Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Februari 2017

Fidia—“Tuzo kamilifu” kutoka kwa Baba

Fidia—“Tuzo kamilifu” kutoka kwa Baba

“Kila zawadi njema na kila tuzo kamilifu hutoka . . . kwa Baba.”YAK. 1:17.

NYIMBO: 148, 109

1. Mpango wa fidia unaandaa baraka gani?

DHABIHU ya fidia ya Yesu Kristo hutuwezesha kupata baraka nyingi. Mpango wa fidia unafungua njia ili hatimaye watoto wote wa Adamu wanaopenda uadilifu wawe sehemu ya familia ya Mungu. Pia, fidia hutuwezesha kuwa na fursa ya kuishi milele kwa furaha. Hata hivyo, fidia ya Kristo inatimiza mengi zaidi ya kuwaletea wanadamu watiifu baraka za wakati ujao. Utayari wa Yesu kufa huku akidumisha uadilifu wa Yehova unasuluhisha masuala muhimu yanayohusu ulimwengu wote.—Ebr. 1:8, 9.

2. (a) Ni masuala gani yanayohusu ulimwengu wote yanayopatikana katika sala ya Yesu? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.) (b) Tutachunguza nini katika makala hii?

2 Miaka miwili hivi kabla ya Yesu kufa na kutoa dhabihu ya fidia, aliwafundisha wanafunzi wake kusali hivi: “Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.”  (Mt. 6:9, 10) Ili tuthamini fidia hata zaidi, acheni tuchunguze jinsi inavyohusiana na kutakaswa kwa jina la Mungu, utawala wa Ufalme Wake, na kutimizwa kwa kusudi Lake.

“JINA LAKO NA LITAKASWE”

3. Jina la Yehova linawakilisha nini, na Shetani alilichongea jina hilo takatifu jinsi gani?

3 Ombi la kwanza ambalo Yesu alitaja katika sala yake ya mfano lilikuwa kutakaswa kwa jina la Mungu. Jina la Yehova linawakilisha kikamili ukuu, utukufu, na utakatifu Wake. Katika sala nyingine, Yesu alimtaja Yehova kuwa “Baba Mtakatifu.” (Yoh. 17:11) Kwa kuwa Yehova ni mtakatifu, kanuni na sheria zake zote ni takatifu. Licha ya hilo, katika bustani ya Edeni Shetani alitumia hila kutilia shaka haki ya Mungu ya kuwawekea wanadamu viwango. Kwa kusema uwongo kumhusu Yehova, Shetani alilichongea jina takatifu la Mungu.Mwa. 3:1-5.

4. Yesu alichangiaje kutakaswa kwa jina la Mungu?

4 Kwa upande mwingine, Yesu alilipenda sana jina la Yehova. (Yoh. 17:25, 26) Yesu alichangia katika kutakaswa kwa jina la Mungu. (Soma Zaburi 40:8-10.) Kupitia maisha yake akiwa mwanadamu mkamilifu hapa duniani, Yesu alithibitisha kwamba viwango ambavyo Yehova amewawekea viumbe wake wenye akili havibani na ni vya uadilifu. Hata Shetani alipofanya Yesu afe kifo chenye maumivu makali, Yesu alibaki mshikamanifu kabisa kwa Baba yake wa mbinguni. Kwa kudumisha ushikamanifu, Yesu alithibitisha kwamba mwanadamu mkamilifu anaweza kuwa mtiifu kikamili kwa viwango vya uadilifu vya Mungu.

5. Tunaweza kuchangiaje kutakaswa kwa jina la Mungu?

5 Tunaweza kuonyeshaje kwamba tunapenda jina la Yehova? Kupitia mwenendo wetu. Yehova anataka tuwe watakatifu. (Soma 1 Petro 1:15, 16.) Hilo linamaanisha kwamba tumwabudu Yehova pekee na tumtii kwa moyo wetu wote. Hata tunapoteswa, tunafanya yote tuwezayo kuishi kulingana na sheria na viwango vyake vya uadilifu. Kupitia matendo yetu ya uadilifu, tunaacha nuru yetu iangaze na hivyo kuliletea utukufu jina la Yehova. (Mt. 5:14-16) Tukiwa watu watakatifu, tunathibitisha kupitia jinsi tunavyoishi kwamba sheria za Yehova ni nzuri na madai ya Shetani ni ya uwongo. Tunapokosea, tunatubu kikweli na kuacha mazoea yanayomvunjia Yehova heshima.Zab. 79:9.

