Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Februari 2017

Kusudi la Yehova Litatimizwa!

Kusudi la Yehova Litatimizwa!

“Mimi nimesema hilo; pia nitalitimiza. Nimelifanyiza, pia nitalitenda.”ISA. 46:11.

NYIMBO: 147, 149

1, 2. (a) Yehova ametufunulia nini? (b) Andiko la Isaya 46:10, 11 na 55:11 linatuhakikishia nini?

MANENO haya ya kwanza kabisa katika Biblia ni rahisi lakini yana maana sana: “Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia.” (Mwa. 1:1) Ni kweli kwamba tunajua mambo machache tu kuhusu vitu vingi ambavyo Mungu ameumba kama vile anga, nuru, na nguvu za uvutano, na tumeona sehemu ndogo tu ya ulimwengu. (Mhu. 3:11) Hata hivyo, Yehova ametufunulia kusudi lake kuelekea dunia na wanadamu. Dunia ilikusudiwa kuwa makao bora kwa wanaume na wanawake walioumbwa kwa mfano wa Mungu. (Mwa. 1:26) Wangekuwa watoto wake na Yehova angekuwa Baba yao.

2 Kama inavyofafanuliwa katika sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo, kusudi la Yehova lilipingwa. (Mwa. 3:1-7) Hata hivyo, lazima kusudi lake lingetimia. Hakuna anayeweza kumzuia Yehova kutimiza kusudi lake. (Isa. 46:10, 11; 55:11) Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba kusudi la awali la Yehova litatimizwa kwa wakati barabara uliowekwa!

3. (a) Ni kweli gani zinazotusaidia kuelewa ujumbe wa Biblia? (b) Kwa nini tunachunguza kweli hizo sasa? (c) Tutachunguza maswali gani?

3 Bila shaka, tunafahamu kweli za Biblia kuhusu kusudi la Mungu kwa dunia na kuelekea wanadamu, na vilevile jukumu  muhimu la Yesu Kristo katika kutimizwa kwa kusudi la Mungu. Kweli hizo ni muhimu sana, na inaelekea zilikuwa kati ya mambo ya kwanza tuliyofundishwa tulipoanza kujifunza Neno la Mungu. Sisi pia tunataka kuwasaidia watu wanyoofu wafahamu mafundisho hayo muhimu. Kwa sasa, tunapoendelea kujifunza makala hii katika makutaniko yetu, tunajitahidi kuwaalika watu wengi iwezekanavyo kwenye Ukumbusho wa kifo cha Kristo. (Luka 22:19, 20) Wale watakaohudhuria watajifunza mengi kuhusu kusudi la Mungu. Kwa hiyo, katika siku chache zilizobaki kabla ya Ukumbusho, ingefaa tufikirie maswali hususa tunayoweza kuuliza ili kuchochea upendezi wa wanafunzi wetu wa Biblia na watu wengine wanyoofu katika tukio hili muhimu. Tutachunguza maswali matatu: Ni nini lililokuwa kusudi la awali la Mungu kwa dunia na kuelekea wanadamu? Matatizo yalianzaje? Kwa nini dhabihu ambayo Yesu alitoa kuwa fidia ndiyo njia kuu inayowezesha kusudi la Mungu litimizwe?

KUSUDI LA AWALI LA MUUMBA LILIKUWA NINI?

4. Uumbaji unatangazaje utukufu wa Yehova?

4 Yehova ni Muumba mwenye kustaajabisha. Kila kitu alichoumba ni cha hali ya juu. (Mwa. 1:31; Yer. 10:12) Tunaweza kujifunza nini kutokana na uzuri na utaratibu unaoonekana katika uumbaji? Tunapotazama uumbaji wa Yehova, tunavutiwa na jinsi unavyotimiza kusudi muhimu, iwe vitu hivyo ni vikubwa au vidogo. Ni nani asiyestaajabishwa na utata wa chembe za mwili wa mwanadamu, wororo wa mtoto mchanga, au umaridadi wa machweo ya jua? Tunavutiwa na uumbaji huo kwa kuwa tumeumbwa tukiwa na uwezo wa kutambua vitu vinavyopendeza.—Soma Zaburi 19:1; 104:24.

