●○○ZIARA YA KWANZA

Swali: Tunajuaje kwamba mateso tunayopata si adhabu kutoka kwa Mungu?

Andiko: Yak 1:13

Ziara Inayofuata: Kwa nini tunateseka?

○●○ZIARA YA KURUDIA YA KWANZA

Swali: Kwa nini tunateseka?

Andiko: 1Yo 5:19

Ziara Inayofuata: Mungu anahisije tunapoteseka?

○○●ZIARA YA KURUDIA YA PILI

Swali: Mungu anahisije tunapoteseka?

Andiko: Isa 63:9

Ziara Inayofuata: Mungu atafanya nini ili kukomesha mateso?