Daudi alitafakari kuhusu mambo yanayothibitisha sifa nzuri za Mungu zinazoonekana kupitia uumbaji Wake. Alitumia maisha yake yote kumtumikia Yehova.

Daudi alipotafakari kwa kina sana kuhusu uumbaji, alichochewa kumtukuza Yehova:

139:14

  • “Nitakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa njia ya ajabu yenye kuogopesha”

139:15

  • “Mifupa yangu haikufichwa kwako nilipofanyizwa katika siri, nilipoungwa katika sehemu za chini kabisa za dunia.”

139:16

  • “Macho yako yalikiona kiini-tete changu, na katika kitabu chako sehemu zake zote zilikuwa zimeandikwa”