Ili uchochewe kufanya jambo lolote, lazima uone jinsi jambo hilo litakavyokufaidi.

SHULE ina faida gani? Itakusaidia kupata hekima, na Biblia inasema kwamba “hekima ni ulinzi.” (Mhubiri 7:12) Jinsi gani? Ili kuelewa jambo hilo, wazia unatembea katika mtaa hatari. Ungependelea nini—kutembea ukiwa peke yako au ukiwa na kikundi cha marafiki ambao hali fulani ikitokea watakulinda? Ukiwa na elimu nzuri, ni kana kwamba una “marafiki” wengi wenye nguvu kando yako kila wakati. Marafiki hao wanatia ndani:

  • Uwezo wa kufikiri. Kwenda shuleni kunaweza kukusaidia kusitawisha kile ambacho Biblia inakiita “hekima inayotumika na uwezo wa kufikiri.” (Methali 3:21) Kupata stadi hizo kutakusaidia kutatua matatizo yako badala ya kuwatazamia wengine kila mara wakusaidie.
  • Uwezo wa kushirikiana na wengine. Biblia inawahimiza Wakristo wakuze sifa kama vile ustahimilivu na kujizuia. (Wagalatia 5:22, 23) Kuchangamana na watu wa aina mbalimbali shuleni kunakupa fursa nyingi za kukuza sifa hizo pamoja na sifa nyingine kama vile uvumilivu, heshima, na hisia-mwenzi—sifa ambazo zitakusaidia sana utakapokuwa mtu mzima.
  • Stadi utakazotumia maishani. Shule inaweza kukufundisha umuhimu wa kuwa na mazoea mazuri ya kufanya kazi, ambayo yatakusaidia kupata kazi na kuidumisha. Pia, kadiri unavyojifunza mengi kuhusu ulimwengu unaokuzunguka, ndivyo unavyojielewa vizuri na kujua mambo yaliyo muhimu kwako. (Methali 14:15) Ukiwa na usadikisho huo, utaweza kutetea kwa heshima mambo unayoamini.—1 Petro 3:15.

Jambo kuu: Kwa kuwa unahitaji elimu, hutapata faida yoyote kwa kukazia fikira mambo ambayo unachukia kuhusu shule. Badala yake, jitie motisha kwa kufikiria vichochezi vilivyotajwa hapo juu. Huenda hata ukafikiria vichochezi vingine vingi!

Anza sasa! Fikiria jambo linalokuchochea zaidi wewe utake kufanikiwa shuleni.