“Msifuni Yah! . . . Kwa maana inapendeza​—sifa inafaa!”​—ZAB. 147:1.

NYIMBO: 59, 3

1-3. (a)Inaelekea Zaburi ya 147 iliandikwa lini? (b) Tunaweza kunufaikaje kwa kujifunza Zaburi ya 147?

MTU anapotimiza mgawo wake vizuri au kudhihirisha sifa ya pekee ya Kikristo, anastahili pongezi. Ikiwa wanadamu wanastahili pongezi, je, Yehova Mungu hastahili kusifiwa hata zaidi? Tunaweza kumsifu kwa sababu ya nguvu zake nyingi, kama zinavyoonekana katika uumbaji wake wa ajabu, au kwa sababu ya jinsi anavyoshughulika na wanadamu kwa upendo, kama ilivyothibitishwa alipoandaa dhabihu ya fidia ya Mwana wake.

2 Mwandikaji wa Zaburi ya 147 alichochewa kumsifu Yehova. Pia, aliwatia moyo wengine kujiunga naye kumsifu Mungu.​—Soma Zaburi 147:​1, 7, 12.

3 Hatujui ni nani aliyeandika zaburi hiyo, lakini inaonekana kwamba aliishi karibu na wakati ambapo Yehova aliwatoa Waisraeli kutoka utekwa wa Babiloni na kuwarudisha Yerusalemu. (Zab. 147:2) Bila shaka, kurudishwa kwa watu wa Mungu katika mahali pao pa ibada ya kweli kulimchochea mtunga zaburi kumsifu Yehova. Pamoja na hilo, alitaja sababu nyingine pia za kufanya hivyo. Sababu zipi? Wewe binafsi una sababu zipi za kupaaza sauti na kusema “Msifuni Yah!”?​—Zab. 147:1.

YEHOVA HUPONYA MIOYO ILIYOVUNJIKA

4. Waisraeli waliokuwa utekwani walihisije walipokombolewa na Mfalme Koreshi, na kwa nini?

4 Wazia jinsi Waisraeli waliotekwa walivyohisi walipokuwa Babiloni. Watu waliowachukua mateka waliwadhihaki kwa kuwaambia hivi: “Tuimbieni mmoja wa nyimbo za Sayuni.” Kufikia wakati huo, jiji la Yerusalemu ambalo lilikuwa sababu yao kuu ya kushangilia katika Yehova, lilikuwa limeharibiwa. (Zab. 137:​1-3, 6) Wayahudi hawakutaka kuimba. Walikuwa wamevunjika moyo, na walihitaji faraja na kitia moyo. Hata hivyo, kama Mungu alivyotabiri, ukombozi ulikuja kupitia Koreshi, mfalme wa Uajemi. Alishinda Babiloni na kutangaza hivi: “Yehova . . . amenipa utume nimjengee nyumba katika Yerusalemu . . . Yeyote aliye katikati yenu ninyi watu wake wote, Yehova Mungu wake na awe pamoja naye. Basi apande na kwenda.” (2 Nya. 36:23) Lazima iwe Waisraeli walioishi Babiloni walifarijiwa sana na tangazo hilo!

5. Mtunga zaburi anasema nini kuhusu nguvu za Yehova za kuponya?

5 Yehova hakulifariji taifa la Israeli kwa ujumla tu, bali pia alimfariji kila mshiriki wa taifa hilo. Ndivyo ilivyo leo pia. Mtunga zaburi aliandika hivi kumhusu Mungu: “Anawaponya wenye mioyo iliyovunjika, naye anafunga sehemu zao zenye maumivu.” (Zab. 147:3) Naam, Yehova anawajali wale walio na matatizo, iwe ni matatizo ya kimwili au ya kihisia. Leo, Yehova anatamani kutufariji na kuponya majeraha yetu ya kihisia. (Zab. 34:18; Isa. 57:15) Anatupatia hekima na nguvu za kukabiliana na matatizo yoyote ambayo huenda yakatupata.​—Yak. 1:5.

