“Huku tukifanya kazi pamoja naye, tunawasihi ninyi pia msipokee fadhili zisizostahiliwa za Mungu kisha mkose kusudi lake.”—2 KOR. 6:1.

NYIMBO: 75, 74

1. Ingawa Yehova ndiye Mwenye Enzi Kuu, amewaalika wengine wafanye nini?

YEHOVA ndiye Mwenye Enzi Kuu, Muumba wa kila kitu, Mwenye nguvu na hekima yote. Ayubu alielewa jambo hilo. Yehova alipomuuliza maswali kuhusu kazi Zake za uumbaji, Ayubu alijibu hivi: “Nimepata kujua kwamba unaweza kufanya mambo yote, wala hakuna wazo lolote ambalo huwezi kulifikia.” (Ayu. 42:2) Ingawa Yehova anaweza kutimiza jambo lolote bila kusaidiwa, tangu mwanzo amewaalika kwa upendo wengine wafanye kazi pamoja naye ili kutimiza kusudi lake.

2. Yehova alimwalika Yesu afanye kazi gani muhimu?

2 Yehova alimuumba kwanza Mwana wake mzaliwa-pekee. Alimruhusu Mwana huyo ashiriki kuumba vitu vingine vyote; vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. (Yoh. 1:1-3, 18) Paulo aliandika hivi kumhusu Yesu: “Kwa njia yake vitu vingine vyote viliumbwa mbinguni na duniani, vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana, hata viwe ni viti vya ufalme au utawala au serikali  au mamlaka. Vitu vingine vyote vimeumbwa kupitia yeye na kwa ajili yake.” (Kol. 1:15-17) Hivyo, Yehova alimheshimu Mwana wake kwa kumshirikisha katika uumbaji na kwa kuwaeleza wengine kuhusu jukumu muhimu la Mwanaye.

3. Yehova alimruhusu Adamu afanye nini, na kwa nini?

3 Yehova aliwaalika pia wanadamu wafanye kazi pamoja naye. Kwa mfano, alimruhusu Adamu awape wanyama majina. (Mwa. 2:19, 20) Ni wazi kwamba Adamu alifurahia kuwatazama viumbe hao, kujifunza tabia zao, na kuamua jina linalomfaa kila mnyama. Yehova angeweza kuwapa majina wanyama hao kwa kuwa yeye ndiye aliyewaumba. Hata hivyo, kwa upendo alimruhusu Adamu afanye hivyo. Mungu alimpa pia Adamu fursa ya kupanua mipaka ya bustani ya Edeni. (Mwa. 1:27, 28) Inasikitisha kwamba mwishowe Adamu alikataa kufanya kazi na Mungu, jambo lililomletea yeye na wazao wake wote msiba mkubwa.—Mwa. 3:17-19, 23.

4. Watu wengine walishiriki jinsi gani kutimiza kusudi la Mungu?

4 Baadaye, Mungu aliwaalika wanadamu wengine wafanye naye kazi ili kutimiza kusudi lake. Noa alijenga safina iliyomwokoa yeye na familia yake wakati wa Gharika. Musa aliwakomboa Waisraeli kutoka Misri. Yoshua aliliingiza taifa la Israeli katika Nchi ya Ahadi. Sulemani alijenga hekalu huko Yerusalemu. Maria alikuwa mama ya Yesu. Watu hao wote waaminifu walifanya kazi na Yehova ili kutimiza kusudi lake.

5. Tuna fursa ya kufanya kazi gani? Na je, Yehova alihitaji kutushirikisha katika kazi hiyo? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

5 Leo, Yehova anatualika tuunge mkono kwa moyo wote Ufalme wa Kimasihi. Kuna njia nyingi za kushiriki katika utumishi mtakatifu. Huenda baadhi ya Wakristo wasiweze kushiriki katika njia fulani ya kufanya utumishi huo, lakini sote tunaweza kuhubiri habari njema ya Ufalme. Bila shaka, Yehova hakuhitaji kutushirikisha katika kazi hiyo. Angeweza kuzungumza na watu hapa duniani moja kwa moja kutoka mbinguni. Yesu alisema kwamba Yehova angeweza kuyafanya mawe yawaeleze wengine kuhusu Mfalme wa Kimasihi. (Luka 19:37-40) Hata hivyo, Yehova anaturuhusu tufanye kazi pamoja naye. (1 Kor. 3:9) Mtume Paulo aliandika hivi: “Huku tukifanya kazi pamoja naye, tunawasihi ninyi pia msipokee fadhili zisizostahiliwa za Mungu kisha mkose kusudi lake.” (2 Kor. 6:1) Kufanya kazi na Mungu ni heshima kubwa, nayo hutuletea shangwe nyingi. Acheni sasa tuchunguze kwa nini kufanya hivyo hutuletea shangwe.

