Gianni na Maurizio wamekuwa marafiki kwa miaka 50 hivi. Hata hivyo, kuna wakati ambapo urafiki wao ulikuwa hatarini. Maurizio anaeleza hivi: “Katika kipindi fulani kigumu maishani, nilifanya makosa fulani mazito ambayo yalifanya urafiki wetu ufifie.” Gianni anaongeza hivi: “Nilipoanza kujifunza Biblia, Maurizio alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa kielelezo changu katika mambo ya kiroho. Kwa hiyo, sikuamini alichofanya. Nilihisi kana kwamba maisha yangu hayakuwa na kusudi tena kwa sababu nilijua lazima tungetengana. Nilihisi kuwa nimeachwa.”

MARAFIKI wazuri ni wenye thamani na urafiki unaodumu haujitokezi tu. Ni nini kinachoweza kutusaidia urafiki unapokuwa hatarini? Tunaweza kujifunza mambo mengi kutoka kwa watu wanaotajwa katika Biblia ambao walikuwa marafiki wa kweli, lakini baadaye urafiki wao ukawa hatarini.

RAFIKI ANAPOKOSEA

Ni kweli kwamba Daudi, aliyekuwa mchungaji na mfalme, alikuwa na marafiki wazuri. Unapofikiria rafiki zake, huenda ukamkumbuka Yonathani. (1 Sam. 18:1) Lakini Daudi alikuwa na marafiki wengine, kama vile nabii Nathani. Biblia haisemi urafiki wao ulianza lini. Hata hivyo, pindi fulani katika utawala wake, Daudi alimweleza Nathani hisia zake, kama vile unavyoweza kumweleza rafiki hisia zako. Daudi alitamani kumjengea Yehova nyumba. Lazima iwe mfalme aliheshimu maoni ya Nathani kama rafiki na mtu aliyekuwa na roho ya Yehova.—2 Sam. 7:2, 3.

Hata hivyo, jambo fulani lilitokea ambalo lilihatarisha urafiki wao. Mfalme Daudi alifanya uzinzi na Bath-sheba, na baadaye akapanga Uria mume wake, auawe.  (2 Sam. 11:2-21) Kwa miaka mingi, Daudi alikuwa mshikamanifu kwa Yehova na alifuata haki. Lakini sasa akafanya dhambi hiyo nzito! Kwa nini mfalme huyo mzuri alibadilika? Je, hangeweza kuona uzito wa matendo yake? Je, alifikiri kwamba angemficha Mungu?

Nathani angefanya nini? Je, angemwacha mtu mwingine amweleze mfalme uzito wa makosa yake? Watu wengine walijua mpango wa Daudi wa kumwua Uria. Kwa hiyo, kwa nini Nathani amwambie Daudi na kuharibu urafiki wao wa muda mrefu? Huenda hata kungehatarisha uhai wa Nathani. Kumbuka Daudi alikuwa amemwua Uria, mtu ambaye hakuwa na hatia!

Lakini Nathani alikuwa msemaji wa Mungu. Nabii huyo alijua kwamba ikiwa angekaa kimya, uhusiano wake na Daudi ungeharibika na dhamiri yake ingemsumbua. Rafiki yake alikuwa amefanya uamuzi ambao ulimkasirisha Yehova. Mfalme huyo alihitaji msaada haraka. Naam, Daudi alihitaji rafiki wa kweli. Na Nathani alikuwa rafiki huyo. Aliamua kuanzisha mazungumzo kwa kutumia mfano ambao ungegusa moyo wa Daudi, ambaye alikuwa mchungaji zamani. Nathani aliwasilisha ujumbe wa Mungu, lakini kwa njia ambayo ilimsaidia Daudi kuona uzito wa makosa yake na kumchochea kuchukua hatua.—2 Sam. 12:1-14.

