“Endelea kuhubiri habari njema, timiza kikamili huduma yako.”​—2 TIM. 4:5, maelezo ya chini.

WIMBO 57 Kuwahubiria Watu wa Namna Zote

MUHTASARI *

Baada ya kufufuliwa, Yesu alikutana na wanafunzi wake na kuwaagiza “waende, . . . wakafanye wanafunzi” (Tazama fungu la 1)

1. Watumishi wote wa Mungu wangependa kufanya nini, na kwa nini? (Tazama picha kwenye jalada.)

KRISTO YESU aliwaamuru wafuasi wake ‘waende wakafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote.’ (Mt. 28:19) Watumishi wote waaminifu wa Mungu wangependa kujifunza jinsi wanavyoweza ‘kutimiza kikamili’ huduma hiyo ambayo wamepewa. (2 Tim. 4:5) Kwa kweli, kazi hii ndiyo kazi muhimu zaidi, ya maana zaidi, na inayopaswa kutimizwa kwa uharaka zaidi kuliko kazi nyingine yoyote maishani. Hata hivyo, inaweza kuwa vigumu kwetu kutumia muda mwingi kadiri tupendavyo katika huduma.

2. Ni changamoto gani tunazokabili tunapojitahidi kutimiza huduma yetu?

2 Pia, kuna shughuli nyingine muhimu zinazotumia wakati na nguvu zetu nyingi. Huenda tukalazimika kufanya kazi ya kimwili kwa saa nyingi kila siku ili kuiandalia familia yetu au sisi wenyewe mahitaji ya lazima. Huenda tunapambana na majukumu mengine ya familia, ugonjwa fulani, kushuka moyo, au maumivu yanayosababishwa na kusonga kwa umri. Tunaweza kutimizaje huduma yetu kikamili huku tukishughulika na hali hizo ngumu?

3. Tunaweza kufikia mkataa gani kutokana na maneno ya Yesu kwenye Mathayo 13:23?

3 Ikiwa hali zetu zinatuzuia kutumia muda mwingi katika utumishi wa Yehova, hatupaswi kuvunjika moyo. Yesu alijua kwamba sisi sote hatuwezi kuzaa matunda ya Ufalme kwa kiwango kilekile. (Soma Mathayo 13:23.) Yehova anathamini sana mambo yote tunayofanya katika utumishi wake maadamu tunafanya yote tuwezayo. (Ebr. 6:10-12) Kwa upande mwingine, huenda tunahisi kwamba hali zetu zinaturuhusu kufanya mengi zaidi. Katika makala hii, tutachunguza jinsi  tunavyoweza kutanguliza huduma yetu maishani, kurahisisha maisha yetu, na kuboresha ustadi wetu wa kuhubiri na kufundisha. Lakini kwanza, inamaanisha nini kutimiza huduma yetu kikamili?

4. Kutimiza huduma yetu kikamili kunamaanisha nini?

4 Kwa ufupi, ili tutimize huduma yetu kikamili, ni lazima tushiriki katika kazi ya kuhubiri na kufundisha kwa kadiri kubwa iwezekanavyo. Lakini mengi zaidi yanahusika kuliko tu muda tunaotumia kuhubiri. Yehova anachukulia kwa uzito sababu inayotuchochea kuhubiri. Kwa kuwa tunampenda Yehova na jirani yetu, tunashiriki kwa nafsi yote katika huduma yetu ya Kikristo. * (Marko 12:30, 31; Kol. 3:23) Kumtumikia Mungu kwa nafsi yote kunamaanisha kujitoa kabisa, yaani, kufanya yote tuwezayo ili kumtumikia kwa nguvu na nishati yetu yote. Tunapotambua jinsi pendeleo letu la kuhubiri lilivyo na thamani, tutajitahidi kushiriki habari njema na watu wengi iwezekanavyo.

5-6. Toa mfano wa jinsi ambavyo mtu ambaye hana muda mwingi wa kuhubiri anavyoweza kutanguliza huduma yake maishani.

5 Wazia kijana anayependa kucheza gitaa. Anafurahia kucheza gitaa kila anapopata fursa. Mwishowe, anapata kazi ya kucheza gitaa kwenye mkahawa fulani wakati wa miisho-juma. Hata hivyo, pesa anazopata hazitoshi kukidhi mahitaji yake. Hivyo, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa anafanya kazi akiwa muuza-duka. Ingawa anatumia muda mwingi katika kazi yake ya kuuza duka, jambo analopenda zaidi ni kupiga muziki. Anatamani kuboresha ustadi wake na mwishowe awe mwanamuziki wa muda wote. Lakini kwa sasa anafurahia kutumia kila fursa anayopata, hata iwe ndogo kadiri gani, kupiga muziki.

