Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo ## heading  |  Januari 2016

“Tutakwenda Pamoja Nanyi”

“Tutakwenda Pamoja Nanyi”

“Tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia ya kuwa Mungu yupo pamoja nanyi.”—ZEK. 8:23.

NYIMBO: 65, 122

1, 2. (a) Yehova alisema ni nini ambacho kingetokea wakati wetu? (b) Makala hii itajibu maswali gani? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

YEHOVA alitabiri hivi kuhusu wakati wetu: “Na itakuwa katika siku hizo kwamba watu kumi kutoka katika lugha zote za mataifa watashika, ndiyo, wataushika upindo wa nguo ya mtu aliye Myahudi, wakisema: ‘Tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia ya kuwa Mungu yupo pamoja nanyi.’” (Zek. 8:23) Kama watu hao kumi wa mfano, wale wenye tumaini la kuishi duniani ‘wameushika upindo wa nguo ya Myahudi.’ Wanajivunia kushirikiana na wale waliotiwa mafuta kwa roho, yaani “Israeli wa Mungu,” wakijua kwamba Yehova anawabariki watiwa mafuta hao.—Gal. 6:16.

2 Kama nabii Zekaria, Yesu pia alikazia umoja wa pekee wa watu wa Mungu. Alisema kwamba wafuasi wake wapo katika makundi mawili, “kundi dogo” na “kondoo wengine,” lakini wote wangekuwa “kundi moja” chini ya “mchungaji mmoja.” (Luka 12:32; Yoh. 10:16) Hata hivyo, uhusiano kati ya vikundi hivyo viwili unazusha maswali kadhaa: (1) Je, kondoo wengine wanahitaji kujua majina ya watiwa mafuta wote leo? (2) Watiwa mafuta wanapaswa kujionaje? (3) Unapaswa kutendaje mtu fulani katika kutaniko lenu anapoanza kula mkate na kunywa divai wakati wa  Ukumbusho? (4) Je, utatanishwe na kuongezeka kwa idadi ya wale wanaokula mkate na kunywa divai? Acheni tuchunguze majibu ya maswali hayo.

JE, TUNAHITAJI KUJUA MAJINA YA WATIWA MAFUTA WOTE LEO?

3. Kwa nini hatuwezi kujua ni nani hasa watakuwa sehemu ya wale 144,000?

3 Je, kondoo wengine wanahitaji kujua majina ya watiwa mafuta wote leo? Jibu rahisi ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu hata ikiwa mtu amepokea mwito wa kwenda mbinguni, huo ni mwaliko tu, si uthibitisho wa mwisho wa kupokea thawabu. Hiyo ndiyo sababu Shetani anatumia “manabii wa uwongo . . . ili kuwapotosha, ikiwezekana, hata wale waliochaguliwa.” (Mt. 24:24) Hakuna mtu anayeweza kujua ikiwa Mkristo mtiwa mafuta atapokea thawabu yake ya kwenda mbinguni hadi Yehova atakapoamua kwamba mtu huyo anastahili kupata tuzo hiyo. Yehova anathibitisha jambo hilo na kumpa mtiwa mafuta muhuri wa mwisho wakati fulani kabla ya kufa akiwa mwaminifu au wakati fulani kabla ya kuanza kwa “dhiki kuu.” (Ufu. 2:10; 7:3, 14) Hivyo, hakutakuwa na maana yoyote ikiwa mtu atajaribu kukisia ni watumishi gani wa Mungu leo ambao mwishowe watakuwa sehemu ya wale 144,000. [1]

4. Ikiwa haiwezekani kujua majina ya watiwa mafuta wote walio duniani leo, tunawezaje ‘kwenda pamoja nao’?

4 Ikiwa haiwezekani kujua kikamili majina ya Waisraeli wote wa kiroho walio duniani leo, kondoo wengine wanawezaje ‘kwenda pamoja nao’? Fikiria kile ambacho nabii Zekaria anasema kuhusu watu kumi wa mfano. Watu hao “wataushika upindo wa nguo ya mtu aliye Myahudi, wakisema: ‘Tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia ya kuwa Mungu yupo pamoja nanyi.’” Ingawa ni Myahudi mmoja tu anayetajwa katika unabii huo, neno “nanyi” linawakilisha mtu zaidi ya mmoja. Hivyo, Myahudi wa kiroho anayetajwa hapo si mtu mmoja bali ni kikundi cha watu. Kwa hiyo, si lazima tumjue kila Myahudi wa kiroho na kwenda pamoja naye. Badala yake, tunapaswa kuwatambua wakiwa kikundi na kisha tuwaunge mkono. Maandiko hayatutii moyo kamwe tumfuate mtu fulani. Kiongozi wetu ni Yesu.—Mt. 23:10.

