Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi (Toleo la Funzo)  |  Machi 2016

Ezekieli aliigiza kwa hiari kuzingirwa kwa Yerusalemu

Igeni Mtazamo wa Manabii

Igeni Mtazamo wa Manabii

JE, TUNA jambo lolote linalofanana na manabii wa kale? Sehemu ya “Maana ya Maneno ya Biblia” katika toleo la mwaka 2013 la Tafsiri ya Ulimwengu Mpya, inafafanua hivi neno nabii: “Mtu ambaye kupitia kwake makusudi ya Mungu yanajulishwa. Manabii walikuwa wasemaji wa Mungu, wakitoa utabiri kutoka kwa Yehova na vilevile amri, hukumu, na mafundisho yake.” Ingawa hatutabiri mambo ya wakati ujao, tunazungumza kwa niaba ya Mungu tunapotangaza ujumbe unaopatikana katika Neno Lake.—Mt. 24:14.

Ni heshima kubwa sana kuwaambia wengine kumhusu Mungu wetu Yehova, na kuwafundisha wanadamu makusudi yake! Tunashiriki katika kazi hii pamoja na ‘malaika anayeruka katikati ya mbingu.’ (Ufu. 14:6) Hata hivyo, huenda tukakabili hali ngumu zinazoweza kutufanya tusahau thamani kubwa sana ya kazi yetu. Ni hali gani ngumu ambazo tunaweza kukabili? Tunaweza kuchoka, kuvunjika moyo, au kuhisi kwamba hatufai. Hata manabii waaminifu wa kale walikabili hali kama zetu, lakini hawakukata tamaa. Na Yehova aliwasaidia kutimiza migawo yao. Fikiria mifano kadhaa tunayoweza kuiga.

WALIJITAHIDI SANA

Huenda nyakati nyingine tukachoka kwa sababu ya shughuli zetu za kila siku, na tukahisi kwamba hatuwezi kushiriki katika huduma. Ni kweli kwamba tunahitaji kupumzika; hata Yesu na mitume walipumzika pia. (Marko 6:31) Lakini mfikirie Ezekieli akiwa Babiloni na utume aliopewa kwa Waisraeli waliochukuliwa mateka kutoka Yerusalemu. Wakati fulani Mungu alimwambia Ezekieli achore jiji la Yerusalemu kwenye tofali. Kisha alipaswa kulizingira kwa njia ya mfano jiji alilochora kwa kulala upande wa kushoto kwa siku 390 na kisha upande wa kulia kwa siku 40. Yehova alimwambia hivi Ezekieli: “Tazama! Nitaweka kamba juu  yako ili usijigeuze kutoka upande wako mmoja mpaka upande wako mwingine, mpaka utakapokuwa umezitimiza siku za kuzingira kwako.” (Eze. 4:1-8) Bila shaka jambo hilo lilivuta uangalifu wa Waisraeli hao waliokuwa mateka. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, Ezekieli angefanya kazi hiyo yenye kuchosha. Nabii huyo angetimizaje mgawo wake?

Ezekieli alielewa vizuri kwa nini alitumwa akiwa nabii. Mungu alimwambia hivi alipokuwa akimtuma: “Ikiwa [Waisraeli] watasikia au watakataa . . . , hakika watajua pia kwamba nabii alikuwako katikati yao.” (Eze. 2:5) Ezekieli alikazia fikira kusudi la mgawo wake. Hivyo, kwa hiari aliigiza kuzingirwa kwa Yerusalemu. Kwa njia hiyo, alithibitisha kwamba alikuwa nabii wa kweli. Baadaye, yeye na mateka wenzake walipokea ujumbe huu: “Jiji limepigwa na kuangushwa!” Naam, Waisraeli walitambua kwamba nabii alikuwako katikati yao.—Eze. 33:21, 33.

Leo, tunawaonya watu kuhusu uharibifu wa mfumo wote wa Shetani. Ingawa huenda tukachoka, tunatumia nguvu zetu kuhubiri Neno la Mungu, kufanya ziara za kurudia, na kuongoza mafunzo ya Biblia. Kadiri unabii kuhusu mwisho wa mfumo huu unavyoendelea kutimia, tunafurahi sana kuwa miongoni mwa wale wanaotumiwa na Mungu kuwajulisha watu makusudi yake.

HAWAKUKATA TAMAA

Kwa msaada wa roho ya Yehova tunajitahidi sana kufanya mapenzi yake; lakini huenda nyakati nyingine tukavunjika moyo kwa sababu ya jinsi watu wanavyopokea ujumbe wetu. Mfano wa Yeremia unaweza kutusaidia. Alidhihakiwa, alitukanwa, na kudharauliwa kwa sababu ya kuwatangazia Waisraeli ujumbe wa Mungu. Wakati fulani Yeremia alisema hivi: “Sitamtaja tena, wala sitasema tena katika jina lake.” Yeremia alikuwa na hisia kama zetu. Hata hivyo, aliendelea kutangaza ujumbe wa Mungu. Kwa nini? Nabii huyo aliongeza hivi: “Na moyoni mwangu hali hiyo ikawa kama moto unaowaka ambao umefungiwa ndani ya mifupa yangu; nami nikachoka kujizuia, nami sikuweza kuivumilia.”—Yer. 20:7-9.