6 Vivyo hivyo, huenda huna muda mwingi wa kufanya kazi ya kuhubiri. Hata hivyo, kazi ya kuhubiri ndiyo kazi unayopenda sana kufanya. Unajitahidi kuboresha uwezo wako wa kufikia mioyo ya watu na habari njema. Lakini kwa kuwa una majukumu yanayotumia muda wako mwingi, huenda ukajiuliza unawezaje kutanguliza kazi ya kuhubiri maishani mwako.

 JINSI YA KUTANGULIZA HUDUMA MAISHANI MWAKO

7-8. Tunaweza kuigaje mtazamo ambao Yesu alikuwa nao kuelekea huduma?

7 Yesu alituwekea mfano bora kabisa kupitia mtazamo wake kuelekea huduma. Jambo kuu maishani mwake lilikuwa kuzungumza kuhusu Ufalme wa Mungu. (Yoh. 4:34, 35) Alitembea kwa mamia ya kilomita ili awahubirie watu wengi iwezekanavyo. Alitumia kila fursa aliyopata kuzungumza na watu hadharani na katika nyumba zao. Yesu alitanguliza huduma yake katika kila jambo alilofanya maishani.

8 Tunaweza kumwiga Kristo kwa kutafuta fursa za kuzungumza na watu kuhusu habari njema mahali popote na wakati wowote inapowezekana. Tuko tayari kudhabihu mapendezi yetu ili tushiriki katika kazi ya kuhubiri. (Marko 6:31-34; 1 Pet. 2:21) Baadhi ya wahubiri kutanikoni wana fursa ya kutumikia wakiwa mapainia wa pekee, mapainia wa kawaida, au mapainia wasaidizi. Wengine wamejifunza lugha nyingine au kuhamia eneo ambalo lina uhitaji wa wahubiri. Hata hivyo, kazi kubwa zaidi ya kuhubiri inafanywa na wahubiri wa Ufalme makutanikoni ambao hufanya yote wawezayo katika kazi hiyo. Hata iwe tunatumikia tukiwa mapainia au wahubiri kutanikoni, Yehova hadai mengi zaidi ya yale tunayoweza kufanya. Anataka sote tufurahie utumishi wetu mtakatifu tunapotangaza “habari njema yenye utukufu ya Mungu mwenye furaha.”​—1 Tim. 1:11; Kum. 30:11.

9. (a) Paulo alitangulizaje kazi ya kuhubiri hata alipolazimika kufanya kazi ya kimwili? (b) Andiko la Matendo 28:16, 30, 31 linafunua nini kuhusu mtazamo wa Paulo kuelekea huduma yake?

9 Mtume Paulo alituwekea mfano mzuri kwa kufanya huduma yake kuwa jambo muhimu zaidi maishani mwake. Wakati wa safari yake ya pili ya umishonari huko Korintho, pesa zake zilipungua na hivyo akalazimika kutumia muda fulani kutengeneza mahema. Hata hivyo, Paulo hakuona kazi ya kutengeneza mahema kuwa kazi muhimu zaidi maishani mwake. Alifanya kazi hiyo ili ajitegemeze alipokuwa katika huduma na ili awatangazie Wakorintho habari njema “bila gharama.” (2 Kor. 11:7) Ingawa Paulo alilazimika kufanya kazi ya kimwili, aliendelea kutanguliza huduma yake, na alihubiri kila siku ya Sabato. Baada ya hali zake kuwa nzuri, Paulo aliikazia uangalifu zaidi kazi ya kuhubiri. Paulo “akaanza kushughulika sana na lile neno, akiwatolea Wayahudi ushahidi ili kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo.” (Mdo. 18:3-5; 2 Kor. 11:9) Baadaye, alipokuwa katika kifungo cha nyumbani huko Roma kwa miaka miwili, Paulo aliandika barua na kuwahubiria wageni. (Soma Matendo 28:16, 30, 31.) Alikuwa ameazimia kutoruhusu chochote kimkengeushe kutoka katika huduma yake. Aliandika hivi: “Kwa kuwa tuna huduma hii . . . , hatufi moyo.” (2 Kor. 4:1) Kama Paulo, sisi pia tunaweza kufanya kazi ya Ufalme kuwa kazi muhimu zaidi maishani, hata ikiwa tunalazimika kutumia muda fulani kufanya kazi ya kimwili.

Kuna njia nyingi za kutimiza kikamili huduma yetu (Tazama fungu la 10 na 11)

10-11. Tunaweza kutimizaje kikamili huduma yetu ikiwa tuna matatizo ya afya?