WAKRISTO WATIWA MAFUTA WANAPASWA KUJIONAJE?

5. Watiwa mafuta wanapaswa kufikiria kwa uzito onyo gani, na kwa nini?

5 Wale wanaokula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho wanapaswa kufikiria kwa makini onyo lililo kwenye 1 Wakorintho 11:27-29. (Soma.) Paulo alimaanisha nini katika andiko hilo? Mkristo mtiwa mafuta atakuwa akila mkate na kunywa divai isivyofaa ikiwa hatadumisha uhusiano mzuri na Yehova. (Ebr. 6:4-6; 10:26-29) Onyo hilo linawakumbusha Wakristo watiwa mafuta kwamba bado hawajapokea thawabu yao. Wanahitaji kuendelea kufuatilia “kuelekea ule mradi kwa ajili ya tuzo la mwito wa Mungu wa kwenda juu kwa njia ya Kristo Yesu.”—Flp. 3:13-16.

6. Wakristo watiwa mafuta wanapaswa kujionaje?

6 Akiongozwa na roho ya Mungu, mtume Paulo aliwahimiza Wakristo watiwa mafuta ‘watembee kwa kuustahili mwito walioitiwa.’ Wanawezaje kufanya hivyo? Paulo aliendelea kusema, “mkiwa na unyenyekevu kamili wa akili na upole, mkiwa na ustahimilivu, mkivumiliana katika upendo, mkijitahidi sana kuushika umoja wa roho katika kifungo chenye kuunganisha cha amani.” (Efe. 4:1-3) Roho ya Yehova huendeleza unyenyekevu, si kiburi. (Kol. 3:12) Kwa unyenyekevu, watiwa mafuta wanatambua kwamba kutiwa mafuta hakumaanishi kuwa  wana roho takatifu nyingi zaidi kuliko wale wenye tumaini la kuishi duniani. Hawadai kwamba wana ujuzi au ufunuo wa pekee; wala hawajaribu kuthibitisha kwamba wao ni bora kuliko wengine. Isitoshe, hawapendekezi kamwe mtu fulani aanze kula mkate na kunywa divai wakifikiri kwamba ametiwa mafuta, bali kwa unyenyekevu wanatambua kwamba Yehova ndiye anayetoa mwito huo.

7, 8. Wakristo watiwa mafuta hawatarajii nini, na kwa nini?

7 Ingawa ni heshima kubwa kupata mwito wa kwenda mbinguni, Wakristo watiwa mafuta hawatarajii kutendewa kwa njia ya pekee. (Efe. 1:18, 19; soma Wafilipi 2:2, 3.) Roho ya Yehova huwatolea ushahidi wao binafsi. Ulimwengu hautangaziwi jambo hilo. Kwa hiyo, hawashangai ikiwa ni vigumu kwa baadhi ya watu kuamini kwamba wametiwa mafuta kwa roho takatifu. Wanatambua kwamba Maandiko yanawashauri watu wasiwe wepesi kumwamini mtu anayedai kuwa amepokea mwito wa pekee kutoka kwa Mungu. (Ufu. 2:2) Kwa sababu hiyo, watiwa mafuta hawatumii kamwe mwito wao kama njia ya kujitambulisha kwa wengine. Tofauti kabisa na hilo, watiwa mafuta hata hawawaambii wengine kuhusu mwito huo wa kibinafsi, ili kuepuka kujielekezea fikira; wala hawajigambi kuhusu thawabu yao ya wakati ujao.—1 Kor. 1:28, 29; soma 1 Wakorintho 4:6-8.

8 Kwa kuongezea, Wakristo watiwa mafuta hawajioni kuwa washiriki wa kikundi fulani cha pekee. Hawawatafuti wengine wanaodai kwamba wamepokea mwito huo, wakitumaini au wakiwa na lengo la kuanzisha vikundi vya kujifunza Biblia. (Gal. 1:15-17) Jitihada kama hizo zingesababisha migawanyiko ndani ya kutaniko na kwenda kinyume na mwongozo wa roho takatifu, ambayo huendeleza amani na umoja.—Soma Waroma 16:17, 18.

TUNAPASWA KUWATENDEAJE?

9. Kwa nini unahitaji kuwa mwangalifu kuhusu jinsi unavyowatendea wale wanaokula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho? (Tazama sanduku lenye kichwa “ Upendo ‘Haujiendeshi Bila Adabu.’”)

