Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi (Toleo la Funzo)  |  Januari 2017

“Mambo Hayo Uwakabidhi Watu Waaminifu”

“Mambo Hayo Uwakabidhi Watu Waaminifu”

“Mambo hayo uwakabidhi watu waaminifu, ambao nao watakuwa na sifa za kustahili vya kutosha kufundisha wengine.”2 TIM. 2:2.

NYIMBO: 123, 53

1, 2. Watu wengi huwa na maoni gani kuhusu kazi zao?

MARA nyingi watu hujitambulisha kwa kazi wanayofanya. Watu wengi hujiheshimu ikitegemea kazi au cheo walicho nacho. Katika tamaduni fulani, swali la kwanza ambalo mtu huulizwa anapofahamiana na mwingine ni, “Unafanya kazi gani?”

2 Nyakati nyingine Biblia huwatambulisha watu kutokana na kazi walizofanya. Inasema kuhusu “Mathayo mkusanya-kodi”; “Simoni, mtengenezaji wa ngozi”; na “Luka tabibu mpendwa.” (Mt. 10:3; Mdo. 10:6; Kol. 4:14) Migawo au mapendeleo ya kiroho huwatambulisha watu pia. Tunasoma kuhusu Mfalme Daudi, nabii Eliya, na mtume Paulo. Watu hao walithamini migawo waliyopewa na Mungu. Sisi pia tunapaswa kuthamini mapendeleo ya utumishi tuliyo nayo.

3. Kwa nini waliozeeka wanahitaji kuwazoeza vijana? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

3 Wengi wetu hupenda kazi tunazofanya, na tungependa kuendelea kuzifanya sikuzote. Hata hivyo, inasikitisha kwamba tangu siku za Adamu, kizazi kimoja huzeeka na kingine huja na kuendelea na kazi hiyo. (Mhu. 1:4) Mabadiliko hayo yametokeza  changamoto za pekee kwa Wakristo wa kweli nyakati za kisasa. Kazi ya watu wa Yehova imeendelea kuongezeka na mbinu za kufanya kazi hiyo zimekuwa tata zaidi. Tunaposhughulikia miradi mipya, tunapata njia mpya za kufanya mambo na mara nyingi mbinu hizo huhusisha teknolojia inayobadilika haraka. Inaweza kuwa vigumu kwa baadhi ya waliozeeka kwenda sambamba na mabadiliko hayo. (Luka 5:39) Kwa upande mwingine, huenda vijana wakawa na nguvu nyingi kuliko waliozeeka. (Met. 20:29) Hivyo, ni jambo la upendo na hekima kwa waliozeeka kuwatayarisha vijana kuchukua majukumu zaidi.Soma Zaburi 71:18.

4. Kwa nini ni vigumu kwa watu fulani kuwakabidhi wengine majukumu? (Tazama sanduku lenye kichwa, “ Kwa Nini Watu Fulani Hawawakabidhi Wengine Majukumu?”)

4 Huenda walio na madaraka wakaona ni vigumu kukabidhi vijana mapendeleo hayo. Baadhi ya watu huhofia kupoteza pendeleo wanalothamini. Au huenda wengine wakawa na wasiwasi kwamba ikiwa hawataelekeza mambo, vijana hawatafanya kazi hiyo vizuri. Na wengine wanaweza kudai kwamba hawana wakati wa kuwazoeza vijana. Kwa upande mwingine, vijana wanapaswa kujihadhari ili wasikose subira wanapokosa kupewa majukumu zaidi.

5. Makala hii itazungumzia maswali gani?

5 Acheni tuchanganue mambo mawili yanayohusika katika kukabidhi majukumu. Kwanza, waliozeeka wanaweza kuwasaidiaje vijana kukubali majukumu zaidi, na kwa nini ni muhimu kufanya hivyo? (2 Tim. 2:2) Pili, kwa nini ni muhimu kwa vijana kudumisha maoni yanayofaa wanapowasaidia ndugu walio na uzoefu na wakati huohuo kujifunza kutoka kwao? Acheni tuanze kwa kuona jinsi Mfalme Daudi alivyomtayarisha mwana wake kuchukua jukumu fulani muhimu.

