Kwa nini ni muhimu kujitayarisha kwa ajili ya majanga?

Biblia inasema hivi: “Mtu mwerevu ambaye ameuona msiba amejificha; wasio na uzoefu ambao wamepita wamepatwa na mabaya.”—Methali 27:12.

Gazeti hili linataja mambo tunayoweza kufanya kabla, wakati wa tukio, na baada ya janga kutokea.