9 Unapaswa kumtendeaje mtu anayekula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho? Yesu aliwaambia hivi wanafunzi wake: “Ninyi nyote ni ndugu.” Kisha akaendelea kusema: “Yeyote yule anayejiinua atanyenyekezwa, na yeyote yule anayejinyenyekeza atainuliwa.” (Mt. 23:8-12) Kwa hiyo, lingekuwa kosa kumwinua mtu yeyote, hata ikiwa ni ndugu ya Kristo ambaye ametiwa mafuta. Ikieleza kuhusu wazee Wakristo, Biblia inatutia moyo tuige imani ya wale wanaoongoza, lakini haituamuru kamwe tumwinue mwanadamu yeyote na kumwona kuwa kiongozi wetu. (Ebr. 13:7) Ni kweli kwamba Maandiko yanasema kuna watu ‘wanaostahili heshima mara mbili.’ Hata hivyo, hawastahili heshima hiyo kwa sababu wametiwa mafuta, bali kwa sababu ‘wanasimamia kwa njia nzuri’ na ‘wanafanya kazi kwa bidii katika kusema na kufundisha.’ (1 Tim. 5:17) Kwa hiyo, wale wenye mwito wa kwenda mbinguni hawatajihisi vizuri ikiwa watapewa sifa au kukaziwa fikira isivyofaa. Jambo baya hata zaidi ni kuwatendea Wakristo watiwa mafuta kwa njia ya pekee kwa kuwa hilo linaweza kufanya iwe vigumu kwao kudumisha unyenyekevu. (Rom. 12:3) Hatutaki kufanya jambo lolote litakalomfanya ndugu ya Kristo ajikwae!—Luka 17:2.

Unapaswa kumtendeaje mtu anayekula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho? (Tazama fungu la 9-11)

10. Tunawezaje kuonyesha kwamba tunawaheshimu Wakristo watiwa mafuta?

10 Tunawezaje kuonyesha kwamba tunawaheshimu wale ambao Yehova ameamua kuwatia mafuta? Tunafanya hivyo kwa kutowauliza maswali ya kibinafsi kuhusu mwito wao, na hivyo kuepuka kujiingiza katika mambo yasiyotuhusu. (1 The. 4:11; 2 The. 3:11) Ikiwa mtu ametiwa mafuta, hatupaswi kufikiri  kwamba wazazi, mwenzi, au ndugu zake wengine wa ukoo wametiwa mafuta pia. Chembe za urithi au ndoa haihusiki katika mchakato huo. (1 The. 2:12) Pia, tunapaswa kuepuka kuwauliza wenzi wa ndoa wa watiwa mafuta wanahisije kujua kwamba wataishi katika dunia Paradiso bila wenzi wao. Badala ya kuuliza maswali ambayo huenda yakasababisha maumivu, sote tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu ataufumbua mkono wake na “kutosheleza tamaa ya kila kitu kilicho hai.”—Zab. 145:16.

11. Kwa nini kuepuka kuwatukuza watu ni ulinzi kwetu?

11 Wale wanaowatendea Wakristo watiwa mafuta kwa njia inayofaa, wanajilinda dhidi ya hatari iliyojificha. Maandiko yanatuambia kwamba “ndugu wa uwongo” wanaweza kuingia ndani ya kutaniko. (Gal. 2:4, 5; 1 Yoh. 2:19) Walaghai hao wanaweza kudai kwamba wametiwa mafuta. Kwa kuongezea, baadhi ya Wakristo watiwa mafuta wanaweza kupoteza imani. (Mt. 25:10-12; 2 Pet. 2:20, 21) Tukiepuka mtego wa kuwatukuza watu, hakuna mtu atakayetuondoa katika kweli, na imani yetu haitayumba ikiwa Mkristo anayejulikana sana au aliyetumikia kwa muda mrefu ameacha kuwa mwaminifu.—Yuda 16.

NAMNA GANI IDADI YA WALE WANAOKULA MKATE NA KUNYWA DIVAI?

12, 13. Kwa nini hatupaswi kutatanishwa na kuongezeka kwa idadi ya wanaokula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho?

12 Kwa miaka mingi tulishuhudia idadi ya wanaokula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho wa kifo cha Kristo ikipungua. Lakini katika miaka ya karibuni, idadi hiyo imekuwa ikiongezeka. Je, jambo hilo linapaswa kututatanisha? Hapana. Acheni tuchunguze baadhi ya mambo muhimu tunayopaswa kukumbuka.

13 “Yehova anawajua walio wake.” (2 Tim. 2:19) Wale wanaohesabu watu wakati wa Ukumbusho hawawezi kujua ni nani kwa kweli ana tumaini la kwenda mbinguni. Idadi ya wanaokula mkate na kunywa divai inahusisha wale ambao wanafikiri kimakosa kwamba wametiwa mafuta. Wengine walianza kula mkate na kunywa divai lakini baadaye wakaacha. Huenda wengine wana matatizo ya kiakili au kihisia yanayoweza kuwafanya waamini kwamba watatawala na Kristo mbinguni. Kwa hiyo, idadi ya wale wanaokula mkate na kunywa divai haionyeshi kwa usahihi idadi ya watiwa mafuta waliobaki duniani.

