“Endeleeni kufarijiana na kujengana.”​—1 THE. 5:11.

NYIMBO: 90, 111

1, 2. Kwa nini tunahitaji kuzungumzia jinsi ya kuwafariji waliofiwa? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

“KWA mwaka mmoja hivi baada ya mwana wetu kufa, tulihisi maumivu makali sana,” anasema Susi. Mkristo mwingine anasema kwamba mke wake alipokufa ghafula, alipatwa na “maumivu makali sana mwilini.” Kwa kusikitisha, watu wengi hukabili maumivu kama hayo. Huenda wengi katika kutaniko la Kikristo hawakutarajia wapendwa wao wafe kabla ya Har–​Magedoni. Iwe umefiwa au unamjua mtu aliyefiwa, huenda ukajiuliza, ‘Wanaoomboleza wanaweza kusaidiwaje kukabiliana na maumivu yao?’

2 Labda umewahi kusikia watu wakisema kwamba kadiri muda unavyopita ndivyo majeraha hupona. Hata hivyo, je, hilo linamaanisha kwamba muda pekee unatosha kuponya moyo uliovunjika? Mjane mmoja alisema hivi: “Kwa maoni yangu, ni sahihi zaidi kusema kwamba mambo unayochagua kufanya katika kipindi hicho cha kuomboleza ndiyo humsaidia mtu kupona.” Naam, kama jeraha halisi, maumivu ya jeraha la kihisia huenda yakapungua baada ya muda ikiwa jeraha hilo linatendewa kwa wororo. Ni mambo gani hasa yanayoweza kuwasaidia waliofiwa kupona kihisia?

YEHOVA​—“MUNGU WA FARAJA YOTE”

3, 4. Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Yehova anaelewa kuwa mtu anayeomboleza anahitaji faraja?

3 Bila shaka, chanzo kikuu cha faraja ni Baba yetu wa mbinguni mwenye huruma, Yehova. (Soma 2 Wakorintho 1:3, 4.) Yehova, ambaye ndiye mfano bora sana wa kuonyesha huruma, aliwahakikishia hivi watu wake: “Mimi​—mimi mwenyewe ndiye Yule anayewafariji ninyi.”​​—Isa. 51:12; Zab. 119:​50, 52, 76.

4 Baba yetu wa rehema nyororo alikabili huzuni ya kufiwa na wapendwa wake, kama vile Abrahamu, Isaka, Yakobo, Musa, na Mfalme Daudi. (Hes. 12:6-8; Mt. 22:31, 32; Mdo. 13:22) Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba Yehova anatarajia kwa hamu, au anatamani sana wakati ambapo atawafufua. (Ayu. 14:14, 15) Watakuwa wenye furaha na afya kamilifu. Kumbuka pia kwamba Mwana mpendwa wa Mungu, ambaye “yeye alimpenda sana kwa njia ya pekee,” alikufa kifo chenye maumivu makali. (Met. 8:22, 30) Hatuwezi kuelewa kikamili maumivu ambayo Yehova alipata katika pindi hiyo.​—Yoh. 5:20; 10:17.

5, 6. Tunaweza kupata faraja kutoka kwa Yehova jinsi gani?

5 Tunaweza kuwa na uhakika kabisa kwamba Yehova atatusaidia. Kwa hiyo, hatupaswi kusita kummiminia hisia zetu katika sala kuhusu huzuni tuliyo nayo. Inafariji sana kujua kwamba Yehova anaelewa maumivu yetu na huandaa faraja tunayohitaji kwelikweli! Lakini yeye hufanya hivyo jinsi gani?

6 Njia moja ambayo Mungu hufanya hivyo ni kupitia “faraja ya roho takatifu.” (Mdo. 9:31) Nguvu za utendaji za Mungu ni chanzo chenye nguvu sana cha faraja. Yesu aliahidi kwamba Baba wa mbinguni “[angewapa kwa ukarimu] roho takatifu wale wanaomwomba.” (Luka 11:13) Susi, aliyetajwa awali, anasema hivi: “Kuna pindi nyingi ambazo tulilemewa sana na huzuni na kumsihi Yehova atufariji. Kila moja ya pindi hizo, amani ya Mungu ililinda mioyo na akili yetu.”​—Soma Wafilipi 4:6, 7.

