“Amani ya Mungu inayozidi uelewaji wote itailinda mioyo yenu.”​—FLP. 4:7.

WIMBO 113 Amani Tuliyo Nayo

MUHTASARI *

1-2. Kwa nini Yesu alikuwa na mkazo mkubwa?

KATIKA siku ya mwisho ya maisha yake duniani akiwa mwanadamu, Yesu alikuwa na mkazo mkubwa. Baada ya muda mfupi angeuawa kikatili mikononi mwa waasi sheria. Lakini Yesu hakuhangaishwa tu na kifo chake kilichokuwa kikikaribia. Alimpenda sana Baba yake na alitaka kumfurahisha. Yesu alijua kuwa ikiwa angedumu akiwa mwaminifu chini ya jaribu kali alilokuwa karibu kukabili, angechangia katika kutetewa kwa jina la Yehova. Pia, Yesu aliwapenda watu na alijua kwamba ili wanadamu wawe na tumaini la kupata uzima wa milele, alipaswa kumaliza mwendo wake wa kidunia akiwa mwaminifu kwa Yehova.

2 Ingawa Yesu alikuwa chini ya mkazo mkubwa, alikuwa na amani. Alikuwa amewaambia hivi mitume wake: “Ninawapa amani yangu.” (Yoh. 14:27) Alikuwa na “amani ya Mungu,” yaani, utulivu na amani ambayo mtu huwa nayo kwa sababu ya kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Yehova. Amani hiyo ilimsaidia Yesu awe na utulivu akilini na moyoni.​—Flp. 4:6, 7.

3. Tutachunguza nini katika makala hii?

3 Hakuna yeyote miongoni mwetu atakayewahi kupatwa na mkazo ambao Yesu alikuwa nao, lakini wafuasi wote wa Yesu watakabili majaribu. (Mt. 16:24, 25; Yoh. 15:20) Na kama Yesu, nyakati nyingine sisi pia tutataabishwa na mikazo. Tunaweza kufanya nini ili tusiruhusu mikazo itulemee na kusababisha tukose amani ya akili? Acheni tuchunguze mambo matatu ambayo Yesu alifanya wakati wa huduma yake duniani na tuone jinsi tunavyoweza kumwiga tunapokabili majaribu.

 YESU ALIENDELEA KUSALI

Tunaweza kudumu tukiwa na amani kwa kusali (Tazama fungu la 4 hadi 7)

4. Kwa kuzingatia andiko la 1 Wathesalonike 5:17, taja mifano inayoonyesha kwamba Yesu alisali mara nyingi katika siku yake ya mwisho ya maisha yake duniani.

4 Soma 1 Wathesalonike 5:17. Yesu alisali mara nyingi katika siku ya mwisho ya maisha yake hapa duniani. Alipoanzisha mwadhimisho wa kifo chake, alisali kwa ajili ya mkate na divai. (1 Kor. 11:23-25) Kabla ya kuondoka mahali ambapo walisherehekea Pasaka, Yesu alisali pamoja na wanafunzi wake. (Yoh. 17:1-26) Walipofika kwenye Mlima wa Mizeituni usiku huo, Yesu alisali tena na tena. (Mt. 26:36-39, 42, 44) Na maneno ya mwisho kabisa aliyosema alipokuwa akifa, aliyatamka katika sala. (Luka 23:46) Kupitia sala, Yesu alimhusisha Yehova katika kila jambo lililotukia katika siku hiyo ya pekee maishani mwake.

5. Kwa nini ujasiri wa mitume ulidhoofika?

5 Sababu moja iliyomsaidia Yesu kuvumilia majaribu ni kwamba alimtegemea Baba yake katika sala. Kwa upande mwingine, mitume walishindwa kudumu katika sala usiku huo. Na kwa sababu hiyo, ujasiri wao ulidhoofika walipokumbwa na jaribu. (Mt. 26:40, 41, 43, 45, 56) Tunapokabili majaribu, tutaendelea kuwa waaminifu ikiwa tu tutamwiga Yesu kwa “kusali bila kuacha.” Tunaweza kusali kuhusu nini?

