MAANA YAKE

Watu wenye bidii hawakimbii kazi. Badala yake, wanafurahia kufanya kazi kwa bidii ili kupata mahitaji yao ya kibinafsi na kuwasaidia wengine, hata ikiwa kazi wanazofanya zinaonekana kuwa za hali ya chini.

KWA NINI NI MUHIMU

Upende usipende, ukweli ni kwamba maisha yamejaa majukumu. Katika ulimwengu huu ambao watu wengi hawapendi kufanya kazi kwa bidii, kuwa mchapakazi kutakufungulia fursa nyingi sana.—Mhubiri 3:13.

“Nimejifunza kwamba ukifanya kazi kwa bidii, unahisi umeridhika na unajivunia kile ulichotimiza. Hisia hiyo ya kuridhika imenifanya nijizoeze kupenda kazi. Pia, ukiwa mchapakazi, utajijengea jina zuri.”—Reyon.

KANUNI YA BIBLIA: “Kila aina ya kazi ngumu ina faida.”—Methali 14:23.

MAMBO YA KUFANYA

Fuata hatua zilizoorodheshwa hapa chini ili usitawishe mtazamo mzuri kuhusu kazi.

Furahia kufanya kazi kwa kiwango cha juu. Iwe unafanya kazi za nyumbani, kazi za shule, au kazi uliyogawiwa na mwajiri wako, jitoe kikamili ili utimize kile unachofanya. Baada ya kufanikiwa kufanya kazi hiyo vizuri, tafuta njia za kuboresha utendaji wako ili uifanye kwa uharaka zaidi au kwa njia bora. Kadiri unavyoongeza ustadi wako, ndivyo utakavyoifurahia zaidi kazi unayofanya.

KANUNI YA BIBLIA: “Je, umemwona mtu aliye stadi katika kazi yake? Atasimama mbele ya wafalme; hatasimama mbele ya watu wa kawaida.”—Methali 22:29.

Fikiria matokeo ya kuwa mwenye bidii. Karibu mara zote, unapofanya kazi zako vizuri, wengine hunufaika. Kwa mfano, ukitia bidii katika kufanya kazi za nyumbani, utawapunguzia mzigo wengine katika familia yenu.

KANUNI YA BIBLIA: “Kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko ilivyo katika kupokea.”—Matendo 20:35.

Fanya zaidi ya matarajio. Badala ya kutimiza tu kile unachopaswa kufanya, fanya zaidi. Kwa njia hiyo, utaridhika zaidi kwa sababu ya kutimiza mengi, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari yako mwenyewe.—Mathayo 5:41.

KANUNI YA BIBLIA: “Ufanye tendo lako jema kwa hiari, bali si kwa kulazimishwa.”—Filemoni 14.

Uwe na usawaziko. Watu wenye bidii si wavivu, lakini pia hawafanyi kazi kupindukia. Wanajitahidi kuwa na usawaziko kwa kufurahia kufanya kazi kwa bidii na vilevile kutafuta fursa za kupumzika.

KANUNI YA BIBLIA: “Ni afadhali konzi moja ya pumziko kuliko konzi mbili za kazi ngumu na kukimbiza upepo.”—Mhubiri 4:6.