5. Yehova anahakikisha jinsi gani kwamba uumbaji wote unafanya kazi kwa upatano?

5 Kama uumbaji unavyoonyesha waziwazi, kwa upendo Yehova ameweka mipaka. Ameweka sheria za asili na za maadili ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanya kazi kwa upatano. (Zab. 19:7-9) Hivyo, kila kitu katika ulimwengu kimewekwa mahali pake, na kinafanya kazi yake kulingana na kusudi la Mungu. Yehova ameweka viwango kuhusu jinsi uumbaji wake unavyopaswa kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo, sheria ya nguvu za uvutano hudhibiti anga linalozunguka dunia, mawimbi na bahari, na kuchangia katika mifumo ya asili inayoendeleza uhai duniani. Uumbaji wote, kutia ndani wanadamu, hutenda na kufanya kazi kwa kutegemea mipaka hiyo. Ni wazi kwamba utaratibu katika uumbaji huthibitisha kuwa Mungu ana kusudi kuelekea dunia na wanadamu. Katika huduma yetu, acheni tuwasaidie watu wajue ni nani aliye Chanzo cha utaratibu huo mzuri.—Ufu. 4:11.

6, 7. Ni zipi baadhi ya zawadi ambazo Yehova aliwapa Adamu na Hawa?

6 Kusudi la awali la Yehova kuelekea wanadamu lilikuwa waishi milele hapa duniani. (Mwa. 1:28; Zab. 37:29) Kwa ukarimu, aliwapa Adamu na Hawa zawadi mbalimbali zenye thamani zilizowawezesha kufurahia maisha. (Soma Yakobo 1:17.) Yehova aliwapa uhuru wa kuchagua, uwezo wa kufikiri, kupenda, na kufurahia urafiki. Muumba alizungumza na Adamu na kumpa maagizo ya jinsi ya kuonyesha utii. Pia, Adamu alijifunza jinsi ya kutimiza mahitaji yake na jinsi ya kuwatunza wanyama na ardhi. (Mwa. 2:15-17, 19, 20) Vilevile, Yehova aliwaumba Adamu na Hawa wakiwa na hisi ya kuonja, kugusa, kuona, kusikia, na kunusa. Hivyo, wangefurahia kikamili uzuri na vitu vingi vilivyopatikana katika  Paradiso. Wenzi hao wa kwanza wangefurahia kazi yenye kuridhisha, mambo waliyotimiza, na vitu vingi ambavyo wangeendelea kuvumbua.

7 Kusudi la Mungu lilihusisha jambo gani lingine? Yehova aliwaumba Adamu na Hawa wakiwa na uwezo wa kupata watoto wakamilifu. Kusudi la Mungu lilikuwa watoto wao wazae hadi familia ya wanadamu ijaze dunia. Alitaka Adamu na Hawa pamoja na wazazi wengine wote wawapende watoto wao, kama vile Yehova alivyowapenda watoto wake wa kwanza wa kidunia waliokuwa wakamilifu. Dunia ingekuwa makao yao ya kudumu pamoja na rasilimali zake zote.Zab. 115:16.

MATATIZO YALIANZAJE?

8. Sheria iliyo katika Mwanzo 2:16, 17 ilitimiza kusudi gani?

8 Kusudi la Mungu halikutimia papo hapo. Kwa nini? Yehova aliwapa Adamu na Hawa amri rahisi ambayo ingeonyesha ikiwa wanatambua mipaka ya uhuru wao. Alisema hivi: “Matunda ya kila mti wa bustani unaweza kula mpaka ushibe. Lakini kuhusu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula, utakufa hakika.” (Mwa. 2:16, 17) Haikuwa vigumu kwa Adamu na Hawa kuelewa sheria hiyo; wala haikuwa vigumu kwao kuitii. Kwa kweli, walikuwa na chakula kingi kuliko walichohitaji.

9, 10. (a) Shetani alitoa madai gani ya uwongo kumhusu Yehova? (b) Adamu na Hawa waliamua kufanya nini? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

9 Akitumia nyoka, Shetani Ibilisi alimdanganya Hawa asimtii Baba yake, Yehova. (Soma Mwanzo 3:1-5; Ufu. 12:9) Shetani alifanya ionekane kwamba ni kosa kutowaruhusu watoto wa kibinadamu wa Mungu kula “matunda ya kila mti wa bustani.” Ni kana kwamba alikuwa akisema hivi: ‘Unamaanisha hamwezi kufanya mnachotaka?’ Baada ya hapo, akamdanganya hivi waziwazi: “Hakika hamtakufa.” Kisha akajaribu kumsadikisha Hawa kwamba hakuhitaji kumsikiliza Mungu kwa kumwambia hivi: “Mungu anajua kwamba siku ileile mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa.” Shetani alitaka kuonyesha kwamba Yehova hakutaka wale tunda hilo, kwa kuwa ikiwa wangefanya hivyo macho yao yangefunguliwa. Kwa kuongezea, Shetani alitoa ahadi hii ya uwongo: “Mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.”

