Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Januari 2016

Roho Hutoa Ushahidi Pamoja na Roho Yetu

Roho Hutoa Ushahidi Pamoja na Roho Yetu

“Roho yenyewe hutoa ushahidi pamoja na roho yetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu.” —ROM. 8:16.

NYIMBO: 109, 108

1-3. Ni matukio gani yaliyofanya siku ya Pentekoste iwe ya pekee, na mambo hayo yalitimizaje unabii? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

ILIKUWA Jumapili karibu saa tatu asubuhi. Hiyo ilikuwa Jumapili ya pekee kwa wakazi wa Yerusalemu. Ilikuwa siku ya sherehe, na vilevile siku ya sabato. Bila shaka, tayari dhabihu za asubuhi zilikuwa zimetolewa hekaluni. Sasa kulikuwa na msisimko mkubwa kuhani mkuu alipokuwa akijitayarisha kutoa toleo la kutikisa la mikate miwili iliyotiwa chachu ya nafaka mpya. (Law. 23:15-20) Toleo hilo lilitolewa mwanzoni mwa mavuno ya ngano. Huo ulikuwa mwaka wa 33 W.K., na ilikuwa siku ya Pentekoste.

2 Mambo hayo yalipokuwa yakiendelea hekaluni, jambo muhimu zaidi lilikuwa karibu kutokea; si hekaluni, bali katika chumba fulani cha juu jijini Yerusalemu. Wakristo 120 hivi walikusanyika pamoja, nao walikuwa “wakidumu katika sala.” (Mdo. 1:13-15) Kilichokuwa karibu kutokea kilihusiana sana na yale ambayo kuhani mkuu alikuwa akifanya hekaluni kila siku ya Pentekoste, na kingetimiza unabii wa Yoeli uliotolewa miaka 800 hivi kabla ya siku  hiyo. (Yoe. 2:28-32; Mdo. 2:16-21) Ni jambo gani hilo muhimu sana ambalo lingetokea?

3 Soma Matendo 2:2-4. Roho takatifu ya Mungu ilimiminwa kwa Wakristo hao waliokuwa wamekusanyika katika chumba cha juu. (Mdo. 1:8) Walianza kutoa unabii, au ushahidi, kuhusu mambo ya ajabu ambayo walikuwa wameona na kusikia. Baada ya muda mfupi watu wengi walikusanyika, naye mtume Petro akafafanua maana ya tukio hilo. Kisha, aliwaambia hivi wasikilizaji wake: “Tubuni, na acheni kila mmoja wenu abatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa msamaha wa dhambi zenu, nanyi mtapokea zawadi ya bure ya roho takatifu.” Watu karibu 3,000 walikubali mwaliko huo, nao wakabatizwa na kupokea roho takatifu iliyoahidiwa.—Mdo. 2:37, 38, 41.

4. (a) Kwa nini mambo yaliyotokea siku ya Pentekoste ni muhimu sana kwetu? (b) Ni tukio gani lingine muhimu ambalo huenda lilitukia siku kama hiyo miaka mingi mapema? (Tazama maelezo ya ziada mwishoni mwa makala hii.)

4 Kwa nini Pentekoste ya mwaka wa 33 W.K. ni muhimu sana kwetu? Bila shaka umuhimu wake hautokani na kile kilichotokea hekaluni. Badala yake, ni muhimu kwa sababu Yesu Kristo, akiwa Kuhani Mkuu zaidi, alitimiza unabii ambao ulifananishwa na kile kilichotokea hekaluni. [1] Siku hiyo kuhani mkuu alimtolea Yehova mikate miwili ya ufananisho. Mikate hiyo yenye chachu iliyotolewa hekaluni, ilifananisha wanafunzi waliotiwa mafuta ambao walichaguliwa kati ya wanadamu wenye dhambi na kufanywa kuwa wana wa Mungu. Hivyo, njia ilifunguliwa ili hatimaye baadhi ya watu ambao ni “matunda ya kwanza” kutoka kwa wanadamu, waende mbinguni na kushiriki katika Ufalme ambao utawaletea wanadamu watiifu baraka nyingi sana. (Yak. 1:18; 1 Pet. 2:9) Kwa hiyo, mambo yaliyotokea siku hiyo ni muhimu sana kwetu sote, iwe tuna tumaini la kwenda mbinguni au kuishi milele duniani.

