“Kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkitii sikuzote, . . . endeleeni kuufanyia kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka.”—FLP. 2:12.

NYIMBO: 133, 135

1. Kwa nini ubatizo ni hatua muhimu sana? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

KILA mwaka maelfu ya wanafunzi wa Biblia hubatizwa. Wengi wao ni vijana au watoto wanaokaribia umri wa kubalehe. Huenda baadhi yao wamelelewa katika kweli. Je, wewe ni mmoja wao? Ikiwa ndivyo, unastahili kupongezwa. Ubatizo ni takwa kwa Wakristo, na ni hatua muhimu ili tupate wokovu.—Mt. 28:19, 20; 1 Pet. 3:21.

2. Kwa nini hatupaswi kuogopa au kuepuka hatua ya kujiweka wakfu?

2 Ingawa ubatizo hufungua njia ya kupata baraka nyingi, unahusisha pia wajibu mkubwa. Katika maana gani? Siku ambayo ulibatizwa, ulijibu ndiyo kwa swali hili, “Kwa msingi wa dhabihu ya Yesu Kristo, je, umetubu dhambi zako na kujiweka wakfu kwa Yehova ili kufanya mapenzi yake?” Ubatizo wako unaonyesha kwamba ulijiweka wakfu. Ulipojiweka wakfu ulitoa ahadi nzito kwa Yehova kwamba utampenda na kutanguliza mapenzi yake. Huo ni wajibu mzito. Je, unapaswa kujuta kwamba ulijiweka wakfu? La, hasha! Kujiweka mikononi mwa Yehova hakuwezi kamwe kuwa  uamuzi mbaya. Hebu fikiria kinyume cha uamuzi huo! Mtu anayejitenga na Yehova yuko chini ya utawala wa Shetani. Ibilisi hajali kuhusu wokovu wako. Ukweli ni kwamba angefurahi ikiwa ungekosa uzima wa milele kwa sababu umemuunga mkono kwa kupinga enzi kuu ya Yehova.

3. Kujiweka wakfu kwa Yehova huleta baraka gani?

3 Fikiria baraka ambazo umepata kwa kujiweka wakfu na kubatizwa tofauti na jinsi ambavyo hali ingekuwa ikiwa ungemuunga mkono Shetani. Sasa kwa kuwa umetoa maisha yako kwa Yehova, unaweza kusema hivi kwa ujasiri mkubwa zaidi: “Yehova yuko upande wangu; sitaogopa. Mtu wa udongo anaweza kunitenda nini?” (Zab. 118:6) Hakuna pendeleo kubwa zaidi maishani unaloweza kupata kuliko kuwa upande wa Mungu na kupata kibali chake.

WAJIBU WA KIBINAFSI

4, 5. (a) Wakfu ni wajibu wa kibinafsi katika maana gani? (b) Ni changamoto zipi ambazo si vijana pekee wanaokabili?

4 Ukiwa Mkristo aliyebatizwa, uhusiano wako na Yehova si jambo unaloweza kurithi kutoka kwa wazazi wako. Badala yake, sasa unawajibika kwa ajili ya wokovu wako mwenyewe, hata ikiwa bado unaishi nyumbani. Kwa nini ni muhimu kukumbuka hilo? Kwa sababu si nyakati zote utajua mapema changamoto utakazokabili wakati ujao. Kwa mfano, ikiwa ulibatizwa kabla ya kufikia umri wa kubalehe, inaelekea utakabili hisia na mikazo mipya utakapoanza kipindi hicho. Dada mmoja kijana anaeleza hivi: “Mtoto hatachukia kuwa Shahidi wa Yehova eti kwa sababu akiwa shuleni hashiriki kula keki ya sikukuu ya kuzaliwa. Lakini baada ya miaka michache, wakati hamu ya kufanya ngono inapokuwa yenye nguvu, ndipo atakapohitaji kusadiki kabisa kwamba sikuzote kutii sheria za Yehova ndio uamuzi bora zaidi.”

5 Bila shaka, kukabili changamoto mpya si jambo linalowapata vijana pekee. Hata wale ambao walibatizwa wakiwa watu wazima hukabili majaribu ya imani yasiyotazamiwa. Majaribu hayo yanaweza kuhusisha matatizo ya ndoa, matatizo ya afya, au kazi ya kimwili. Kwa kweli, kila mtu, haidhuru ana umri gani, atakabili hali ambazo atahitaji kuwa mwaminifu kwa Yehova.—Yak. 1:12-14.

6. (a) Inamaanisha nini kujiweka wakfu kwa Yehova bila masharti? (b) Unaweza kujifunza nini kutoka katika andiko la Wafilipi 4:11-13?

