaweza kumwiga Yehoshafati kwa kumtegemea Yehova ili kupata mwongozo na nguvu za kukabiliana na matatizo. Usiaibike kutaja mambo hayo mbele ya familia unaposali. Unapofanya hivyo, wataona kwamba unamtegemea Yehova. Mungu alimsaidia Yehoshafati, na atakusaidia pia.

HEZEKIA ALIENDELEA KUFANYA YALIYOKUWA SAWA

14, 15. Hezekia alionyeshaje kwamba alimtegemea Mungu kabisa?

14 Kabla ya kujulikana kuwa mfalme ambaye “[aliendelea] kushikamana na Yehova,” Hezekia, tofauti na Yehoshafati, alihitaji kushinda ushawishi mbaya wa baba yake aliyeabudu sanamu. Hezekia “[aliondoa] mahali pa juu na kuzivunja vipande-vipande zile nguzo takatifu na kukata ule mti mtakatifu na kumponda vipande-vipande yule nyoka wa shaba ambaye Musa alitengeneza,” na ambaye kufikia wakati huo, alikuwa akitumiwa kwa makusudi ya ibada ya sanamu. Alijitoa kikamili kwa Yehova, kwa kuwa “aliendelea kuzishika amri . . . ambazo Yehova alimwamuru Musa.”—2 Fal. 18:1-6.

15 Hata wakati ambapo Ashuru, iliyokuwa serikali kuu ya ulimwengu wakati huo, ilipovamia Yuda na kutishia kuangamiza Yerusalemu, Hezekia alimtegemea Yehova kwa moyo wake wote. Mfalme Senakeribu wa Ashuru alimdhihaki Yehova na kujaribu kumtia woga Hezekia ili asalimu amri. Hata hivyo, kupitia sala, Hezekia alionyesha kwamba alimtegemea kabisa Yehova na nguvu zake za kuokoa. (Soma Isaya 37:15-20.) Mungu alijibu sala yake kwa kumtuma malaika aliyewaua Waashuru 185,000.—Isa. 37:36, 37.

16, 17. Unaweza kumwigaje Hezekia unapomtumikia Mungu?

16 Baadaye, Hezekia akawa mgonjwa kufikia hatua ya kufa. Akamsihi Yehova akumbuke jinsi alivyotembea mbele Zake. (Soma 2 Wafalme 20:1-3.) Kupitia Maandiko, tunajua kwamba tunaishi wakati ambapo hatuwezi kutarajia Mungu atuponye kimuujiza au atuongezee urefu wa maisha yetu. Hata hivyo, kama Hezekia, kila mmoja wetu anaweza kusali hivi kwa Yehova: “[Nimetembea] mbele zako kwa ukweli na kwa moyo mkamilifu.” Je, unaamini kwamba Yehova anaweza na yuko tayari kukusaidia hata ukiwa katika kitanda cha ugonjwa?—Zab. 41:3.

17 Tunapotafakari mfano wa Hezekia, huenda tukaona uhitaji wa kuondoa jambo lolote linaloathiri uhusiano wetu na Mungu au linalotukengeusha kutoka ibada ya kweli. Kwa kweli, hatutaki kuwaiga wale walio ulimwenguni ambao hutumia mitandao ya kijamii kuwaabudu wanadamu. Bila shaka, baadhi ya Wakristo hufurahia kuwasiliana na watu wa familia na marafiki wa karibu kupitia mitandao hiyo. Lakini watu wengi ulimwenguni hutumia mitandao ya kijamii kupita kiasi, wakiwafuatilia wanaume na wanawake ambao hata hawawafahamu. Wanatumia pia muda mwingi kutazama picha au kusoma habari kuwahusu. Kuna hatari ya kutumia muda mwingi kufanya mambo hayo yasiyo muhimu. Mkristo anaweza kuanza kujivunia idadi ya  watu wanaomfuatilia katika mitandao ya kijamii, au hata kukasirika wanapoacha kumfuatilia. Je, unaweza kumwazia mtume Paulo au Akila na Prisila wakitumia muda wao kila siku kuweka picha au kumfuatilia mtu fulani ambaye si mwabudu wa Yehova? Tunasoma kwamba Paulo alikuwa “[akishughulika] sana na lile neno.” Na Akila na Prisila walitumia muda wao kuwafafanulia wengine “kwa usahihi zaidi njia ya Mungu. (Mdo. 18:4, 5, 26) Tunaweza kujiuliza hivi, ‘Je, mimi huepuka kuwaabudu wanadamu au kutumia muda mwingi wenye thamani kufanya mambo yasiyo ya maana?’—Soma Waefeso 5:15, 16.