6. Imani itatusaidiaje tudumu tukiwa na amani?

6 Tunaweza kumwomba Yehova atusaidie “tuwe na imani zaidi.” (Luka 17:5; Yoh. 14:1) Tunahitaji imani kwa sababu Shetani atawajaribu wafuasi wote wa Yesu. (Luka 22:31) Imani itatusaidiaje tudumu tukiwa na amani hata tunapolazimika kukabiliana na tatizo moja baada ya lingine? Baada ya kufanya yote  tuwezayo kukabiliana na jaribu fulani, imani itatusukuma tuache kuhangaika na kuacha mambo mikononi mwa Yehova. Kwa sababu tunaamini kwamba anaweza kushughulikia mambo kwa njia bora zaidi kuliko sisi, tutapata amani ya akili na ya moyoni.​—1 Pet. 5:6, 7.

7. Maelezo ya Robert yamekufundisha nini?

7 Sala hutusaidia tuendelee kuwa na amani ya akili hata iwe tunakabili majaribu ya aina gani. Fikiria mfano wa Robert, mzee mwaminifu mwenye umri wa zaidi ya miaka 80. Anasema hivi: “Shauri la andiko la Wafilipi 4:6, 7 limenisaidia kukabiliana na majaribu mengi maishani mwangu. Nimekabiliana na matatizo ya kifedha. Na kwa muda fulani nilipoteza pendeleo la kutumikia nikiwa mzee wa kutaniko.” Ni nini ambacho kimemsaidia Robert aendelee kuwa na amani ya akili? Anasema hivi: “Mimi husali mara tu ninapoanza kushikwa na wasiwasi. Ninaamini kwamba kadiri ninavyosali mara nyingi na kwa bidii zaidi, ndivyo ninavyozidi kuhisi kwamba nina amani.”

YESU ALIHUBIRI KWA BIDII

Tunaweza kudumu tukiwa na amani kwa kuhubiri (Tazama fungu la 8 hadi 10)

8. Kama inavyotajwa kwenye Yohana 8:29, ni nini kingine kilichomsaidia Yesu kuwa na amani ya akili?

8 Soma Yohana 8:29. Hata alipokuwa akiteswa, Yesu alikuwa na amani ya akili kwa sababu alijua kwamba alikuwa akimfurahisha Baba yake. Aliendelea kuwa mtiifu hata ilipokuwa vigumu kwake kufanya hivyo. Alimpenda Baba yake na jambo kuu maishani mwake lilikuwa kumtumikia Yehova. Kabla ya kuja duniani, Yesu alikuwa “mfanyakazi stadi” wa Mungu. (Met. 8:30)  Na alipokuwa duniani, aliwafundisha watu kwa bidii kumhusu Baba yake. (Mt. 6:9; Yoh. 5:17) Kazi hiyo ilimletea Yesu shangwe nyingi.​—Yoh. 4:34-36.

9. Kushughulika sana na kazi ya kuhubiri hutusaidiaje kuendelea kuwa na amani ya akili?

9 Tunaweza kumwiga Yesu kwa kumtii Yehova na “sikuzote [kuwa] na mengi ya kufanya katika kazi ya Bwana.” (1 Kor. 15:58) ‘Tunaposhughulika sana’ na kazi ya kuhubiri, itakuwa rahisi zaidi kuyaona matatizo yetu kwa njia inayofaa. (Mdo. 18:5) Kwa mfano, watu tunaokutana nao katika huduma kwa kawaida huwa na matatizo makubwa kuliko yetu. Hata hivyo, wanapojifunza kumpenda Yehova na kufuata mashauri yake, maisha yao huwa mazuri na wanakuwa na furaha zaidi. Kila mara tunapojionea jambo hilo, tunakuwa na uhakika zaidi kwamba Yehova atatutunza. Na uhakika huo hutusaidia kuendelea kuwa na amani ya akili. Dada mmoja ambaye kwa maisha yake yote amekuwa akipambana na ugonjwa wa kushuka moyo na kulemewa na hisia za kujiona kuwa mtu asiyefaa, amejionea ukweli wa jambo hilo. Anasema hivi: “Ninapozama kabisa katika huduma, ninahisi nikiwa na uwezo mzuri wa kudhibiti hisia zangu na nikiwa mwenye furaha. Nafikiri ni kwa sababu ninapokuwa kwenye utumishi wa shambani ninahisi nikiwa karibu zaidi na Yehova.”