MTU HUTIWA MAFUTA JINSI GANI?

5. Je, wale wote wanaotiwa mafuta hupokea mwito kwa namna ileile? Eleza.

5 Ikiwa ungekuwa kati ya wanafunzi waliopokea ndimi kama za moto vichwani, bila shaka usingesahau siku hiyo. Ungekuwa na uhakika kwamba umetiwa mafuta kwa roho takatifu, hasa ikiwa ungepokea pia uwezo wa kimuujiza wa kuzungumza lugha ya kigeni. (Mdo. 2:6-12) Lakini je, wote wanaotiwa mafuta kwa roho takatifu hupokea mwito kwa njia yenye kustaajabisha kama wale wanafunzi 120 hivi? Hapana. Watu wengine ambao walikuwapo Yerusalemu katika siku ya Pentekoste walitiwa mafuta wakati wa ubatizo. (Mdo. 2:38) Hakukuwa na ndimi kama za moto juu ya vichwa vyao. Zaidi ya hayo, si watiwa mafuta wote wanaotiwa mafuta wakati wa ubatizo. Wasamaria walitiwa mafuta kwa roho takatifu muda fulani baada ya kubatizwa. (Mdo. 8:14-17) Isitoshe, katika hali isiyo ya kawaida, Kornelio na watu wa nyumba yake walitiwa mafuta hata kabla ya kubatizwa.—Mdo. 10:44-48.

6. Watiwa mafuta wote hupokea nini, na hilo linawaathirije?

6 Kwa hiyo, wale wanaotiwa mafuta hawapokei mwito kwa namna moja. Huenda wengine wakatambua mwito wao mara moja ilhali wengine wanatambua hatua kwa hatua. Hata hivyo, haidhuru wametiwa mafuta jinsi gani, kila mmoja wao ana kile ambacho mtume Paulo anaeleza: “Baada ya ninyi kuamini, mlitiwa muhuri kwa roho takatifu iliyoahidiwa, ambayo ni rehani ya kimbele ya urithi wetu.” (Efe. 1:13, 14) Utendaji huo wa pekee wa roho takatifu ni kama malipo ya awali, dhamana (au rehani) ya kile kitakachokuja. Mkristo mtiwa mafuta anapata uhakikisho wa ndani kwa sababu ya rehani ambayo amepokea.—Soma 2 Wakorintho 1:21, 22; 5:5.

7. Ni lazima kila Mkristo mtiwa mafuta afanye nini ili apokee thawabu yake ya kwenda mbinguni?

 7 Je, kupokea rehani hiyo kunamhakikishia Mkristo kwamba lazima ataenda mbinguni? Hapana. Jambo hilo linamhakikishia kwamba amepokea mwito. Lakini kupokea au kutopokea thawabu yake ya kwenda mbinguni kunategemea uaminifu wake. Petro alieleza jambo hilo kwa njia hii: “Kwa sababu hiyo, akina ndugu, fanyeni hata zaidi yote mnayoweza ili kufanya mwito na kuchaguliwa kwenu kuwe hakika kwa ajili yenu wenyewe; kwa maana mkiendelea kufanya mambo hayo hamtashindwa hata kidogo. Kwa kweli, hivyo ndivyo mtakavyowezeshwa kwa wingi kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.” (2 Pet. 1:10, 11) Kwa hiyo, ni lazima kila Mkristo mtiwa mafuta ajitahidi kudumisha uaminifu. Asipofanya hivyo, mwito au mwaliko wake hautakuwa na maana yoyote kwake.—Ebr. 3:1; Ufu. 2:10.

MTU ANAJUAJE?

8, 9. (a) Kwa nini ni vigumu kwa watu wengi kuelewa kinachotokea mtu anapotiwa mafuta? (b) Mtu anajuaje kwamba amepokea mwaliko wa kwenda mbinguni?

