Je, umesoma kwa makini matoleo ya hivi karibuni ya Mnara wa Mlinzi? Ona ikiwa unaweza kujibu maswali yafuatayo:

Yesu alikuwa akizungumzia dhambi gani katika shauri la Mathayo 18:15-17?

Alikuwa akisema kuhusu jambo ambalo linaweza kuzungumziwa na kusuluhishwa kati ya wahusika. Lakini dhambi hiyo ilikuwa nzito kiasi cha kumfanya mtu atengwe na ushirika ikiwa haisuluhishwi. Kwa mfano, dhambi hiyo inaweza kuhusisha ulaghai au uchongezi.​—w16.05, uku. 7.

Unaweza kufanya nini ili ufaidike zaidi na usomaji wa Biblia?

Unaweza kufanya mambo yafuatayo: Soma ukiwa na mtazamo unaofaa, ukitafuta mambo unayoweza kutumia maishani; jiulize swali kama vile, ‘Ninaweza kutumiaje habari hii kuwasaidia wengine?’; na utumie vifaa vya kufanyia utafiti habari uliyosoma.​—w16.05, uku. 24-26.

Je, ni vibaya kwa Mkristo kuhuzunika anapofiwa hata ingawa anaamini ufufuo?

Imani katika ufufuo haimzuii Mkristo kuwa na huzuni nyingi anapofiwa. Abrahamu aliomboleza kifo cha Sara. (Mwa. 23:2) Baada ya muda, huzuni hiyo itapungua.​—wp16.3, uku. 4.

Mwanamume mwenye kidau cha wino na wanaume sita wenye silaha za kuponda wanaotajwa katika Ezekieli sura ya 9 wanafananisha nini?

Wanafananisha majeshi ya mbinguni yaliyohusika kuharibu Yerusalemu na yatakayohusika katika kuleta uharibifu wa Har–Magedoni. Katika utimizo wa kisasa wa unabii huo, mwanamume mwenye kidau cha wino anawakilisha Yesu Kristo, ambaye anawatia alama wale watakaookoka.​—w16.06, uku. 16-17.

Biblia ilikabili hatari gani?

Iliokoka (1) hatari ya kuharibika kwa vifaa vilivyotumiwa kuinakili, kama vile mafunjo na ngozi; (2) upinzani wa wanasiasa na viongozi wa kidini waliojaribu kuiharibu; na (3) jitihada za kubadili ujumbe wake.​—wp16.4, uku. 4-7.

Mkristo anaweza kurahisisha maisha yake jinsi gani?

Tambua mahitaji yako halisi, na uondoe gharama zisizo za lazima. Panga bajeti ya vitu unavyohitaji. Tupa, uza, au uwape wengine vitu ambavyo hutumii, na ulipe madeni yote. Fikiria jinsi unavyoweza kupunguza muda unaotumia kazini, na upange jinsi ya kupanua huduma yako.​—w16.07, uku. 10.

Biblia inasema ni nini kilicho na thamani zaidi kuliko dhahabu au fedha?

Andiko la Ayubu 28:12, 15 linaonyesha kwamba hekima kutoka kwa Mungu ni bora kuliko dhahabu au fedha. Unapoitafuta, jitahidi kuendelea kuwa mnyenyekevu na mwenye imani yenye nguvu.​—w16.08, uku. 18-19.

Je, inafaa ndugu kufuga ndevu leo?

Katika tamaduni fulani, ndevu zilizonyolewa vizuri zinakubalika na haziwakengeushi watu kusikiliza ujumbe wa Ufalme. Hata hivyo, ndugu fulani huenda wakaamua kutofuga ndevu. (1 Kor. 8:9) Katika tamaduni na maeneo mengine, ndevu hazikubaliki kwa wahudumu Wakristo.​—w16.09, uku. 21.

Kwa nini tunaweza kuamini kwamba simulizi la Biblia kuhusu Daudi na Goliathi ni la kweli?

Goliathi alikuwa na urefu wa inchi sita (sentimita 15) tu zaidi kuliko mtu mrefu zaidi duniani kulingana na rekodi za karibuni. Daudi alikuwa mtu halisi, kama inavyothibitishwa na maandishi ya kale yanayotaja nyumba ya Daudi na pia maneno ya Yesu. Matukio yanayotajwa katika simulizi hilo yanapatana na maeneo halisi.​—wp16.5, uku. 13.

Ujuzi, uelewaji, na hekima vinatofautianaje?

Mtu mwenye ujuzi huwa na habari nyingi. Mtu mwenye uelewaji anaweza kuona jinsi habari fulani zinavyohusiana. Lakini mtu mwenye hekima hutumia vizuri ujuzi na uelewaji alio nao.​—w16.10, uku. 18.