Yesu alifaulu kumhubiria isivyo rasmi mwanamke Msamaria kwa sababu alianzisha mazungumzo naye kuhusu mambo ya kawaida. Tunaweza kuboreshaje ustadi wetu wa kuanzisha mazungumzo na watu tusiowafahamu?

  • Uwe mwenye urafiki na uzungumze na watu. Ingawa alikuwa amechoka, Yesu alianzisha mazungumzo kwa kuomba maji. Hivyo, unaweza kuanza kwa kumsalimu kwa uchangamfu, kisha labda uzungumze kuhusu hali ya hewa, au tukio la karibuni. Kumbuka kwamba lengo la kwanza ni kuanzisha mazungumzo, kwa hiyo, zungumzia habari yoyote inayompendeza. Asipokubali kuzungumza, jaribu kuanzisha mazungumzo na mtu mwingine. Mwombe Yehova akupe ujasiri.—Ne 2:4; Mdo 4:29.

  • Uwe macho kuona fursa za kubadili mazungumzo yahusu habari njema, lakini usiwe na haraka ya kufanya hivyo. Usiyalazimishe, yaache yabadilike kwa njia ya kawaida. Ukiyalazimisha, huenda mtu huyo akawa na wasiwasi na kuacha kuzungumza. Usivunjike moyo ikiwa mazungumzo yanaisha kabla ya kutoa ushahidi. Ikiwa wazo la kuzungumza kuhusu habari njema linakuogopesha, jizoeze kuanzisha mazungumzo bila kutoa ushahidi. [Onyesha video ya kwanza, kisha zungumzeni kuihusu.]

  • Jaribu kutokeza nafasi ya kutoa ushahidi kwa kutaja jambo fulani unaloamini, ambalo huenda likamchochea msikilizaji aombe ufafanuzi. Yesu alitaja mambo yaliyomchochea mwanamke huyo aulize maswali. Hatimaye alipoanza kuzungumzia habari njema, alikuwa akijibu tu maswali yake. [Onyesha video ya pili, kisha zungumzeni kuihusu. Halafu onyesha video ya tatu, kisha mzungumze kuihusu.]