8 Huenda ikawa vigumu kwa watumishi wengi wa Yehova leo kuelewa kinachotokea mtu anapotiwa mafuta, na inaeleweka kwa nini ni vigumu kwao kuelewa. Hilo ni jambo ambalo hawajawahi kupitia. Mungu aliwaumba wanadamu ili waishi milele hapa duniani. (Mwa. 1:28; Zab. 37:29) Hivyo, kuchaguliwa kwa baadhi ya wanadamu waende mbinguni kutawala wakiwa wafalme na makuhani si jambo la kawaida. Huo ni mpango wa pekee. Mwito huo hubadili kabisa njia ya mtu ya kufikiri, mtazamo wake, na tumaini lake.—Soma Waefeso 1:18.

9 Lakini mtu anajuaje kwamba amepokea rehani hiyo ya pekee, yaani mwito wa kwenda mbinguni? Jibu la swali hilo linaonekana wazi katika maneno ambayo Paulo aliwaandikia ndugu watiwa mafuta huko Roma, “walioitwa wawe watakatifu.” Aliwaambia hivi: “Hamkupokea roho ya utumwa inayosababisha woga tena, bali mlipokea roho ya kufanywa kuwa wana, roho ambayo kupitia hiyo tunapaaza sauti: ‘Abba, Baba!’ Roho yenyewe hutoa ushahidi pamoja na roho yetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu.” (Rom. 1:7; 8:15, 16) Kwa ufupi, tunaweza kusema hivi: Kupitia roho yake takatifu, Mungu anamthibitishia mtu waziwazi kwamba amepokea mwito wa kuja kuwa mrithi katika mpango wa Ufalme.—1 The. 2:12.

10. Andiko la 1 Yohana 2:27 linamaanisha nini linaposema kwamba Wakristo watiwa mafuta hawahitaji mtu yeyote awafundishe?

10 Wale ambao wamepokea mwaliko huo wa pekee kutoka kwa Mungu hawahitaji uthibitisho kutoka chanzo kingine chochote. Hawahitaji mtu mwingine awathibitishie kilichotokea. Yehova anawaondolea shaka yoyote katika akili na mioyo yao. Mtume Yohana aliwaambia hivi Wakristo hao watiwa mafuta: “Nanyi mmepata kutiwa mafuta kutoka kwa yule mtakatifu; ninyi nyote mna ujuzi.” Kisha akaongeza hivi: “Na kwa habari yenu, kule kutiwa mafuta ambako mlipokea kutoka kwake hukaa ndani yenu, nanyi hamhitaji yeyote awe akiwafundisha; lakini, kama vile kutiwa mafuta kutoka kwake kunavyowafundisha ninyi juu ya mambo yote, na ni kweli wala si uwongo, na kama vile kumewafundisha ninyi, kaeni katika muungano na yeye.” (1 Yoh. 2:20, 27) Watiwa mafuta wanahitaji mafundisho ya kiroho kama tu watu wengine. Lakini hawahitaji mtu yeyote awathibitishie kwamba wametiwa mafuta. Nguvu kubwa zaidi katika ulimwengu wote, yaani roho takatifu, imewathibitishia jambo hilo!

KUZALIWA UPYA

11, 12. Huenda mtiwa mafuta akajiuliza maswali gani, lakini ni jambo gani ambalo kamwe hatilii shaka?

11 Baada ya roho takatifu kumthibitishia  mtu kwamba ametiwa mafuta, anapata mabadiliko makubwa sana. Yesu alisema kwamba mabadiliko hayo ya ndani kwa ndani ni kama ‘kuzaliwa tena,’ au kuzaliwa kutoka juu. [2] (Yoh. 3:3, 5) Alifafanua zaidi kwa kusema hivi: “Usistaajabu kwa sababu nimekuambia, ninyi lazima mzaliwe tena. Upepo huvuma mahali ambapo unataka, nawe unasikia mvumo wake, lakini hujui mahali ambapo huo unatoka wala mahali unapoenda. Ndivyo alivyo kila mtu ambaye amezaliwa kwa roho.” (Yoh. 3:7, 8) Ni wazi kwamba haiwezekani kufafanua kikamili mwito huo wa kibinafsi kwa mtu ambaye hajatiwa mafuta.

