Paradiso ni nini?

WATU HUSEMA NINI?

Watu fulani husema kwamba Paradiso ni hadithi tu. Wengine waamini kwamba ni bustani nzuri sana ya kuwaziwa ambapo watu wazuri wanaishi milele na kufanya kazi itakayowaletea shangwe na uradhi.

BIBLIA INASEMA NINI?

Neno “paradiso” limetumiwa kurejelea makao ya kwanza ya mwanadamu, yaani, bustani ya Edeni. (Mwanzo 2:7-15) Biblia inaonyesha kwamba bustani hiyo ilikuwa mahali halisi ambapo wanadamu wa wawili wa kwanza waliishi bila magonjwa na kifo. (Mwanzo 1:27, 28) Kwa sababu walikosa kumtii Mungu, wanadamu hao wawili walifukuzwa kutoka katika makao yao yaliyokuwa Paradiso. Hata hivyo, unabii mwingi wa Biblia unaeleza kuhusu wakati ujao ambapo wanadamu watafurahia kuishi tena katika Paradiso.

KWA NINI JAMBO HILO NI MUHIMU KWAKO?

Ikiwa Mungu ni mwenye upendo, basi inapatana na akili kwamba atawathawabisha waabudu wake waaminifu kwa kuwapa maisha mazuri katika mahali kama Paradiso. Pia ni jambo linalopatana na akili kwamba atawaambia watu mambo wanayopaswa kufanya ili wapate kibali chake. Biblia inasema kwamba unaweza kupata kibali cha Mungu kwa kujifunza kumhusu na kutii amri zake.—Yohana 17:3; 1 Yohana 5:3.

“Yehova Mungu akapanda bustani katika Edeni, . . . na hapo akamweka mtu ambaye alikuwa amemfanya.”—Mwanzo 2:8.

 Paradiso iko wapi?

WATU HUSEMA NINI?

Watu fulani huamini kwamba Paradiso iko mbinguni, ilhali wengine husema kwamba itakuwa hapa duniani wakati ujao.

BIBLIA INASEMA NINI?

Paradiso ya kwanza kwa ajili ya wanadamu ilikuwa duniani. Ni wazi kwamba Mungu ameichagua dunia iwe makao ya kudumu ya wanadamu. Biblia inasema kwamba Mungu aliiumba sayari yetu idumu milele. (Zaburi 104:5) Pia inasema: “Mbingu ni mbingu za Yehova, bali dunia amewapa wana wa binadamu.”—Zaburi 115:16.

Kwa hiyo, haishangazi kwamba Biblia inaahidi kutakuwa na Paradiso duniani. Mungu atawabariki wanadamu watakaoishi humo kwa kuwapa uzima wa milele. Kutakuwa na amani na upatano. Hakutakuwa na maumivu wala kuteseka. Watu watafurahia kikamili maajabu ya sayari yetu.—Isaya 65:21-23.

“Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, . . .  na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.”—Ufunuo 21:3, 4.

Ni nani watakaoishi katika Paradiso?

WATU HUSEMA NINI?

Dini nyingi zinafundisha kwamba ni watu wazuri tu ndio watakaoishi katika Paradiso. Lakini watu wana maoni yanayotofautiana kuhusu maana ya kuwa mtu mzuri. Watu fulani wanafikiri kwamba inatosha tu kufuata sherehe za kidini na sala za kukariri.

BIBLIA INASEMA NINI?

Biblia inafundisha kwamba “waadilifu” wataishi katika Paradiso. Lakini kwa maoni ya Mungu, mwadilifu ni nani? Si mtu ambaye anafuata desturi za dini yake huku akipuuza mapenzi ya Mungu. Biblia inasema: “Je, Yehova hupendezwa sana na matoleo ya kuteketezwa na dhabihu kuliko kuitii sauti ya Yehova? Tazama! Kutii ni bora kuliko dhabihu.” (1 Samweli 15:22) Kwa ufupi, “waadilifu” watakaoishi milele katika Paradiso ni watu wanaotii amri za Mungu zinazopatikana katika Biblia.

MAMBO UNAYOWEZA KUFANYA

Kutii amri za Mungu kunahusisha mengi zaidi ya kushiriki katika sherehe za kidini. Kupitia mwenendo wako wa kila siku, unaweza kumpendeza Mungu au kumkasirisha. Unaweza kujifunza kumpendeza Mungu kwa kujifunza Biblia kwa makini. Si vigumu kumpendeza. Biblia inasema kwamba “amri zake si mzigo mzito.” (1 Yohana 5:3) Mungu anatamani sana kukuthawabisha kwa utii wako kwa kukupa pendeleo la kuishi katika Paradiso. ▪

“Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:29.