6 Ili uendelee kuwa mwaminifu chini ya hali zote, usisahau kamwe kwamba ulitoa ahadi kwa Yehova bila masharti. Hilo linamaanisha kwamba ulimwambia Mwenye Enzi Kuu ya ulimwengu wote kwamba utaendelea kumtumikia hata ikiwa marafiki au wazazi wako wataacha kumtumikia. (Zab. 27:10) Yehova atakupa nguvu ili uendelee kuishi kupatana na wakfu wako chini ya hali zote.—Soma Wafilipi 4:11-13.

7. Inamaanisha nini kufanyia kazi wokovu wako mwenyewe “kwa kuogopa na kutetemeka”?

7 Yehova anataka uwe rafiki yake. Lakini jitihada inahitajika ili kudumisha urafiki huo na kufanyia kazi wokovu wako. Isitoshe, Wafilipi 2:12 inasema hivi: “Endeleeni kuufanyia kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka.” Maneno hayo yanaonyesha kwamba unahitaji kufikiria jinsi utakavyodumisha urafiki wako na Yehova na kuendelea kuwa mwaminifu kwake licha ya hali zozote ngumu utakazokabili. Usijiamini kupita kiasi. Hata baadhi ya watumishi wa muda mrefu wa Mungu wameshindwa kuwa waaminifu kwa Yehova. Hivyo, unaweza kuchukua hatua zipi ili kufanyia kazi wokovu wako mwenyewe?

KUJIFUNZA BIBLIA NI MUHIMU

8. Funzo la kibinafsi linahusisha nini, na kwa nini ni la muhimu?

8 Urafiki na Yehova unahusisha mambo mawili—kusikiliza na kuzungumza. Kujifunza Biblia kibinafsi ndiyo njia ya msingi ya  kumsikiliza Yehova. Kufanya hivyo kunahusisha kupata ujuzi kupitia kusoma na kutafakari Neno la Mungu na machapisho yanayotegemea Biblia. Kumbuka kwamba kujifunza Biblia kunahusisha mengi zaidi ya kukariri habari fulani kama unavyofanya unapojitayarisha kwa ajili ya mtihani. Funzo lenye manufaa linaweza kulinganishwa na kusafiri kwenda katika eneo jipya ambapo unaweza kuchunguza na kugundua mambo mapya yanayohusiana na sifa mbalimbali za utu wa Yehova. Kufanya hivyo kutakusaidia kumkaribia Mungu, naye Mungu atakukaribia.—Yak. 4:8.

Mawasiliano yako na Yehova ni mazuri kadiri gani? (Tazama fungu la 8 hadi 11)

9. Ni vifaa gani ambavyo vimekusaidia katika funzo lako la kibinafsi?

9 Tengenezo la Yehova limeandaa vifaa mbalimbali ili kukusaidia uwe na programu ya kujifunza itakayokunufaisha. Kwa mfano, sehemu ya “Mazoezi ya Kujifunza Biblia” iliyo chini ya sehemu yenye kichwa “Vijana” kwenye Tovuti ya jw.org/sw, inaweza kukusaidia kujifunza mambo muhimu kuhusu matukio yanayotajwa katika Biblia. Pia, miongozo ya kujifunza yenye kichwa “Biblia Inafundisha Nini Hasa?” inayopatikana kwenye Tovuti hiyohiyo inaweza kukusaidia kujenga usadikisho kuhusu mambo unayoamini. Miongozo hiyo inaweza kukusaidia ujue jinsi ya kuwaeleza wengine kuhusu imani yako. Mapendekezo mengine ya jinsi unavyoweza kujifunza yanapatikana katika makala yenye kichwa “Vijana Huuliza . . . Ninaweza Kufanya Nini ili Nifurahie Kusoma Biblia?” katika gazeti la Amkeni! toleo la Aprili 2009. Kujifunza na kutafakari ni mambo muhimu sana yatakayokuwezesha kufanyia kazi wokovu wako mwenyewe.—Soma Zaburi 119:105.

SALA NI MUHIMU

10. Kwa nini sala ni muhimu sana kwa Mkristo aliyebatizwa?

10 Kama tulivyoona, kujifunza kibinafsi ni njia moja ya kumsikiliza Yehova. Hata hivyo, tunaposali tunazungumza na Yehova. Mkristo hapaswi kuona sala kuwa jambo la kidesturi tu lisilo na maana yoyote; wala hapaswi kuiona kama ‘hirizi’ itakayomletea ‘bahati nzuri’ anapotaka kufanikiwa katika jambo fulani. Badala yake, sala ni mazungumzo halisi na Muumba wetu. Yehova anataka kukusikiliza. (Soma Wafilipi 4:6.) Unapokabili mahangaiko ya aina yoyote, Biblia inatoa ushauri huu wenye hekima: “Mtupie Yehova mzigo wako.” (Zab. 55:22) Je, unaamini ushauri huo? Mamilioni ya ndugu na dada wanaweza kukuhakikishia kwamba ushauri  huo umewasaidia. Ushauri huo unaweza kukusaidia wewe pia!