12 Wale ambao wamepokea mwito wa kwenda mbinguni, huenda wakajiuliza: ‘Kwa nini nimechaguliwa? Kwa nini mimi na si mtu mwingine?’ Huenda hata wakajiuliza ikiwa kwa kweli wanastahili. Lakini kamwe hawatilii shaka uhakika wa kwamba wamepokea mwito. Wana shangwe kubwa na wanaithamini sana zawadi hiyo. Wanahisi kama Petro aliyesema hivi chini ya mwongozo wa roho ya Mungu: “Abarikiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana kulingana na rehema yake kubwa alituzaa sisi upya kwenye tumaini lililo hai kupitia ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu, kwenye urithi usioharibika na usiotiwa unajisi na usiofifia. Huo umewekwa akiba mbinguni kwa ajili yenu.” (1 Pet. 1:3, 4) Watiwa mafuta wanaposoma maneno hayo, wanajua pasipo shaka yoyote kwamba Baba yao wa mbinguni anazungumza nao kibinafsi.

13. Njia ya kufikiri ya mtu hubadilika jinsi gani anapotiwa mafuta kwa roho takatifu? Na ni nini kinachosababisha badiliko hilo?

13 Kabla ya kupokea ushahidi wa roho ya Mungu, Wakristo watiwa mafuta walifurahia tumaini la kuishi duniani. Walitamani wakati ambapo Yehova ataisafisha dunia, na walitamani kuwapo wakati huo. Huenda hata waliwazia jinsi watakavyowakaribisha wapendwa wao watakaofufuliwa. Walitazamia kuishi katika nyumba ambazo wangejenga na kula matunda ya miti ambayo wangepanda. (Isa. 65:21-23) Lakini kwa nini maoni yao yalibadilika? Si kwa sababu hawakuridhishwa na tumaini la kuishi duniani. Wala si kwa sababu ya mkazo au matatizo ya kihisia. Hawakukata tamaa kuishi duniani kana kwamba walitambua ghafla kuwa kuishi milele duniani kutachosha; wala haikuwa kwa sababu walitaka tu kwenda kuchunguza mambo mapya huko mbinguni. Badala yake, maoni yao yalibadilika kwa sababu ya utendaji wa roho ya Mungu ambayo iliwapatia mwito, au mwaliko, na kubadili njia yao ya kufikiri na tumaini lao.

14. Watiwa mafuta wanahisije kuhusu maisha yao hapa duniani?

14 Je, tufikie mkataa kwamba watiwa mafuta wanatamani kufa? Paulo aliongozwa na roho ya Mungu kujibu swali hilo kwa njia hii: “Kwa kweli, sisi tulio katika hema hili tunaugua, tukilemewa; kwa sababu tunataka, si kulivua, bali kuvaa lile lingine, ili uhai ukimeze kile kinachoweza kufa.” (2 Kor. 5:4) Watiwa mafuta hawajapoteza hamu ya kuishi wala hawatamani kufa haraka. Kinyume chake, wanatamani kutumia kila siku maishani kumtumikia Yehova wakiwa pamoja na marafiki na watu wao wa ukoo. Hata hivyo, haidhuru wanafanya nini, hawawezi kuacha kukumbuka tumaini lao tukufu la wakati ujao.—1 Kor. 15:53; 2 Pet. 1:4; 1 Yoh. 3:2, 3; Ufu. 20:6.

JE, UMEPOKEA MWITO?