Vivyo hivyo, ikiwa tunavunjika moyo kwa sababu ya jinsi watu wanavyoitikia ujumbe wetu, tunaweza kushinda hisia hizo kwa kutafakari ujumbe tunaotangaza. Ujumbe huo unaweza kuwa kama ‘moto unaowaka ambao umefungiwa ndani ya mifupa yetu.’ Moto huo utaendelea kuwaka ndani yetu ikiwa tutakuwa na mazoea ya kusoma Biblia kila siku.

WALISHINDA MAONI YASIYOFAA

Baadhi ya Wakristo wamehisi kwamba wako njia panda baada ya kupewa mgawo ambao hawakujua jinsi ya kuutimiza. Huenda nabii Hosea alihisi hivyo pia. Yehova alimwamuru hivi: “Nenda, jichukulie mke wa uasherati na watoto wa uasherati.” (Hos. 1:2) Wazia kuwa unataka kuoa. Ungehisije ikiwa Mungu angekwambia uoe kahaba? Hosea alikubali mgawo huo. Alimwoa Gomeri, naye akamzalia mwana. Baadaye, alizaa binti na mwana mwingine. Inaonekana kwamba alipata watoto hao wawili wa mwisho kwa kufanya uzinzi. Yehova alikuwa amemwambia Hosea kwamba mke wake ‘angewafuata wale wanaompenda kwa tamaa nyingi,’ na kisha angejaribu kurudi kwa Hosea. Neno “wanaompenda” liko katika wingi, kuonyesha kwamba mwanamke huyo angekuwa na wapenzi wengi. Ikiwa wewe ungekuwa Hosea, je, ungemrudia mke wako? Yehova alimwambia Hosea afanya hivyo! Naye alitii, na hata alimnunua kwa gharama kubwa.—Hos. 2:7; 3:1-5.

Huenda Hosea alijiuliza ikiwa kutimiza mgawo wake kungekuwa na faida yoyote. Hata hivyo, kwa kuwa tayari kutimiza kwa uaminifu jambo hilo maishani mwake, Hosea anatusaidia kuelewa maumivu ambayo Mungu Mweza Yote alipata Waisraeli walipomwasi. Na ukweli ni kwamba baadhi ya Waisraeli wanyofu walimrudia Mungu.

Leo, Mungu hamwagizi mtu yeyote aoe “mke wa uasherati.” Hata hivyo, tunajifunza nini kutokana na utayari wa Hosea wa kutimiza mgawo huo?  Jambo moja tunaloweza kujifunza ni kuwa tayari kutangaza habari njema “hadharani na nyumba kwa nyumba” hata kama tunaona kwamba mgawo huo ni mgumu. (Mdo. 20:20) Huenda si rahisi kwako kutumia njia fulani za kuhubiri. Watu wengi tunaowafundisha Biblia wanasema kwamba wanafurahia kujifunza lakini hawawezi kamwe kutangaza ujumbe huo nyumba kwa nyumba. Lakini baada ya muda, wengi wao walianza kufanya jambo hilo ambalo walifikiri hawawezi kulifanya. Je, umeelewa somo tunalopata?

Tunaweza kujifunza jambo lingine kutokana na utayari wa Hosea wa kukubali mgawo mgumu. Angeweza kukataa kutimiza mgawo huo uliomhusisha mke wake. Kwa kweli, ni nani angejua kuhusu mgawo huo ikiwa Hosea hangeandika simulizi hilo? Huenda sisi pia tukapata fursa ya kumweleza mtu fulani kumhusu Yehova na labda hakuna mtu angejua kwamba tulipata fursa hiyo. Anna, mwanafunzi wa shule ya sekondari nchini Marekani, alikabili hali kama hiyo. Mwalimu wake aliwaomba wanafunzi waandike insha kuhusu mada wanayoipenda na kisha wawashawishi wanafunzi wenzao waikubali. Anna angeweza kupuuza fursa hiyo ya kutoa ushahidi. Hata hivyo, aliiona kuwa fursa kutoka kwa Mungu. Kwa kuwa alijua jinsi ambavyo huenda wanafunzi wenzake wangeitikia, alisali kwa Yehova, na hilo lilifanya awe na tamaa ya kutumia fursa hiyo. Aliandika insha yenye kichwa “Mageuzi: Je, Kuna Uthibitisho?”

Vijana wetu wanaiga mtazamo wa manabii—wanatetea kwa ujasiri kwamba Yehova ndiye Muumba wetu

Anna aliposoma insha hiyo mbele ya wanafunzi, msichana mmoja aliyeamini mageuzi alimshambulia kwa maswali. Hata hivyo, Anna alitoa hoja zenye uthibitisho. Mwalimu wake alifurahi sana na akampa tuzo ya insha bora na yenye ushawishi mkubwa zaidi. Tangu wakati huo, Anna amekuwa akizungumza mara nyingi na msichana huyo kuhusu uumbaji. Kwa sababu ya kukubali “mgawo” huo kutoka kwa Yehova, Anna anasema hivi: “Sasa ninahubiri habari njema kwa ujasiri.”

Sisi si manabii katika maana kamili ya neno hilo, hata hivyo tukiiga mtazamo wa kujidhabihu wa manabii kama vile Ezekieli, Yeremia, na Hosea, tutatimiza mambo ambayo Yehova anataka tufanye leo. Kwenye ibada ya familia au funzo la kibinafsi, kwa nini usijifunze kuhusu manabii wengine wa zamani na kutafakari jinsi unavyoweza kuwaiga?