KUFANYA KAZI NA MUNGU HUTUPATIA SHANGWE

6. Mwana mzaliwa wa kwanza wa Mungu alihisije kufanya kazi na Baba yake?

6 Tangu zamani, watumishi wa Yehova wamepata shangwe kwa kufanya kazi na Mungu. Mwana mzaliwa wa kwanza wa Mungu, anayewakilishwa na hekima, alisema hivi: “Yehova mwenyewe alinitokeza nikiwa mwanzo wa njia yake . . . ndipo nilipokuwa kando yake nikiwa stadi wa kazi, nami nikawa yule ambaye yeye alimpenda sana kwa njia ya pekee siku baada ya siku, nami nikawa nikifurahi mbele zake wakati wote.” (Met. 8:22, 30) Alipokuwa akifanya kazi na Baba yake, Yesu alifurahia kwa sababu ya mambo aliyotimiza na pia alijua kwamba Yehova anampenda sana. Namna gani sisi?

Hakuna kazi yenye kuridhisha zaidi kuliko kumfundisha mtu kweli! (Tazama fungu la 7)

7. Kwa nini kazi ya kuhubiri hutuletea shangwe?

7 Yesu alisema kwamba kuna furaha katika kutoa na vilevile katika kupokea.  (Mdo. 20:35) Tulifurahi sana tulipojifunza kweli, na tunafurahia kuwafundisha wengine kweli hiyo. Tunapowafundisha wengine kweli za Biblia, tunaona jinsi watu wenye njaa ya kiroho wanavyofurahi wanapoanza kumjua na kumpenda Mungu wetu na kweli zenye thamani za Neno lake. Tunaguswa moyo sana tunapowaona wakibadili mtindo wa maisha na njia yao ya kufikiri. Tunatambua kwamba kazi ya kuhubiri habari njema ni muhimu sana. Kazi hiyo huwafungulia njia ya kupata uzima wa milele wale wanaopatanishwa na Mungu. (2 Kor. 5:20) Hakuna kazi nyingine inayotupatia shangwe na kuturidhisha zaidi kuliko kazi ya kuwasaidia watu wapate uzima wa milele!

8. Baadhi ya watu wamesema nini kuhusu shangwe ya kufanya kazi na Yehova?

8 Tunafurahi watu wanaposikiliza ujumbe tunaohubiri. Isitoshe, tunapata shangwe kujua kuwa tunamfurahisha Yehova na kwamba anathamini jitihada zetu za kumtumikia. (Soma 1 Wakorintho 15:58.) Marco, anayeishi Italia, anasema hivi: “Ninapata shangwe kubwa kujua kwamba ninatoa kilicho bora kwa Yehova na si kwa mtu ambaye baada ya muda mfupi atasahau nilichofanya.” Vivyo hivyo, Franco, ambaye pia anatumikia nchini Italia, anasema hivi: “Kupitia Neno lake na chakula cha kiroho anachotupatia, Yehova hutukumbusha kila siku kwamba anatupenda na kila jambo tunalofanya ni lenye thamani kwake, hata kama tunaona jitihada zetu si kitu. Hiyo ndiyo sababu kufanya kazi na Mungu hunifanya niwe na furaha na kusudi maishani.”

TUNAPOFANYA KAZI NA MUNGU TUNAMKARIBIA NA TUNAKUWA NA UHUSIANO MZURI NA WENGINE

9. Kwa nini uhusiano wa Yehova na Yesu ulikuwa wa pekee?

9 Tunapofanya kazi na watu tunaowapenda, tunakuwa na uhusiano mzuri pamoja nao na tunajua utu na sifa zao. Tunajifunza yale wanayotaka kutimiza na jinsi wanavyopanga kuyatimiza. Yesu alifanya kazi na Yehova, labda kwa mabilioni ya miaka, na uhusiano wao ulikuwa wenye nguvu na walipendana sana. Akizungumzia uhusiano wao wa karibu, Yesu alisema hivi: “Mimi na Baba ni kitu kimoja.” (Yoh. 10:30) Walifurahia umoja wa pekee, na sikuzote walifanya kazi kwa upatano.