6. Kwa nini Yehova anaweza kutuona kuwa waadilifu ingawa sisi si wakamilifu?

6 Kwa msingi wa dhabihu ya Kristo, Yehova anasamehe dhambi za wale wanaoonyesha imani. Anawakubali watu waliojiweka wakfu kwake wawe waabudu wake. Yehova anawatangaza kuwa waadilifu Wakristo watiwa mafuta wakiwa wana na “kondoo wengine” wakiwa rafiki zake. (Yoh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Yak. 2:21-25) Kwa hiyo hata sasa, fidia inatuwezesha kuwa na msimamo wa uadilifu na Baba yetu na kushiriki katika kutakasa jina lake.

“UFALME WAKO NA UJE”

7. Chini ya Ufalme wa Mungu, fidia itawaletea watu baraka gani?

7 Jambo la pili ambalo Yesu alimwomba Mungu katika sala ya mfano ni hili: “Ufalme wako na uje.” Fidia inahusianaje na Ufalme wa Mungu? Fidia inawawezesha watiwa mafuta 144,000 kukusanywa ili watumikie wakiwa wafalme na makuhani  pamoja na Kristo mbinguni. (Ufu. 5:9, 10; 14:1) Yesu na watawala wenzake, ambao ndio Ufalme wa Mungu, watawaletea wanadamu watiifu faida za fidia katika kipindi cha miaka elfu moja. Dunia itageuzwa kuwa paradiso, na wanadamu wote waaminifu watafanywa kuwa wakamilifu, na hivyo kuunganisha kikamili sehemu ya kimbingu na ya kidunia ya familia ya Mungu. (Ufu. 5:13; 20:6) Yesu ataponda kichwa cha nyoka na kuondoa kabisa uasi wote wa Shetani kutoka ulimwenguni.Mwa. 3:15.

8. (a) Yesu aliwasaidiaje wanafunzi wake kuona umuhimu wa Ufalme wa Mungu? (b) Tunaonyeshaje kwamba tunaunga mkono Ufalme leo?

8 Alipokuwa duniani, Yesu aliwasaidia wanafunzi wake waone umuhimu wa Ufalme wa Mungu. Mara tu baada ya kubatizwa, Yesu alitangaza kotekote “habari njema ya ufalme wa Mungu.” (Luka 4:43) Katika maneno yake ya mwisho kwa wanafunzi wake kabla ya kurudi mbinguni, Yesu aliwaagiza wawe mashahidi wake “mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.” (Mdo. 1:6-8) Kupitia kazi ya kuhubiri Ufalme, watu duniani pote wangepata fursa ya kujifunza kuhusu fidia na kuwa raia wa Ufalme wa Mungu. Leo, tunaonyesha kwamba tunaunga mkono Ufalme kwa kuwasaidia ndugu za Kristo walio duniani kutimiza agizo la kuhubiri habari njema za Ufalme duniani pote.Mt. 24:14; 25:40.

“MAPENZI YAKO NA YATENDEKE”

9. Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Yehova atatimiza kusudi lake kwa wanadamu?

9 Kisha, Yesu alisema hivi: “Mapenzi yako na yatendeke.” Alimaanisha nini? Yehova ndiye Muumba. Anaposema jambo fulani litatimia, lazima litimie. (Isa. 55:11) Hataruhusu uasi wa Shetani umzuie kutimiza kusudi lake kwa wanadamu. Tangu mwanzo, mapenzi ya Yehova yalikuwa dunia ijae watoto wakamilifu wa Adamu na Hawa. (Mwa. 1:28) Ikiwa Adamu na Hawa wangekufa kabla ya kupata mtoto, kusudi la Mungu la kujaza dunia na wazao wao halingetimia. Hivyo, baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, Yehova aliwaruhusu kupata watoto. Kupitia fidia, Mungu anawapa wote wanaoonyesha imani fursa ya kufikia ukamilifu na kuishi milele. Yehova anawapenda watu, na ni mapenzi yake kwamba wanadamu watiifu waishi kama alivyokusudia.