15. Ni mambo gani ambayo hayathibitishi kwamba mtu ametiwa mafuta kwa roho takatifu?

15 Huenda unajiuliza kama umepokea mwito wa kwenda mbinguni au la. Ikiwa unahisi kwamba umepokea mwito huo, tafakari maswali haya muhimu: Je, unahisi kwamba  una bidii isiyo ya kawaida katika huduma? Je, wewe ni mwanafunzi makini wa Neno la Mungu na unapenda kuchunguza “mambo mazito ya Mungu”? (1 Kor. 2:10) Je, umejionea kwa njia ya pekee baraka za Yehova katika huduma yako? Je, una tamaa isiyo na kifani ya kufanya mapenzi ya Yehova? Je, unahisi kutoka ndani kwamba una wajibu mzito wa kuwasaidia wengine kiroho? Je, umejionea mambo hususa yanayoonyesha kwamba Yehova amekusaidia maishani mwako? Ikiwa huna shaka hata kidogo kwamba jibu lako kwa maswali hayo yote ni ndiyo, je, hilo linaonyesha kwamba umepokea mwito? La, hasha! Kwa nini? Kwa sababu watumishi wote wa Mungu wanaweza kuhisi hivyo, iwe wamepokea mwito wa kwenda mbinguni au la. Roho ya Yehova inafanya kazi kwa nguvu ileile kwa wale wenye tumaini la kuishi milele duniani. Kwa kweli, ikiwa una shaka kama umepokea mwito wa kwenda mbinguni, hilo pekee linaonyesha kwamba hujapokea mwito huo. Wale ambao wamepokea mwito kutoka kwa Yehova hawana shaka na jambo hilo! Wanajua!

16. Tunajuaje kwamba si wote waliopokea roho ya Mungu wamealikwa kwenda mbinguni?

16 Tunaposoma Maandiko, tunaona watu wengi wenye imani ambao walifanya mambo makubwa kwa uwezo wa roho takatifu; hata hivyo, watu hao hawakuwa na tumaini la kuishi mbinguni. Mmoja wao ni Yohana Mbatizaji. Yesu alimsifu sana Yohana, lakini alisema kwamba hatakuwa kati ya watawala wa Ufalme wa mbinguni. (Mt. 11:10, 11) Daudi pia alifanya mambo kwa uwezo wa roho takatifu. (1 Sam. 16:13) Alikuwa na ufahamu mkubwa wa kiroho na aliongozwa na roho kuandika sehemu fulani za Biblia. (Marko 12:36) Hata hivyo, katika siku ya Pentekoste, Petro alisema kwamba Daudi “hakupanda mbinguni.” (Mdo. 2:34) Roho takatifu iliwawezesha watu hao kufanya mambo makubwa, lakini haikuwapa ushahidi wa pekee kwamba wamechaguliwa ili wakaishi mbinguni. Hilo halimaanishi kwamba hawakustahili au walipungukiwa. Lilimaanisha tu kwamba Yehova atawafufua ili waishi katika paradiso duniani.—Yoh. 5:28, 29; Mdo. 24:15.

17, 18. (a) Watumishi wengi wa Yehova leo wanatazamia kwa hamu thawabu gani? (b) Tutachunguza maswali gani katika makala inayofuata?

17 Watumishi wengi wa Mungu leo hawana mwito wa kwenda mbinguni. Wana tumaini kama la Daudi, Yohana Mbatizaji, na wanaume na wanawake wengine waaminifu walioishi zamani. Kama vile Abrahamu, wanatazamia kwa hamu kuwa raia wa Ufalme wa Mungu. (Ebr. 11:10) Ni watiwa mafuta wachache tu ambao wamebaki hapa duniani katika siku hizi za mwisho. (Ufu. 12:17) Hilo linamaanisha kwamba wengi wa wale 144,000 tayari wako mbinguni.

18 Kwa hiyo, wale wenye tumaini la kuishi duniani wanapaswa kumwonaje mtu anayedai kwamba ana tumaini la kwenda mbinguni? Ikiwa mshiriki fulani wa kutaniko lenu anaanza kula mkate na kunywa divai wakati wa Mlo wa Jioni wa Bwana, unapaswa kutendaje? Je, unapaswa kutatanishwa na kuongezeka kwa wale wanaodai kuwa wamepokea mwito wa kwenda mbinguni? Maswali hayo yatajibiwa katika makala inayofuata.

^ [1] (fungu la 4) Inawezekana siku ya Pentekoste ililingana na siku ambayo Sheria ilitolewa katika Mlima Sinai. (Kut. 19:1) Ikiwa ndivyo, basi Yesu Kristo aliliingiza taifa jipya, yaani Israeli wa Kiroho, kwenye agano jipya katika siku iliyolingana na ile ambayo Musa aliwaingiza Waisraeli katika agano la Sheria.

^ [2] (fungu la 11) Kwa maelezo zaidi kuhusu kuzaliwa tena, tazama gazeti la Mnara wa Mlinzi, Aprili 1, 2009, ukurasa wa 3-11.