10. Kwa nini kuhubiri hutusaidia tumkaribie Mungu na kuwa na uhusiano mzuri na wengine?

10 Katika moja ya sala zake, Yesu alimwomba Yehova awalinde wanafunzi wake. Kwa nini? Alisema hivi: “Ili wawe kitu kimoja kama vile sisi tulivyo.” (Yoh. 17:11) Kufuata viwango vya Mungu na kushiriki katika kazi ya kuhubiri hutusaidia kuelewa sifa zake zenye kuvutia. Tunajifunza kwa nini ni jambo la hekima kumtumaini na kufuata mwongozo wake. Tunapomkaribia Mungu, yeye hutukaribia pia. (Soma Yakobo 4:8.) Isitoshe, tunakuwa na uhusiano mzuri pamoja na ndugu na dada zetu kwa kuwa tunakabili  changamoto zilezile na sote tuna shangwe kwa sababu tuna malengo yaleyale. Naam, tunafanya kazi pamoja, tunashangilia pamoja, na tunavumilia pamoja. Octavia, anayeishi Uingereza, anasema hivi: “Kufanya kazi na Yehova hunifanya niwe karibu na wengine kwa sababu urafiki na uhusiano wetu hautegemei tena mambo yanayoonekana kwa nje, bali malengo na mwelekeo uleule.” Je, wewe pia unahisi hivyo? Je, huvutiwi na wengine unapoona wakijitahidi kumfurahisha Yehova?

11. Kwa nini uhusiano wetu na Yehova na ndugu zetu utakuwa wenye nguvu zaidi katika ulimwengu mpya?

11 Ni kweli kwamba sasa tunafurahia uhusiano wenye nguvu pamoja na Mungu na wanadamu wengine, lakini tutakuwa na uhusiano wenye nguvu zaidi katika ulimwengu mpya wenye uadilifu. Fikiria kazi tutakazofanya wakati ujao! Tutawakaribisha wale watakaofufuliwa na kuwafundisha njia za Yehova. Kutakuwa na kazi ya kuigeuza dunia iwe paradiso. Hizo si kazi rahisi, lakini tutafurahia sana kufanya kazi bega kwa bega pamoja na ndugu zetu na kufikia ukamilifu chini ya Ufalme wa Kimasihi! Wanadamu watakuwa na uhusiano mzuri zaidi kati yao na pamoja na Mungu, ambaye bila shaka ‘atatosheleza tamaa ya kila kitu kilicho hai.’—Zab. 145:16.

KUFANYA KAZI NA MUNGU HUTULINDA

12. Kazi ya kuhubiri hutulinda jinsi gani?

12 Tunahitaji kulinda hali yetu ya kiroho. Kwa kuwa tunaishi katika ulimwengu unaotawaliwa na Shetani Ibilisi na sisi si wakamilifu, ni rahisi kwetu kuiga mtazamo na mwenendo wa ulimwengu. Roho ya ulimwengu inaweza kulinganishwa na mkondo wa maji unaotusukuma upande tusiotaka kwenda. Ili tusipelekwe upande tusiotaka, ni lazima tuogelee kwa bidii dhidi ya mkondo huo. Vivyo hivyo, jitihada inahitajiwa ili tusiongozwe na roho ya ulimwengu wa Shetani. Tunapowahubiria wengine, tunakazia fikira mambo muhimu ya kiroho na yenye manufaa, badala ya mawazo yanayoweza kudhoofisha imani yetu. (Flp. 4:8) Kuhubiri huimarisha usadikisho wetu na kutukumbusha kuhusu ahadi za Mungu na viwango vyake vinavyotegemea upendo. Pia, kunatusaidia kuhakikisha kwamba sikuzote tuna mavazi kamili ya silaha.—Soma Waefeso 6:14-17.

13. Shahidi mmoja nchini Australia anahisije kuhusu kuhubiri?

13 Tukifanya kwa bidii kazi ya kuhubiri na shughuli nyingine za kiroho, hatutahangaishwa kupita kiasi na matatizo yetu, na jambo hilo hutulinda. Joel, anayeishi Australia, anasema hivi: “Kazi ya kuhubiri hunisaidia kuona mambo jinsi yalivyo. Hunikumbusha kuhusu changamoto ambazo watu wanakabili na manufaa ninayopata kwa kuishi kulingana na kanuni za Biblia. Kazi ya kuhubiri hunisaidia kusitawisha unyenyekevu; hunipatia fursa ya kumtegemea Yehova na ndugu na dada zangu.”

