MAANA YAKE

Hakuna shaka kwamba ukiwa mzazi, umejiwekea kanuni ambazo unafuata maishani mwako. Kwa mfano, je, wewe hujitahidi kuwa mnyoofu katika mambo yote? Bila shaka ungependa pia kuwafundisha watoto wako kanuni hiyo.

Vilevile ni muhimu kuwafundisha wawe wenye bidii, wasiwe na upendeleo, na wawe wakiwajali wengine. Ili mtu awe na sifa hizo, anapaswa kuzisitawisha tangu anapokuwa mdogo.

KANUNI YA BIBLIA: “Mzoeze mtoto njia anayopaswa kuifuata; hata atakapozeeka hataiacha.” —Methali 22:6; maelezo ya chini.

KWA NINI NI MUHIMU

Ni muhimu sana kufuata kanuni za maadili hasa katika enzi hii ya teknolojia. Mama mmoja anayeitwa Karyn anasema: “Watoto wanaweza kufundishwa mambo yasiyofaa muda wowote kupitia simu za mkononi. Tunaweza kuwa tumekaa nao na wakati huohuo wanaangalia mambo machafu!”

KANUNI YA BIBLIA: “Watu wakomavu . . . wamezoeza nguvu zao za utambuzi . . . kutofautisha mambo yaliyo sawa na mambo yasiyo sawa.”—Waebrania 5:14.

Adabu ni muhimu pia. Hiyo inatia ndani mambo rahisi kama vile kusema “tafadhali” na “asante,” na pia kuwaonyesha wengine kwamba tunawajali—sifa ambayo imekuwa haba sana siku hizi kwa sababu watu wengi wanapendezwa zaidi na vifaa vya kielektroni kuliko watu.

KANUNI YA BIBLIA: “Kama vile mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo.”—Luka 6:31.

MAMBO YA KUFANYA

Waeleze kanuni za maadili ulizojiwekea maishani. Kwa mfano, utafiti unaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa vijana kuepuka kufanya ngono kabla ya ndoa ikiwa wamefundishwa waziwazi kuwa mwenendo huo haufai.

PENDEKEZO: Anzisha mazungumzo kuhusu maadili kwa kutegemea tukio ambalo limetokea karibuni. Kwa mfano, ikiwa taarifa ya habari imezungumzia tukio la mauaji, unaweza kusema: “Inasikitisha sana kuona jinsi watu wanavyositawisha chuki kuwaelekea wengine. Unafikiri ni nini husababisha wawe hivyo?”

“Inakuwa vigumu kwa watoto kufanya maamuzi sahihi ikiwa hawajui ni mambo gani yaliyo sahihi na yapi si sahihi.”—Brandon.

Wafundishe kuwa na adabu. Hata watoto wadogo wanaweza kujifunza kusema “tafadhali” na “asante” na pia kuwajali wengine. “Kadiri watoto wanavyotambua sehemu yao katika familia, shule, na jamii, inakuwa rahisi kwao kuwaonyesha wengine ukarimu badala ya kujifikiria wenyewe tu.”—Parenting Without Borders.

PENDEKEZO: Wapatie watoto kazi za nyumbani ili wajifunze kuwatumikia wengine.

“Watoto wakizoea kufanya kazi za nyumbani sasa, hawatahangaika watakapoanza kujitegemea. Tayari watakuwa wamezoea kubeba majukumu.”—Tara.