6. Tunaweza kunufaikaje na jinsi mtunga zaburi alivyobadili mazungumzo katika Zaburi 147:4? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

6 Kisha mtunga zaburi anaelekeza fikira zake kwenye anga na kutuambia kwamba Yehova “anahesabu idadi ya nyota” na “zote anaziita kwa majina yake.” (Zab. 147:4) Kwa nini inaonekana kana kwamba anabadili mazungumzo na kuanza kuzungumzia nyota? Fikiria hili: Mtunga zaburi angeweza kuona nyota, lakini hangeweza kujua kikamili idadi yake. Kadiri miaka ilivyopita, idadi ya nyota tunazoweza kuona imeongezeka sana. Baadhi ya watu wanafikiri kwamba kuna mabilioni ya nyota katika kundi la nyota la Kilimia peke yake. Na huenda kuna matrilioni ya makundi ya nyota ulimwenguni! Kwa kweli, hatuwezi kuzihesabu nyota! Lakini Muumba anatofautisha kila moja au kuziita kwa jina. Hiyo inamaanisha kwamba kila nyota ni ya pekee machoni pa Yehova. (1 Kor. 15:41) Namna gani wanadamu? Mungu ambaye nyakati zote anajua kila nyota mahali ilipo, anakujua wewe binafsi pia, yaani, anajua mahali hususa ulipo, anajua kikamili jinsi unavyohisi, na anajua kihususa kile unachohitaji wakati wowote!

7, 8. (a)Yehova anazingatia nini anapowaokoa watu wake kutoka katika majaribu? (b) Toa mfano unaoonyesha jinsi Yehova anavyowasaidia kwa huruma wanadamu wasio wakamilifu.

7 Ingawa Yehova anapendezwa nawe kibinafsi, ana nguvu na huruma za kukusaidia ukabiliane na matatizo ya maisha pia. (Soma Zaburi 147:5.) Huenda ukahisi kuwa hali yako ni ngumu sana na mzigo unaobeba ni mzito mno. Mungu anaelewa mambo unayoweza kuvumilia, “akikumbuka kwamba [wewe] ni mavumbi.” (Zab. 103:14) Kwa kuwa sisi si wakamilifu, tunafanya makosa yaleyale tena na tena. Tunaumia sana na kujuta tunapoongea bila kufikiri, tunapotenda kulingana na mielekeo yetu ya kimwili, au tunapowaonea wengine wivu! Yehova hana udhaifu kama huo, lakini anatuelewa kuliko tunavyoweza kufikiri!​​—Isa. 40:28.

8 Labda tayari umejionea jinsi mkono wenye nguvu wa Yehova umekusaidia kupata tena nguvu baada ya jaribu fulani. (Isa. 41:​10, 13) Kwa mfano, mfikirie Kyoko, dada painia ambaye alivunjika moyo sana baada ya kupata mgawo mpya katika eneo lingine. Yehova alionyeshaje kwamba anaelewa matatizo yake? Katika hali yake mpya, Kyoko alitambua kwamba watu waliomzunguka walielewa hisia zake. Alihisi kana kwamba Yehova anamwambia hivi: “Ninakupenda, si kwa sababu wewe ni painia tu, bali kwa sababu wewe ni binti yangu aliyejiweka wakfu kwangu. Ninataka ufurahie maisha ukiwa mmoja wa Mashahidi wangu!” Katika maisha yako, Mweza Yote ameonyeshaje kwamba “haiwezekani kuchunguza kikamilifu uelewaji wake”?

YEHOVA HUTUANDALIA KILE TUNACHOHITAJI

9, 10. Yehova huandaa msaada gani kwanza? Toa mfano.

9 Nyakati nyingine, huenda ukawa na uhitaji wa kimwili. Kwa mfano, huenda ukawa na wasiwasi kwamba hutakuwa na chakula cha kutosha. Hata hivyo, Yehova ndiye aliyeumba mzunguko wa asili wa kukuza chakula, ambao unawaandalia hata kunguru wachanga wanaoendelea kulilia chakula! (Soma Zaburi 147:​8, 9.) Ikiwa anaendelea kuwalisha kunguru, unaweza kuwa na uhakika kwamba Yehova atakuandalia mahitaji yako ya kimwili pia.​​—Zab. 37:25.