14. Kuvumilia tunapofanya kazi ya kuhubiri kunaonyeshaje kwamba tuna roho ya Mungu?

14 Kuhubiri huimarisha pia usadikisho wetu kwamba tuna roho ya Mungu. Fikiria hili: Wazia ungepewa kazi ya kuwagawia watu wa eneo lenu mkate wenye lishe. Haulipwi chochote wala kurudishiwa pesa unazogharimia. Zaidi ya hilo, baada ya muda mfupi unagundua kwamba watu wengi hawaupendi na baadhi yao wanakuchukia kwa kusambaza mkate huo. Ungeendelea kufanya kazi hiyo kwa muda gani? Huenda usingeendelea kwa muda mrefu kwa sababu ya kuvunjwa moyo na maoni ya watu. Hata hivyo, wengi wetu tumevumilia katika huduma kwa miaka mingi na kwa  gharama zetu licha ya dharau na dhihaka kutoka kwa watu wasio na shukrani. Je, jambo hilo halithibitishi kwamba roho ya Mungu inafanya kazi ndani yetu?

KUFANYA KAZI NA MUNGU KUNAONYESHA TUNAMPENDA NA TUNAWAPENDA WENGINE

15. Kuhubiriwa kwa habari njema kunahusianaje na kusudi la Mungu kwa wanadamu?

15 Fikiria jinsi ambavyo kuhubiriwa kwa habari njema kunavyohusiana na kusudi la Yehova kwa wanadamu. Yehova alikusudia wanadamu waishi duniani bila kufa, naye hakubadili kusudi lake hata ingawa Adamu alifanya dhambi. (Isa. 55:11) Badala yake, alifanya mpango ili wanadamu wakombolewe kutoka katika dhambi na kifo. Ili kutimiza kusudi hilo, Yesu alikuja duniani na kutoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu watiifu. Hata hivyo, ili wawe watiifu, wanahitaji kuelewa kile ambacho Mungu anataka wafanye. Ndiyo sababu Yesu aliwafundisha watu matakwa ya Mungu, naye aliwaagiza wanafunzi wake wafanye hivyo pia. Tunapowasaidia wengine wapatanishwe na Mungu, tunashiriki moja kwa moja katika mpango wake wenye upendo wa kuwakomboa wanadamu kutoka katika dhambi na kifo.

16. Kazi yetu ya kuhubiri inahusianaje na amri kuu mbili za Mungu?

16 Kuwasaidia wengine wapate barabara inayoongoza kwenye uzima kunathibitisha kwamba tunawapenda watu na tunampenda Yehova, “ambaye mapenzi yake ni kwamba watu wa namna zote waokolewe na kupata ujuzi sahihi wa kweli.” (1 Tim. 2:4) Alipoulizwa ni amri gani iliyo kuu kati ya sheria zote ambazo taifa la Israeli lilipewa, Yesu alijibu hivi: “‘Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote.’ Hii ndiyo amri iliyo kuu na ya kwanza. Ya pili, kama hiyo, ni hii, ‘Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe.’” (Mt. 22:37-39) Tunapofanya kazi ya kuhubiri, tunaonyesha kwamba tunatii amri hizo.—Soma Matendo 10:42.

17. Unahisije kuhusu kazi ya kuhubiri habari njema?

17 Yehova ametubariki sana! Ametupatia kazi inayotuletea shangwe, inayotusaidia kuwa na uhusiano mzuri pamoja naye na watu wengine, na inayotulinda kiroho. Kazi hiyo hutupatia pia fursa ya kuonyesha kwamba tunampenda Mungu na wanadamu wenzetu. Hali za watu wa Mungu zinatofautiana duniani kote, lakini mamilioni ya watu, vijana kwa wazee, matajiri kwa maskini, wenye nguvu na walio dhaifu, wanatafuta nafasi ya kuwaeleza wengine kuhusu imani yao. Huenda unakubaliana na Chantel, anayeishi Ufaransa. Anasema hivi: “Mwenye Enzi Kuu ya ulimwengu wote, Muumba wa vitu vyote, Mungu mwenye furaha, ananiambia hivi: ‘Nenda! Zungumza! Zungumza kwa niaba yangu, zungumza kutoka moyoni. Ninakupa nguvu zangu, Neno langu Biblia, msaada wa malaika, waandamani walio duniani, mazoezi endelevu, na miongozo hususa kwa wakati unaofaa.’ Ni heshima kubwa sana kufanya yale ambayo Yehova anataka tufanye na kufanya kazi pamoja na Mungu wetu!”