HUDUMA yetu ni muhimu na ni yenye thamani. Lakini si watu wote tunaowahubiria wanaoelewa jambo hilo. Hata ikiwa watu wanapenda ujumbe wa Biblia, huenda wasione haja ya kujifunza Neno la Mungu pamoja nasi.

Ilikuwa hivyo kwa Gavin, ambaye alianza kuhudhuria mikutano yetu, lakini hakukubali kujifunza Biblia. Alisema hivi: “Nilikuwa na ujuzi mdogo wa Maandiko, na sikutaka kuonekana kwamba sijui. Niliogopa kudanganywa, na sikutaka kuwajibika.” Una maoni gani? Je, Gavin angeweza kusaidiwa? Ndiyo! Fikiria jinsi mafundisho ya Biblia yanavyoweza kumchochea mtu. Yehova aliwaambia hivi watu wake wa kale: “Maneno yangu yatadondoka kama umande, kama mvua ya rasharasha juu ya majani.” (Kum. 31:19, 30; 32:2) Sifa za umande zinaonyesha vizuri jinsi tunavyoweza kuwasaidia watu wa aina zote tunaokutana nao katika huduma yetu.—1 Tim. 2:3, 4.

 HUDUMA YETU NI KAMA UMANDE JINSI GANI?

Umande ni mwanana. Umande hufanyizwa pole kwa pole mvuke ulio hewani unapobadilika na kuwa matone ya maji. Maneno ya Yehova ‘yalidondoka kama umande’ katika maana ya kwamba alizungumza kwa fadhili, upole, na kwa kuwajali watu wake. Tunamwiga Yehova tunapoonyesha kwamba tunaheshimu maoni ya wengine. Tunawachochea watu wajithibitishie mambo wanayojifunza ili wao wenyewe wafikie mkataa. Tunapowajali watu kwa njia hiyo, itakuwa rahisi zaidi kwao kukubali maneno yetu, na huduma yetu itakuwa na matokeo mazuri.

Umande huburudisha. Huduma yetu itawaburudisha wengine ikiwa tutatafakari jinsi ya kuwasaidia wajifunze mengi zaidi kuhusu kweli. Gavin, aliyetajwa mwanzoni, hakushinikizwa akubali funzo la Biblia. Badala yake, Chris, ndugu aliyezungumza naye kwa mara ya kwanza, alitumia mbinu mbalimbali ili kumfanya Gavin ajihisi huru kujifunza Biblia. Chris alimweleza Gavin kuwa Biblia ina kichwa kikuu na kujua kichwa hicho kutamsaidia aelewe vizuri mikutano aliyokuwa akihudhuria. Kisha, Chris alieleza kwamba unabii wa Biblia ndio uliomsadikisha kwamba Biblia ni ya kweli. Hilo lilifanya wawe na mazungumzo ya mara kwa mara kuhusu kutimizwa kwa unabii. Mazungumzo hayo yalimburudisha sana Gavin, na mwishowe akakubali funzo la Biblia.

Umande huendeleza uhai. Katika majira ya kiangazi nchini Israeli, huenda mvua isinyeshe kwa miezi kadhaa. Kama hakungekuwa na unyevunyevu unaotokana na umande, basi mimea ingekauka. Leo kuna ukame wa kiroho kama Yehova alivyotabiri. (Amo. 8:11) Aliahidi kwamba watiwa mafuta, wakiungwa mkono na waandamani wao “kondoo wengine,” wangekuwa “kama umande kutoka kwa Yehova” wanapohubiri ujumbe wa Ufalme. (Mika 5:7; Yoh. 10:16) Je, unathamini ujumbe wetu wa habari njema ya Ufalme na kuuona ujumbe huo kama umande unaoendeleza uhai kutoka kwa Yehova?

Umande ni baraka kutoka kwa Yehova. (Kum. 33:13) Huduma yetu inaweza kuwa baraka kwa wale wanaokubali ujumbe wetu. Gavin alipokea baraka hiyo. Kujifunza Biblia kulimsaidia kupata majibu ya maswali yake yote. Alifanya maendeleo haraka na akabatizwa. Sasa, yeye na mke wake, Joyce, wanashiriki kikamili na kwa shangwe kuhubiri habari njema ya Ufalme.

Mashahidi wa Yehova wanahubiri ujumbe wa Ufalme katika dunia yote

THAMINI HUDUMA YAKO

Kutafakari kuhusu umande kunaweza kutusaidia tuelewe kwamba mchango wetu katika huduma ni wenye thamani sana. Jinsi gani? Tone moja la maji haliwezi kutimiza jambo kubwa, lakini matone mengi yanapokusanyika pamoja yanaweza kuilowesha ardhi. Vivyo hivyo, huenda tukaona jitihada zetu tukiwa mtu mmojammoja ni ndogo sana. Hata hivyo, jitihada za watumishi wote wa Yehova wanaojitoa kwa hiari zinapounganishwa pamoja, zinachangia kutoa ushahidi “kwa mataifa yote.” (Mt. 24:14) Je, huduma yetu inaweza kuwa baraka kwa watu? Ndiyo, ikiwa ujumbe tunaohubiri utakuwa kama umande mwanana, wenye kuburudisha, na unaoendeleza uhai!