10 Jambo muhimu hata zaidi, Yehova anatutegemeza kiroho kwa kutupatia “amani ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote.” (Flp. 4:​6, 7) Kwa mfano, wafikirie Mutsuo na mke wake, ambao walijionea nguvu za Yehova za kuwategemeza nchi ya Japani ilipokumbwa na tsunami mwaka 2011. Walinusurika kifo kwa kupanda juu ya paa ya nyumba yao. Lakini siku hiyo wakapoteza karibu mali zao zote. Walilala katika chumba chenye giza na baridi kwenye orofa ya pili ya nyumba yao iliyoharibiwa. Asubuhi ilipofika, walitafuta kitu ambacho kingewatia moyo. Kitabu pekee walichopata ni Kitabu cha Mwaka cha Mashahidi wa Yehova cha 2006. Papo hapo, kichwa “Tsunami Mbaya Sana Kuwahi Kurekodiwa” kilivuta fikira za Mutsuo. Habari hiyo ilihusu tetemeko la ardhi la Sumatra lililotokea mwaka wa 2004 na kusababisha tsunami zenye uharibifu mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa. Mutsuo na mke wake walilia walipokuwa wakisoma habari hizo. Walihisi kwamba Mungu alikuwa akiwatunza kwa upendo kwa kuwaandalia kitia moyo walichohitaji kwa wakati unaofaa. Vilevile, Yehova aliwaandalia kwa upendo mahitaji yao ya kimwili. Walipokea vitu walivyohitaji kutoka kwa ndugu zao wa kiroho. Lakini kilichowaimarisha zaidi ni ziara zilizofanywa na wawakilishi wa tengenezo la Mungu kwenye makutaniko. Mutsuo anasema hivi: “Nilihisi kwamba Yehova yuko kando ya kila mmoja wetu na alitutunza. Tulifarijika sana!” Mungu huandaa mahitaji yetu ya kiroho kwanza, halafu baadaye anatimiza mahitaji yetu ya kimwili.

NUFAIKA NA NGUVU ZA MUNGU ZA KUOKOA

11. Wale ambao wangependa kunufaika na nguvu za Mungu za kuokoa wanahitaji kufanya nini?

11 Sikuzote Yehova yuko tayari kuingilia kati na ‘kuwategemeza wenye upole.’ (Zab. 147:6a, Union Version.) Lakini tunaweza kunufaikaje na utayari wake wa kutusaidia? Ni muhimu tuwe na uhusiano mzuri pamoja naye. Ili tuwe na uhusiano mzuri, tunahitaji kusitawisha sifa ya upole. (Sef. 2:3) Wapole humngojea Mungu achukue hatua ya kurekebisha makosa na kuondoa madhara yoyote yanayowapata. Yehova anafurahishwa sana na watu wa aina hiyo na kuwapa kibali chake.

12, 13. (a) Ili tunufaike na msaada wa Mungu, tunapaswa kuepuka kufanya nini? (b) Yehova anafurahishwa na watu wa namna gani?

12 Kwa upande mwingine, Mungu “anawashusha waovu mpaka chini.” (Zab. 147:6b) Hayo ni maneno mazito sana! Ili tunufaike na upendo mshikamanifu wa Yehova na tuepuke hasira yake, ni lazima tuchukie mambo anayochukia. (Zab. 97:10) Kwa mfano, tunapaswa kuchukia upotovu wa maadili katika ngono. Hilo linamaanisha kwamba tunapaswa kuepuka kitu chochote kinachoweza kutuongoza kufanya dhambi kama hiyo, kutia ndani ponografia. (Zab. 119:37; Mt. 5:​28) Inaweza kuwa vigumu sana kufanya hivyo, lakini tunapaswa kufanya yote tuwezayo ili kupokea baraka za Yehova.

13 Ili tushinde katika pambano hilo, tunahitaji kumtegemea Yehova, si kujitegemea. Je, atafurahi tukijaribu kujiokoa kwa “nguvu za farasi,” yaani, kutafuta msaada wa kibinadamu? Hapana! Pia, hatupaswi kutegemea “miguu ya mtu,” yaani, kutenda kana kwamba sisi au mwanadamu mwingine anaweza kutuokoa. (Zab. 147:10) Badala yake, tunapaswa kumwomba Yehova atusaidie. Tofauti na washauri wa kibinadamu, yeye hachoki kusikiliza maombi yetu, hata ikiwa tunamwomba msaada tena na tena. “Yehova anawafurahia wale wanaomwogopa, wale wanaozingojea fadhili zake zenye upendo.” (Zab. 147:11) Tunaweza kuamini kwamba kwa sababu ya upendo wake mshikamanifu, atashikamana nasi na kutusaidia kushinda tamaa zozote mbaya tulizo nazo.