Ungefanya nini ikiwa rafiki yako angefanya kosa kubwa au dhambi nzito? Huenda ukashawishiwa kufikiri kwamba ikiwa utamwambia kosa lake utaharibu urafiki wenu. Au ukahisi kwamba ukiwaeleza wazee, ambao wanaweza kumsaidia kiroho kuhusu dhambi yake, utakuwa ukisaliti urafiki wenu. Ungefanya nini?

Gianni, aliyetajwa mwanzoni, anakumbuka hivi: “Nilitambua kwamba Maurizio alikuwa amebadilika. Hakuwa akinieleza mambo waziwazi kama zamani. Niliamua kumwendea, ingawa ilikuwa vigumu sana kufanya hivyo. Nilijiuliza hivi: ‘Nitamwambia nini ambacho tayari hajui? Anaweza kunikasirikia!’ Lakini kukumbuka yote tuliyojifunza, kulinipa ujasiri wa kuzungumza naye. Yeye pia aliwahi kuzungumza nami nilipohitaji msaada. Sikutaka kuharibu urafiki wetu, lakini nilitaka kumsaidia kwa kuwa nilimjali.”

Maurizio anaongeza hivi: “Gianni alikuwa mnyoofu na akasema kweli. Nilijua matokeo ya maamuzi yangu mabaya hayakusababishwa na yeye wala Yehova. Kwa hiyo, nilikubali nidhamu, na baada ya muda nilirudia hali nzuri ya kiroho.”

RAFIKI ANAPOPATWA NA MATATIZO

Daudi alikuwa na washiriki wengine walioshikamana naye alipokuwa katika hali ngumu. Mshiriki mmoja ni Hushai, ambaye Biblia humrejelea kuwa “rafiki ya Daudi.” (2 Sam. 16:16; 1 Nya. 27:33) Inaelekea alikuwa ofisa wa makao ya mfalme, aliyekuwa rafiki wa karibu na pia mwandamani wa mfalme, na ambaye nyakati nyingine alitekeleza amri za siri.

Absalomu, mwana wa Daudi, aliponyakua kiti cha ufalme, Waisraeli wengi walimuunga mkono, lakini Hushai hakufanya hivyo. Daudi alipokuwa akitoroka, Hushai alimfuata. Daudi aliumia sana kwa kusalitiwa na mwanawe na baadhi ya watu aliowatumaini. Hata hivyo, Hushai alibaki mshikamanifu na alikuwa tayari kuhatarisha uhai wake na kutekeleza mpango ambao ungezuia njama hiyo. Hushai hakufanya hivyo ili kutimiza tu wajibu wake akiwa ofisa wa makao ya mfalme. Alikuwa rafiki mshikamanifu!—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Inagusa moyo sana kuona ndugu na dada leo wakiwa wameunganishwa pamoja  haidhuru jukumu au mgawo wao kutanikoni. Kupitia matendo yao, ni kama wanasema hivi: “Mimi ni rafiki yako, si kwa sababu ninapaswa kuwa rafiki yako tu, lakini kwa sababu wewe ni wa maana kwangu.”

Ndugu anayeitwa Federico alijionea jambo hilo. Kwa msaada wa rafiki yake mpendwa Antonio, alifaulu kupita kipindi fulani kigumu maishani mwake. Federico anasimulia hivi: “Muda mfupi baada ya Antonio kuhamia kutaniko letu, tukawa marafiki. Sote tulikuwa watumishi wa huduma na tulifurahia kufanya kazi pamoja. Baada ya muda mfupi, aliwekwa rasmi kuwa mzee. Mbali na kuwa rafiki yangu, alikuwa kielelezo changu katika mambo ya kiroho.” Halafu Federico akajikwaa katika kosa fulani. Alitafuta msaada wa kiroho haraka, lakini hakustahili tena kuwa painia au mtumishi wa huduma. Antonio alitendaje?