DAUDI ALIMTAYARISHA NA KUMUUNGA MKONO SULEMANI

6. Mfalme Daudi alitaka kufanya nini, na Yehova alisema nini?

6 Baada ya kuishi kwa miaka mingi akiwa mkimbizi, Daudi akawa mfalme na kuishi kwenye nyumba yenye starehe. Lakini jambo  lililomhangaisha ni kwamba hakukuwa na “nyumba,” au hekalu lililowekwa wakfu kwa Yehova, hivyo alitaka kuijenga. Kwa hiyo, akamwambia nabii Nathani hivi: “Tazama, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, lakini sanduku la agano la Yehova linakaa ndani ya vitambaa vya mahema.” Nathani akamjibu hivi: “Kila jambo lililo moyoni mwako lifanye, kwa kuwa Mungu wa kweli yupo pamoja nawe.” Hata hivyo, Yehova alitoa maagizo tofauti. Alimwambia Nathani amweleze Daudi hivi: “Si wewe utakayenijengea mimi nyumba ya kukaa.” Ijapokuwa Yehova alimhakikishia kwa upendo Daudi kwamba angeendelea kumbariki, Mungu alisema kuwa Sulemani mwana wa Daudi ndiye atakayejenga hekalu. Daudi alitendaje?—1 Nya. 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. Daudi aliitikiaje mwelekezo wa Yehova?

7 Daudi hakukataa kutoa msaada wake, akikasirika kwamba hangepata sifa kwa kujenga hekalu. Kwa kweli, jengo hilo liliitwa hekalu la Sulemani, si la Daudi. Ingawa huenda Daudi alivunjika moyo kujua kwamba hangetimiza tamaa ya moyo wake, aliunga mkono mradi huo kikamili. Kwa bidii alipanga vikundi vya kufanya kazi hiyo na kukusanya chuma, shaba, fedha, dhahabu, na vilevile mbao za mierezi. Zaidi ya hayo, alimtia moyo Sulemani, akisema hivi: “Sasa, mwanangu, Yehova na awe pamoja nawe, nawe upate mafanikio, ujenge nyumba ya Yehova, Mungu wako, kama alivyosema kukuhusu wewe.”—1 Nya. 22:11, 14-16.

8. Kwa nini huenda Daudi angekata kauli kwamba Sulemani hakustahili kujenga hekalu, lakini alifanya nini?

8 Soma 1 Mambo ya Nyakati 22:5. Huenda Daudi angekata kauli kwamba Sulemani hastahili kusimamia mradi muhimu kama huo. Kwa kweli, hekalu hilo lilipaswa kuwa ‘lenye utukufu zaidi,’ na wakati huo Sulemani alikuwa “mchanga na mwororo.” Lakini Daudi alijua kwamba Yehova angemwezesha Sulemani kufanya kazi aliyompa. Kwa hiyo, Daudi alifikiria kile ambacho angefanya ili kusaidia, na kutayarisha vifaa kwa wingi.

PATA SHANGWE YA KUWAZOEZA WENGINE

Inafurahisha kuona vijana wakikubali majukumu zaidi (Tazama fungu la 9)

9. Waliozeeka wanawezaje kufurahia kuwakabidhi wengine majukumu? Toa mfano.

9 Ndugu waliozeeka hawapaswi kuvunjika moyo inapowalazimu kuwakabidhi vijana migawo yao. Badala yake, kazi itaendelea vizuri zaidi vijana wanapozoezwa kushughulikia majukumu. Wanaume waliowekwa rasmi wanapaswa kufurahi sana wakati vijana ambao wamewazoeza wanastahili kufanya kazi. Kwa mfano, fikiria baba anayemfundisha mwana wake kuendesha gari. Mwana huyo akiwa mdogo, anaanza kujifunza kwa kuchunguza jinsi baba yake anavyofanya. Mwana huyo anapokuwa mkubwa, baba yake anamweleza kile anachofanya. Kisha, mwana huyo anapofikia umri unaofaa kisheria,  anaanza kuendesha gari huku baba yake akimwelekeza. Nyakati nyingine huenda wakaendesha gari kwa zamu, lakini baadaye huenda mwana ndiye atakayeendesha gari kwa ajili ya baba yake aliyezeeka. Baba mwenye hekima anafurahi kwamba mwana wake ataendelea kufanya kazi hiyo na hahisi kuwa anahitaji kuongoza kila kitu. Vivyo hivyo, wanaume waliozeeka hufurahi wanapowazoeza vijana ili wakubali majukumu katika tengenezo.