10 Sasa Adamu na Hawa walipaswa kuamua kile ambacho wangefanya. Je, wangemtii Yehova, au wangemsikiliza nyoka? Waliamua kutomtii Mungu. Walipofanya hivyo, walijiunga na Shetani katika uasi. Walimkataa Yehova akiwa Baba yao na kupoteza ulinzi unaotokana na utawala wake.Mwa. 3:6-13.

11. Kwa nini Yehova hastahimili uasi?

11 Kwa kuwa walimwasi Yehova, Adamu na Hawa hawakuendelea kuwa wakamilifu. Isitoshe, uasi wao uliwatenganisha na Yehova kwa sababu yeye “ni mtakatifu kabisa, [na hawezi] kutazama uovu.” Kwa hiyo, “[hawezi] kustahimili kamwe kuona mabaya.” (Hab. 1:13, Biblia Habari Njema.) Ikiwa angestahimili uovu huo, tumaini la wakati ujao la viumbe hai wote, duniani na mbinguni, lingehatarishwa. Zaidi ya yote, ikiwa Mungu hangechukua hatua yoyote kuhusu dhambi iliyofanywa Edeni, uaminifu wake ungetiliwa shaka. Lakini Yehova ni mwaminifu kwa viwango vyake; hawezi kuvivunja kamwe. (Zab. 119:142) Kwa hiyo, kuwa na uhuru wa kuchagua hakukumaanisha Adamu na Hawa walikuwa na mamlaka ya kupuuza sheria ya Mungu. Kwa kuwa walimwasi Yehova, walikufa  na kurudi katika udongo ambao walikuwa wametolewa.Mwa. 3:19.

12. Ni nini kilichowapata watoto wa Adamu?

12 Uamuzi wa Adamu na Hawa wa kula tunda walilokatazwa, uliwafanya wapoteze pendeleo la kuwa washiriki wa familia ya Mungu ya ulimwenguni pote. Mungu aliwafukuza kutoka Edeni, na hawakuwa na tumaini la kurudi tena. (Mwa. 3:23, 24) Kwa kufanya hivyo, Yehova aliwaruhusu wapatwe na matokeo ya uamuzi wao. (Soma Kumbukumbu la Torati 32:4, 5.) Kwa kuwa mwanadamu hakuwa tena mkamilifu, hangeweza kuiga sifa za Mungu kikamili. Adamu alipoteza tumaini zuri la wakati ujao na vilevile akawafanya watoto wake warithi kutokamilika, dhambi, na kifo. (Rom. 5:12) Aliwanyima wazao wake tumaini la kuishi milele. Zaidi ya hilo, Adamu na Hawa, pamoja na watoto wao, hawangeweza kupata mtoto mkamilifu. Baada ya kuwafanya Adamu na Hawa wamwasi Mungu, Shetani Ibilisi ameendelea kuwapotosha wanadamu hadi leo.Yoh. 8:44.

FIDIA YALETA UPATANISHO

13. Yehova angependa wanadamu wafurahie nini?

13 Hata hivyo, Mungu aliendelea kuwapenda wanadamu. Licha ya uasi wa Adamu na Hawa, Yehova anataka wanadamu wafurahie uhusiano mzuri pamoja naye. Hataki mtu yeyote afe. (2 Pet. 3:9) Kwa hiyo, baada tu ya uasi, Mungu alifanya mpango uliowawezesha wanadamu kuwa tena na urafiki pamoja naye, na wakati uleule akidumisha viwango vyake vya uadilifu. Yehova alitimizaje hilo?

14. (a) Kulingana na Yohana 3:16, Mungu alifanya uandalizi gani ili kurudisha uhusiano pamoja na wanadamu? (b) Tunaweza kuchunguza swali gani pamoja na wanaopendezwa?

14 Soma Yohana 3:16. Watu wengi tunaowaalika katika Ukumbusho wamekariri mstari huo. Lakini swali ni, Dhabihu ya Yesu inawawezeshaje watu kupata uzima wa milele? Kampeni ya Ukumbusho, Ukumbusho wenyewe, na kuwarudia wale watakaohudhuria, kunaweza kuwasaidia wale wanaotafuta kweli kwa unyoofu kuelewa jibu la swali hilo muhimu. Wanaweza kufurahi wanapoanza kuelewa vizuri zaidi jinsi upendo na hekima ya Yehova ilivyoonyeshwa kupitia uandalizi wa fidia. Tunaweza kukazia mambo gani kuhusu fidia?