10. Maelezo ya Brenda yamekufundisha nini?

10 Fikiria pia mfano wa dada anayeitwa Brenda. Yeye pamoja na binti yake wana ugonjwa unaodhoofisha misuli na mfumo wa neva. Brenda hutumia kiti cha magurudumu naye ni dhaifu. Yeye huhubiri nyumba kwa nyumba kila anapoweza, lakini mara nyingi anahubiri kupitia barua. Anasema hivi: “Nilipoelewa na kukubali kwamba hali yangu haiwezi kubadilika katika mfumo huu wa mambo, nilihisi nikiwa huru kukazia fikira huduma yangu. Kwa kweli, kazi ya kuhubiri hunisaidia niache kukazia fikira mahangaiko yangu. Badala yake, sina budi kuwakazia fikira wale ninaowahubiria katika eneo la kutaniko letu. Na kazi hiyo hunikumbusha daima kuhusu tumaini langu la wakati ujao.”

YESU ALIKUBALI MSAADA WA MARAFIKI WAKE

Tunaweza kudumu tukiwa na amani kwa kushirikiana na marafiki wazuri (Tazama fungu la 11 hadi 15)

11-13. (a) Mitume na watu wengine walithibitikaje kuwa marafiki wa kweli wa Yesu? (b) Marafiki wa Yesu walimfanya ahisije?

11 Katika kipindi chote cha huduma ya Yesu yenye changamoto nyingi, mitume wake waaminifu walithibitika kuwa marafiki wake wa kweli. Walikuwa mfano halisi wa marafiki wanaofafanuliwa na methali hii ya Biblia: “Kuna rafiki anayeshikamana na mtu kwa ukaribu kuliko ndugu.” (Met. 18:24) Yesu aliwaona marafiki hao kuwa wenye thamani. Wakati wa huduma yake, hakuna ndugu yake yeyote wa kimwili aliyekuwa akimwamini. (Yoh. 7:3-5) Pindi fulani, hata watu wake wa ukoo walifikiri kwamba alikuwa amerukwa na akili. (Marko 3:21) Tofauti nao, Yesu alisema hivi kuhusu mitume wake waaminifu usiku uliotangulia kifo chake: “Ninyi ndio mmeshikamana nami katika majaribu yangu.”—Luka 22:28.

12 Mara kwa mara mitume wa Yesu walimhuzunisha, lakini badala ya kukazia fikira makosa yao, alikazia fikira imani waliyokuwa nayo. (Mt. 26:40; Marko 10:13, 14; Yoh. 6:66-69) Katika usiku wa mwisho kabla ya Yesu kuuawa, aliwaambia hivi wanaume hao washikamanifu: “Nimewaita rafiki, kwa sababu nimewajulisha mambo yote niliyosikia kutoka kwa Baba yangu.” (Yoh. 15:15) Hapana shaka kwamba marafiki wa Yesu walimtia moyo sana. Msaada waliompa katika huduma yake ulifanya  moyo wa Yesu ufurike kwa shangwe.​—Luka 10:17, 21.

13 Mbali na mitume, Yesu alikuwa na marafiki wengine, wanaume kwa wanawake, ambao walimsaidia katika kazi ya kuhubiri na katika njia nyinginezo. Baadhi yao walimkaribisha nyumbani ili apate mahali pa kula chakula. (Luka 10:38-42; Yoh. 12:1, 2) Wengine walisafiri pamoja naye na kushiriki mali zao pamoja naye. (Luka 8:3) Yesu alikuwa na marafiki wazuri kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa rafiki mzuri kwao. Aliwatendea mambo mema na hakutarajia watimize mambo ambayo hawangeweza kutimiza. Yesu alikuwa mkamilifu, lakini alithamini msaada ambao marafiki wake wasio wakamilifu walimpa. Hapana shaka wao pia walimsaidia kuendelea kuwa na amani ya akili.

14-15. Tunaweza kupataje marafiki wazuri, nao wanaweza kutusaidiaje?