10. Musa alikuwa na maoni gani kuhusu kutukuzwa na kuwa na mamlaka?

10 Waliozeeka wanapaswa kujihadhari ili wasiwe na wivu. Ona jinsi Musa alivyotenda watu fulani kwenye kambi ya Israeli walipoanza kutenda kama manabii. (Soma Hesabu 11:24-29.) Yoshua, aliyekuwa msaidizi wa Musa, alitaka kuwazuia. Inaelekea alifikiri kwamba watu hao walitaka umashuhuri na mamlaka ambayo Musa alikuwa nayo. Lakini Musa akamwambia hivi: “Je, unaona wivu kwa ajili yangu? Hapana, laiti watu wote wa Yehova wangekuwa manabii, kwa sababu Yehova angeiweka roho yake juu yao!” Musa aliona Yehova akiongoza mambo. Kwa kuwa hakujitakia umaarufu, Musa alieleza kwamba tamaa yake ni watumishi wote wa Yehova wapewe zawadi zilezile za kiroho. Kama Musa, je, sisi pia hatupaswi kufurahi wengine wanapopata migawo ambayo huenda tulitarajia kupata katika utumishi wa Yehova?

11. Ndugu mmoja alisema nini kuhusu kuwakabidhi wengine majukumu yake?

11 Leo, kuna mifano mingi ya ndugu ambao wamefanya kazi kwa bidii kwa miaka mingi, na ambao wamewazoeza wengine kuchukua majukumu mengi zaidi. Kwa mfano, ndugu mmoja anayeitwa Peter ametumikia kwa miaka zaidi ya 74 katika utumishi wa wakati wote, na 35 kati ya hiyo kwenye ofisi ya tawi barani Ulaya. Amekuwa mwangalizi wa Idara ya Utumishi hadi miaka ya karibuni. Kwa sasa Paul, mwanamume kijana ambaye amekuwa akitumikia pamoja na Peter kwa miaka kadhaa, anashughulikia mgawo huo. Peter alipoulizwa jinsi anavyohisi baada ya kubadilishiwa mgawo, alijibu hivi: “Ninafurahi sana kwamba kuna ndugu ambao wamezoezwa kukubali majukumu zaidi na wanayatimiza vizuri.”

WATHAMINI WALIOZEEKA MIONGONI MWETU

12. Tunajifunza somo gani kutokana na simulizi la Biblia kuhusu Rehoboamu?

12 Baada ya Sulemani kufa, mwana wake Rehoboamu akawa mfalme. Rehoboamu alipohitaji ushauri kuhusu jinsi ya kushughulikia majukumu yake, aliwauliza kwanza wanaume wazee. Lakini alikataa ushauri wao! Badala yake, alifuata ushauri wa wanaume vijana ambao alilelewa pamoja nao, na ambao sasa walikuwa watumishi wake. Matokeo yalikuwa mabaya sana. (2 Nya. 10:6-11, 19) Tunajifunza nini? Ni jambo la hekima kutafuta na kufikiria kwa makini ushauri wa waliozeeka na wenye uzoefu. Ingawa vijana hawapaswi kuhisi wamebanwa kufuata njia za zamani za kufanya mambo, hawapaswi kupuuza haraka ushauri wa waliozeeka.

13. Vijana wanaweza kushirikiana jinsi gani na waliozeeka?

13 Huenda kwa sasa ndugu fulani vijana wanasimamia kazi ambazo ndugu waliozeeka wanazifanya. Ingawa vijana hao wana majukumu mapya, watanufaika sana kutokana na hekima na uzoefu wa waliozeeka wanapofanya maamuzi. Paul, aliyetajwa mwanzoni, ambaye alichukua mahali pa Peter akiwa mwangalizi katika idara fulani ya Betheli, alisema hivi: “Nilijitahidi kumwomba Peter ushauri, na niliwatia moyo wengine katika idara wafanye vivyo hivyo.”

