Tazameni video Uwe Mshikamanifu Kama Yesu—Unaposhawishiwa. Kisha mjibu maswali yafuatayo:

  • Sergei alishinikizwa jinsi gani avunje ushikamanifu wake kwa Mungu?

  • Ni nini kilichomsaidia Sergei kudumisha ushikamanifu?

  • Ushikamanifu wake ulimleteaje Yehova sifa?