10. Fidia inawanufaishaje wanadamu waliokufa?

10 Namna gani kuhusu mabilioni ya watu ambao wamekufa bila kupata nafasi ya kumjua na kumtumikia Yehova? Fidia inawezesha kufufuliwa kwa wafu. Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo atawafufua na kuwapa nafasi ya kujifunza kuhusu kusudi lake ili wapate uzima wa milele. (Mdo. 24:15) Yehova anataka watu waishi. Hataki wafe. Akiwa Chanzo cha uhai, atakuwa Baba ya wote watakaofufuliwa. (Zab. 36:9) Kwa hiyo, inafaa sana kwamba Yesu alitufundisha tusali hivi: “Baba yetu uliye mbinguni.” (Mt. 6:9) Yehova amempa Yesu jukumu muhimu katika kuwafufua wafu. (Yoh. 6:40, 44) Katika Paradiso, Yesu atatimiza jukumu lake akiwa “ufufuo na uzima.”Yoh. 11:25.

11. Mapenzi ya Mungu ni nini kuelekea “umati mkubwa”?

11 Ukarimu wa Yehova hauwanufaishi watu wachache tu, kwa kuwa Yesu alisema hivi: “Yeyote yule anayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na dada yangu na mama yangu.” (Marko 3:35) Ni mapenzi ya Mungu kwamba “umati mkubwa”  usioweza kuhesabika kutoka mataifa yote, makabila, na lugha wawe waabudu wake. Wale wanaoonyesha imani katika fidia ya Kristo na wanaofanya mapenzi ya Mungu wanaweza kuwa kati ya watakaopaaza sauti na kusema: “Wokovu unatoka kwa Mungu wetu, anayeketi juu ya kiti cha ufalme, na Mwana-Kondoo.”Ufu. 7:9, 10.

12. Kusudi la Yehova kwa wanadamu watiifu linaonyeshwaje kupitia sala ya mfano?

12 Kusudi la Yehova kwa wanadamu watiifu linaonyeshwa kupitia maombi yanayopatikana katika sala ya Yesu ya mfano. Kupatana na sala hiyo, tunataka kufanya yote tuwezayo kulitakasa au kuliona jina la Yehova kuwa takatifu. (Isa. 8:13) Jina la Yesu linamaanisha “Yehova Ni Wokovu,” na wokovu wetu kupitia fidia hulitukuza na kuliheshimu jina la Yehova. Kupitia Ufalme wa Mungu, wanadamu watiifu watapata faida zinazotokana na fidia. Kwa hakika, sala ya mfano inatuhakikishia kwamba hakuna kinachoweza kuzuia mapenzi ya Mungu kutimia.Zab. 135:6; Isa. 46:9, 10.

ONYESHA KWAMBA UNATHAMINI FIDIA

13. Ubatizo wetu unaonyesha nini?

13 Njia moja muhimu ambayo tunaonyesha kwamba tunathamini fidia, ni kwa kujiweka wakfu kwa Yehova kwa msingi wa imani katika fidia na kubatizwa. Tunapobatizwa, tunaonyesha kwamba “sisi ni wa Yehova.” (Rom. 14:8) Ubatizo wetu unawakilisha ombi letu kwa Mungu la kuwa na dhamiri njema. (1 Pet. 3:21) Yehova hujibu ombi hilo kwa kutumia damu ya dhabihu ya Kristo kusafisha dhambi zetu. Tuna uhakika kabisa  kwamba atatupatia yote aliyotuahidi.Rom. 8:32.