YESU​—KUHANI MKUU MWENYE HURUMA

7, 8. Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Yesu ataandaa faraja?

7 Huruma nyororo za Yehova zilionyeshwa kikamilifu kupitia maneno na matendo ya Yesu alipokuwa duniani. (Yoh. 5:​19) Yesu alitumwa ili kuwafariji “waliovunjika moyo” na “wote wanaoomboleza.” (Isa. 61:​1, 2; Luka 4:​17-​21) Yesu alikuwa mwenye huruma nyingi, hivyo alitambua na kusikitikia watu waliokuwa wakiteseka. Pia alichochewa na tamaa ya kutoka moyoni ya kuwaondolea mateso yao.​​—Ebr. 2:​17.

8 Hapana shaka kwamba Yesu alipokuwa kijana alikabiliana na huzuni ya kufiwa na watu wa familia na marafiki. Kuna uwezekano mkubwa kwamba Yosefu, baba yake mlezi, alikufa Yesu alipokuwa angali kijana. * Wazia jinsi ilivyokuwa vigumu kukabiliana na huzuni yake, ya mama yake, na ya ndugu na dada zake. Yaelekea Yesu mwenye hisia nyororo alikuwa tineja tu au mwenye umri wa miaka 20 hivi wakati huo.

9. Yesu alionyeshaje huruma Lazaro alipokufa?

9 Yesu alipoanza huduma yake, alikuwa mwenye utambuzi wa pekee na huruma nyingi. Kwa mfano, fikiria wakati rafiki yake mpendwa Lazaro alipokufa. Hata ingawa Yesu alijua kwamba angemfufua Lazaro, aliumia sana alipoona jinsi Maria na Martha walivyolemewa na huzuni. Aliumia sana na kulemewa na hisia za huruma hivi kwamba akatokwa na machozi.​​—Yoh. 11:​33-​36.

10. Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba bado Yesu ni mwenye huruma hata sasa?

10 Tunaweza kunufaikaje tunapofikiria jinsi Yesu alivyoonyesha huruma na kuwafariji watu? Maandiko yanatuhakikishia kwamba “Yesu Kristo ni yuleyule jana na leo, na milele.” (Ebr. 13:8) Kwa kuwa “Wakili Mkuu wa uzima” anaelewa kabisa jinsi mtu anavyohisi anapohuzunika, “anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa.” (Mdo. 3:​15; Ebr. 2:​10, 18) Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba hata sasa Kristo anaumia anapoona watu wakiomboleza kwa uchungu, anaelewa huzuni yao, na anawafariji “kwa wakati unaofaa.”​​—Soma Waebrania 4:​15, 16.

“FARAJA KUTOKANA NA MAANDIKO”

11. Ni maandiko gani yanayokufariji wewe hasa?

11 Maandiko yanayosimulia jinsi Yesu alivyohuzunika wakati wa kifo cha Lazaro ni mojawapo ya maandiko mengi yenye kufariji yaliyo katika Neno la Mungu lenye faraja. Na hilo halishangazi, “kwa maana mambo yote yaliyoandikwa zamani yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kupitia uvumilivu wetu na kupitia faraja kutokana na Maandiko tuwe na tumaini.” (Rom. 15:4) Ikiwa unaomboleza, wewe pia unaweza kupata faraja katika maandiko yafuatayo:

  • “Yehova yuko karibu na wale waliovunjika moyo; naye huwaokoa wale waliopondwa roho.”​​—Zab. 34:​18, 19.

  • “Fikira zangu zinazofadhaisha zilipokuwa nyingi ndani yangu, faraja zako mwenyewe zilianza kuikumbatia nafsi yangu.”​—Zab. 94:19.