15. Mwanadamu mkamilifu Yesu alitofautianaje na mwanadamu mkamilifu Adamu?

15 Yehova alimtoa mwanadamu mkamilifu awe fidia. Mwanadamu huyo mkamilifu angehitaji kuwa mshikamanifu kwa Yehova na kuwa tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu ambao hawakuwa na tumaini. (Rom. 5:17-19) Yehova aliuhamisha uhai wa uumbaji wake wa kwanza kutoka mbinguni hadi duniani. (Yoh. 1:14) Kwa hiyo, Yesu akawa mwanadamu mkamilifu kama Adamu alivyokuwa. Lakini tofauti na Adamu, Yesu aliishi kupatana na viwango ambavyo Yehova alitarajia kutoka kwa mwanadamu mkamilifu. Hata alipokuwa chini ya jaribu kali zaidi, Yesu hakutenda dhambi kamwe wala kuvunja sheria yoyote ya Mungu.

16. Kwa nini fidia ni zawadi yenye thamani sana?

16 Akiwa mwanadamu mkamilifu, Yesu angeweza kuwaokoa wanadamu kutoka katika dhambi na kifo kwa kufa kwa niaba yao. Alilingana kikamili na kile ambacho Adamu alipaswa kuwa, yaani, mwanadamu mkamilifu aliye mshikamanifu kabisa na mtiifu kwa Mungu. (1 Tim. 2:6) Yesu alikuja kuwa dhabihu ya fidia iliyofungua njia ili “wengi,” kutia ndani wanaume, wanawake, na watoto, wapate uhai wa milele. (Mt. 20:28) Kwa hakika, fidia inafungua njia ili kusudi  la awali la Mungu litimie. (2 Kor. 1:19, 20) Fidia inawapa wanadamu wote waaminifu tumaini la uzima wa milele.

YEHOVA ALITUFUNGULIA NJIA ILI TUMRUDIE

17. Fidia inawezesha mambo gani?

17 Yehova aligharimika sana alipoandaa fidia. (1 Pet. 1:19) Anawathamini sana wanadamu hivi kwamba alikuwa tayari kumruhusu Mwana wake mzaliwa-pekee afe kwa niaba yetu. (1 Yoh. 4:9, 10) Kwa njia ya mfano, Yesu alichukua mahali pa baba yetu wa kwanza wa kibinadamu, Adamu. (1 Kor. 15:45) Kwa kufanya hivyo, anatupatia uhai. Zaidi ya hilo, anatupatia fursa ya kurudi katika familia ya Mungu mwishowe. Naam, kwa msingi wa dhabihu ya Yesu, Yehova anaweza kuwakubali wanadamu warudi katika familia yake bila kulegeza viwango vyake vya uadilifu. Je, hatuguswi moyo tunapofikiria wakati ambapo wanadamu wote waaminifu watakuwa wakamilifu? Kutakuwa na umoja kamili kati ya sehemu ya kidunia na ya kimbingu ya familia ya Mungu. Sisi sote tutakuwa watoto wa Mungu kikamili.Rom. 8:21.

18. Ni wakati gani Yehova atakuwa “vitu vyote kwa kila mtu”?

18 Uasi wa Shetani haukumzuia Yehova kuwaonyesha wanadamu upendo, wala hauwezi kuwazuia wanadamu wasio wakamilifu kuwa washikamanifu kwa Yehova. Kupitia uandalizi wa fidia, Yehova atawasaidia watoto wake wote wawe waadilifu kikamili. Wazia jinsi maisha yatakavyokuwa wakati kila mmoja anayemtambua “Mwana na kumwamini” atapata uzima wa milele. (Yoh. 6:40) Kwa upendo mwingi na hekima, Yehova atasaidia familia ya kibinadamu kufikia ukamilifu, kulingana na kusudi lake la awali. Kisha, Baba yetu Yehova, atakuwa “vitu vyote kwa kila mtu.”1 Kor. 15:28.

19. (a) Kuthamini fidia kunapaswa kutuchochea kufanya nini? (Tazama sanduku lenye kichwa “ Acheni Tuendelee Kuwatafuta Wanaostahili.”) (b) Tutachunguza jambo gani lingine linalotimizwa na fidia?

19 Kuthamini fidia kunapaswa kutuchochea kufanya yote tuwezayo kuwasaidia wengine watambue kwamba wanaweza kunufaika na zawadi hiyo yenye thamani. Watu wanahitaji kujua kwamba fidia ndiyo njia ambayo Yehova ameandaa kwa upendo tumaini la uzima wa milele kwa wanadamu wote. Lakini fidia ilitimiza mengi zaidi ya hayo. Makala inayofuata itazungumzia jinsi dhabihu ya Yesu inavyotatua masuala ya maadili yaliyozushwa na Shetani katika bustani ya Edeni.