Tunaonyesha kwamba tunathamini fidia katika njia zipi? (Tazama fungu la 13 na 14)

14. Kwa nini tunaamriwa kuwapenda jirani zetu?

14 Ni kwa njia gani nyingine tunayoweza kuonyesha kwamba tunathamini fidia? Kwa kuwa kila kitu ambacho Yehova anafanya huchochewa na upendo, ni mapenzi yake kwamba waabudu wake wote waonyeshe upendo ikiwa sifa yao kuu. (1 Yoh. 4:8-11) Tunathibitisha kwamba tunatamani kuwa “wana wa Baba [yetu] aliye mbinguni” kwa kuwapenda jirani zetu. (Mt. 5:43-48) Amri kuu na ya kwanza ni kumpenda Yehova na ya pili ni kupenda jirani. (Mt. 22:37-40) Njia moja muhimu tunayoonyesha kwamba tunapenda jirani zetu ni kwa kutii amri ya kuhubiri habari njema ya Ufalme wa Mungu. Tunapowapenda wanadamu wenzetu, tunaonyesha utukufu wa Mungu. Kwa kweli, upendo wetu kwa Mungu “unakamilishwa ndani yetu” tunapotii amri ya kuwapenda wengine, hasa ndugu zetu.1 Yoh. 4:12, 20.

FIDIA HULETA “MAJIRA YA KUBURUDISHA” KUTOKA KWA YEHOVA

15. (a) Tunapata baraka gani sasa kutoka kwa Yehova? (b) Tunangojea baraka gani?

15 Ili tusamehewe kikamili lazima tuonyeshe imani katika fidia. Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba dhambi zetu zinaweza “kufutwa.” (Soma Matendo 3:19-21.) Kama tulivyochunguza mapema, kwa msingi wa fidia, Yehova anawafanya watumishi wake waliotiwa mafuta kuwa wanawe. (Rom. 8:15-17) Kwa sisi wengine tulio wa “kondoo wengine,” ni kana kwamba Yehova amejaza jina letu kwenye cheti cha kutufanya kuwa wanawe. Baada ya kufikia ukamilifu na kupita jaribu la mwisho, Yehova atafurahi kutia sahihi cheti hicho, na kutufanya kuwa watoto wake wapendwa wa kidunia. (Rom. 8:20, 21; Ufu. 20:7-9) Upendo wa Yehova kuelekea watoto wake wenye thamani ni wa milele. Faida za fidia zitadumu milele. (Ebr. 9:12) Zawadi hiyo haitapoteza thamani yake kamwe. Hakuna mwanadamu au mamlaka inayoweza kutunyang’anya zawadi hiyo.

16. Fidia inatuwezeshaje kuwa huru kikweli?

16 Ibilisi hawezi kufanya chochote ili kuwazuia wote wanaotubu kikweli mwishowe waje kuwa sehemu ya familia ya Yehova. Yesu alikuja duniani na kufa “mara moja kwa wakati wote.” Hivyo, fidia imelipwa kwa wakati wote. (Ebr. 9:24-26) Inaondoa kabisa hali ya kuhukumiwa hatia tuliyorithi kutoka kwa Adamu. Kupitia dhabihu ya Kristo, tumewekwa huru kutoka katika utumwa wa ulimwengu huu unaoongozwa na Shetani, na hatuishi tena tukiwa na woga wa kifo.Ebr. 2:14, 15.

17. Upendo wa Yehova unakuchochea kufanya nini?

17 Ahadi za Mungu ni zenye kutegemeka kabisa. Kama vile sheria zake za uumbaji zinavyotegemeka, Yehova hakosi kamwe kutimiza ahadi zake. Habadiliki. (Mal. 3:6) Yehova anatupatia mengi zaidi kuliko zawadi ya uhai. Anatupatia upendo wake. “Sisi wenyewe tumejua na tumeamini upendo ambao Mungu anao kwa habari yetu. Mungu ni upendo.” (1 Yoh. 4:16) Dunia yote itafanywa kuwa paradiso iliyojaa furaha tele, na kila mtu duniani atawapenda wengine kama Mungu anavyofanya. Acheni tuunganishe sauti zetu pamoja na viumbe waaminifu wa Mungu walio mbinguni kwa kusema hivi: “Baraka na utukufu na hekima na kutoa shukrani na heshima na uwezo na nguvu ziwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina.”Ufu. 7:12.