  • “Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu, aliyetupenda na kutupa sisi faraja ya milele na tumaini jema kwa njia ya fadhili zisizostahiliwa, na aifariji mioyo yenu na kuwaimarisha ninyi.”​—2 The. 2:​16, 17. *

KUTANIKO​—CHANZO MUHIMU CHA FARAJA

12. Tunaweza kuwafariji wengine katika njia gani muhimu?

12 Kutaniko la Kikristo ni chanzo kingine cha faraja kwa wanaoomboleza. (Soma 1 Wathesalonike 5:​11.) Unaweza kuwaimarishaje na kuwafariji wale walio na “roho iliyopondeka”? (Met. 17:22) Kumbuka kwamba kuna “wakati wa kukaa kimya na wakati wa kusema.” (Mhu. 3:7) Mjane anayeitwa Dalene anaeleza hivi: “Waliofiwa wanahitaji kueleza mawazo na hisia zao. Hivyo, jambo muhimu zaidi unaloweza kufanya kwa ajili ya watu waliofiwa ni kuwasikiliza bila kuwakatiza.” Junia, ambaye kaka yake alijiua, anaongeza hivi: “Ingawa huenda usielewe kikamili huzuni yao, jambo muhimu ni kwamba unataka kuelewa jinsi wanavyohisi.”

13. Tunahitaji kukumbuka nini kuhusu huzuni?

13 Kumbuka pia kwamba watu wote hawapatwi na hisia zilezile za huzuni wala hawaombolezi kwa njia ileile. Nyakati nyingine, mhusika mwenyewe ndiye anayeweza kuelewa kikamili maumivu yake ya kihisia, na huenda ikawa vigumu kueleza hisia zake za ndani kabisa. Neno la Mungu linasema: “Moyo unajua uchungu wa nafsi ya mtu mwenyewe, wala hapana mgeni atakayejiingiza katika kushangilia kwake.” (Met. 14:10) Hata mtu anapoeleza jinsi anavyohisi, si rahisi kwa wengine kuelewa anachosema nyakati zote.

14. Tunaweza kufanya nini ili kuwafariji waliofiwa?

14 Hivyo basi, inaeleweka kwamba nyakati nyingine ni vigumu kujua jambo la kumwambia mtu aliyelemewa na huzuni. Hata hivyo, Biblia inasema kwamba “ulimi wa mwenye hekima huponya.” (Met. 12:18) Watu wengi wamepata mawazo yenye kufariji wanayoweza kuwaeleza wengine katika broshua Mtu Fulani Umpendaye Anapokufa. * Hata hivyo, mara nyingi jambo linalofariji zaidi ni “[kulia] pamoja na watu wanaolia.” (Rom. 12:15) Gaby, ambaye alifiwa na mume wake, anakiri hivi: “Mimi hulia mara nyingi, na kila ninapolia ninahisi kama ninaeleza hisia zangu. Hiyo ndiyo sababu mimi hufarijika marafiki wanapolia pamoja nami. Wakati huo, sijihisi nikiwa peke yangu ninapohuzunika.”

15. Tunaweza kufanya mambo gani ikiwa tunashindwa kuwafariji wengine ana kwa ana? (Tazama pia sanduku lenye kichwa “ Maneno Yenye Kufariji.”)

15 Ikiwa unahisi ni vigumu kuzungumza na mtu aliyefiwa, huenda ikawa rahisi kumfariji kwa kumwandikia kadi, barua-pepe, ujumbe mfupi, au barua. Labda unaweza kunukuu andiko lenye kufariji, kumkumbusha sifa nzuri ya mpendwa wake unayokumbuka, au pindi fulani mliyofurahia mkiwa pamoja. Junia anasema hivi: “Ninapopata ujumbe wenye kutia moyo au mwaliko wa kumtembelea Mkristo mwenzangu, mimi hufarijika sana. Watu wanapofanya hivyo, mimi huhisi kwamba wananipenda na kunijali sana.”

16. Taja njia moja hususa ya kuwafariji wengine yenye matokeo mazuri.

16 Usipuuze umuhimu wa sala unazotoa pamoja na Mkristo mwenzako aliyefiwa au unazotoa kwa ajili yake. Ingawa huenda ikawa vigumu kujieleza katika sala ukiwa katika hali hiyo yenye mkazo wa kihisia, dua zako za kutoka moyoni kwa niaba yake zinaweza kufariji sana, hata ikiwa unafanya hivyo ukilia au kwa sauti inayotetemeka. Dalene anakumbuka hivi: “Nyakati nyingine dada wanapokuja kunifariji, mimi huwauliza ikiwa wangependa kutoa sala. Wanapoanza kusali, mara nyingi inakuwa vigumu kutamka maneno lakini baada ya maneno machache, sauti zao huimarika na wanatoa sala nzuri sana za kutoka moyoni. Imani yangu imeimarishwa sana na imani yao yenye nguvu, upendo wao, na jinsi wanavyonihangaikia.”