11. Kwa nini unapaswa kumshukuru Yehova sikuzote?

11 Sala inakupatia fursa ya kufanya mengi zaidi kuliko tu kumwomba Yehova akusaidie. Biblia inasema hivi: “Mjionyeshe kuwa wenye shukrani.” (Kol. 3:15) Nyakati nyingine huenda tukahangaikia sana matatizo yetu hivi kwamba tukashindwa kuona baraka nyingi tulizonazo. Kwa nini usiazimie kwamba kila siku utafikiria kuhusu angalau mambo matatu ambayo unaweza kumshukuru Yehova kuyahusu? Kisha, kupitia sala mshukuru Yehova kwa baraka hizo. Kijana anayeitwa Abigail, aliyebatizwa akiwa na umri wa miaka 12, anasema hivi: “Ninahisi kwamba Yehova anastahili shukrani zetu kuliko mtu mwingine yeyote ulimwenguni. Tunapaswa kutumia kila fursa kumshukuru kwa sababu ya zawadi zote ambazo ametupatia. Niliwahi kusikia kikumbusho hiki kizuri: Ikiwa tungeamka kesho tukiwa tu na vitu ambavyo tulimshukuru Yehova kuvihusu jana, tungekuwa na vitu vingapi?” *

UMUHIMU WA MAMBO ULIYOJIONEA

12, 13. Kwa nini ni muhimu kufikiria jinsi ambavyo wewe binafsi umeuonja wema wa Yehova?

12 Mfalme Daudi wa kale, ambaye alikuwa amekombolewa kutoka katika majaribu mengi makali aliimba hivi: “Onjeni mwone ya kuwa Yehova ni mwema; mwenye furaha ni mwanamume ambaye humkimbilia.” (Zab. 34:8) Mstari huo unakazia kwamba kujionea jambo kibinafsi huwa na manufaa sana. Unaposoma Biblia na machapisho yetu na unapohudhuria mikutano ya Kikristo, unasikia mambo yaliyoonwa kuhusu jinsi ambavyo Mungu amewasaidia wengine waendelee kuwa waaminifu. Lakini unapoendelea kukua kiroho, unahitaji kuuona mkono wa Yehova maishani mwako. Wewe binafsi umeuonja wema wa Yehova jinsi gani?

13 Kuna njia moja ambayo Wakristo wote wameuonja wema wa Yehova—ametualika tumkaribie Yeye na Mwanaye. Yesu alisema hivi: “Hakuna mtu anayeweza kuja kwangu isipokuwa Baba, aliyenituma, amvute.” (Yoh. 6:44) Je, unahisi kwamba maneno hayo yanakuhusu? Kijana anaweza kufikiri hivi: ‘Yehova aliwavuta wazazi wangu, nami nikawafuata tu.’ Lakini ulipojiweka wakfu kwa Yehova na kubatizwa, ulionyesha kwamba uliingia katika uhusiano wa pekee pamoja naye. Sasa Yehova anakujua vizuri. Biblia inatuhakikishia hivi: “Ikiwa yeyote anampenda Mungu, huyo anajulikana naye.” (1 Kor. 8:3) Jitahidi sikuzote kuthamini sehemu yako katika tengenezo la Yehova.

14, 15. Kuwahubiria wengine kunaweza kukusaidiaje kuimarisha imani yako?

14 Njia nyingine ambayo unaweza kuuonja wema wa Yehova ni kwa kujionea jinsi anavyokusaidia unapowaeleza wengine kuhusu imani yako. Unaweza kuona jinsi Yehova anavyokusaidia katika huduma yako na pia shuleni. Baadhi ya vijana huona kuwa jambo gumu kuwahubiria wanafunzi wenzao shuleni. Huenda unaelewa ni kwa nini. Hujui watakavyoitikia. Inaweza kuwa jambo gumu hata zaidi kuzungumza na kikundi kikubwa kuliko kuzungumza na mwanafunzi mmoja ana kwa ana. Ni nini kinachoweza kukusaidia?

15 Kwanza, fikiria kwa nini unasadiki mambo unayoamini. Je, miongozo ya kujifunza iliyo katika jw.org inapatikana katika lugha yako? Ikiwa huna uhakika, tenga wakati wa kuitafuta. Miongozo hiyo imekusudiwa kukusaidia utafakari mambo unayoamini, kwa nini unayaamini, na jinsi unavyoweza kuwaeleza wengine mambo unayoamini.  Ukisadiki kabisa mambo unayoamini na ukijitayarisha vizuri, utachochewa kuwaambia wengine kumhusu Yehova.—Yer. 20:8, 9.