14. Ni nini kilichomtia moyo mtunga zaburi?

14 Yehova anatupatia msingi wa kusadiki kwamba atawasaidia watu wake wakiwa na uhitaji. Mtunga zaburi aliimba hivi kumhusu Yehova alipokuwa akifikiria kurudishwa kwa Yerusalemu: “Ameyatia nguvu mapingo ya lango lako; amewabariki wana wako katikati yako. Anaweka amani katika eneo lako.” (Zab. 147:​13, 14) Mtunga zaburi alitiwa moyo sana kujua kwamba Mungu angeimarisha malango ya jiji hilo na kuwaandalia waabudu wake ulinzi!

Neno la Mungu linaweza kutusaidiaje tunapohisi tumelemewa na majaribu? (Tazama fungu la 15 hadi 17)

15-17. (a) Nyakati nyingine huenda tukahisije kuhusu majaribu yetu, lakini Yehova anatumiaje Neno lake kutusaidia? (b) Eleza jinsi ‘neno la Mungu linavyokimbia haraka.’

15 Unaweza kukabili hali ngumu ambazo zinaweza kufanya uwe na mahangaiko. Yehova anaweza kukupatia hekima ya kushughulika na hali hiyo. Mtunga zaburi alisema kwamba Mungu wake “anayatuma maneno yake duniani; neno lake hukimbia haraka.” Kisha, akimrejelea Yehova kuwa ‘anayetoa theluji kama sufu, anayetawanya sakitu kama majivu, na kutupa barafu yake kama matonge,’ mtunga zaburi anauliza hivi: “Mbele ya baridi yake ni nani anayeweza kusimama?” Anaongeza kwamba Yehova “anatuma neno lake na kuviyeyusha.” (Zab. 147:​15-​18) Mungu wetu mwenye nguvu na hekima yote, yule anayedhibiti barafu na theluji, anaweza kukusaidia kushinda vizuizi vyovyote ambavyo huenda ukakabili.

16 Leo, Yehova anatuongoza kupitia Neno lake, Biblia. Na “neno lake hukimbia haraka” yaani, yuko tayari kutupatia mwongozo wa kiroho tunapouhitaji. Fikiria jinsi unavyonufaika kwa kuisoma Biblia, kuchunguza machapisho ya “mtumwa mwaminifu na mwenye busara,” kutazama JW Broadcasting, kutembelea tovuti ya jw.org, kuzungumza na wazee, na kushirikiana na Wakristo wenzako. (Mt. 24:45) Je, si wazi kwamba Yehova hukuandalia mwongozo haraka?

17 Simone amejionea nguvu za Neno la Mungu. Alijihisi hafai kabisa hadi kufikia hatua ya kuwa na mashaka ikiwa alistahili kibali cha Mungu. Hata hivyo, alipovunjika moyo, alidumu katika sala, na kumwomba Yehova msaada. Pia, aliendelea kujifunza Biblia kibinafsi kwa bidii. Anasema, “Hakuna hali yoyote ambayo imewahi kunipata iliyofanya nihisi kwamba Yehova haniongozi na kunipa nguvu.” Hilo limemsaidia kuendelea kujitahidi awezavyo kudumisha mtazamo mzuri.

18. Kwa nini unahisi kwamba umependelewa na Mungu, na una sababu zipi za kupaaza sauti “Msifuni Yah!”?

18 Mtunga zaburi alijua kwamba Mungu aliwapenda sana watu wake wa kale. Lilikuwa taifa pekee ambalo lilipewa “neno” la Mungu na “masharti yake na maamuzi yake ya hukumu.” (Soma Zaburi 147:19, 20.) Leo, tumebarikiwa kuwa watu pekee duniani wanaoitwa kwa jina la Mungu. Kumjua Yehova na kuruhusu Neno lake lifanye kazi maishani mwetu, kunatuwezesha kufurahia uhusiano wa pekee pamoja naye. Kama mwandikaji wa Zaburi ya 147, bila shaka una sababu nyingi nzuri za kupaaza sauti hivi, “Msifuni Yah!” na kuwatia moyo wengine kufanya hivyo pia.