Wayahudi waliokuwa uhamishoni walitiwa moyo na maono ya Ezekieli ya hekalu kwa sababu yaliwapa tumaini kwamba ibada safi ingerudishwa. Katika siku hizi za mwisho, ibada safi “[imewekwa] imara juu ya kilele cha milima,” nasi tuko miongoni mwa watu kutoka katika mataifa yote ambao wanamiminika huko. (Isa 2:2) Je, unatafakari kwa ukawaida kuhusu pendeleo la kumjua na kumtumikia Yehova?

BARAKA ZA IBADA SAFI:

  • Tunapata chakula kingi cha kiroho kinachotupatia majibu ya maswali yanayotuhangaisha maishani, viwango vinavyofaa kufuatwa maishani, na tumaini hakika. —Isa 48:17, 18; 65:13; Ro 15:4

  • Tuna undugu wa ulimwenguni pote wenye upendo.—Zb 133:1; Yoh 13:35

  • Tuna pendeleo la kuwa wafanyakazi wenzi wa Mungu katika kazi yenye kuridhisha.—Mdo 20:35; 1Ko 3:9

  • Tunapata “amani ya Mungu” ambayo hutuimarisha wakati wa matatizo.—Flp 4:6, 7

  • Tunakuwa na dhamiri safi.—2Ti 1:3

  • Tunafurahia “urafiki wa karibu pamoja na Yehova.”—Zb 25:14

Ni katika njia gani ninaweza kuonyesha kwamba ninathamini ibada safi?