14. Tunajifunza nini kutokana na ushirikiano kati ya Timotheo na mtume Paulo?

 14 Kijana Timotheo alifanya kazi pamoja na mtume Paulo kwa miaka mingi. (Soma Wafilipi 2:20-22.) Paulo alikuwa amewaandikia hivi Wakorintho: “Ninamtuma Timotheo kwenu, kwa kuwa yeye ni mtoto wangu mpendwa na mwaminifu katika Bwana; naye atawakumbusha ninyi njia zangu kuhusiana na Kristo Yesu, kama vile ninavyofundisha kila mahali katika kila kutaniko.” (1 Kor. 4:17) Kauli hiyo fupi inaonyesha ushirikiano wa karibu kati ya Paulo na Timotheo. Paulo alikuwa ametumia wakati kumfundisha Timotheo “njia [zake] kuhusiana na Kristo.” Timotheo alikuwa mwanafunzi mzuri, na Paulo alimpenda na alikuwa na uhakika kwamba angetunza mahitaji ya kiroho ya Wakorintho. Huo ni mfano mzuri sana wa kuigwa na wazee leo wanapowazoeza ndugu wengine waongoze kutanikoni.

KILA MMOJA WETU ANA WAJIBU

15. Ushauri wa Paulo kwa Wakristo huko Roma unaweza kutusaidia jinsi gani migawo yetu inapobadilika?

15 Tunaishi katika nyakati zenye kusisimua. Sehemu ya kidunia ya tengenezo la Yehova inazidi kukua, lakini ukuzi huo unahusisha mabadiliko. Migawo yetu inapobadilika, na tuendelee kuwa wanyenyekevu, tukikazia fikira mapenzi ya Yehova, bali si yetu. Kufanya hivyo huleta umoja. Paulo aliwaandikia hivi Wakristo huko Roma: “Namwambia kila mtu hapo kati yenu asijifikirie mwenyewe zaidi kuliko ilivyo lazima kufikiri; bali kufikiri ili awe na akili timamu, kila mmoja kama Mungu alivyomgawia kipimo cha imani. Kwa maana kama vile tulivyo na viungo vingi katika mwili mmoja, lakini viungo hivyo havifanyi kazi ileile, ndivyo sisi, ingawa tuko wengi, ni mwili mmoja katika muungano na Kristo.”—Rom. 12:3-5.

16. Wazee na vijana, pamoja na wake zao, wanaweza kufanya nini ili kudumisha amani na umoja katika tengenezo la Yehova?

16 Basi, hata tuwe katika hali gani, acheni sote tujitahidi kuendeleza masilahi ya Ufalme mtukufu wa Yehova. Enyi mliozeeka, wazoezeni vijana kufanya kazi mnazofanya. Nanyi ndugu vijana, msikatae majukumu, muwe wenye kiasi, na mwendelee kuwaheshimu waliozeeka. Nanyi wake, mwigeni Prisila, mke wa Akila, ambaye aliandamana na kumuunga mkono kwa uaminifu mume wake hali zao zilipobadilika.Mdo. 18:2.

17. Yesu alikuwa na uhakika gani kuhusu wanafunzi wake, naye aliwazoeza kwa kusudi gani?

17 Katika suala la kuwazoeza wengine kukubali majukumu zaidi, Yesu anatuwekea mfano bora. Alifahamu kuwa huduma yake hapa duniani ingefikia mwisho, na wengine wangeendeleza kazi hiyo. Ijapokuwa wanafunzi wake hawakuwa wakamilifu, alikuwa na imani nao, na akawaambia kwamba wangefanya kazi kubwa kuliko alizofanya. (Yoh. 14:12) Aliwazoeza kikamili, nao wakaeneza habari njema kotekote katika ulimwengu wa wakati huo.Kol. 1:23.

18. Tunatazamia nini, na tunaweza kufanya nini sasa?

18 Baada ya kifo chake cha kidhabihu, Yesu alifufuliwa na kwenda mbinguni na kupewa kazi nyingi zaidi ya kufanya akiwa na mamlaka ya “juu zaidi kuliko kila serikali na mamlaka na nguvu na utawala.” (Efe. 1:19-21) Tukifa tukiwa waaminifu kabla ya Har–Magedoni, tutafufuliwa katika ulimwengu mpya wenye uadilifu, ambako kutakuwa na kazi nyingi zenye kuridhisha kwa ajili yetu sote. Lakini kwa sasa kuna kazi muhimu sana ambayo sisi sote tunaweza kushiriki, kazi ya kuhubiri habari njema na kufanya wanafunzi. Sisi sote, vijana kwa wazee, na tuwe na “mengi ya kufanya katika kazi ya Bwana.”1 Kor. 15:58.