YOSIA ALISHIKA AMRI ZA YEHOVA

18, 19. Ungependa kumwiga Yosia katika njia zipi?

18 Mfalme Yosia, aliyekuwa kitukuu wa Hezekia, aliazimia kushika amri za Yehova “kwa moyo wake wote.” (2 Nya. 34:31) Alipokuwa bado tineja, “[alianza] kumtafuta Mungu wa Daudi,” na alipofikia umri wa miaka 20, akaanza kutakasa Yuda kutokana na ibada ya sanamu. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 34:1-3.) Yosia alikuwa na bidii katika kufanya mambo yaliyompendeza Mungu kuliko wafalme wengi wa Yuda. Hata hivyo, yale ambayo huenda yalikuwa maandishi ya awali ya Sheria ya Musa yalipopatikana na kusomwa mbele zake, aliona uhitaji wa kufanya mapenzi ya Mungu kikamili zaidi. Aliwahimiza wengine wamtumikie Yehova. Matokeo yalikuwa kwamba watu “hawakugeuka kando wasimfuate Yehova” katika muda wote wa utawala wa Yosia.—2 Nya. 34:27, 33.

19 Kama Yosia, vijana wanapaswa kumtafuta Yehova tangu wakiwa wachanga. Huenda mfalme Manase aliyetubu, alimfundisha Yosia kuhusu huruma za Mungu. Vijana, sitawisheni urafiki pamoja na ndugu na dada waaminifu wenye umri mkubwa walio katika familia yenu au kutanikoni ili mjifunze jinsi ambavyo Yehova amekuwa mwema kwao. Pia, kumbuka kwamba Yosia aliguswa moyo aliposomewa Maandiko, naye alichochewa kuchukua hatua. Unaposoma Neno la Mungu, unaweza kuchochewa kuchukua hatua ambayo itaongeza furaha yako, itaimarisha urafiki wako na Mungu, na vilevile kukuchochea uwasaidie wengine wamtafute Mungu. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 34:18, 19.) Kujifunza Biblia kunaweza kukusaidia pia kutambua mambo unayoweza kuboresha katika utumishi wako kwa Mungu. Ukitambua mambo hayo, jitahidi kuyaboresha, kama Yosia alivyofanya.

MTUMIKIE YEHOVA KWA MOYO KAMILI!

20, 21. (a) Wafalme hao wanne tuliochunguza wanafanana katika njia zipi? (b) Tutachunguza nini katika makala inayofuata?

20 Je, unaona faida ya kujifunza kuhusu wafalme hao wanne wa Yuda waliomtumikia Yehova kwa moyo kamili? Walikuwa na bidii katika kufanya mapenzi ya Mungu na walijitoa kikamili katika kuyatimiza. Waliendelea kufanya mapenzi ya Mungu. Na walifanya hivyo hata walipokabili maadui wenye kuogopesha. Lakini jambo muhimu hata zaidi ni kwamba nia yao ya kumtumikia Yehova ilikuwa nzuri.

21 Kama tutakavyoona katika makala inayofuata, wafalme wote wanne walikosea. Lakini Mchunguzaji wa moyo alipowachunguza, aliona kwamba moyo wao ulikuwa kamili kumwelekea. Sisi pia si wakamilifu. Yehova anapotuchunguza, je, anaona kuwa tunamtumikia kwa moyo kamili? Acheni tuchunguze jambo hilo katika makala inayofuata.