Federico alipokabili hali ngumu, rafiki yake Antonio alimsikiliza na kumtia moyo

Federico anakumbuka hivi: “Nilitambua kwamba Antonio alielewa maumivu niliyohisi. Alijaribu awezavyo kunisaidia kihisia. Alijali sana hali yangu ya kiroho na hakuniacha kamwe. Alinitia moyo nirudie hali yangu nzuri ya kiroho na nisikate tamaa.” Antonio anaeleza hivi: “Nilitumia muda mwingi pamoja na Federico. Nilitaka ajihisi huru kuzungumza nami kuhusu jambo lolote, hata kuhusu maumivu yake.” Jambo la kupendeza ni kwamba baada ya muda, Federico alirudia hali nzuri ya kiroho na baadaye akawekwa rasmi tena kuwa painia na mtumishi wa huduma. Antonio anamalizia hivi: “Ijapokuwa tunatumikia katika makutaniko tofauti, tuna urafiki wa karibu sana.”

JE, UNGEHISI UMESALITIWA?

Ungehisije ikiwa rafiki yako wa karibu angekugeuzia mgongo ulipomhitaji zaidi? Ungeumia sana! Je, ungemsamehe? Je, uhusiano wenu ungekuwa imara tena kama mwanzoni?

Fikiria kilichompata Yesu katika siku zake za mwisho duniani. Alikuwa ametumia muda mwingi pamoja na mitume wake waaminifu, na walikuwa na uhusiano wa pekee. Kwa kufaa, Yesu aliwaita rafiki zake. (Yoh. 15:15) Lakini ni nini kilichotokea alipokamatwa?  Mitume walitoroka. Petro alikuwa amesema waziwazi kwamba hangemwacha kamwe Bwana wake, lakini usiku huohuo alimkana Yesu!—Mt. 26:31-33, 56, 69-75.

Yesu alijua kwamba angekabili jaribu lake la mwisho akiwa peke yake. Lakini bado alikuwa na sababu ya kuvunjika moyo, hata kuumia. Hata hivyo, mazungumzo yake pamoja na wanafunzi wake siku chache baada ya kufufuliwa hayaonyeshi ishara yoyote ya kuvunjika moyo, kukasirika, au kujuta. Yesu hakuona uhitaji wa kuhesabu makosa ya wanafunzi wake, kutia ndani kile walichofanya usiku ambao alikamatwa.

Kinyume cha hilo, Yesu alimtia moyo Petro pamoja na mitume wengine. Alionyesha kwamba anawaamini kwa kuwapa maagizo kuhusu kazi muhimu zaidi katika historia ya wanadamu, yaani, kazi ya kufundisha. Machoni pa Yesu, bado mitume walikuwa rafiki zake. Hawakusahau upendo wake kamwe. Walijitahidi wawezavyo ili wasimhuzunishe Bwana wao tena. Kwa hakika, walifanikiwa kufanya kazi ambayo alikuwa amewapa wafuasi wake.—Mdo. 1:8; Kol. 1:23.

Dada anayeitwa Elvira anakumbuka vizuri kilichotokea walipokosa kuelewana na rafiki yake mpendwa Giuliana. Elvira anakumbuka hivi: “Aliponiambia kwamba nimemwumiza, nilihisi vibaya sana. Alikuwa na sababu nzuri ya kukasirika. Lakini kilichonivutia zaidi ni kwamba alihangaikia hali yangu na matokeo ya mwenendo wangu. Sikuzote nitathamini kwamba hakuzingatia kosa nililomfanyia, bali madhara niliyokuwa nikijisababishia. Nilimshukuru Yehova kwamba nilikuwa na rafiki ambaye alihangaikia hali yangu kuliko hisia zake.”

Hivyo basi, rafiki mzuri atatendaje urafiki unapokuwa hatarini? Atakuwa tayari kuzungumza kwa fadhili lakini waziwazi inapohitajika. Rafiki huyo atakuwa kama Nathani au Hushai, ambao walibaki washikamanifu hata hali zilipokuwa mbaya, na kama Yesu, ambaye alikuwa tayari kusamehe. Je, wewe ni rafiki wa aina hiyo?