10 Ikiwa hatuwezi kuhubiri nyumba kwa nyumba kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya umri kusonga au matatizo ya afya, tunaweza kufurahia nyanja nyingine za huduma. Wakristo wa mapema waliwahubiria watu popote walipopatikana. Walitumia vizuri kila fursa waliyopata kuzungumza kuhusu kweli—iwe ni nyumba kwa nyumba, hadharani, au isivyo rasmi—mahali popote ‘walipowakuta’ watu. (Mdo. 17:17; 20:20) Ikiwa hatuwezi kutembea sana, tunaweza kuketi mahali pa umma ambapo tunaweza  kuwahubiria wapita-njia. Au huenda tukahubiri isivyo rasmi, tukahubiri kupitia barua, au kupitia simu. Wahubiri wengi ambao hawawezi kushiriki kikamili katika huduma ya nyumba kwa nyumba wanapata shangwe nyingi na kuridhika wanaposhiriki katika nyanja hizo za kazi ya kuhubiri.

11 Licha ya matatizo ya afya, unaweza kutimiza huduma yako kikamili. Fikiria tena mfano wa mtume Paulo. Alisema hivi: “Kwa mambo yote nina nguvu kupitia yule anayenipa nguvu.” (Flp. 4:13) Paulo alihitaji nguvu hizo alipokuwa mgonjwa katika mojawapo ya safari zake za umishonari. Aliwaeleza Wagalatia hivi: “Ni kwa sababu ya ugonjwa wa kimwili kwamba nilipata nafasi yangu ya kwanza ya kuwatangazia habari njema.” (Gal. 4:13) Vivyo hivyo, matatizo yako ya afya yanaweza kukupatia fursa za kuwatangazia wengine habari njema, kama vile madaktari, wauguzi, na watu wengine wanaokutunza. Wengi wa watu hao huwa kazini wahubiri wanapotembelea nyumba zao.

JINSI YA KURAHISISHA MAISHA YAKO

12. Kufanya jicho letu liwe rahisi au ‘likazie jambo hususa’ kunamaanisha nini?

12 Yesu alisema: “Taa ya mwili ni jicho. Basi, ikiwa jicho lako linakazia jambo hususa [au ‘ni rahisi,’ maelezo ya chini], mwili wako wote utakuwa mwangavu.” (Mt. 6:22) Alimaanisha nini? Alimaanisha kwamba tunahitaji kuendelea kuishi maisha rahisi au kukazia fikira lengo au kusudi moja, bila kukengeuka. Yesu mwenyewe alituwekea mfano mzuri kwa kukazia fikira huduma yake, na aliwafundisha wanafunzi wake waendelee kukazia fikira utumishi wao kwa Yehova na Ufalme Wake. Tunamwiga Yesu tunapofanya huduma yetu ya Kikristo kuwa jambo kuu maishani kwa “kuutafuta kwanza Ufalme na uadilifu [wa Mungu].”​—Mt. 6:33.

13. Ni mambo gani yanayoweza kutusaidia kukazia fikira huduma yetu ya Kikristo?

 13 Njia moja ya kukazia fikira huduma yetu ni kwa kurahisisha maisha yetu ili tutumie muda mwingi zaidi kuwasaidia wengine kumjua na kumpenda Yehova. * Kwa mfano, je, tunaweza kubadili ratiba yetu ya kazi ya kimwili ili tutumie muda mwingi zaidi katika huduma katikati ya juma? Je, tunaweza kupunguza mambo fulani tunayofanya ili kujiburudisha, mambo ambayo huenda yanatumia muda mwingi sana?

14. Wenzi fulani wa ndoa walifanya mabadiliko gani ili wawe na muda mwingi zaidi wa kuhubiri na wa kukazia fikira huduma yao?

14 Hivyo ndivyo Elias, mzee mmoja wa kutaniko, na mke wake walivyofanya. Anaeleza hivi: “Wakati huo hatungeweza kufanya upainia lakini tuliamua kuchukua hatua fulani. Hivyo, tulifanya mabadiliko madogo-madogo ili tufaulu kuongeza muda tunaotumia katika huduma yetu. Kwa mfano, tulipunguza matumizi yetu, tukapunguza burudani ambazo kwa sasa tunaona hazikuwa za lazima, na kuwaomba waajiri wetu wabadili ratiba yetu ya saa za kazi. Hivyo, tulifaulu kushiriki katika mahubiri ya jioni, kuongoza mafunzo mengi zaidi ya Biblia, na hata kushiriki katika utumishi katikati ya juma mara mbili kwa mwezi. Mambo hayo yalituletea shangwe kwelikweli!”

JINSI YA KUBORESHA USTADI WAKO WA KUHUBIRI NA KUFUNDISHA

Kutumia mambo tunayojifunza katika mkutano wa katikati ya juma kutatusaidia kufanya maendeleo katika huduma yetu (Tazama fungu la 15 na 16) *

15-16. Kulingana na andiko la 1 Timotheo 4:13, 15, tunaweza kufanya nini ili tuendelee kuboresha ustadi wetu tukiwa wahubiri? (Tazama pia sanduku “ Malengo Yatakayonisaidia Kutimiza Kikamili Huduma Yangu.”)

