TAZAMA
Maandishi
Picha

9:24-27

“MAJUMA 70” (MIAKA 490)

 • “MAJUMA 7” (MIAKA 49)

  455 K.W.K “Lile neno la kurudisha . . . Yerusalemu”

  406 K.W.K Yerusalemu lajengwa upya

 • “MAJUMA 62” (MIAKA 434)

 • “JUMA MOJA” (MIAKA 7)

  29 W.K Masihi atokea

  33 W.K Masihi “akatiliwa mbali”

  36 W.K Mwisho wa yale “majuma 70”