Mungu ana kusudi gani kwa dunia?

“Kwa maana Yehova, . . . Mfanyizaji wa dunia, . . ambaye hakuiumba tu bila sababu, ambaye aliiumba ili ikaliwe na watu.” —Isaya 45:18.

WATU HUSEMA NINI?

Watu wengi wanasema kwamba dunia ilijitokeza tu yenyewe. Dini fulani hufundisha kwamba dunia ni mahali pa muda ambapo Mungu huwajaribu wanadamu ili aone kama wanastahili kuishi mbinguni au kuadhibiwa kwenye moto wa mateso.

BIBLIA INASEMA NINI?

Biblia inasema kwamba “Mungu aliumba mbingu na dunia.” (Mwanzo 1:1) Aliwaambia hivi wanadamu wawili wa kwanza: “Zaeni, muwe wengi, mjaze dunia na kuitiisha, na mtawale . . . kila kiumbe hai kinachotambaa juu ya dunia.” (Mwanzo 1:28) Kifo kilitokana na kutotii kwa Adamu. (Mwanzo 2:17) Mungu alikusudia dunia iwe makao ya kudumu ya wanadamu. Alitaka ijae wanadamu watiifu ambao wangeitunza na kuishi milele ndani yake.

 Je, dunia itaharibiwa?

“Ameiwekea dunia msingi juu ya mahali pake palipofanywa imara; haitatikiswa mpaka wakati usio na kipimo, au milele.” —Zaburi 104:5.

WATU HUSEMA NINI?

Wanasayansi wanasema kwamba kuna mambo mbalimbali yanayoweza kuiharibu dunia au kuifanya isikaliwe. Mambo hayo yanatia ndani misiba ya asili kama vile kugongana kwa sayari ndogo au nyota-mkia, milipuko mikubwa ya volkano, kuangamia kwa jua au ongezeko la joto duniani na majanga yanayosababishwa na wanadamu kama vile vita vya nyuklia, au ugaidi kwa kutumia silaha za kibiolojia.

BIBLIA INASEMA NINI?

Kusudi la Mungu kwa dunia halijabadilika. Neno la Mungu linaeleza hivi waziwazi: “Dunia inasimama mpaka wakati usio na kipimo.” (Mhubiri 1:4) Isitoshe, dunia itakaliwa milele: “Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:29.

KWA NINI JAMBO HILI NI MUHIMU?

Watu wengine wameharibu rasilimali zenye thamani za dunia kwa sababu wanaamini kwamba mwishowe dunia itaharibiwa. Imani hiyo imewafanya wengine wakose tumaini la wakati ujao na kusababisha waishi maisha ya kutojali wakijua kwamba watakufa. Hivyo maisha yao hayana kusudi lolote. Kwa upande mwingine, tukiamini kwamba tunaweza kuishi milele duniani, inaelekea kwamba tutafanya maamuzi yatakayotunufaisha sisi na familia zetu sasa na pia wakati ujao.

Je, watu wote wataenda mbinguni?

“Mbingu ni mbingu za Yehova, bali dunia amewapa wana wa binadamu.” —Zaburi 115:16.

WATU HUSEMA NINI?

Watu wengi wanaamini kwamba watu wote wazuri huenda mbinguni.

BIBLIA INASEMA NINI?

Mbinguni ni kwa Mungu na dunia ni makao ya wanadamu. Biblia inataja kuhusu “dunia yenye kukaliwa inayokuja.” (Waebrania 2:5) Yesu ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kwenda mbinguni, na Biblia inaonyesha kwamba wanadamu wachache waliochaguliwa wataenda mbinguni kwa kusudi hususa. Wakiwa pamoja na Yesu, “watatawala wakiwa wafalme juu ya dunia.”—Ufunuo 5:9, 10; Luka 12:32; Yohana 3:13.

KWA NINI JAMBO HILI NI MUHIMU?

Imani ya kwamba watu wote wazuri huenda mbinguni haipatani kabisa na mambo ambayo Biblia inafundisha. Ikiwa watu wote wazuri wanaenda mbinguni, hilo lingemaanisha kwamba Mungu ameshindwa kutimiza kusudi lake la awali kwa dunia, na kwamba ahadi zake kuhusiana na uzima wa milele duniani si za kweli. Kinyume na hilo, Neno la Mungu linaahidi kwamba: “Mtumaini Yehova na kuishika njia yake, naye atakuinua uimiliki dunia.”—Zaburi 37:34.