11:2

Wafalme wanne wangesimama kwa ajili ya Uajemi. Na mfalme wa nne angechochea “kila kitu kupigana na ufalme wa Ugiriki.”

  1. Koreshi Mkuu

  2. Cambyses wa Pili

  3. Dario wa Kwanza

  4. Shasta wa Kwanza (inaaminiwa alikuwa Mfalme Ahasuero ambaye alimwoa Esta)

11:3

Mfalme mwenye nguvu wa Ugiriki angesimama na kutawala milki kubwa sana.

  • Aleksanda Mkuu

11:4

Milki ya Ugiriki ingegawanywa na kutawaliwa na majenerali wanne wa Aleksanda.

  1. Kasanda

  2. Lisimako

  3. Seleuko wa Kwanza

  4. Ptolemy wa Kwanza