MAANA YAKE

Kujitambua kunahusisha mengi zaidi ya kujua jina na mwonekano wako. Kunahusisha kutambua kanuni zinazokuongoza maishani, mambo unayoamini, na utu wako. Kwa kweli, kujitambua kunatia ndani kila kitu kukuhusu, ndani na nje.

KWA NINI NI MUHIMU

Ikiwa kwa kweli unajitambua, utatenda kupatana na imani yako badala ya kuwaruhusu vijana wenzako wakuongoze.

“Watu wengi ni kama sanamu tunazoona kwenye maduka ya nguo. Hazichagui nguo za kuvaa; zinavishwa tu na wengine.”—Adrian.

“Nimejifunza kutenda kupatana na kile ninachoamini kuwa sahihi hata inapokuwa vigumu kufanya hivyo. Ninaweza kutambua marafiki wangu wa kweli ni nani ikiwa ninahisi huru kuwa nao kwa sababu wanaheshimu kanuni ninazofuata maishani.”—Courtney.

KANUNI YA BIBLIA: “Acheni kufinyangwa na mfumo huu wa mambo, bali mgeuzwe kwa kufanya upya akili yenu.”—Waroma 12:2.

MAMBO YA KUFANYA

Changanua uwezo wako, udhaifu wako, na mambo unayoamini ili utambue jinsi ulivyo sasa na kuamua ungependa kuwa mtu wa aina gani baadaye. Unaweza kuanza kujichunguza kwa kujibu maswali yafuatayo:

Uwezo: Nina vipawa na ustadi gani? Nina sifa gani nzuri? (Kwa mfano: Je, mimi hufuata wakati? hujizuia? ni mchapakazi? mkarimu?) Mimi hutenda mambo gani mazuri?

PENDEKEZO: Unapojichunguza, je, unahangaika sana kuona jambo lolote zuri kujihusu? Muulize mzazi au rafiki unayemwamini akwambie anaona sifa gani nzuri kwako, na akueleze kwa nini anasema hivyo.

KANUNI YA BIBLIA: “Kila mmoja na achunguze matendo yake mwenyewe, kisha atakuwa na sababu ya kushangilia kuhusiana na yeye mwenyewe, na si kwa kujilinganisha na mtu mwingine.” —Wagalatia 6:4.

Udhaifu: Ninapaswa kufanyia kazi zaidi sehemu gani ya utu wangu? Ni nyakati gani ambazo huwa rahisi kwangu kushawishiwa kufanya makosa? Ninahitaji kuboresha sifa ya kujizuia katika maeneo gani hasa?

KANUNI YA BIBLIA: “Ikiwa tunasema, ‘Hatuna dhambi,’ tunajipotosha wenyewe.”—1 Yohana 1:8.

Mambo unayoamini: Ninaongozwa na kanuni zipi maishani mwangu, na kwa nini? Je, ninaamini uwepo wa Mungu? Ni nini kinachonithibitishia kwamba yupo? Ni matendo gani ambayo ninaona si ya haki, na kwa nini? Ninaamini nini kuhusu wakati ujao?

KANUNI YA BIBLIA: “Uwezo wa kufikiri utakukinga, na utambuzi utakulinda.”—Methali 2:11.