14. Biblia inaonyesha nini kuhusu idadi ya watiwa mafuta watakaokuwa duniani dhiki kuu inapoanza?

 14 Watiwa mafuta watakuwa katika sehemu mbalimbali duniani Yesu atakapokuja kuwakusanya na kuwapeleka mbinguni. Ikizungumzia wakati huo, Biblia inasema kwamba Yesu, “atawatuma malaika zake pamoja na mvumo mkubwa wa tarumbeta, nao watawakusanya pamoja watu wake waliochaguliwa kutoka kwenye zile pepo nne, kutoka mwisho mmoja wa mbingu mpaka mwisho wake mwingine.” (Mt. 24:31) Maandiko yanaonyesha kwamba kutakuwa na watiwa mafuta wachache tu waliobaki duniani katika siku za mwisho. (Ufu. 12:17) Hata hivyo, Biblia haielezi ni wangapi watakuwapo dhiki kuu inapoanza.

15, 16. Tunahitaji kuelewa nini kuhusu wale 144,000 waliochaguliwa na Yehova?

15 Yehova ndiye anayeamua ni wakati gani katika historia atachagua watiwa mafuta. (Rom. 8:28-30) Yehova alianza kuchagua watiwa mafuta baada ya kifo na ufufuo wa Yesu, na inaonekana washiriki wote wa kutaniko la Kikristo la karne ya kwanza walikuwa watiwa mafuta. Kuanzia karne ya kwanza hadi mwanzoni mwa siku za mwisho, wengi waliodai kuwa wanamfuata Kristo walikuwa Wakristo wa uwongo; Yesu aliwafananisha watu hao na “magugu.” Ingawa hivyo, Yehova aliendelea kuwatia mafuta watu waaminifu katika kipindi hicho chote, nao walikuwa kama “ngano” iliyotajwa na Yesu. (Mt. 13:24-30) Katika siku za mwisho, Yehova ameendelea kuchagua watu watakaokuwa sehemu ya wale 144,000. [2] Akiamua kusubiri hadi mwishoni mwa siku za mwisho ili kuwapa wengine mwito huo, sisi ni nani hivi kwamba tutilie shaka hekima yake? (Isa. 45:9; Dan. 4:35; soma Waroma 9:11, 16.) [3] Tunapaswa kuwa waangalifu ili tusiwe kama wafanyakazi waliolalamika kwa sababu ya kutoridhishwa na jinsi bwana wao alivyowatendea wale walioanza kazi saa kumi na moja.—Soma Mathayo 20:8-15.

16 Si Wakristo wote wenye tumaini la kwenda mbinguni ambao ni sehemu ya “mtumwa mwaminifu na mwenye busara.” (Mt. 24:45-47) Kama ilivyokuwa katika karne ya kwanza, leo Yehova na Yesu wanawatumia watu wachache kuwalisha wengi. Ni watiwa mafuta wachache tu katika karne ya kwanza waliotumiwa kuandika Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo. Vivyo hivyo leo, ni watiwa mafuta wachache tu ambao wamewekwa rasmi ili kutoa ‘chakula cha kiroho kwa wakati unaofaa.’

17. Umejifunza nini katika makala hii?

17 Tumejifunza nini katika makala hii? Yehova ameamua kutoa thawabu mbili tofauti, yaani, uhai wa mbinguni kwa Wayahudi wa kiroho na uhai wa duniani kwa watu kumi wa mfano. Hata hivyo, ameweka viwango vilevile vya uaminifu kwa wote, iwe wana mwito wa kwenda mbinguni au wana tumaini la kuishi duniani. Wote wanapaswa kuendelea kuwa wanyenyekevu. Wote wanapaswa kuwa na umoja. Wote wanapaswa kuendeleza amani kutanikoni. Kadiri mwisho unavyokaribia, acheni tuazimie kutumikia tukiwa kundi moja chini ya Kristo.

^ [1] (fungu la 3) Kulingana na Zaburi 87:5, 6 inaelekea kwamba majina ya wote ambao watakuwa wameinuliwa kwenda mbinguni kutawala pamoja na Yesu yatafunuliwa wakati ujao.—Rom. 8:19.

^ [2] (fungu la 15) Ingawa andiko la Matendo 2:33 linaonyesha kwamba Yesu anashiriki kuwachagua watiwa mafuta, Yehova ndiye Chanzo cha mwaliko huo.

^ [3] (fungu la 15) Kwa habari zaidi, tazama “Maswali Kutoka kwa Wasomaji” katika gazeti la Mnara wa Mlinzi, Mei 1, 2007, ukurasa wa 30-31.