16. Ni nini kinachoweza kukusaidia upate ujasiri wa kuzungumza kuhusu mambo unayoamini?

16 Hata baada ya kujitayarisha vizuri, huenda bado ukasita kuzungumza kuhusu mambo unayoamini. Dada mwenye umri wa miaka 18, aliyebatizwa akiwa na umri wa miaka 13, anakiri hivi: “Ninajua ninachoamini, lakini nyakati nyingine inakuwa vigumu kwangu kueleza mawazo yangu.” Anakabilianaje na tatizo hilo? Anasema hivi: “Mimi hujitahidi kutaja mambo ninayoamini katika mazungumzo ya kawaida. Wanafunzi wenzangu huzungumza kwa uhuru kuhusu mambo wanayofanya. Ninapaswa kujihisi huru kufanya vivyo hivyo. Kwa hiyo, mimi hutaja wazo kama hili ‘Juzi nilipokuwa nikifundisha Biblia, . . . ’ Kisha ninaendelea na jambo nililokuwa nikizungumzia. Ingawa jambo nililokuwa nikizungumzia halihusiani na Biblia, mara nyingi baadhi ya wanafunzi hutaka kujua mambo ninayofanya ninapofundisha Biblia. Nyakati nyingine wao huniuliza maswali kuhusu Biblia. Kadiri ninavyotumia mbinu hiyo, ndivyo inavyokuwa rahisi kwangu kuhubiri. Na baada ya kufanya hivyo, mimi huhisi vizuri sana!”

17. Maoni yako kuhusu mambo unayoamini yanaweza kukusaidiaje kuzungumza na wengine?

17 Unapowaheshimu wengine na kupendezwa nao kibinafsi, kuna uwezekano mkubwa kwamba wao pia watakuheshimu na kupendezwa nawe. Olivia, mwenye umri wa miaka 17 ambaye alibatizwa kabla ya kufikia umri wa kubalehe, anasema hivi: “Sikuzote niliogopa kwamba ikiwa ningetaja jambo lolote kuhusu Biblia katika mazungumzo, watu wangeniona kuwa nina msimamo mkali.” Lakini alianza kubadili maoni yake. Badala ya kuzingatia sana maoni ya watu kumhusu, Olivia alitafakari hivi: “Vijana wengi hawajui lolote kuhusu Mashahidi wa Yehova. Hawajui Mashahidi wengine isipokuwa sisi. Hivyo, matendo yetu yanaweza kuamua jinsi watakavyoitikia. Vipi ikiwa tunaona haya, tunaogopa, au tunakosa ujasiri tunapoanza kuzungumza? Wanaweza kufikiri kwamba hatuonei fahari kuwa Mashahidi wa Yehova. Wanaweza hata kukataa kusikiliza kwa sababu tumekosa ujasiri. Hata hivyo, ikiwa tutazungumza kwa uhuru na kwa uhakika kuhusu mambo tunayoamini, na kuyafanya kuwa sehemu ya kawaida ya mazungumzo yetu, kuna uwezekano mkubwa kwamba watatuheshimu.”

ENDELEA KUUFANYIA KAZI WOKOVU WAKO MWENYEWE

18. Kufanyia kazi wokovu wako mwenyewe kunahusisha mambo gani?

18 Kama tulivyoona, kufanyia kazi wokovu wetu ni wajibu mzito. Baadhi ya mambo yanayohusika ili kufanya hivyo ni kusoma Neno la Mungu na kulitafakari, kusali kwa Yehova, na kutafakari kuhusu jinsi alivyokubariki wewe binafsi. Ukifanya mambo hayo, uhakika ulionao kwamba Yehova ni rafiki yako utaongezeka. Na hilo litakuchochea kuzungumza kuhusu mambo unayoamini.—Soma Zaburi 73:28.

19. Kwa nini jitihada unazofanya ili kupata wokovu si za bure?

19 Yesu alisema hivi: “Mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe na kuuchukua mti wake wa mateso na kunifuata sikuzote.” (Mt. 16:24) Ni wazi kwamba kuwa mwanafunzi wa Kristo—jambo linalotia ndani kujiweka wakfu na kubatizwa—ni wajibu ulionao ukiwa Mkristo. Hata hivyo, kuwa mwanafunzi wa Kristo hukufungulia njia itakayokuwezesha kupata baraka nyingi sasa na hatimaye uzima wa milele katika ulimwengu mpya wa Mungu. Hivyo basi, una kila sababu za kuendelea kuufanyia kazi wokovu wako mwenyewe!

^ fu. 11 Kwa mapendekezo zaidi, tazama “Vijana Huuliza—Kwa Nini Ninapaswa Kusali?” na daftari lililoambatanishwa kwenye jw.org/sw.