15 Njia nyingine ya kutimiza huduma yetu kikamili zaidi ni kwa kuboresha ustadi wetu katika kazi ya kuhubiri. Katika baadhi  ya taaluma, wafanyakazi wanahitaji kuendelea kupata mazoezi na kuongeza elimu yao ili waboreshe ujuzi na stadi zao za kazi. Na ndivyo ilivyo pia kwa wahubiri wa Ufalme. Tunahitaji kuendelea kujifunza jinsi ya kuwa stadi zaidi katika huduma yetu.—Met. 1:5; soma 1 Timotheo 4:13, 15.

16 Hivyo, tunaweza kufanya nini ili tuendelee kufanya maendeleo katika huduma yetu? Ni kwa kufuata kwa makini miongozo tunayopokea kila juma katika Mkutano wa Huduma na Maisha. Mkutano huo huandaa mazoezi mazuri sana yanayotusaidia kuboresha hatua kwa hatua ustadi wetu katika utumishi wa shambani. Kwa mfano, mwenyekiti anapowashauri wale waliotoa migawo ya wanafunzi, huenda tukatambua mapendekezo yatakayotusaidia kuboresha huduma yetu. Tunaweza kutumia mapendekezo hayo tutakaposhiriki habari njema na watu wengine. Tunaweza kumwomba mwangalizi wa kikundi chetu cha utumishi atusaidie au tunaweza kuhubiri pamoja naye au pamoja na mhubiri mwingine mwenye uzoefu, painia, au mwangalizi wa mzunguko. Kadiri tunavyoboresha ustadi wetu wa kutumia kila kifaa kilicho kwenye Sanduku Letu la Vifaa vya Kufundishia, ndivyo tutakavyofurahia zaidi kazi ya kuhubiri na kufundisha.

17. Utajionea nini unapotimiza huduma yako kikamili?

17 Ni pendeleo kubwa kwamba Yehova ameturuhusu tuwe “wafanyakazi wenzi” pamoja naye! (1 Kor. 3:9) ‘Unapohakikisha mambo muhimu zaidi’ na kukazia fikira huduma ya Kikristo, ‘utamtumikia Yehova kwa kushangilia.’ (Flp. 1:10; Zab. 100:2) Kwa kuwa wewe ni mhudumu wa Mungu, unaweza kuwa na uhakika kwamba atakupatia nguvu unazohitaji ili kutimiza huduma yako hata iwe unakabili changamoto au vizuizi gani. (2 Kor. 4:1, 7; 6:4) Hata ikiwa hali zako zinakuruhusu kutumia wakati mwingi katika kazi ya kuhubiri au la, unaweza kuwa “na sababu ya kushangilia” unapojitoa kwa nafsi yote katika huduma. (Gal. 6:4) Unapotimiza huduma yako kikamili unaonyesha kwamba unampenda Yehova na mwanadamu mwenzako. “Ukifanya hivyo utajiokoa wewe mwenyewe na wale wanaokusikiliza pia.”​—1 Tim. 4:16.

WIMBO 58 Kutafuta Marafiki wa Amani

^ fu. 5 Tumepewa mgawo wa kuhubiri habari njema ya Ufalme na kufanya wanafunzi. Makala hii itazungumzia jinsi tunavyoweza kutimiza huduma yetu kikamili, hata ikiwa tunapitia hali fulani ngumu za kibinafsi. Pia, tutajifunza jinsi tunavyoweza kufanya kazi yetu ya kuhubiri iwe yenye matokeo zaidi na yenye kuthawabisha zaidi.

^ fu. 4 UFAFANUZI WA MANENO: Huduma yetu ya Kikristo inatia ndani nyanja mbalimbali za kuhubiri na kufundisha, ujenzi na udumishaji wa majengo yanayotumiwa kwa ajili ya kazi ya kitheokrasi, na kazi ya kutoa misaada wakati wa misiba.​—2 Kor. 5:18, 19; 8:4.

^ fu. 13 Ona njia saba zilizoorodheshwa kwenye sanduku, “Jinsi ya Kurahisisha Maisha Yako” katika gazeti la Mnara wa Mlinzi la Julai 2016, uku. 10.

^ fu. 62 MAELEZO YA PICHA: Dada anaonyesha jinsi ya kufanya ziara ya kurudia wakati wa mkutano wa katikati ya juma. Baadaye, mwenyekiti anapotoa mashauri, dada huyo anaandika mambo machache kwenye broshua yake ya Kufundisha. Kisha, anapokuwa katika huduma ya shambani wakati wa mwisho juma, anatumia mambo aliyojifunza mkutanoni.