ENDELEA KUWAFARIJI WENGINE

17-19. Kwa nini tunahitaji kuendelea kuwafariji wengine?

17 Watu huomboleza kwa njia tofauti-tofauti. Kwa hiyo, uwe tayari kumfariji aliyefiwa, si kwa siku chache tu ambapo marafiki wengi na watu wa ukoo wamemtembelea, bali hata kwa miezi itakayofuata, wakati ambapo watu wengine wamerudia maisha yao ya kawaida. “Rafiki wa kweli anapenda nyakati zote, naye ni ndugu aliyezaliwa kwa ajili ya wakati wa taabu.” (Met. 17:17) Mtu aliyefiwa anaweza kupata faraja kutoka kwa Wakristo wenzake kwa muda wote anaohitaji kukabiliana na huzuni.​​—Soma 1 Wathesalonike 3:7.

18 Kumbuka kwamba waliofiwa wanaweza kuhuzunika sana pindi kwa pindi wanapokumbuka tarehe ya matukio fulani, muziki, picha, jambo walilofanya pamoja, au hata harufu hususa, sauti, au kipindi fulani cha mwaka. Mambo mengi ambayo mwenzi wa ndoa hufanya kwa mara ya kwanza baada ya kufiwa, humletea maumivu makali. Mambo hayo ni kama vile kuhudhuria kusanyiko au Ukumbusho akiwa peke yake. Ndugu mmoja anaeleza hivi: “Nilijua kwamba siku tuliyofunga ndoa itakapofika ningehuzunika sana, na kwa kweli haikuwa rahisi. Lakini ndugu na dada wachache walipanga tafrija ndogo ya marafiki wangu wa karibu ili nisiwe peke yangu siku hiyo.”

19 Hata hivyo, kumbuka kwamba waliofiwa wanahitaji kutiwa moyo pindi zote, si pindi za pekee tu. Junia anaeleza hivi: “Mara nyingi waliofiwa wanaweza kutiwa moyo sana akina ndugu wanapojitoa kuwasaidia na kushirikiana nao pindi ambazo hakuna tukio la pekee. Pindi hizo ambazo hazijapangiwa mapema ni zenye thamani na hunifariji sana.” Ni kweli kwamba hatuwezi kuondoa huzuni yote au kujaza kikamili pengo lililoachwa, lakini tunaweza kuandaa faraja kwa kadiri fulani kwa kuchukua hatua zinazofaa ili kumsaidia aliyefiwa. (1 Yoh. 3:​18) Gaby anakumbuka hivi: “Ninamshukuru Yehova sana kwa sababu ya wazee wenye upendo walionisaidia hatua kwa hatua katika kipindi hicho kigumu. Kwa kweli, wamefanya nihisi kana kwamba mikono ya Yehova inanikumbatia kwa upendo.”

20. Kwa nini ahadi za Yehova zinafariji sana?

20 Inafariji sana kujua kwamba Yehova, Mungu wa faraja yote, ataondoa huzuni yote na kuandaa faraja ya kudumu wakati ambapo “wale wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti [ya Kristo] na kutoka”! (Yoh. 5:​28, 29) Mungu anaahidi kwamba “atameza kifo milele na Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova hakika atafuta machozi katika nyuso zote.” (Isa. 25:8) Wakati huo, badala ya “[kulia] pamoja na watu wanaolia,” wakaaji wote wa dunia “[watashangilia] pamoja na watu wanaoshangilia.”​​—Rom. 12:15.

^ fu. 8 Yosefu anatajwa kwa mara ya mwisho Yesu alipokuwa na umri wa miaka 12. Yosefu hatajwi Yesu alipofanya muujiza wake wa kwanza wa kugeuza maji kuwa divai, wala katika pindi nyingine yoyote baadaye. Alipokuwa kwenye mti wa mateso, Yesu alimkabidhi mama yake kwa mtume Yohana, jambo ambalo hangefanya ikiwa Yosefu angekuwa hai​—Yoh. 19:26, 27.

^ fu. 14 Tazama pia makala “Wafariji Waliofiwa Kama Yesu Alivyofanya” katika toleo la Novemba 1, 2010, la Mnara wa Mlinzi.