14 Marafiki wazuri watatusaidia tuendelee kuwa washikamanifu kwa Yehova. Na njia bora ya kupata marafiki wazuri ni kuwa rafiki mzuri. (Mt. 7:12) Kwa mfano, Biblia inatutia moyo tutumie wakati na nguvu zetu kuwasaidia wengine, na hasa ‘wenye uhitaji.’ (Efe. 4:28) Je, kuna yeyote katika kutaniko lako unayeweza kumsaidia? Je, unaweza kumsaidia mhubiri asiyeweza kutoka nyumbani kwa kujitolea kufanya ununuzi kwa ajili yake? Je, unaweza kutayarisha mlo kwa ajili ya familia inayokabili matatizo ya kifedha? Ikiwa unajua kutumia tovuti ya jw.org® na programu ya JW Library®, je, unaweza kuwasaidia wengine katika kutaniko lako wajue jinsi wanavyoweza kupata hazina zilizomo? Tunapojitoa kabisa  kuwasaidia wengine, inaelekea kwamba tutakuwa wenye furaha zaidi.​—Mdo. 20:35.

15 Marafiki tutakaopata watatutegemeza tutakapokabili majaribu na watatusaidia tudumishe amani ya akili. Kama Elihu alivyomsikiliza Ayubu alipokuwa akizungumza kuhusu majaribu yake, ndivyo marafiki wetu pia watakavyotusaidia na kutusikiliza kwa subira tunapowaeleza kuhusu mahangaiko yetu. (Ayu. 32:4) Hatupaswi kutarajia kwamba marafiki wetu watatufanyia maamuzi, lakini ni jambo la hekima kusikiliza ushauri wao unaotegemea Biblia. (Met. 15:22) Na kama tu ambavyo Mfalme Daudi alikubali kwa unyenyekevu msaada wa marafiki wake, sisi pia hatupaswi kukataa kwa kiburi msaada ambao marafiki wetu wanatupatia tunapokuwa na uhitaji. (2 Sam. 17:27-29) Kwa kweli, marafiki wazuri kama hao ni zawadi kutoka kwa Yehova.​—Yak. 1:17.

JINSI YA KUDUMU UKIWA NA AMANI

16. Kulingana na Wafilipi 4:6, 7, tunaweza kupata amani kupitia njia gani pekee? Eleza.

16 Soma Wafilipi 4:6, 7Kwa nini Yehova anatuambia kwamba tunaweza kupokea amani anayotoa “kupitia Kristo Yesu”? Ni kwa sababu tunaweza kupata amani ya akili na ya moyoni na kuidumisha ikiwa tu tutakuwa na imani katika Yesu na kuelewa jukumu ambalo anatimiza katika kusudi la Yehova. Kwa mfano, kupitia dhabihu ya fidia ya Yesu, dhambi zetu zote zinaweza kusamehewa. (1 Yoh. 2:12) Hilo ni jambo lenye kufariji kwelikweli! Akiwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu, Yesu ataondoa madhara yoyote ambayo Shetani na ulimwengu wake umetusababishia. (Isa. 65:17; 1 Yoh. 3:8; Ufu. 21:3, 4) Hilo ni tumaini zuri ajabu! Na ingawa Yesu ametukabidhi mgawo wenye changamoto nyingi, yeye yuko pamoja nasi, akitutegemeza katika kipindi chote cha siku za mwisho za mfumo huu. (Mt. 28:19, 20) Jambo hilo linatupatia ujasiri mwingi kwelikweli! Faraja, tumaini, na ujasiri—ni baadhi ya mawe imara ya msingi ambayo kupitia hayo amani ya akili hujengwa.

17. (a) Mkristo anaweza kudumishaje amani ya akili? (b) Kama tulivyoahidiwa kwenye Yohana 16:33, sisi pia tutafanikiwa kufanya nini?

17 Hivyo basi, unaweza kudumishaje amani ya akili majaribu makali yanapokutikisa? Unaweza kuidumisha kwa kufanya mambo ambayo Yesu alifanya. Kwanza, sali na udumu katika sala. Pili, mtii Yehova na uhubiri kwa bidii hata inapokuwa vigumu kufanya hivyo. Na tatu, wategemee marafiki wako wakusaidie unapokabili majaribu. Kisha amani ya Mungu italinda akili na moyo wako. Na kama Yesu, wewe pia utashinda jaribu lolote litakalokupata.​—Soma Yohana 16:33.

WIMBO 41 Tafadhali Sikiliza Sala Yangu

^ fu. 5 Sisi sote hulazimika kukabiliana na matatizo yanayoweza kufanya tukose amani. Makala hii inazungumzia mambo matatu ambayo Yesu alifanya na ambayo tunaweza kufanya ili tudumu tukiwa na amani hata tunapokabili majaribu makali.